Regenwaterput zelf bouwen | Ecobouwers.be

U bent hier

Regenwaterput zelf bouwen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Karel Michielsen
09/09/2011 - 01:44

Voor een bestaande woning wil ik een regenwaterput installeren van 9000 l. Omdat de plaats niet bereikbaar is met kraan heb ik deze zelf uitgegraven tot bijna aan het grondwaterniveau. Totale hoogte van de put wordt ça 1,5 m gezien de beperkingen van grondwaterniveau en niveau toekomende leiding. Vloer wordt gestort met zelf aangemaakte beton (verhouding in volume : cement/rijzand/kiezel: 1/2/3). Vloeropbouw: Pe folie van 0,1 mm,  onderwapening met een net diameter 5 mm, mazen van 15x15 cm, geplaatst op stukken steen van 3 cm hoog (afstand als betondekking voor de wapening) erop komen driehoeken als afstandhouders om de 40 cm over de volledige breedte van de vloerplaat en vervolgens bovenwapeningnet idem als onderwapening. Vloerdikte 15 cm. Put wil ik opdelen in 2 compartimenten waarbij in het eerste compartiment het meeste vuil voorbezinkt (na voorfiltersysteem en voorziening in dakgoten om bladinvoer zo veel mogelijk te vermijden), vloer in elk compartiment wordt conisch uitgevoerd met in diepste punt afvoerleiding gekoppeld aan pomp om bezonken slib weg te kunnen pompen. (naar tuin), peilbuis naar naastliggende kelder als controle op waterstand in de put. Tussen beide compartimenten wil ik een muur plaatsen uit doorlatende betonstraatstenen of bims(lava) stenen. Probleem is dat de eerste te weinig dikte hebben om als bouwblok te kunnen gebruiken (afmetingen meestal 20x20x6 cm).  In de vloer plaats ik een kam (metalen lat van 20 cm hoog voor een goede dichting tussen vloer en wand ter hoogte van de spouw , dus over de volledige omtrek van de vloerplaat (zie verder wandopbouw)  en tevens veranker ik met in U vorm geplooide wapeningsstaven van 6 mm om de 20 cm vertikaal in de vloer tevens als goede verbinding tussen vloer en wand. Wapeningsnet voor de wanden wordt hier aan vastgebonden. Beton zal ik aantrillen met trilnaald voor goede verdichting.  Ik zit nog met vragen mbt de wandopbouw:

- mogelijkheden: volle betonblokken 9x19x29 (BxHxL) voor binnenmuur en buitenmuur met een spouw van ça 9cm  verbonden met spouwhaken en nadien stort ik de spouw vol met kifbeton (fijne steenslagbeton) redelijk vloeibaar en manueel met stamper (houten stok) verdichten om grindnesten te vermijden. Binnenwand zou bijkomend gestut worden tijdens deze werken. In de spouw aan de naar buiten gekeerde zijde zou ik één enkel wapeningsnet aanbrengen (zelfde als  in de vloer). 1 net zou moeten volstaan omdat er geen grondwaterdruk op de wanden komt. Ruimte tussen buitenwand en grond vul ik verder aan met stabilisé (uitgehaalde grond gemeng met weinig cement). ook het plafond wilde ik zelf storten . Vermits er een grondlaag op komt van ça 80 cm zal dit zwaarder moeten gewapend worden . Ik dacht aan een net van 8 mm en wellicht ook hoekijzers die wand met het plafond verbinden. Verder een mangat per compartiment. Put wilde ik bezetten alleen aan de binnenzijde: mogelijkheden: rijnzand met compactuna, plaspactuna bestrijking...

alternatief voor de wand zou kunnen zijn : buitenmuur uit zelfde volle betonblokken en binnenmuur uit zelfgemaakte stortbeton. Ik vrees echter dat dit met niet professionele bekisting (planken, platen, steunen, stippen) voor een hoogte van ça 1,40 niet eenvoudig zal zijn en de aanmaak van grote hoeveelheid beton zou vergen. Wanddikte?

verdere uitrusting zoals bekend via andere fora op deze site (invoer via dubbele bocht nabij de bodem in eerste compartiment, drijvende aanzuiging in 2de compartiment, luchtpompje op nachttarief om aerobie in de put te creëren, 2 tot 3 cartouchenfilter op de aanzuiging, overloop naar drainagebuizen die naar de moestuin gaan als bevloeiing, eventueel naar vijver)

graag reactie van mensen met ervaring in deze manier van zelfbouw,

- type voorfilter met weinig verval, zelfreinigend? rendement?

