nieuwe evoluties in energieland | Ecobouwers.be

U bent hier

nieuwe evoluties in energieland

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Minos
16/09/2014 - 20:21

Ik zou graag eens jullie visie kennen op waar we staan binnen 5 jaar met verwarming en productie warm water. Wat zijn technologische evoluties; prijzenevolutie; waaraan is men aan het werken?

Enkele concrete vragen:

-aan welke verwarmingssystemen en systemen Sanitair warm water zijn de constructeurs nu aan het werken om binnen 5 jaar op de markt te gooien? maw wat is hun toekomstvisie? zowel voor passiefwoningen, LEW als bestaande stock aan woningen?
-zijn er nog technologische evoluties zodat COP / SPF van warmtepomp significant kan worden verhoogd?
-....

44 Reacties

Reacties

afbeelding van benn
16/09/2014 - 21:16

De laatste opleiding van caleffi ging een volle namiddag over stads-/wijkverwarming. Ik zie hier veel toekomst in, vooral omdat de energievraag van individuele woningen/ gebouwen steeds kleiner wordt, te klein eigenlijk voor grote investeringen.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
17/09/2014 - 09:24

 

Is eenstadsnet geen investering? Ik vermoed zelfs dat zulk net helemaal niet meer rendebel zal zijn wanneer alle huizen fatsoenlijk geïsoleerd zullen zijn.

afbeelding van pfft
18/09/2014 - 12:43

misschien een mini buren net , met een ketel voor 2 huizen??? Bij rijhuizen is het "stad net" is dan een gaatje door de muur, en zijn de investeringen + onderhoud +aansluit kosten (teller) + vast recht teller  de helft van wat ze normaal zijn???

eddy

afbeelding van Ingir
17/09/2014 - 12:30

Wat nu al zichtbaar is: stroom wordt vrijwel gratis. De productiekosten van stroom zijn al enkele jaren aan het zakken door een combinatie van stroomoverschotten en dalende stroombehoefte.

 

De stroomoverschotten worden vooral veroorzaakt door toenemende toepasing van duurzame stroomopwekking (zon en wind) waarbij die opwekking steeds gevolgd moet worden met back-up van conventionele centrales. Deze centrales moeten kunnen op- en afschakelen in functie van de balans tussen aanbod van weersafhankelijke opwekkers en de vraag naar stroom. Gascentrales zijn zeer geschuikt voor dit moduleren maar zijn momenteel niet rendabel ten opzichte van de veel goedkopere kolencentrales. Deze zijn weer minder geschikt om te moduleren waardoor deze centrales in standby nog een aanzienlijke hoeveelheid onbenutte  stroom produceren en zo bijdragen aan de stroomoverschotten. Op dit moment ontvangen wij in NL grote hoeveelheden gratis stroom uit Duitsland waar de overcapaciteit dankzij absurde subsidies zo groot is dat de overtollige stroom soms zelfs met geld toe wordt weggegeven...

 

Tegelijk is er sprake van een dalende vraag naar stroom. Allereerst omdat diverse overheden de stroomprijs kunstmatig hoog houden met energiebelasting en BTW waardoor consumenten en (kleine) bedrijven gestimuleerd worden om zuiniger om te springen met stroom. Door jarenlange verhoging van de belastingen op stroom is de energierekening één van de grootste uitgavenposten geworden voor huishoudens. Er is ook een tendens zichtbaar dat aan de onderzijde van de maatschappij de energierekening onbetaalbaar geworden is waardoor huishoudens gedwongen worden om het stroomverbruik te beperken of zelfs worden afgesloten. De effecten van energiearmoede op het totale stroomverbruik zullen de komende jaren blijven toenemen omdat de voorgenomen energietransitie gefinancierd wordt uit extra belastingheffing op stroomverbruik.

 

Een tweede factor die de stroomvraag doet dalen is een rechtstreeks gevolg van de verhoogde stroomtarieven: huishoudens en bedrijven gaan netstroom ontwijken door eigen stroom op te wekken via zonnepanelen. In Duitsland is het tarief voor netstroom 2x zo hoog als in Frankrijk (28 resp. 14 eurocent/kWh), met dergelijke verschillen wordt eigen opwekking sneller rendabel. In Duitsland zie je nu ook een toename van het gebruik van opslag in accu's omdat de infeedvergoeding sterk verlaagd is en teruglevering minder interessant is. Met accu's kan het eigen verbruik van zonnestroom verbeterd worden zodat men minder afhankelijk is van te dure netstroom.

