netvergoeding 2.0 | Ecobouwers.be

U bent hier

netvergoeding 2.0

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van geert devos
19/12/2014 - 20:32

Het is weer zover , er moet ergens geld gezocht worden en de PV bezitters komen in het vizier.

 

Zie http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/persbericht_distributiene...

kijk bij tarief prosumenten, komt neer op 80 euro per Kwpiek, hetgeen meer is dan de vorige poging.

Wie nog niet bij Zonstraal is aangesloten, is het nu de moment.

 

extra anekdote : in hetzelfde persbericht slaagt de vreg erin om

1) uit te leggen  dat door de verminderde afname  van elek het distibutienettarief moet stijgen (oa. door besparing via REG)

2) dat energiebesparing loont voor de consument (toch in ieder geval niet voor de PV-bezitter)

 

dus kun je daaruit besluiten dat : ook al doe je als consument je best om minder energie te verbruiken, je toch meer zal moeten betalen, omdat anders de winstmarches van de distributienetbeheerders in het gedrang komt !

7 Reacties

Reacties

afbeelding van DeJurgen
21/12/2014 - 22:09

De particuliere PV bezitter wordt opnieuw aangehaald als oorzaak van de forse stijging van de kosten. Wie verder leest en zoekt die kan echter nog een aantal andere verklaringen vinden.

 

1) Bijna de volledige kost van het klimaatbeleid komt op de elektriciteitsfactuur van de particuliere consument ***EDIT en KMO's op het laagspanningsnet EDIT***. Ik verklaar mij nader. Bij mijn weten bestaat het klimaatbeleid, dat nu een Vlaamse bevoegdheid is, uit:

a) Een historische en uitstervende federale belastingsaftrek voor groene investeringen. Deze steun is niet meer beschikbaar voor nieuwe investeringen en sterft geleidelijk aan uit. Hier worden dus geen nieuwe kosten meer gemaakt en de resterende kosten dalen.

b) Het geven van REG premies voor energiezuinige nieuwbouw, isolatie, zonneboilers, WP... In het document waarnaar Geert verwijst staat het volgende als deelse verklaring voor de gestegen kosten: "Wegvallen recuperatie REG-premies (hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, dakisolatie, ...)". De Vlaamse overheid laat de kosten van deze premies vanaf nu dus volledig ten koste van de particuliere elektriciteitsklant vallen. Dit gaat om aanzienlijke bedragen die recent verschoven zijn van de Vlaamse begroting naar de particuliere elektriciteitsklant. Het is mij onduidelijk of het de Vlaamse overheid is of de distributienetbeheerders zelf zijn die kiezen om bvb de kosten voor isolatie enkel door te rekenen in de elektriciteitsdistributie en niet in de distributie van aardgas.

c) Het steunen van ontwikkelingslanden die last hebben van de klimaatsverandering. Op federaal vlak werd dit geld betaald uit de pot van ontwikkelingssamenwerking. Dit was dus geen reële kost. Waarschijnlijk lukt deze truc echter niet op regionaal niveau.

d) Het aankopen van "schone lucht" vanwege het niet halen van de emissienormen. Mede dankzij groene stroom van windmolens, PV en de bedenkelijke pelletcentrales is deze kost vrij beperkt. De kost van de groene stroom certificaten van dit alles is "uiteraard" enkel te vinden op de factuur van de particuliere elektriciteitsklant.

e) Een andere poot van het klimaatbeleid is het stellen van strengere normen betreffende energieverbruik van gebouwen bij nieuwbouw en verbouwing. Deze komen ten laste van de bouwheer.

f) Er is ook een regelgeving tov de industrie qua energieverbruik. Dit komt ten koste van de industrie.

g) Ten slotte is er ook de autofiscaliteit die afhangt van het theoretische verbruik van het voertuig. Dit is voor de overheid een budgetneutrale zaak en kost dus niets.

 

2) De verhoging van de elektriciteitsprijs bevat ook de verekening van historische "verliezen" ten gevolge van de GSC. Ik zet verliezen tussen aanhalingstekens, niet omdat ze niet reëel zijn, maar omdat dit correcter verwoord is: "verliezen die overbleven na betaling van de GSC EN na betaling van ongeveer 6% dividend op het kapitaal van de aandeelhouders". De historische verliezen bevatten dus een belangrijk element "zeer hoog uitbetaald dividend waar de doorsnee spaarder enkel kan van dromen". Een beperkte bijdrage van de aandeelhouders in de vorm van een meer realistisch dividend in tijden van lage economische groei lijkt mij wenselijk.

