Renovaties kunnen de schatkist 1 miljard euro opbrengen | Ecobouwers.be

U bent hier

Renovaties kunnen de schatkist 1 miljard euro opbrengen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Benjamin - BBL
04/03/2015 - 14:39

Interessant persbericht van KMPG naar aanleiding van Batibouw. Stof voor discussie!

 

Bij de start van Batibouw blijkt dat er steeds meer wordt ingezet op renovatie van bestaande woningen. KPMG deed een onderzoek en kwam tot de bevinding dat een goed renovatiebeleid met bijhorende subsidiëring een dubbel voordeel kan opleveren voor de overheid: een lagere CO2-uitstoot en een opbrengst van iets meer dan 1 miljard euro voor de schatkist.
Waarom moet de overheid inzetten op renovatie?

De Europese Unie wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% verlagen. Door de demografische groei dreigt de uitstoot van de residentiële sector echter met 16% toe te nemen tegen 2020 indien er geen extra maatregelen worden getroffen.

Gerenoveerde en goed geïsoleerde woningen kunnen in belangrijke mate bijdragen tot een verlaagde CO2-uitstoot. Daarom moedigt de Europese Unie elke lidstaat aan om jaarlijks 2% van de bestaande woningen te renoveren. Voor België komt dat neer op 105.000 woningen per jaar.

In België werden in 2013 slechts 27.000 renovatievergunningen afgeleverd, voor amper 0,52% van het aantal woningen. Om te kunnen voldoen aan de Europese doelstellingen, moet België zijn inspanning dus verviervoudigen.

Verdienmodel voor de Belgische staat
Voor het halen van de Europese doelstellingen is het aangewezen dat de Belgische staat renovatie (en dus bijhorende isolatie) stimuleert. KPMG berekende dat een gemiddelde renovatie 60.000 euro kost (inclusief energierenovaties en afwerking) en dat een overheidsondersteuning van 10.000 euro - indien de werken via een aannemer worden gedaan - voldoende Belgen kan aansporen tot renovatie, met bijhorende EPC-verbetering.

De uitgaven voor deze ondersteunende maatregel belopen 1.050 miljoen euro, maar deze aanpak levert de schatkist wel bruto 2.100 miljoen euro op (detail: zie hieronder). Zo kan er dus netto 1.050 miljoen euro over blijven voor de Belgische overheid. Dat is 674 miljoen euro meer dan met de bestaande aanmoedigingsmaatregelen. Bovendien kan de maatregel werk opleveren voor 17.550 laaggeschoolden, daalt de CO2-uitstoot en zouden er viermaal meer woningen vernieuwd kunnen worden…

Feiten en cijfers
Een gemiddelde renovatie in België kost ongeveer 60.000 euro (inclusief energierenovaties en afwerking).
De geschatte overheidsinkomsten per renovatie bedragen 34% (dit is dus ongeveer 20.000 euro), waarvan 71% op arbeid. Opmerking: dit is gerekend zonder de impact op de indirecte tewerkstelling bij bijvoorbeeld producenten en groothandels.
Een goed renovatieproject kan de energiekost van een woning doen dalen met 85%.
Een stijging van het aantal renovaties van 0,52% tot 2,00% kan concreet het volgende betekenen:
- 78.000 gerenoveerde woningen extra t.o.v. 2013
- 17.550 extra banen voor laaggeschoolden
- 24 miljoen € besparingen op werkloosheidsuitkeringen

                                     27.000 vergunningen (2013)    105.000 vergunningen
Inkomsten overheid      540 miljoen €                           2.100 miljoen €
Kostprijs overheid        -164 miljoen €                          - 1.050 miljoen €
Netto resultaat              376 miljoen €                          1.050 miljoen €
 

http://www.kpmg.com/be/en/issuesandinsights/articlespublications/press-r...

10 Reacties

Reacties

afbeelding van IvoB
07/03/2015 - 14:44

met bijhorende subsidiëring

Daar krijg ik nu het heen en weer van.

