Stageproject totaalsysteem lage energiewoningen | Ecobouwers.be

U bent hier

Stageproject totaalsysteem lage energiewoningen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van meneer Smits
13/12/2011 - 12:11

Beste zuiderburen,

ik ben bezig met een stage project over duurzame energie. Het doel is het overzichtelijk maken van de mogelijkheden van het totaalsysteem van de woning: welke systeemonderdelen zijn wel of juist niet goed te combineren. Dit alles is in een combinatiematrix gezet, met daarin scores in hoeverre de onderdelen met elkaar kunnen samenwerken, elkaar aanvullen.

De scores zijn geheel subjectief, ze bieden een indicatie voor het samenstellen van een goed functionerend systeem als geheel. De combinatiemogelijkheden zijn gebaseerd op comfort, investering, verbruikskosten en of de twee vergeleken systeemcomponenten elkaar beïnvloeden. Voorbeeld: de combinatie balansventilatie met traditionele roosters die je zelf open moet zetten krijgt een lage score, dat hoef ik hier niet verder uit te leggen.

In Nederland komt het traject verduurzaming langzaam op gang, terwijl onze buurlanden al veel verder zijn. Daarom ben ik benieuwd naar jullie mening. Als je de tijd hebt en opmerking/aanmerkingen/aanvullingen hebt: brand maar los!

7 Reacties

Reacties

afbeelding van Ingir
13/12/2011 - 15:27

Pfoe, hoe moet ik de belangrijkste bouwkundige voorzieningen in deze matrix zien (isolatie, kierdichting, zonwering)? Als het om effectiviteit en efficiëntie van de systemen gaat scoren deze hoger. Balansventilatie zou heel comfortabel moeten zijn maar in een ongeïsoleerde woning zal het comfort zeker slecht zijn. PV-cellen en warmtepompen mag een leuke combinatie zijn voor verbruikskosten (+), het comfort wordt er niets beter van (-) en de investering is omvangrijk (--), eindscore (--) ipv (++)...

afbeelding van meneer Smits
13/12/2011 - 15:51

In het traject wordt de Trias Energetica aangehouden, dus de bouwkundige voorzieningen staan op de 1e plaats. Pas daarna wordt een totaalsysteem gekozen aan de hand van de resterende warmtevraag. Ik heb er bewust voor gekozen de bouwkundige voorzieningen niet in de matrix op te nemen, omdat deze altijd goed zullen scoren in combinatie met welk systeemonderdeel dan ook.

 

Voor de duidelijkheid: de systeemonderdelen in de matrix zijn van toepassing bij stap 2 van de Trias Energetica: wek de resterende warmtevraag duurzaam op. 

 

Het is moeilijk om het eens te worden als het gaat om subjectieve scores. Aan de ene kant heb je gelijk dat de vergelijking een (--) score zou moeten krijgen als er gekeken wordt naar de investering. Maar ik denk dat als je het over de combinatie PV-cellen met warmtepomp hebt, dat het verbruik (in mijn ogen één van de grootste nadelen van een warmtepomp) wordt teruggedrongen door de PV-cellen het zwaarste weegt. De PV-cel lost het grootste probleem van een warmtepomp op. 

 

Naast de matrix heeft ook elk systeemonderdeel een eigen informatieblad, waarin een indicatie wordt gegeven van de investeringsprijs en verbruikskosten. Aan de hand daarvan kun je zien dat de twee onderdelen (PV-cellen en warmtepomp) beide erg prijzig zijn. De matrix wordt een hulpmiddel om te kijken hoe goed de onderdelen functioneren in het totaalsysteem, als men een eigen systeem wenst samen te stellen.

 

Edit: in de omschrijving heb ik staan dat de scores zijn gebaseerd op investeringskosten, verbruikskosten, comfort en of ze elkaar beïnvloeden. Ik denk dat ik de eerste drie voor de verwarring beter weg kan laten. Het zwaartepunt ligt toch vooral op het feit dat de onderdelen elkaar beïnvloeden.

afbeelding van Geert Bellens
13/12/2011 - 16:05

... terwijl onze buurlanden al veel verder zijn.