 

Een derde factor is de voortschrijdende energie-efficiency van huishoudelijke apparaten. Vooral het stroomverbruik van grootverbruikers als wasmachines en vaatwassers is de laatste 5 jaar heel snel gegaan. Hotfill is bij sommige merken zonder meerprijs verkrijgbaar...

 

Een dalende vraag en toenemend aanbod staat garant voor een dalende stroomprijs. Daarom verwacht ik dat in de nabije toekomst woningen vaker elektrisch verwarmd gaan worden (warmtepomp, elektrische kachel) in combinatie met eigen stroomopwekking en beperkt netstroomverbruik. Gas voor huishoudelijk verbruik kan zo langzaam uitgefaseerd worden.

 

 

afbeelding van gommer
17/09/2014 - 12:45

Is dat niet een beetje kort door de bocht? Het is een feit dat de zuivere stroomprijs daalt en verder zal blijven dalen, maar de prijs die zowel industriële alss particuliere klanten betalen is meer dan dat. De distributiekost, of hoe dat ook zal noemen in de toekomst, zal fors stijgen ten gevolge van noodzakelijke investeringen in back-up systemen. Ik ben daarom eerder van mening dat de totale kost voor elektriciteit in de toekomst nog zal stijgen.

Wat ook een valabele piste is, is dat de stroomprijs zeer sterk gediversifieerd gaat worden. Dus zal hij 's nachts misschien zeer goedkoop worden, maar met prijzen die een veelvoud zijn van nu op piekmomenten.

 

Mede daarom denk ik (of is dat hoop ik?) dat elektrische verwarmingssystemen (waaronder ook warmtepompen) geen toekomstgerichte keuze zijn.

 

Mvg, Marc

afbeelding van brother paul
17/09/2014 - 14:23

het dagtarief zou dankzij de PV's goedkoper moeten worden dan het nachttarief.

De backup zal zorgen dat er een 'in the middle of the road' tarief ontstaat tussen gratis weggeven en grossistenprijs

elektriciteit is de eerste vorm van energie die volledig fossielvrij kan komen.

Daaraan gekoppeld zal de elektrische mobiliteit toenemen

En daaraan gekoppeld zal de verwarming met warmtepompen toenemen.

 

Daarvoor moet de wetgever wel enkele fouten opruimen

1° zij moet alle vormen van fossiele energie even hard belasten, zodat de discriminatie tussen aardgas en elektriciteit verdwijnt,

2° omdat elektriciteit zogoed als fossiel onafhankelijk zal kunnen geproduceerd worden, zal dus elektriciteit vrijkomen van fossiele taksen en dus de goedkoopste bron van energie worden (terwijl het nu de duurste is)

die transitie moet de overhuid met het juiste taksschema begeleiden, en daar wringt het schoentje. Hun euro is nog niet gevallen en het gidsland Duitsland zit ook nog niet 100% op dat pad aan het wandelen.

Nu aangezien technieken nauwelijks 10 jaar meegaan en ergens 'plug en play' op uw bestaande verwarming kunnen gekoppeld worden, is het vooral belangrijk denk ik toch om conceptueel voorzienig te werken, maar momenteel gewoon doodsimpel te investeren in isolatie en een goedkoop aardgasketeltje.

Maar waar je wel eventje svooruit moet kijken is

 - vloerverwarming te leggen die zo laag mogelijk kan gestookt worden, zodat PV-WP en thermische zonnepanelen uw verwarming kunnen ondersteunen

 - een isolatiepakket te voorzien die zo dik mogelijk tot op het passiefniveau werkt, zodat je een minimale WP kunt installeren die uw huis kan verwarmen

 - een ventilatie D of E+ of met canadese put te voorzien zodat je ook daar maximaal energie bespaart, 

 - een dakruimte te voorzien van 100m2 die voldoende zonlicht kan kapteren, zodat je BEN kunt worden door PV's te leggen.

 - wachtbuizen voorzien voor uw SWW zonnecollectoren

 - ruimte voorzien voor buffervaten bij de verwarming, zodat die buffervaten als energiebuffers uw huis kunnen blijven verwarmen

 

afbeelding van Ingir
17/09/2014 - 15:14

De netstroomprijs zal wel blijven stijgen door toenemende belastingen maar voor huishoudens en bedrijven zal het veel aantrekkelijker worden om hun stroombehoefte zelf op te wekken en direct te verbruiken, al dan niet met een kleine opslagcapaciteit om het etmaal door te komen. De prijs van zonnepanelen zakt dankzij efficiencyverbeteringen (lagere productiekosten EN hoger energierendement) zodat zelfopwekking steeds goedkoper wordt terwijl centrale netstroom door extra heffingen steeds duurder wordt. Dit proces versterkt zichzelf ook nog eens omdat de kostendekking voor windmolenparken door een krimpende populatie die niet voorzien is van zonnepanelen, moet worden opgebracht, d.w.z. hogere kosten voor een kleiner wordende groep en dus nog meer stimulans om onafhankelijk te worden van het grid.