- wandopbouw in verschillende varianten. Toevoegstoffen gebruiken voor de beton in de spouw? welke? 

- waterdichtingsvoorzorgen (thv overgang vloer naar wand, voor de wand zelf, producten als toevoeging aan beton en mortel, )

- mogelijkheden voor de uitvoering van het plafond. 

- aandachtspunten.

 

7 Reacties

Reacties

afbeelding van robin demey
09/09/2011 - 07:01

Lijkt mij nogal veel werk en kostelijk voor een regenwaterput. (dit terzijde)

Kan je het plafond niet met predallen doen?

afbeelding van Karel Michielsen
09/09/2011 - 10:00

dank voor de reactie,

veel werk is het inderdaad, vooral die gele zand uithalen met de schup en die dan ook elders weer zien kwijt te geraken. Maar vermits ik in de rioleringssector gewerkt heb en mee de bepalingen van de regenwaterput heb uitgewerkt vind ik dat ik maar consequent moet zijn. Het grootste werk komt dan nog nl. het omleggen van de rioleringsbuizen en het installeren van een tweede toevoer-net naar wc's, wasmachine, buitenkranen. (afkoppelingsarchitecten kunnen erover mee praten dat dit niet altijd simpel is). Misschien is in mijn voorstellen alles wat te degelijk gedacht. Kosten t.o.v prefabput en laten installeren zal wellicht nog meevallen (ik kan er later eventueel hier verder over berichten.). De 500 € toelage (bestaande woning) die ik ervoor zou krijgen dekt natuurlijk bijlange na niet de investeringskosten, maar ik kijk wat naar de toekomst, een beetje idealisme en in Zonhoven hebben ze al wateroverlast genoeg.  Aan predallen had ik ook gedacht, die moeten dan ça 2,5 m lang zijn en moet ik dan ook naar achter zien te transporteren, andere mogelijkheid zou zijn met steltonbalkjes waartussen dan betonelementjes worden geplaatst, dat is makkelijker te hanteren dan  bekisting stellen en zelf beton voor de volledige dikte van het plafond maken (gelukkig kan ik een grote molen lenen), probleem is dan wellicht dat de wapening niet optimaal zit want ik moet een stevig wapeningsnet aan kunnen brengen aan de onderste zijde van dit plafond (trekzone) omdat er 80 cm grond boven komt. 

karel michielsen

 

 

afbeelding van Rudy Martens
28/09/2011 - 22:49

Karel:

Heb je er nog niet aan gedacht om standaard betonnen regenputten te kopen en in te graven.

Mogelijk geef je er maar circa evenveel aan uit dan alle kosten die je nu gaat doen en je spaart je een heleboel labeur mee uit.

Dan zou ik daarnaast eerder investeren (en die zou ik dan zelf wel uitgraven) in een kleine helofytenvijver om het regenwater te zuiveren alvorens het in de regenputten loopt. (per 50m2 dak heb je minimum 5m2 'vijver'oppervlak nodig).

'Vijver' is een groot woord... het is maar 60cm diep en wordt gevuld met +-40cm lavazand, daarin komen een reeks van waterplanten (rietsoorten, zegge, watermunt, lisdodde enz.)

 

