Passiefhuis subsidies | Ecobouwers.be

U bent hier

Passiefhuis subsidies

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
11/12/2007 - 09:36

zonet bevestigd door staatssecretaris van Quickenborne, in opdracht van de minister :
de belastingvermindering voor kopers of bouwers van passiefhuizen van 600 € gedurende 10 jaar ,
is cumuleerbaar met de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (2600 € per jaar) .

als ik goed kan rekenen bedraagt de belastingssubsidie nu :
10 x 600 = 6000 €
PLUS
2600 €
dus samengeteld : 8600 €

wie slim is verdeelt de investeringen over 2 jaar :
6000 € + (2 x 2600 €) = 10600 € !

dat is een niet onaardig bedrag !
het zou zo zelfs kunnen dat passiefhuizen op die manier goedkoper worden dan een LEW (indien prijsverschil kleiner dan 6000 € ),
net zoals dat in sommige andere delen van Europa ook al het geval is !

wie wil nu nog E100 bouwen ?

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

18 Reacties

Reacties

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
11/12/2007 - 09:37

euh, die 10600, dat moet 11200 zijn ,
dus nog beter !

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

afbeelding van Anonieme gebruiker
11/12/2007 - 10:13
sofie (niet gecontroleerd)

Beste
Zou u mij kunnen specifiëren welke energiebesparende maatregelen er dan nog zijn?
Ik som even de premies op waarvoor ph bouwers in aanmerking komen:
-premie voor zonnewering bij Eandis
-premie voor een passiefhuis bij Eandis.
-10j belastingaftrek van 600 euro
-en vorige week heb ik ook vernomen dat er 40% korting op de onroerende voorheffing zou komen.
Is dit volledig of zie ik iets over het hoofd.
Een erg gelukkige passiefhuisbewoner (sinds een paar weken)
Sofie

afbeelding van janvt
11/12/2007 - 13:38
Jan

Klopt inderdaad sofie, niet zo lang geleden werd het inderdaad goedgekeurt door de vlaamse regering om vanaf 2009, 10 jaar 40% korting op de onroerende voorheffing te geven...

Die moet je er dus nog bijtellen bovenop je €11200!!

Mvg
Jan

afbeelding van Anonieme gebruiker
11/12/2007 - 16:52
sofie (niet gecontroleerd)

Kunnen jullie mij die subsidie van 2600 euro verduidelijken?
Waarvoor krijg je die?
Sofie

afbeelding van hendrik de corte
11/12/2007 - 17:29

Als jullie mij toelaten eventjes enkele "puntjes op de i" te zetten" ...

1) De federale belastingkorting voor de bouw of verwerving in nieuwe staat van een passiefhuis bedraagt 10 jaar na elkaar 780 euro (bedrag 2007 - in werkelijkheid elk jaar te indexeren). De hierboven vermelde 600 euro is het bedrag voor toepassing van de indexatie.
Bovenop de korting op de belastingen die je betaalt aan de staat, geniet je automatisch ook een korting op de aanvullende gemeentebelasting. Hoeveel dat is, hangt uiteraard af van de gemeentelijke aanslagvoet (en die varieert van 0 % tot 9,50 %). Veronderstel 8%: dan bedraagt de aanvullende gemeetelijke korting 62,40 euro op de hierboven vermelde federale korting van 780 euro.

2) De federale belastingkorting voor de bekende reeks energiebesparende maatregelen bedraagt voor uitgaven dit jaar 2600 euro (3380 euro voor zonnepanelen).
Bovenop een federale belastingvermindering van 2600 euro betaalt je bij een gemeentelijke aanslagvoet van 8% ook 208 euro minder gemeentebelastingen (270,40 euro bij zonnepanelen).
Voor Sofie: het gaat over werken zoals het plaatsen van dakisolatie en plaatsen superisolerend glas, wel steeds door geregistreerde aannemer. Deze korting kun je in de praktijk krijgen voor elke nieuwbouwwoning en ook bij bestaande woningen. Dit heeft niets te maken met passiefwoningen maar je kunt deze kortingen uiteraard ook krijgen bij de bouw van een passiefwoning (Bart kondigt de combinatie van de korting voor passiefhuis en de korting voor gewone energiebesparende maatregelen nu aan als "nieuws" wat mij wel verwondert - het besluit zelf is voldoende duidelijk - maar tot daar)
Het enige "probleem" is dat de uitgaven veel hoger zijn dan het maximum van 6500 euro, waardoor je in de praktijk minder dan 40 % korting geniet (zelfs al spreidt je de uitgaven over 2 jaar).
40% van 6500 euro = 2600 euro voor alle duidelijkheid.
Ik ga daar nu niet verder op in. Als je wat zoekt op dit forum vindt je daar veel informatie over. Maar beperk je wel tot de informatie van dit jaar want het systeem is al dikwijls veranderd.