 

Helaas voor alle energiebedrijven... hun bestaansrecht komt verder onder druk te staan. Nu al draaien heel wat energiebedrijven in de rode cijfers en dat gaat een ware slachting worden. Uiteindelijk zullen enkele energiebedrijven overblijven om energie-intensieve industrie van grote hoeveelheden stroom te voorzien. Huishoudens en kleine bedrijven zullen zelfvoorzienend worden met grote overcapaciteiten aan spotgoedkope zonnepanelen. Met een factor 5 aan opgesteld overcapaciteit kan de winter doorgekomen worden. Nu moet alleen de Wp-prijs nog met een factor 5 goedkoper worden maar daar heb ik alle vertrouwen in. In 1990 betaalde je € 15 /Wp, dat is inmiddels € 1,50 /Wp dus een factor 10 goedkoper in 25 jaar. De volgende factor 5 zal op z'n hoogst 10 jaar in beslag nemen. Dus in 2025 heeft een woning zo'n 20 kWp op het dak liggen, bestaande uit 20 panelen van 1.000Wp, voor de prijs van € 6.000 (20.000Wp x € 0,30) waarmee zelfs in de donkere decembermaand zo'n 200 kWh opgewekt kan worden. In die maand is dan misschien nog wat kunst- en vliegwerk nodig om met het verbruik rond te komen, de rest van het jaar is er energie in overschot voor verwarming, koeling, warm water, opladen accu's van elekrische auto.

 

De efficiency van lucht/water-warmtepompen neemt ook toe, zowel prijs per kW en COP, zodat ook hier geldt dat de toepassing snel verder zal toenemen. Op nog langere termijn zie ik warmtepompen weer verdwijnen. De PV-opbrengst is dan zo groot dat puur elektrisch verwarmd kan worden.

afbeelding van vdbriel
17/09/2014 - 16:15

Gommer,

Misschien zijn daardoor warmtepompen juist wel toekomstgericht. Niet in de huidige opstellingen. Maar indien die warmtepomp overdag (als het tarief laag is) een boiler met water kan verwarmen. En dit water dan 's nachts (waneer de temperaturen het laagst zijn) kan gebruikt worden om het huis op temperatuur te houden, dan zou dat wel een optie kunnen zijn.

Dit eist wel een zeer grote invetering:

- en goed isolatie, luchtdichting,... (maar hier ga ik vanuit dat elke nieuwbouw aan moet voldoen)

- en vloerverwarming

- en behoorlijk groot boilervat.

- en warmtepomp

Ik weet niet of dit rendabel kan zijn. Dan kan je wel de vraag stellen of dit toekomst gericht is als het niet rendabel is.

 

Roeland

 

afbeelding van Ingir
17/09/2014 - 17:23

In plaats van een groot buffervat kan ook gebruik gemaakt worden van de massa van de woning. In een massieve betonvloer (plaatfundering op isolatie/verdiepingsvloer) kan een grote hoeveelheid warmte gebufferd worden, ideaal in combinatie met een L/W-warmtepomp die overdag minder last heeft van lage buitentemperaturen. De vloerverwarmingsleidingen liggen dan wat dieper in de vloer, zodat de hele massa opgewarmd wordt. Ook is de de combinatie met een niet al te grote zonneboiler dan aantrekkelijk omdat overdag overtollige zonnewarmte afgevoerd kan worden van de zonneboiler naar de vloeren.

afbeelding van gommer
19/09/2014 - 11:36

Ik blijf het kunst en vliegwerk vinden (bij manier van spreken). Een warmtepomp is energetisch oninteresant(er) wanneer ze niet rechtstreeks energie kan voorien. In een buffer heb je altijd hogere temperaturen nodig. Dat gaat toch om minimaal 40°C. En dan blijft er ook nog altijd het punt van SWW. Vergeet niet, in een passiefhuis is de verdeling ruimteverwarming - SWW ongeveer fifty-fifty.

De woning als buffer gebruiken, heeft volgens mij niet genoeg warmtecapaciteit. Zelfs niet met betonkernactivering. Toch niet om een gebrek aan energieaanbod te compenseren. Grotere investeringen ook, en nog steeds een oplossing nodig voor SWW.