 

3) In de conclusies van het document staat "Tarieven zijn toekomstgericht: de netbeheerders worden gemotiveerd om efficiënter te werken". Hoe dit gedaan wordt is onduidelijk want het is niet gespecifieerd en in diezelfde conclusie staat: "Tarieven kunnen jaarlijks aangepast worden". Indien de kosten stijgen, dan kan dit gewoon doorgerekend worden. Dit lijkt mij niet echt de druk te verhogen om efficiënter te werken. Nadat de burger en zowat alle overheidsinstelling zoals onder meer financiën, het onderwijs en het leger jaar na jaar nieuwe besparingen mochten slikken en zowat op hun tandvlees zitten lijkt het mij redelijk om ook voor de distributienetbeheerders concrete doelstellingen voorop te stellen.

 

Mijn conclusie?

* Ik ben ook een voorstander van een eerlijker spreiding van de kosten voor het klimaatbeleid. Wat echter verkocht wordt als eeen eerlijker spreiding van de kosten van de zonnepanelen is in realiteit een eerlijker spreiding onder enkel de particuliere elektriciteisklanten van de kosten van zowat het ganse klimaatbeleid. Dit wordt verre van duidelijk en eerlijk gecommuniceerd.

* De politiek blijft hier in gebreke. Ze hebben de moed niet om de situatie correct te kaderen. Ze hebben de moed niet om de intercommunales ter verantwoording te roepen en ze duidelijke budgetaire doelstellingen te geven. De politiek is te sterk verweven met de intercommunales; ze schuiven er de kosten van hun beleid in, gebruiken ze als melkkoe voor de gemeentekassen en hebben een absurd hoog aantal (vaak niet verkozen) mandatarissen die er zitpenningen opstrijken. Ook als het gaat over effectiviteit, kostenefficiëntie en toekomstgerichtheid van de maatregelen dan schiet de politiek schromelijk te kort. De knoeiboel rond PV is hier een goed voorbeeld van.

 

Mvg,

Jurgen

 

afbeelding van Ingir
20/12/2014 - 16:42

Als je als consument dan toch moet betalen voor "KLIMAATBELEID", is het dan niet terecht om resultaat te zien in de vorm van verlaagd CO2-gehalte of lager gebruik van fossiele brandstoffen? Ik moet het eerste bericht nog tegenkomen dat melding maakt van meetbare resultaten die toegewezen kunnen worden aan dat <KUCH> beleid...

 

Het is er niet en zal er ook nooit komen (uiteraard wel de doorberekening van de kosten!).

afbeelding van robin demey
20/12/2014 - 19:50

à €89/Wp (Gaselwest) kost je elektriciteit dus in het beste geval minstens 50% van de marktprijs.

1Wp = +/- 800-850 kWh

€89/850kWh = 10,5 c€/kWh aan een marktprijs van +/- 22c€ is dat dus zowat 50%.

Dat is veel meer dan een eerlijke of billijke vergoeding lijkt me.

Dus als je 30% direct verbruik hebt, dan kom je eigenlijk op een prijs uit die duurder is dan de normale netvergoeding (15c€). En dat terwijl de meeste van die stroom nauwelijks de straat uit geraakt (of dus het net nauwelijks belast). Wetende dat diezelfde kWh nog eens wordt vergoed door de eindgebruiker...

Ik denk dat de rechtzaak die hiertegen wordt gehouden met gemak te winnen zal zijn.

 

Voor wie dus een installatie heeft zonder GSC zal zijn elektriciteit bijna duurder zijn met PV, dan zonder PV.

Rekenvoorbeeld:

Installatie 3 kWp à €1,5/Wp = (€4500 + 1 extra omvormer €500)/20jaar = €250/jaar
Netvergoeding 3*€89 = €267
Elektriciteitsverbruik 3*0,85*1000 = 2550 kWh

=> Kostprijs elektriciteit +/- 20,3c€/kWh

En dan reken je nog niet de kleine intrest op je geïnvesteerde bedrag of indexatie van die netvergoeding.