afbeelding van Karel Michielsen
29/09/2011 - 08:22

dank u wel voor de imput,

ondertussen heb ik wat verdere info van "zelf-regenwaterput-metsers" gekregen en heb mijn eigen ontwerp wat aangepast. Nadat de vloer gestort was met een dubbel wapeningnet (ik zit op het grondwater) en hierop een dubbele steense volbetonblok, enkele laag van 2 keer 9 cm dik met een ruimte ertussen van ça 9 cm die ik met puinafvalbeton opvulde en waarin verticale wapening zat die de vloer met de wand verbindt, ga ik door met een enkele muur van vollebetonblokken van 14 cm dik. Dit zou ruimschoots moeten volstaan. In de hoeken plaats ik horizontaal nog enkele betonijzers horizontaal en verder pleister ik binnen en buiten af met een dubbele mortelbezetting waarbij in de 2de laag wat compactuna gemengd is en aan de buitenkant nog een bestrijking met teerachtige emulsie om de mortel tegen chemische invloeden van buiten te beschermen. Uw idee van een heliophyten filter denk ik niet dat ik ga volgen omwille van plaatsgebrek. Ik ga wel zorgen voor een afdekking van mijn goten met een gaas en verder een filter in de ingang (probeer ik zelf te maken want een goede kost in de handel al direct maar dan 300 €.) Verder compartimenteer ik mijn put met een tussenmuur van een dubbele steen van 6 cm breed (20x20x6) bestaande uit doorlatende betonstraatstenen en daartussen zou ik lavakorrels aanbrengen of gebroken argex als ik die vind. Verder twee cartouchen filters (grof en fijn) juist voor de pomp. (er bestaat ook een set met 3 filters waarbij de derde actief kool bevat maar ik denk niet dat dit echt nodig is als je het regenwater "enkel" voor toilet, wasmachine en buitenkranen gebruikt). Verder voer ik de bodem van mijn 2 compartimenten conisch uit zodat ik bezinksel via een pomp kan wegpompen. Dit bespaart me reinigingsbeurten van de regenwaterput. Bovendien een doorzichtige peilbuis zodat ik in een ernaast liggende kelder het waterpeil kan controleren. De meeste van deze voorzieningen heb je niet als je een klassieke regenwaterput koopt. Bovendien twijfel ik eraan dat een dergelijke put 100 % waterondoorlatend is en 100 % worteldicht blijft. Uit nieuwsgeirigheid ga ik wel eens prijzen opvragen voor een dergelijke 9000 l betonnen regenwaterreservoir maar ik vermoed dat ik niet veel duurder ga uitkomen.  Ik geef toe het is wel nogal wat werk, maar het weer is zonnig en de goesting is nog niet over.

 

afbeelding van limer
29/09/2011 - 09:15

 Voor zo'n muren gebruik je veel gemakkelijker Stepoc blokken. Wordt ook dikwijls gebruikt om zwembaden mee te metsen.

Veel steviger dan een muur in gewone volle blokken.

afbeelding van Karel Michielsen
29/09/2011 - 14:59

dank voor de sugestie om stepoc blokken te gebruiken maar ik ben al volop aan het metsen met volle betonblokken van 14 dik (14x29x19hoog), ik smeer ze telkens in met wat compactuna/water mengsel om de hechting te verbeteren. Effe zoeken op www leerde me dat deze blokken door een fabrikant in Rochefort exclusief gemaakt worden dus bij een lokale bouwhandelaar kan ik ze wellicht niet courant vinden. Bovendien vond ik op bouwinfo vraagbaak dat deze blokken 1,4€/stuk zouden kosten (afmetingen??) en dan moeten ze nog opgevuld worden met beton en eventueel betonijzer erin steken. Dit zal inderdaad wel voor keermuren een goede oplossing zijn. Mijn huidige blokken, vol dan wel, kosten 0,7 €/stuk. Als ik ze weerskanten bezet en dan nog eens aan de buitenkant een lichte stabilisé aanbreng (gemaakt van de gele zand die ik uithaaldde)  tussen grond en wand en hoekijzers leg per laag denk ik wel dat het een voldoende stevig geheel wordt. Het grondwater zal in de tijd hoogstens een aantal cm boven mijn huidige vloerplaat uitkomen. 

op de ecobouwers site vond ik ook een oude rubriek over de kost van regenwaterput zelf bouwen en de terugverdientijd. Wanneer ik een totaalplaatje heb van mijn kosten wil ik daarover hier nog wel eens mijn standpunt kwijt en dit vergelijken met een prefab systeem. 

groeten van Karel Michielsen

afbeelding van robin demey
30/12/2012 - 05:45

Dag Karel

Ik veronderstel dat uw regenwaterput ondertussen al af zal zijn.

Heb je er al eens de totale kost van berekend ondertussen.

Heb je ook wat foto's om te delen?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.