 

Mvg, Marc

afbeelding van Ingir
19/09/2014 - 12:46

Het voordeel van BKA als warmtebuffer is dat de temperatuur juist relatief laag kan blijven, je moet dan denken aan 3-5°K boven de gewenste ruimtetemperatuur. Een funderingsplaat op isolatie van 25cm beton en daarop 5cm chape heeft een gewicht van 2.400x0,25+2.000x0,05= 700 kg/m² en een warmteopslag van 700kg x 900J/(kg.K)/3,6e6 = 0,175 kWh per m²K.

 

Neem een ZLEW (25 kWh/m²a) van 200m² (80+80+40). De funderingsplaat/vloer kan 80x5x0,175= 70 kWh warmte bufferen. De warmtevraag is 200x25= 5.000 kWh per jaar met een benodigd vermogen van zo'n 2,6 kW@-8°C. Dat is 63 kWh per etmaal. Tijdens de 12 draaiuren van de warmtepomp (van 09:00-21:00uur) moet die 63 kWh geproduceerd worden, dus een warmtepomp met 5kW vermogen met een aanvoertemperatuur van 26°C bij een kamertemperatuur van 21°C.

 

In dit voorbeeld moet zo'n 40 kWh gebufferd worden ('s nachts is het warmteverlies hoger door lagere buitentemperaturen), waardoor een dT nodig is van slechts 2,8°K ofwel een aanvoertemperatuur van 24°C. Om eenzelfde hoeveelheid warmte in een buffervat (dT=25°K) op te slaan is een opslag van 1.400 liter water nodig.

 

De kosten van BKA zijn niet hoger dan die van vloerverwarming.

afbeelding van brother paul
19/09/2014 - 15:00

een warmtepomp is onrendabel belast, en dat is best bizar... want in feite met een COP3 zou ze 3x goedkoper moeten stoken dan met de energie rechtstreeks

afbeelding van Griet en Stefan
19/09/2014 - 10:43

Technologische snufjes, allemaal goed en wel.  Maar ik denk dat de goude regel blijft: eerst energie besparen.  Vb bij nieuwbouw, streven naar k25 of beter.  Dat je hiervoor tijdelijk een goedkope gasketel moet aanschaffen om verschuiving budget naar isolatie toe te laten, dan is dat zo.  Zo krijg je zuinge woningen die na 15j als de ketel verouderd is, beroep kunnen doen op bvb efficiente kleinere warmtepompen.

Maar spijtig genoeg laat de epb wetgeving toe om slecht geissoleerde woningen te bouwen en op te smukken met warmtepomp en pv panelen om een "energie zuinige" woning te bouwen.  Vele trappen daar nog steeds in...

Ook renovaties kunnen beter.  Vele plaatsen bij renovatie enkel nieuwe ramen, terwijl ook de rest moet aangepakt worden. 

afbeelding van Minos
19/09/2014 - 13:40

Ingir, BKA is inderdaad een interessante piste.

-Echter wat is in het scenario dat je beschrijft de SPF? en wat is COP als het buiten -8° is?

-Waarom dan niet s'nachts laten opwarmen (het is inderdaad kouder dus lager rendement, maar als je vb op uitsluitend nachttarief werkt is dit veel goedkoper)

-En dan nog hoe wordt dit geregeld; eigenlijk moet je kunnen voorspellen hoeveel kwh je de volgende dag nodig hebt om te verwarmen

-En wat is de kostprijs?

-En voor zeer goed geisoleerde woningen (passiefhuizen): waarom dan niet gewoon Warmtepomp weglaten? Immers je moet al flink kunnen besparen op je elektriciteitsrekening eer je je warmtepomp terugverdient

 

afbeelding van Ingir
20/09/2014 - 10:21

Voor passiefhuizen zou ik dit niet toepassen, wel de vloeropbouw met alle massa beschikbaar houden voor passieve verwarming (in tegenstelling tot die dwaze Belgische opbouw), een passiefhuis heeft zo weinig warmtevraag dat BKA (=vloerverwarming IN betonvloer) niet nodig is. Een warmtepomp voor ruimteverwarming is dan ook overkill. De kostprijs is hetzelfde als voor vloerverwarming, zo'n 20-30 euro/m². 

 

De regeling kun je op twee manieren doen: corrigerend en anticiperend. Bij de eerste wordt de vloer terug opgewarmd tot een gewenste minimale temperatuur, bij de tweede moet het weerbericht in de gaten gehouden worden om in te schatten wat de nodige buffering is. Gezien de traagheid van het systeem zou ik voor de eerste gaan.