Wanneer gaan mensen (eindverbruikers) eens begrijpen dat de subsidiëring (vooral in de bouw/energiesector) iedereen behalve de betaler ten goede komt. De aannemers steken in de eerste plaats de subsidies in hun zak door de prijzen kunstmatig te verhogen of hoog te houden in de buurt van het subsidiebedrag. Euro's uitsparen op je energierekening doe je na een tijdje ook niet meer. Gezien er veel belastingen (in allerlei vormen) worden geheven op energierekeningen zullen de verliezen uiteindelijk gecompenseerd worden door hogere belastingen of andere belastingen.

En dan heb je weer een hele administratie nodig om deze subisdieregelingen op te volgen en in stand te houden met alle bijkomende kosten van dien. Uiteindelijk kost een goed beleid zonder subsidie minder dan al dat gehark met subisies die dan ook nog eens om de haverklap veranderen. Met een beetje pech (in welke periode je renoveert en over welke periode) krijg je geen enkele of weinig subsidies of vang je juist de jackpot. Voor net hetzelfde bouwproject kan dit duizenden euro's schelen in "tegemoetkomingen".  Een coherent beleid dat vertrouwen wekt kan men dit toch niet noemen.

afbeelding van brother paul
04/03/2015 - 19:19

Als ik zo bekijk hoeveel mijn renovatie kost, kan ik stellen dat een huis op 'punt' zetten zou ik daar volgende budgetten op kleven

Per 1miljoen huizen:

Dak isoleren en vernieuwen R=7 25 Miljard en 6000 man werk

Muren isoleren R=5  20 miljard en terug 5000 man werk

Ramen vernieuwen R=0.6 20 miljard en ook 4000 man werk

Vloer isoleren en renoveren R=7 20 miljard,terug 5000 man werk

Dus gewoon de eerste principe van de Trias daar die isolatie verbeteren, zorgt dus voor 85 miljard werk, 20.000 mensen werk in de bouw, en dat betekent dus een BNP van dik 85 miljard , of de tewerkstelling gaat wel veel verder dan de mensen in de bouw die alles gaan installeren, dat betekent zoveel fabrieken die isolatie produceren, dat betekent zoveel vracthwagens die materiaal transporteren, zoveel bouwbedrijven met boekhouding, secretariaat etc dat gaat dus over veel meer... 85miljard is 40miljard is 10% van ons BNP die slaat op 6miljoen werknemers of tewerkstelling in het geval gaat bij 50% materiaalkost over 600.000 mensen die op een of andere manier werk krijgen. arato van 60.000 euro per persoon bruto loonkost

Met huidige werkloosheidscijfers wil dit zeggen dat we niemand nog tijdskrediet of brugpensioen geven, en dat iedereen full time tewerkgesteld worden. Is in principe een vrij ambitieus plan als je het zo bekijkt.

Nu roomt de overheid 85Miljard omzet wel dik 50% af, dus ergens brengt dit een serieuze twist in de begroting. Je krijgt dus 40Miljard meer inkomsten door de lasten op arbeid, en tegelijkertijd daalt de werkloosheidsuitkering met 12Miljard. Het effect is wel een verschil van 52miljard in de begroting. Spectaculair veel vind ik toch. Als je weet dat de overheid elk jaar zit te scharten en te schrepen om 5miljard te vinden, en er ligt daar 50miljard voor te rapen.. Dus 100.000 huizen is al genoeg om de begroting recht te trekken.

De manier bij uitstek om dit te doen is zorgen dat isoleren rendabel wordt, en dat doe je gewoon door de aardgasprijs te verdubbelen.

Huidig gezinnen verbruiken 3000m2 aardgas, en gaan dus ipv 1800euro pe rjaar op te hoesten voor hun verwarming 3600euro dokken. Dit is volgens minder economisch getalenteerde mensen een sociaal slachtpartij, en volgens mij precies de hefboom om iedereen te motiveren om zijn energieverbruik meer dan te halveren. Op slag heb je een budget van 36.000euro energie op 10 jaar die je kunt decimeren. Dus waarom zou je dat niet doen ? Waarom zou je niet zorgen dat we die fossiele afhankelijkheid kwijt zijn ipv rijk zijn. 

