rendement 106% | Ecobouwers.be

U bent hier

rendement 106%

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van S t e v e n
08/09/2011 - 15:46

Bij het nazicht van mijn HR ketel op aardgas stelde de onderhoudstechnieker een rendement vast van 106%

Vermits een rendement maximum 100% is, hoe moet ik dit correct interpreteren ?

Thanks !

9 Reacties

Reacties

afbeelding van frank-37
08/09/2011 - 16:52

Dit rendement wordt berekend t.o.v. de onderste verbrandingswaarde (O.V.W). Deze houdt geen rekening met de warmte die nog in de waterdamp van de rookgassen zit. (omdat men vroeger het rendement berekende t.o.v. deze O.V.W. heeft men de berekeningswijze niet aangepast, maar nu kunnen we door condensatie deze warmte wel terugwinnen) 

Het rendement t.o.v. de totale verbrandingswarmte van aardgas ligt in ieder geval onder de 100%!

afbeelding van Costaccountant
08/09/2011 - 17:17

Louter een kwestie van conventie.

 

Bij de bepaling van het rendement van gasketels houdt men rekening met de onderste verbrandingswaarde van aardgas. In deze waarde wordt de energie die verloren gaat in de waterdamp die de uitlaatgassen bevatten, niet meegerekend. Een ketel met een rendement van 98% zet dus 98% van de calorische waarde van aardgas (zonder de energie die de waterdamp bevat) om in warmte. Door de waterdamp te condenseren kan een deel van de energie gerecupereerd worden. Mocht men rekening houden met de bovenste verbrandingswaarde (inclusief de energie die de waterdamp bevat), zou men niet boven de 100% raken, maar zouden niet condenserende gasketels ook minder renderen. De verhouding tussen een condenserende gasketel en andere blijft dus correct. 

 

PS: Waarom zou rendement begrensd zijn tot 100% ? Rendement drukt louter uit hoeveel energie je terugkrijgt tegenover de energie die je erin stopt. Technologische hefbomen bestaan wel degelijk. Met een warmtepomp haal je bv. 250 tot 500%.

 

Oeps, Frank was sneller !

 
afbeelding van S t e v e n
08/09/2011 - 19:07

 Dankjewel !  Wat is onderste verbrandingswaarde ?

 

BTW.: maximum 100% rendement is ook van toepassing op het voorbeeld met de warmtepomp: je kan nooit meer energie uit een systeem halen dan er (in dit geval van meerdere bronnen) werd in toegevoegd !  Economisch is het wel, vermits een deel van de toevoer (warmtepomp) gratis is.

 

Commerciële krachten durven nogal eens creatief te zijn met technische termen ;-)

afbeelding van Costaccountant
08/09/2011 - 19:55

Verbrandingswaarde = calorische inhoud van aardgasverbranding

Bovenste verbrandingswaarde - onderste verbrandingswaarde = calorische inhoud waterdamp die bij verbrandingsproces vrijkomt.

 

Als je rendement louter interpreteert als een fysica begrip, dan heb je absoluut gelijk. Ik prefereer evenwel het technologisch begrip ervan. Dat is alvast makkelijker om de rendabiliteit (= economisch begrip) ervan te berekenen.

afbeelding van DeJurgen
09/09/2011 - 23:19

Eenvoudig gezegd: de maximum hoeveelheid warmte die je er uit kunt halen als je ketel helemaal niet condenseert. Als de ketel wel condenseert kun je dus meer warmte halen uit de verbranding dan het "maximum" van de onderste verbrandingswaarde.

Nog anders gezegd: voor de tijd van de condenserende ketel kon je inderdaad geen rendement halen van meer dan 100%. 't Is zo een beetje als de maximum hoeveelheid warmte die je krijgt uit een pallet brandhout. Vroeger keek men alleen naar het brandhout, nu gooit men de pallet ook in de haard.

Mvg,

Jurgen

 

afbeelding van Chicken power
09/09/2011 - 00:21

Ik heb ooit voor iemand anders eens een een verhaaltje over condenseren en rendement geschreven, ook al op deze site en dat herhaal ik nog maar is:

 

Bij de oude gasketels werd het vermogen uitgedrukt op basis van de onderste verbrandingswaarde van aardgas. Dat is de maximale warmte opbrengst waarbij geen condensatie optreed. Dat was wel handig, want die ketels hadden geen afvoer naar het riool. Voorts waren die ketels van staal, en dat gaat roesten met water. Men trachtte dus ten alle tijden condensatie te vermijden.

 

Wat is dan bovenwaarde zul je vragen. Wel, dat is de totale hoeveelheid warmte die vrij komt bij het volledig laten condenseren van het chemisch gevormde water uit het verbrandingsproces.

 

Dus onderwaarde = bovenwaarde – condensatiewarmte
100% rendement op onderwaarde is dus slechts 89% rendement op de bovenste verbrandingswaarde van aardgas.

 

Door dit gebruik in het verleden zitten we nu dus met de kromme uitdrukking dat een HR ketel een rendement haalt van 107 tot 109%. Maar dat komt dus om dat men is gaan rekenen vanuit de onderste verbrandingswaarde.

 

Hieruit volgt dat het theoretische maximale rendement op die manier 111% is. Omgekeerd moet het dan ook helder zijn dat een niet- condenserende ketel maar tot maximaal 89% rendement kan komen, gerekend van de bovenste verbrandingswaarde.

 

 
Groet, Cp

afbeelding van Costaccountant
09/09/2011 - 05:52

Dus de bovenste verbrandingswaarde bedraagt 111% van de onderste ? Leuk, weer iets bijgeleerd. Het volstaat dan om alle ketelrendementen te delen door 1,11. Voor alle duidelijkheid: 100% rendement op onderwaarde is bijgevolg 90% (en geen 89%) op bovenwaarde. Of is het omgekeerd ? Bedraagt de onderste 89% van de bovenste ? Want dan bedraagt de bovenste 112,36% van de onderste...

 

Kwestie van 's te muggenziften... of van de puntjes op de i te zetten ?

afbeelding van S t e v e n
10/09/2011 - 12:00

 bedankt voor jullie toelichting 

afbeelding van Chicken power
25/09/2011 - 14:49

 

Beste Costaccountant,
[em]-"Dus de bovenste verbrandingswaarde bedraagt 111% van de onderste ?"-[/em]
In het geval van aardgas, bij stookolie is, indachtig de andere scheikundige opbouw het verschil minder.
  
[em]-"Het volstaat dan om alle ketelrendementen te delen door 1,11."-[/em]
Neen, van belang is volgens welke rekenmethodiek dat rendement opgegeven wordt.

 
[em]-"Kwestie van 's te muggenziften... of van de puntjes op de i te zetten ?"-[/em]
Nee, de natuurkundige lompheid van een cijfertjes freak!
 
Naar de historie zou je kunnen inschatten dat het rendement op onderwaarde het eerst gebruikelijk was.
 
 
Groet, Cp

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.