 

Nachttarief zal geen lang leven beschoren zijn, dat zal binnen enkele jaren dagtarief gaan worden door grootschalige inzet van zonnepanelen. Tijdens de koudste winterdagen is de COP heel slecht, maar slechter dan 1 kan het nooit worden. Voor die zeer extreme winterdagen (bijvoorbeeld 3 februari 2012 met eem maximum van -6 en een minimum van -19°C kan net zo goed een elektrische weerstand gebruikt worden om het verwarmingssysteem op temperatuur te houden). Dit gaat om slechts enkele dagen per jaar en is niet interessant om je verwarmingssysteem op te dimensioneren.

 

In NL is het prijsverschil tussen dag- en nachttarief zo klein geworden dat het nauwelijks een stimulans is om 's nachts de wasmachine te laten draaien. Voor nachtstroom betaalden we afgelopen jaar 5,00 eurocent (kale stroomprijs) en voor dagstroom 6,16 eurocent, op een gemiddelde totaalprijs van 17 eurocent per kWh is dat niet de moeite waard.

afbeelding van Minos
21/09/2014 - 15:33

ik zie de volgende evoluties:

  1. -prijzen PV stabiliseren, maar rendement panelen stijgt aanzienlijk; grootste verandering is dat batterijen veel goedkoper worden (100 euro per kwh opslag; cfr Tesla); maw we kunnen gemakkelijk de nacht en een paar zonloze dagen overbruggen met batterijen; maw tijdens grootste gedeelte van het jaar is eilandwerking mogelijk
  2. -probleem is in de winter wanneer vraag elektriciteit sowieso grootst is; dit kunnen we niet zomaar overbruggen ofwel zal je zelf elektriciteit moeten opwekken (vb via microwarmtekracht als je terzelfdetijd grote warmtevraag hebt); ofwel aangesloten blijven op elektricieits netwerk (dit laatste wordt duurder)
  3. -prijzen per kwh van de distributie elektriciteit stijgen: eigenlijk bijna een vaste kost onafh van hoeveel kwh je verbruikt; we gaan meer en meer naar slimme netwerken waarbij verbruik wanneer er veel productie is (vb zonrijke dagen) zeer goedkoop wordt maar wanneer weinig zon en andere alternatieven (winter op piekmomenten) zeer duur; vb verschil factor 10
  4. -in deze context is de groeiende promotie (via subsidies) van warmtepompen niet logisch (verbruiken het meest wanneer elektriciteit het meest schaarq is en het duurst....) maw geen lange termijn oplossing;

op vlak van verwarming:

  1. - huizen vroeger gebouwd: verdere innovatie naar energiezuinigheid (isolatie); maar hierin zijn onvermijdelijk beperkingen; waarom niet voor dit type micro warmte kracht promoten? kan op de momenten dat er weinig zon is en automatisch veel warmtevraag (koude donker winterperiode) voor de nodige extra elektriciteit zorgen;
  2. -nieuwe huizen: natuurlijk passiefbouw of LEW (via gascondensatieketels op laag vermogen) of hout/gas kachels (eventueel biogas)
  3. -maw gas (maar verbruik daalt sterk) zal grote rol blijven spelen 
  4. -warmtepompen verdwijnen: in winter kost elektriciteit zeer duur op de momenten dat ze fungeren als bijna zuiver weerstanden (tenzij dat men de COP zeer sterk kan verbeteren vb naar 10, ik denk dat dit niet kan...)
afbeelding van Ingir
21/09/2014 - 17:56

De toekomst voor micro-WKK voor woningen is vrij beperkt omdat het gebruik van fossiele brandstoffen steeds kostbaarder gaat worden en deze installaties vooral warmte produceren en een beetje elektriciteit als bijproduct. Een moderne woning heeft juist het tegenovergestelde nodig: weinig warmte en veel elektriciteit. De lage warmtevraag is ook de reden waarom warmtepompen wel zeer goed zullen renderen, de hoeveel benodigde stroom is relatief klein.

 

Daar komt bij dat fossiele brandstoffen (aardgas, mazout) steeds duurder worden en tegelijk stroom (eigen opwekking met PV) juist goedkoper. De kosten voor netstroom worden weliswaar steeds hoger maar aangezien zonnepanelen goedkoper worden zal netstroom zichzelf verder uit de markt prijzen. Nu al is netpariteit een feit en dat is ook te merken aan de toenemende populariteit van zonnepanelen. 