Bovendien heeft dat plan een ernstig voordeel voor de begroting, de overheid int automatisch 1800euro x 3miljoen woningen, zeg maar dik 5.4 miljard inkomsten. Uiteraard is dat ergens niet fair. Als mensen 5miljard moeten dokken, moet je zorgen dat ze 5 miljard minder belastingen betalen. Dus ja dat is een deftige tax shift van 5miljard.

Die tax shift heeft dus een driedubbel effect: ze verhoogt het rendement op investering voor isolatie, ze vermindert de CO2 consumptie en motiveert de Belgen om energiezuinig te gedragen, ze zorgt dat we als een onzichtbare hand de -40% energieverbruik halen. Dus gebouwen krijgen een collectief isolatiebudget van 216miljrd euro. Dus iedereen zal bereid zijn om de nodige investeringen te doen om zo 120miljard energie minder te verbruiken met een terugverdientijd van 5-10jaar. En ze drijft de mensen als een kudde schapen naar de oplossing van energievriendelijkheid. Maar het dubbele effect is dat onze handelsbalans met 2.5miljard verbetert. En dat kan ook wel tellen. Een handelsbalans verbeteren met 2 miljard, betekent concreet dat we voor de rest van ons leven 20-40miljard minder fossiele grondstoffen nodig hebben da tkan dus tellen. En het derde punt is het tewerkstellingseffect door die taxshift, want als lasten op arbeid lager worden, kunnen mensen meer kopen, mensen die dus bezuinigen in hun verbruik hebben meer koopkracht. 

 

 

 

 

 

  

afbeelding van Sander27
05/03/2015 - 07:36

Bon! En toch wordt het niet gemakkelijker om een renovatiepremie vast te krijgen...

Ik was aan het surfen en kwam op dit forumitem. Hier een link naar de site van de Vlaamse gemeenschap voor het aanvragen van premies.

afbeelding van brother paul
05/03/2015 - 11:54

Ja het is tijd dat politici terug eens de cursus economie lezen waarom je bvb petroleum moet belasten. Aardolie voor autogebruik wordt belast arato van 0.6euro per liter, en we hebben met een onzichtbare hand gezocht naar auto's die drastisch minder verbruiken...

 

De staat heft als een monopolist een prijs bovenop de aardolie. Die prijs gaat niet verloren in de economie en wordt herverdeeld door de overheid in haar begroting. De aardolie monopolist verkoopt automatisch minder aardolie dan ze zou verkopen moest die prijs daar niet zijn. Dus  de groep europeanen is beter af, gedraagt zich zuiniger verbruikt de helft minder aardolie dan moets die taks daar niet zijn. Onze handelsbalans heeft met een onzichtbare hand de afhankelijkheid van aardolie gehalveerd En toch rijden we allemaal rond in auto's en rijden we meer en meer kilometers, dankzij de efficientie en zuinigheidsontwikkelingen van motoren.

Diezelfde beweging kun je ook in gang zetten met verwarming van huizen. Je moet aardgas even hard belasten als elektriciteit. Je moet mazout even hard belasten als aardgas. Je moet fossieel grondstoffen in het algemeen allemaal op dezelfde voet belasten.

Idemdito als we aardgas even hard zouden belasten zou dat de beste importsanctie zijn die we kunnen treffen voor Rusland. Rusland zou zijn export naar europa op middellange termijn zien halveren, onze handelsbalans zou vanzelf 2 -3miljard verbeteren. Wat ons uiteindelijk 20-30miljard besparing op 10 jaar voortbrengt. Of een besparing groot genoeg om zich op te stapelen als 'rijkdom' in onze economie. Wij zouden daardoor een competitieve voorsprong opbouwen tegenover verspilzuchtige economien. De wetgeving voor passiefwoningen zou totaal overbodig worden. Niemand moet zich nog inmengen met het verbruik van uw huis via EPB of andere verslagen. Het communistisch administratieve EPB moloch zou vanzelf gerealiseerd worden, want mensen willen gewoon geen geld geven aan verwarming, maar willen op reis gaan met dat geld, lekker eten of een chique auto kopen... Dus het verbruik belasten is de beste manier om CO2 targets van -40% verbruik te realiseren.