3) De Vlaamse overheid overweegt 10 jaar lang een korting van 40% toe te staan op de integrale onroerende voorheffing.
Dit zou ingaan in 2009 maar is nog niet beslist.

groeten
rik

afbeelding van janvt
11/12/2007 - 17:47
Jan

Hi Rik,

Bij punt 3: Waar haal je het precies dat dit nog niet beslist is?
Dan staat er volgens jou verkeerde informatie op de passiefhuisplatform website?

Mvg
Jan

afbeelding van hendrik de corte
11/12/2007 - 19:26

Jan

Ik ben op mijn werk geabonneerd op de elektronische nieuwsbrieven die alle beslissingen van de Vlaamse regering meedelen. Ik moet mij al sterk vergissen als ik het daar al gezien heb.
Met "beslist" bedoel ik dat er nog geen officieel (ontwerp)besluit van de Vlaamse regering is. Dit betekent niet dat dit besluit niet in voorbereiding zou zijn maar de preciese modaliteiten zijn nog niet bekend (zoals trouwens ook op de passiefhuisplatform website staat).

Er bestaat wel eens meer verwarring rond:
- de aankondiging van een beleidsintentie;
- het ontwerp besluit;
- het definitieve besluit.

Meestal komt het eerste in de pers, en dan denken de meeste mensen dat het al zo ver is.
De politici werken dit zelf in de hand want ze gaan graag me "primeurs" naar de pers.
Er zijn echter wel een hoop intenties die nooit de eindmeet halen.

Eén van de zaken die nog moet geregeld worden is het "pact" met de gemeenten waarmee deze vergoed worden voor de gederfde inkomsten. Het zijn immers de gemeenten die met het grootste deel van de onroerende voorheffing aan de haal gaan.

groeten
rik

dat indexeren van die 600 euro verhoogd ieder jaar, volgend jaar zal dat al iets meer dan 780 euro zijn, over 10 jaar zal dat vermoedelijk 8000 euro in totaal zijn.
bericht hieronderheb ik in september gekregen van de overheid als antwoord op mijn vraag. ik wil die mail met de wettekst gerust doorsturen naar zij die willen, mail mij ff.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: CC FIN [info [dot] ccpb [at] cc [dot] minfin [dot] fed [dot] be (mailto:info [dot] ccpb [at] cc [dot] minfin [dot] fed [dot] be)]
Verzonden: donderdag 27 september 2007 14:02
Aan: geert [dot] flipts [at] vea [dot] be; architect [dot] christophe [at] archicd [dot] be
Onderwerp: RE: FW: Energiebesparende maatregelen: belastingsvermindering voordakisolatie en passiefhuis cumulatief?

Geachte,

Voor aanslagjaar 2008 (inkomsten 2007) bedraagt de belastingvermindering 40 % van de betalingen die besteed werden aan energiebesparende maatregelen met een max. van 2600 per woning. Indien de uitgaven betrekking hebben op de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie of de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie wordt dit maximum nog verhoogd met 780. Daarnaast wordt er evenzeer een verhoging toegepast met 780 indien de woning als passiefhuis wordt gecatalogeerd. Het maximum van 2600 voor AJ 2008 kan dus nog verhoogd worden met max. 2 x 780 (zonne-energie en passiefhuis).

Uw redenering in uw voorbeeld klopt maar de vermindering bedraagt in jaar 3 maximaal 3.380 ( 2.600 + 780) voor zonnepanelen + 780 voor een passiefhuis.
In uw voorbeeld bent U er wel van uit gegaan dat de maximale verminderingen die in AJ 2008 van toepassing zijn ook in de volgende jaren behouden blijven. Wij kunnen echter niet garanderen dat de wetgeving hieromtrent niet zal wijzigen (m.a.w. dat de belastingvermindering blijft gelden voor dezelfde investeringen en dat ook de volgende jaren dezelfde maxima zullen toegepast worden).