 

Ook warmtepompen (met name L/W) zullen snel in populariteit toenemen omdat hiermee optimaal gebruik gemaakt kan worden van eigen opwekking en het gebruik van fossiele brandstoffen vermeden kan worden. In combinatie met een houtkachel en warmtebuffering in de massa van de woning kan het stroomverbruik in de winter beperkt worden waardoor minder overcapaciteit aan zonnepanelen nodig is om de winter door te komen.

afbeelding van Minos
21/09/2014 - 21:40

L/W warmtepomp gedraagt zich bijna als zuivere elektrische verwarming als het erg koud wordt.. (beneden nul); dan zal elektriciteit op deze momenten zeer duur zijn (want geen zon+ dikwijls windstil); hiervoor moet dan capaciteit worden gebouwd (op fossiele brandstoffen) waarvoor de investeringen maar op een korte periode kunnen worden afgeschreven (tijdens winter) dus onrendabel en als gevolg er wordt niet in geinvesteerd...

vb in Duitsland worden tegenwoordig steenkoolcentrales stand bye gehouden voor zon en windloze dagen...

afbeelding van Ingir
22/09/2014 - 01:09

De businesscase van energiebedrijven wordt inderdaad aardig om zeep geholpen door de plaatsing van zonnepanelen en windmolens. Deze ontwikkeling is niet te stoppen, energiebedrijven zullen stuk voor stuk gaan omvallen of ze moeten een nieuw verdienmodel kunnen bedenken.

 

De prijs van PV-systemen daalt nog altijd. Een complete set inclusief montage en BTW kost nu zo'n € 1,20 /Wp, leg je de panelen zelf dan is de prijs € 0,90 /Wp. En de bodem is nog niet in zicht... voorlopig wordt de bodem ingeschat op € 0,50 /Wp met huidige technieken. Nieuwe technieken kunnen de prijs verder onderuit halen.

 

Tegelijk staat ons een flinke verhoging van de netstroomprijs te wachten als gevolg van subsidies op hernieuwbare stroom (lees: onrendabele windmolens). In Duitsland is de netstroomprijs gestegen naar zo'n €0,30/kWh (en stijgt gewoon door), in NL zal de netstroomprijs met € 0,13 stijgen naar in ieder geval €0,31 in 2017 maar waarschijnlijker naar €0,40 in 2023. Hierdoor wordt de inzet van zonnepanelen alleen maar verder gestimuleerd, alles wat zelf opgewekt en verbruikt wordt hoeft niet van het dure net afgenomen te worden.

 

Voor een gemiddeld huishouden met 3.500 kWh stroomverbruik kan maximaal 3.500 x 0,40 =  €1.400 per jaar bespaard worden. Voor een TVT van 10 jaar is dit 14.000 aan investeringen. Om het hele verbruik op te wekken is een overcapaciteit van ongeveer 500% nodig, dus 17,5 kWp met €0,50/Wp is dit € 8.750. Daarbij komen nog kosten voor nachtbuffering 2st x 200€/kWh x 10kWh = € 4.000.

 

Deze overcapaciteit is gekozen om in november t/m januari voldoende stroom op te kunnen wekken, de overige maanden van het jaar is veel overbodige stroom beschikbaar die wel benut kan worden, bijvoorbeeld voor comfortkoeling van de woning, opladen van accu's van E-bikes, verwarmen van woning/SWW-boiler, doorverkopen aan buren of aan mensen uit de straat die hun elektrische auto willen opladen....

afbeelding van davidwijgerde
22/09/2014 - 21:23

Als ik dat hier lees zullen de business cases om batterijpacks te installeren binnenkort misschien levensvatbaar worden, zeker wanneer de slimme meters meer en meer ingang vinden.

Dan zouden de (Vlaamse) zonnepanelen toch nog een echt groen tintje krijgen want we kunnen moeilijk hard maken dat we groen bezig zijn wanneer we overdag voor een stroomoverschot aan hernieuwbare energie zorgen en 's avonds CO2-stroom verbruiken. 

Dat onze electriciteitsmeter op jaarbasis rond hetzelfde punt blijft pendelen is zeker geen bewijs van het groene karakter van PV-panelen.  Veel meer dan een hoogrentende belegging zijn ze voor de Vlaming nooit geweest.

 

afbeelding van charel
22/09/2014 - 22:37

Een dooddoener die toch regelmatig eens terug opduikt.

Degenen die groene energie opwekken het gevoel geven dat ze slecht bezig zijn, dat ze zelfs schuldig zijn voor de Co2 uitstoot die anderen (industrie, olielobby, overheid)  blijven veroorzaken doordat zij er maar niet toe komen om voor 100 procent de omslag van fossiel naar herwinbaar te maken.