En jawel het gaat over meer dan 1 miljard, het gaat over 30miljard op 10 jaar, het gaat over 80miljard bouw en renovatieeconomie

 

afbeelding van Ingir
05/03/2015 - 11:04

Ik weet niet hoe dat bij jullie is maar in NL verdient de overheid 15 miljard euro aan de verkoop van aardgas (10MD) en aan de heffing van energiebelastingen (5MD). De energiebelasting wordt de komende jaren bovendien meer dan verdubbeld om de plaatsing van duizenden (onrendabele) windmolens te financieren.

 

Hier wordt door de overheid dan ook alles gedaan om te voorkomen dat je je huis gaat isoleren. Ze halen de meest vreemde fratsen uit om isolatie te benadelen zoals het onderwaarderen van isolatie ten gunste van installaties in de EPC-berekening of het associëren van isolatie met kosten (website overheid: "slechte isolatie kost u handen vol geld") in plaats van de hoge besparing op energiekosten te noemen. En onlangs is de BTW op isolatie verhoogd van 6 naar 21%...

afbeelding van brother paul
05/03/2015 - 11:31

In Belgie verdienen ze gewoon de BTW erop, en is aardgas te goedkoop.

http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1764773/2013/12/27...

 

Dus 6 Miljard euro omzet, 21% BTW = 1.2Miljard verdienen ze aan aardgas.

Als je aardgas begint te belasten moet je isoleren niet subsidieren dan beslissen mensen vanzelf om minder te verbruiken. Mensen verwarmen ongeveer zo hard, dat hun huis 20° warm wordt, of en dat is de economische limiet, dat ze ongeveer 10% en max 20% van hun inkomen aan energie spenderen.

Vanaf ze zien dat hun verbruik buitenproportioneel hoog wordt, investeren ze om minder te verbruiken of draaien ze de kraan dicht. Dus verdubbel je de prijs, dan halveert ongeveer het verbruik.

Dus bij stijgende prijzen zou je 3 miljard meer inkomsten op middellange termijn (want huizen kun je zo snel niet wegdoen als auto's, een auto kun je na 5 jaar vernieuwen en zuiniger kopen, een huis vraagt meer tijd en wordt dikwijls 400 jaar gebruikt, en wordt zo om de 40-50jaar veranderd van eigenaar die er dan hopelijk eens stevig tegenaan gaat.

 

 

afbeelding van Griet en Stefan
05/03/2015 - 16:25

Waarom de aargasprijs omhoog brengen?  Ik zie net aardgas als een goed alternatief om meer budget in isolatie steken.  Anders moet je meer budget vrij houden voor een 'groene' wp.  

Ook rekening houden met feit dat aardgas in de toekomst meer gebruikt gaat worden om elek op te wekken.

afbeelding van brother paul
05/03/2015 - 18:10

Kijk, ik heb gelukkig voor u geen hand in de begroting, maar ik filosofeer gewoon over het economisch principe:. Je vergeet eventjes dat ik dit omschrijv als een 'TAX SHIFT' dus je belast arbeid minder, je hebt netto meer geld en je belast fossiele energie duurder, dus je hebt een NULOPERATIE

Een WarmtePOMP COP 3.0 verbruikt dus 3x minder dan aardgas, waarom is in uw ugen de warmtepomp te duur, omdat elektriciteit 3x harder belast wordt dan aardgas. Dat is dus een fout die mensen aanzet tot foute keuzes. Dat staat trouwens te lezen in een verslag van vito van 10jaar terug al wist men dit.

Elektriciteit gemaakt met aardgas in een STEG centrale met 50% rendement, of in een WKK met 80% rendement , of uit windmolenparken of uit kernenergier en die energie gebruiken via WP om uw huis te verwarmen is dus goedkopere manier van verwarmen dan met aardgas alleen uw huis verwarmen

Wij belasten de infrastructuur vooral door het debudgetteren van alle verlichtingspalen op de faktuur van elektriciteit, en komen dan tot de vaststelling dat een warmtepomp niet rendabel is, terwijl ze zuiver wiskundig bekeken de beste oplossing is om de fossiele afhankelijkheid te reduceren.