Grappig, dat zeggen ze blijkbaar overal :)

 

Geert

 

 

afbeelding van Ingir
13/12/2011 - 17:27

Door bouwkundige voorzieningen weg te laten wek je de indruk dat deze minder interessant zijn terwijl juist deze voorzieningen die het verschil maken. Beter investeren in bouwkundige voorzieningen dan het dak volleggen met PV en dan ontdekken dat je alleen maar meer bent gaan verbruiken.

afbeelding van DeJurgen
13/12/2011 - 19:56

Nog beter: minder investeren in onnutige bouwkundige voorzieningen!

 

Ik mis bvb het terugdringen van de bouwkost door minder hoekjes en kantjes aan uw huis te bouwen. Eenvoudiger is goedkoper, is eenvoudiger te isoleren en heeft minder vlug een koudebrug.

 

Ook compacter bouwen is zo een no-brainer: minder muuroppervlak is minder kost voor muren, minder benodigd materiaal, minder energie nodig om dit materiaal te maken, minder loonkosten en minder vierkante meter isolatie nodig. Langs de winstzijde staat: minder kosten en minder warmteverlies.

 

Het uitgespaarde bedrag kan geherinvesteerd worden in iets minder rendabele maatregelen. Een goede architect maakt van het geheel een mooie en energiezuinige woning -> investeer extra tijd in het zoeken naar zo een goede architect.

 

Mvg,

Jurgen

 

 

afbeelding van meneer Smits
14/12/2011 - 08:17

Ik ben op de hoogte van de juiste aanpak van het bereiken van een Lage Energie Woning. De toepassing van isolatie, type kozijnen, soort beglazing, het compact bouwen, de oriëntatie van de woning en gevelopeningen, de dakhelling en richting en de luchtdichtheid zijn allemaal geïmplementeerd in mijn verhaal. Ik weet dat deze zaken als eerst moeten worden toegepast. Daar heb ik verder ook geen vragen over.

 

Ik heb op dit forum juist de volgende stap gezet (de resterende warmtevraag, gereduceerd door de bovenstaande toepassingen, duurzaam opwekken), omdat ik graag daarover jullie meningen wil horen. 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
14/12/2011 - 10:30

 

 

De situatie zal in België nog verschillend zijn van in Nederland. Bijvoorbeeld de verhouding tussen de kostprijs van de elektriciteit per kWh en van gas. In België is deze verhouding de laatste jaren verslechterd van 2,5 naar 2,8. Dit wil toch wel zeggen dat de opbrengst van een warmtepomp (SPF) minsten 2,8 moet bedragen om aan gelijke exploitatiekosten te komen, investering en onderhoud niet inbegrepen.

 

Kijkt ge ook naar de CO2-uitstoot, dan is de situatie nog anders. Met een warmtepomp wint men veel CO2 uit, waar de uitstoot van elektriciteit van volgende factoren afhangt: welke centrales? ('kolen, gas, nucleaire). De PV-panelen leveren maar een zeer matige winst op in CO2 vergeleken met hun kostprijs. Om deze redenen geef ik u gelijk dat PV-panelen goed samengaan met een warmtepomp: de gulle subsidies (in België) compenseren de meerkosten van een warmtepomp en zijn op deze manier gunstig voor de C02-uitstoot.

 

De winst van het systeem D wordt dikwijls afgeschilderd als afhankelijk van de luchtdichtheid van een huis. Dit is maar half waar: de absolute winst van het systeem D met warmteterugwinning blijft altijd gelijk, onafgezien van de luchtdichtheid. Maar de relatieve winst vergroot indien het huis goed luchtdicht is. Om de situatie te verbeteren moet men natuurlijk de luchtdichtheid verbeteren, terwijl het rendement van de balansventilatie steeds gelijk blijft. Zeggen dat het rendement van de balansventilatie verslechtert met een slechtere luchtdichtheid is in feite een kromme redenering.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.