 

afbeelding van Ingir
23/09/2014 - 00:18

100% hernieuwbaar is onmogelijk, daarvoor ontbreekt eenvoudig de ruimte in onze dichtbevolkte landen. Daarom is energiebesparing ook belangrijker dan hernieuwbare opwekking.

afbeelding van charel
23/09/2014 - 08:37

Alles is mogelijk Ingir, als je maar wil, er voldoende in gelooft, en je niet laat misleiden door de machtige lobby's. Dat is trouwens al meermaals bewezen, echter men wil dat blijkbaar niet zien.

En ik bedoel dan uiteraard niet nu of morgen of overmorgen plots naar 100 procent, maar wel nu beginnen om daar naar op weg te gaan.

En ontmoediging van initiatieven tot hernieuwbare energie kunnen daarbj gemist worden.

En energiebesparing is niet belangrijker dan dat, het is even belangrijk.

Maar hebben we het hier al eens niet over gehad?

afbeelding van Ingir
23/09/2014 - 09:01

Daarbij is hernieuwbare opwekking niet duurzaam, zonnepanelen en windmolens gaan slechts 15-20 jaar mee terwijl energiebesparende maatregelen wel 50-100 jaar mee kunnen gaan. Ik laat me dan ook niet misleiden door de machtige lobby's van Greenpeace en het WWF die ons willen doen geloven dat de wereld ten onder gaat en alleen gered kan worden door overal onrendabele windmolens te plaatsen op kosten van burgers.

 

Dat het fysiek onmogelijk is om 100% hernieuwbaar te gaan in NL/BE is al aangetoond door de NL-ingenieursvereniging KIVI in hun publicatie 'De Rekening Voorbij' waarin de totale energiebehoefte geanalyseerd wordt en de conclusie is dat hernieuwbare bronnen een te lage energiedichtheid hebben waardoor het land te klein is om alle benodigde energie hernieuwbaar te maken.

 

En ik zal initiatieven tot hernieuwbare energie niet ontmoedigen zolang die op eigen rekening van de initiatiefnemers gemaakt worden. Ik moedig zelfs iedereen aan om zoveel mogelijk energie te besparen en het resterende energieverbruik af te dekken met eigen zonnepanelen zodat men minder afhankelijk wordt van initiatieven die WEL op andermans rekening gemaakt worden.

afbeelding van charel
23/09/2014 - 12:56

Ingir

Als ik zeg 'het is al meermaals aangetoond dat 100 procent hernieuwbaar kan' dan bedoel ik dat het in de praktijk is aangetoond, in real live, niet in één of andere publicatie door één of andere vereniiging.

Maar zoals ik al zei: Sommigen willen dat gewoon niet horen of zien.

En verder: 'op kosten van de burgers'? Alsof dat bij fossiel en kernenergie niet het geval zou zijn.

afbeelding van Ingir
23/09/2014 - 14:18

Uiteraard betalen we de kosten voor fossiel en nucleair die zo'n 5 eurocent per kWh bedragen terwijl de prijs van hernieuwbaar op 15 eurocent ligt. Ik ben niet bereid om 3x zoveel te betalen voor stroom omdat iemand een beetje zit te hobbyen met windmolentjes, en velen met mij. Met milieu heeft het allemaal weinig te maken, de milieuwinst is nagenoeg niet bestaand en er zijn dan ook geen effecten merkbaar zoals lager verbruik van fossiele brandstoffen of een lager CO2-gehalte van de lucht. Er zij zelfs aanwijzingen dat windmolens contraproductief zijn en aanleiding geven tot hogere CO2-emissies...

 

Dus je doet maar met die windmolens zolang je zelf die extra kosten wilt dragen en niet zoals nu de kosten op alle burgers wilt verhalen.

 

Wat betekent dit voor de prijsevolutie: stroom wordt kunstmatig duur gemaakt om onrendabele energieopwekking te subsidiëren. Dit zal burgers stimuleren om het gebruik van netstroom te vermijden waardoor de vraag nog verder inzakt en stroom minder waard wordt. Energiebedrijven zullen de fossiele centrales niet langer rendabel kunnen laten door veel standby-verliezen en verminderde afzet van stroom. Om de energiebedrijven overeind te houden zullen burgers opnieuw extra heffingen moeten betalen. Dit zal de energietarieven verder opdrijven waarmee er weer nieuwe stimulans komt om netstroom te vermijden.

 

Deze prijsevolutie laat een spiraal van kostenverhogingen zien en negatieve effecten op de economie en ecologie.