Stel nu eenvoudigweg dat 50% van de huizen verwarmd worden met ee nWP, en 50% van de andere huizen met een WKK... Dan zou je zien dat alle energie geproduceerd met die WKK overhevelt naar de huizen die een WP staan hebben. Wat zou de netto balans zijn ?

Vandaag: bvb  1 miljoen huizen x 30.000kWh met aardgas of 30TWh

En in de toekomst: 1 miljoen geisoleerde huizen x 3.000 kWh elektriciteit voor de WP

      + 1 miljoen huizen die 3.000kWh groene WKK stroom maken en de restwarmte 9.000kWh gebruiken om het huis te verwarmen..   

    Netto verwarm je dus 2 miljoen huizen met 12TWh aardgas... of 5 keer minder dan wat je nu verbruikt, door uiteraard de isolatie waarmee je het verbruik halveert, maar ook door slimme technologie toe te passen waarmee je het verbruik op COP 3 niveau brengt.

  Wat denk je zijn we nu slim bezig met aardgas zo goedkoop te maken ?

 

Ik ga nog een stapje verder: in principe zou de burger BUDGENEUTRAAL zijn keuze moeten maken tussen Elektrisch Verwarmen  met WP COP3.0 of meer, of WKK verwarmen en met terugverdieneffecti voor zijn elektriciteit.

Dus een burger die zijn huis met aardgas verwarmt verstookt 12000kWh + 3000kWh reststroom op het net zou evenveel moeten kosten dan met warmtepomp verwarmen en 3.000kWh elektriciteit. 

 

Hoe kun je dit mathematisch realiseren ? ALs de elektriciteitsprijs vastblijft op 0.225€/kWh, dan moet de aardgasprijs op 1.25€ staan om een neutrale keuze te hebben.

WP COP 3,0 3000 kwh 660 €
WKK 25% 12000 kWh 1.309 €
  - 3000 kwh - 600 €
    649 €

Nu als je aardgas zo hard gaat belasten zal Rusland zijn gas zo duur niet meer kunnen verkopen, dus energieoverschot zorgt voor dalende prijzen. Dat zal een eerste gevolg zijn

Een andere voorspelling die we kunnen maken, zonnepanelen blijven dalen in prijs en zorgen vanaf nu voor een vaste elektriciteitsprijs....

Dus het model zal ongeveer rond die parameters blijven schommelen.

afbeelding van Griet en Stefan
05/03/2015 - 19:35

Ik kan u daar in volgen.  Maar, een gasketel is in aanschaf goedkoper dan een warmtepomp bvb.  

Ik weet niet wat het prijsverschil nu is, maar 5j terug was dat 4000 euro verschil.  In ons geval.  Hiermee kunt ge al heel wat k punten winnen.  Hopelijk zakt de Ll/W wp nog wat in prijs.

Dikwijls zijn in oudere woningen reeds een gasteller klaar voor gebruik, dus kun je dat budget in isolatie steken.

afbeelding van brother paul
06/03/2015 - 08:43

En toch moet je kijken naar de operationele kost van dingen. Een elektrisch vuurtje is ook goedkoper dan een condensatieketel installeren.... Dus waarom verwarm je dan niet elektrisch ?

In dat model kost een aardgasketel 4000euro + 10 jaar 900m3 aardgas per jaar x 1.2€ of 10x 1100 euro  = 15000 euro

Versus de WP  8000 euro + 10 jaar  3000kWh x 0.2€ of 600 eurox10 = 14000 euro...

Versus elektrisch verwarmen 2000euro + 10jaar 9000kWh of 1800x10 = 20000

Versus WKK  12000 euro + 10 jaar 1200m3 aardgas x 1.2€ - 3000kWh elektriciteit x 0.2€  = 20400€

Je ziet in een correct belaste wereld maak je juistere keuzes, het is nog bij de WKK dat er door de prijszetting van het toestel een probleem is van kostprijs van bvb 5000euro die moet overbrugd worden, wat dan in feite kan gebeuren door CO2 kredieten te geven bvb. tot de toestellen opschaald in productie lage rin prijs komen. En in principe heb je ze nodig om de stroompiek in de winter op te vangen, dus zijn ze perfect geschikt om dat probleem op te lossen

 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.