Opmerkingen :
- De inbreng per belastingplichtige beperkt zich tot de eigendomsrechten in de woning. Zodoende zal bij gehuwden, waarbij ieder van hen 50 % eigenaar is van de woning, elk de helft van het voor belastingvermindering in aanmerking komende bedrag mogen inbrengen in hun kolom in de aangifte.
- 1e jaar waarin men de belastingvermindering m.b.t. het passiefhuis in mindering mag brengen is het jaar waarin het certificaat wordt uitgereikt.
- De vermindering wordt verleend in het jaar van betaling, niet in het jaar waarin het factuur wordt opgesteld.
- Deze maatregel heeft als doel een belastingvermindering toe te kennen. De vermindering of het fiscaal voordeel is beperkt tot de verschuldigde belasting. Indien de belastingvermindering door gebrek aan voldoende belasting (en voorheffing) niet (volledig) kan worden verleend, dan is het saldo noch terugbetaalbaar, noch verrekenbaar in een ander aanslagjaar.Als er bijvoorbeeld een belastingvermindering kan verkregen worden van 1000,00 maar de belasting (om te slane belasting) op het inkomen van de belastingplichtige is maar 800,00 dan kan maximaal die 800,00 worden teruggegeven.
Als er normaal 300,00 moet betaald worden dan moet er bij een belastingvermindering van 700,00 niets worden betaald en kan er zelfs 400,00 teruggegeven worden als er voldoende bedrijfsvoorheffing is ingehouden.

In bijlage vindt U de wetgeving AJ 2008 terug

Callcenter Financiën 0257/257.57 (algemeen nr.) Van Gelder J.

[THREAD ID:1-2ZFFS]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Architect Chr. Debrabander, energieconsultant [mailto]
Verzonden: woensdag 26 september 2007 16:41
Aan: energie
CC: martens [dot] bart [at] vlaamsparlement [dot] be
Onderwerp: Energiebesparende maatregelen: belastingsvermindering voor dakisolatie en passiefhuis cumulatief?

Geachte,

Graag had ik U een vraag gesteld rond de belastingsvermindering:

Voor inkomstenjaar 2007 kan een belastingvermindering van max 2000 euro (geïndexeerd 2600 euro) worden genoten en bij toepassing van zonnepanelen maximum 2600 euro (geïndexeerd 3380 euro).
Indien de woning het attest van passiefhuis heeft is er ook de eerste 10 jaar een bijkomende vermindering van 600 euro per belastbaar tijdperk (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2008 - inkomstenjaar 2007 bedraagt 780 euro).

Zijn deze cumulatief toe te passen (in de veronderstelling dat het de komende jaren ook 2000 euro te indexeren blijft; en dat de index telkens gelijk blijft)?
Bijvoorbeeld:
Jaar 1 = passiefhuis in opbouw: max 2600 euro vermindering voor isolatie Jaar 2 = passiefhuis in opbouw + afwerking + verhuis: max 2600 euro vermindering voor glas én 780 euro vermindering voor passiefhuis (1) Jaar 3 = installatie zonnepanelen: max 3600 euro vermindering én 780 euro vermindering voor passiefhuis (2) Jaar 4 = 780 euro vermindering voor passiefhuis (3) Jaar 5 = 780 euro vermindering voor passiefhuis (4) Jaar 6 = 780 euro
...

afbeelding van Rudy Martens
12/12/2007 - 19:37

Volgens mij is het grote probleem dat het voor de meeste bouwers een onduidelijk kluwen geworden is van:
- wat men nu wel en niet mag aanvragen.
- waarom publiceert men geen exacte cijfers waar men minimum aan moet voldoen om een subsidie voor een passiefhuis te bekomen (bv. K-waarde max. XX E-peil minder dan XX enz.)
- welke testen men moet laten doen en door wie (luchtdichtheidtesten bv.)

Anderszijds:
Als je op de website van Eandis even gaat kijken lijkt het wel of je maar een simpe A4-tje moet invullen om deze premie te bekomen?

Persoonlijk zit ik dan voor mij zelf met een probleem:
Gisterenavond is mijn EPB-aangestelde de laatste gegevens komen nazien en ik zit op K15 en E-peil=25, mijn woning is zo goed als perfect luchtdicht, enz.
Waar dan beginnen als je dan een passiefhuissubsidie wil aanvragen, als je daar dan wel al in aanmerking voor komt?

afbeelding van janvt
12/12/2007 - 19:56
Jan

Rudy,

Er staat toch duidelijk omschreven aan welke voorwaarden je moet voldoen om een certificaat te halen voor een passiefhuis hoor:

Onder passiefhuis wordt verstaan een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die aan de volgende voorwaarden voldoet :

1° de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte;

2° bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 % van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).

De belastingvermindering bedraagt 780 euro (basisbedrag 600 euro) per belastbaar tijdperk en per woning.

Mvg
Jan

afbeelding van hendrik de corte
12/12/2007 - 19:58

Rudy

Dat vindt je allemaal op www.energiesparen.be
Zo moeilijk is het allemaal niet. Maar houd aub twee dingen uit elkaar: subsidies enerzijds en belastingkorting anderzijds.
Een subsidie moet je aanvragen met een inderdaad simpel formulier + de nodige bijlage.
Een belastingkorting vraag je door het juiste vakje in te vullen op de aangifte het jaar na het bekomen van het passiefhuiscertificaat. Het certificaat zelf stuur je mee bij een papieren aangifte of houd je ter beschikking bij een elektronische aangifte.
Inlichtingen over het bekomen van het certificaat vindt je bij het passiefhuisplatform.