 

 

afbeelding van charel
23/09/2014 - 15:26

Ingir, uw negativisme ten opzichte van hernieuwbare energie is toch wel halsstarrig. Voor de gemakkelijkheid waarschijnlijk heb je het steeds maar weer over windmolens en nu windmolentjes, alsof dat nu alles is aan hernieuwbare energie.

En bij die maatschappelijke kosten aan fossiel en kernenergie tel je voor de gemakkelijkheid ook maar niet de milieu- en subsidiekost bij.

 

afbeelding van Ingir
23/09/2014 - 16:02

Mijn negativisme wordt inderdaad gevoed door de vele negatieve gevolgen van met name windmolens, niet dat dit de enige bron van hernieuwbare energie is maar in NL wel de belangrijkste bron waar ons zuurverdiende centen (60 miljard euro) aan verspild gaan worden zonder daar ook maar IETS voor terug te krijgen. Ik ben wel zeer positief over zonnepanelen die door burgers op hun eigen dak geplaatst kunnen worden op eigen kosten (dus zonder subsidie) en die jaarlijks vele honderden euro's aan energiekosten besparen. Daarbij vind ik het wel vermakelijk dat met zonnepanelen (= hernieuwbare energie) voorkomen kan worden dat meebetaald moet worden aan ongewenste windmolens.

 

Door het eigen stroomverbruik tot een minimum te beperken en de resterende stroombehoefte dan af te dekken met eigen zonnepanelen kunnen burgers de inzet van windmolens op legale wijze saboteren. En daarmee tegelijk een zinvolle bijdrage leveren aan CO2-reductie en vermindering van fossiele energie.

afbeelding van geert devos
24/09/2014 - 10:03

Wat betekent dit voor de prijsevolutie: stroom wordt kunstmatig duur gemaakt om onrendabele energieopwekking te subsidiëren.

 

Natuurlijk, dat is toch de logica zelve.

Als je alle energie (en dus ook stroom) goedkoop houdt , zal jan en alleman netjes alles opconsumeren en is voor je het weet alle fossiele energie binnen 2 generaties omgezet in CO2 in onze atmosfeer.

Denk gewoon maar aan de jaren 60-70 , olie was goedkoop, huizen werden niet geïsoleerd , en er werd een mastodont van een mazoutketel in geplaatst. Stook maar op !

Het is net door de werkelijke kost (denk maar aan kernergie) door te rekenen dat er oportuniteiten komen om energiezuinig te leven en met hernieuwbare energie (seizoensopslag...) om te gaan.

Geld (dure energie) is de enige manier om de doorsnee burger aan te zetten om zuinig met onze voorraden om te gaan.

Niet met talloze praatjes over klimaatopwarming/denken aan de toekomst , volgende generaties : de doorsnee stedeling heeft daar geen boodschap aan , koopt nog een SUV en boekt zijn volgende vliegtuigreis.

afbeelding van Ingir
24/09/2014 - 14:55

Er is nog wel een verschil tussen de stroomprijs niet onnodig hoog laten oplopen en de stroomprijs verlagen. Het huidige stroomtarief (20 eurocent/kWh) is al 3x hoger dan de marktprijs voor de levering van stroom plus de transportkosten. In NL is dat voor een groot deel energiebelasting dat bedoeld is om stroom kunstmatig duurder te maken. Verder zit daar nog een toeslag in voor duurzame energie en 21% BTW. De tariefsontwikkeling over de afgelopen 20 jaar laat een constante stijgende lijn zien sinds de invoering van energiebelasting. De suggestie dat stroom goedkoper zou zijn geworden klopt ook niet, de prijsstijging ligt zelfs beduidend hoger dan de inflatie.

 

De huidige HOGE tarieven hebben al gezorgd dat mensen zuiniger met energie omspringen, huishoudens wel te verstaan. De industrie betaalt nog altijd een zeer laag stroomtarief en daar zie je inderdaad dat er geen moeite wordt gedaan om aan energiebesparing te doen. Uit angst om de concurrentiepositie van de industrie te verliezen worden die lage tarieven niet verhoogd. Dat valt nog te begrijpen maar er worden ook geen eisen gesteld aan het energiezuiniger maken van de industrie in ruil voor die lagere energietarieven en dus blijft alles zoals het is.

 

Ondertussen staan we op het punt dat er enorme investeringen gedaan worden in hernieuwbare opwekking die nog altijd niet rendabel is. Via de stroomrekening worden huishoudens extra belast om het verschil bij te leggen, alweer wordt de rekening bij de burgers gelegd en niet bij de industrie.

 

Voor mij is de maat vol, ik ga hier niet langer aan meebetalen.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.