Dit zal je vinden op www.energiesparen.be:

Normen voor passiefhuis:
De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt bljven tot 15kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte

Bij een luchtdichtheidsproef (volgens NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur).

De belastingvermindering bedraagt 600 euro per belastbaar tijdperk (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2008 - inkomstenjaar 2007 bedraagt 780 euro) en per woning en wordt verleend gedurdende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefhuis is. (certifikaat vereist).

groeten
rik

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
12/12/2007 - 20:52

@Rudy,
dat certificaat vraag je aan bij het Passiefhuisplatform .
www.passiefhuisplatform.be
zij zullen je een volledige lijst geven van alle documenten die je nodig hebt om het certificaat aan te vragen, en op basis daarvan wordt je PHPP-berekening dan gecontroleerd (kostenloos).
indien conform, krijg je vervolgens het passief-certificaat ,

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

afbeelding van Rudy Martens
13/12/2007 - 00:52

Jan, Hendrik, Bart,

Bedankt voor de info, en ik neem eerstdaags eens contact op met de mensen van het passiefhuisplatform.
Ik heb me daarnet ingeschreven op hun nieuwsbrief.

Reden dat ik met die organisatie tot hiertoe geen contact heb gehad is het (voor mijn budget) veel te hoog lidgeld van +- 70 Euro per jaar voor een particulier.
Toch wel leuk dat ik zonder enig contact met hun organisatie maar wel dank zij dit forum er in geslaagd ben om in juist in de passiefnorm te geraken met mijn (bescheiden!) woning.

Om terug te keren naar het oorspronkelijk onderwerp zou ik toch wel hardnekkig willen pleiten voor een zo eenvoudig mogelijke reglementering voor het toekennen van een passiefhuissubsidie.

Sterker ik zou eerder pleiten voor één al omvattende subsidie en/of premie en/of belastingsvoordeel voor iemand die de passiefnorm in zijn woning of verbouwing behaald.

afbeelding van hendrik de corte
13/12/2007 - 06:45

Rudy

We leven in een wat ingewikkeld landje, met verschillende bestuursniveau's die (soms) allemaal wel iets willen doen om energiebesparing aan te moedigen (ik zie het nu even ruimer dan alleen maar passiefhuis).
Dit heeft als gevolg dat de aanvrager verschillende aanvragen moet doen en soms verschillende normen tegelijkheid moet respecteren.
Het voordeel voor de aanvrager is dan weer dat de som van alle voordelen veel hoger kan oplopen dan hij wellicht ooit van één enkele instantie zou krijgen.
De overgesubsidieerde zonneboiler spreekt in dit verband boekdelen.
Op sommige plaatsen in Vlaams-Brabant kunt je volgende steun cumuleren voor zonneboilers:
- federale belastingkorting (aangevuld met automatische gemeentelijke korting)
- premie netbeheerder
- premie provincie
- premie gemeente
- Vlaamse renovatiepremie (in kader van ruimere verbouwing).
Het lijkt me dat je dicht bij of over de 100 % kunt raken.

Of dat altijd een goede zaak is??
In mijn gemeente hebben we de zonneboilerpremie afgeschaft en een premie ingevoerd voor elke nieuwbouwwoning die E60 niet overschrijdt.
Qua kosten/energiebaten lijkt me dat een betere premie.

groeten
rik

afbeelding van Rudy Martens
14/12/2007 - 07:40

Allen bedankt voor jullie info,
Een mail is ondertussen verzonden naar het passiefhuisplatform.
Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik gefrustreerd ben hoe weinig premies je kan binnenhalen als je bijna alles zelf doet of - "moet doen" - om het te kunnen waarmaken...

(Als ik de passiefhuispremie kan incasseren dan investeer ik die som onmiddellijk in PV-panelen.)

afbeelding van paul-8
09/01/2008 - 16:39

Bedankt voor de inlichtingen
maar nu is mijn vraag , heeft iemand van jullie ervaring met de premies in Wallonie
Groeten,
Paul

afbeelding van Anonieme gebruiker
27/01/2008 - 19:14
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

@Bart Humbeek

Ben je er zeker van dat zij die phpp-berekening KOSTELOOS (uw post van 12/12 om 20:50) controleren en vervolgens het certificaat afleveren?

Ik heb een factuur moeten betalen van 600 euro (excl. BTW).

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
27/01/2008 - 20:18

vroeger was dit gratis .
het passiefhuisplatform heeft ondertussen laten weten dat dit niet langer zo is, en dat zij nu inderdaad kosten aanrekenen hiervoor .

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.