 

 

Beste oplossing wordt nu misschien wel een kleinere omvormer plaatsen en herkeuren. Het relatief kleine vermogensverlies zal ruimschoots terugverdiend worden.

 

 

En voor wie zijn panelen niet optimaal heeft geörienteerd, kan de kostprijs zowat hoger liggen dan voor elektriciteit zonder PV. Dus die mensen kunnen beter van het net afkoppelen.

afbeelding van DeJurgen
20/12/2014 - 20:55

Er is nog een klein detail dat niet vermeld is: voor zover ik weet zitten we nu met een tijdelijk verlaagd BTW tarief van 6% ipv 21%. Dit heeft 2 zaken tot gevolg:

1) De kostprijs per kWh is nu lager dan 22c/kWh. Op ecopower is deze bvb "0,1925 euro per kilowattuur (aan particulieren met 6% btw; 0,22 euro/kWh voor niet-particulieren met 21% btw vanaf 1/04/2014)" volgens hun site. Daar zij geen vaste kosten aanrekenen is dit mogelijks niet de laagste prijs per kWh. Zelfs in het allerbeste geval betaal je voor nieuwe installaties nu al een aanzienlijke meerprijs als u beslist om groene elektriciteit te produceren.

2) De 81 euro gemiddeld is al hoger dan die van netvergoeding 1.0, maar wordt 92.5 euro als de BTW terug naar het normale tarief van 21% gaat.

 

Samen met de prijs van de onzekerheid (de mogelijkheid om de tarieven vlot aan te passen aan de omstandigheden) betekent dit dat PV voor particulieren op sterven na dood is. Eventueel wordt bij nieuwbouw de meerprijs van te kiezen voor groene energie gecompenseerd door het niet moeten nemen van andere maatregelen om aan de norm te voldoen. Echt goed klinkt dit echter niet. Enkel voor bedrijfsinstallaties zie ik nog mogelijkheden: zij betalen deze tax op milieuvriendelijkheid niet. Onder de huidige regeling dienen de min-inkomsten die de DNB hierdoor zouden hebben opnieuw verrekend te worden aan de particulier. Absuurd.

 

Wat betreft een eventuele rechtzaak: aangezien het héél sterk lijkt op de reeds afgekeurde regeling (alleen nog iets straffer)  is het goed mogelijk om zo een zaak te winnen. Het ziet er echter naar uit dat de overheid kiest voor een uitputtingsslag, het steeds opnieuw invoeren van een gelijkaardige regeling. Misschien keurt een andere rechter deze regeling toch goed maar voral lijkt men er op te hopen dat de tegenpartij ontmoedigd of financieel uitgeput geraakt. Na de vorige poging tot invoering van de netvergoeding is de PV sector zo goed als weggeveegd. Ik twijfel of deze nog veel weerstand kan en wil bieden.

 

Mvg,

Jurgen

 

afbeelding van stefan-14
21/12/2014 - 10:29

heel terecht opgemerkt van Geert, een pervers systeem, altijd al zo geweest

in het verleden (nu ook nog ?) was het zelfs zo als je meer stroom verbruikte je een lager tarief (kon) krijgen (als je het vroeg)

 

zelfde vergelijking voor regenwatergebruik, redenering is ook, door lager verbruik bij particulieren van leidingwater, maar toch onze leidingen, installaties, ... moeten onderhouden en steeds duurder wordend personeel en materiaal.

 

waarom geen prgressieve stroomkosten invoeren? wie meer dan 10.000 kWh per jaar verbruikt vb (of lager) een hoger tarief aanrekenen?

dit zou mensen pas aanzetten tot besparen

 

afbeelding van Ingir
21/12/2014 - 12:58

Zo'n progressieve kostenopbouw heb ik eerder ook al eens voorgesteld, maar dan met veel kleinere staffels. Een stroomverbruik van 10.000 kWh is voor een gemiddeld huishouden (3.500 kWh) zeer hoog en een toptarief boven de 10K zal dan ook nauwelijks invloed hebben op het energieverbruik.

 

Ik zou eerder denken aan een laag tarief van 15 eurocent per kWh voor huishoudens van 1.000 kWh per huishouden plus 500 kWh per bewoner. Dit bedrag is lager dan het huidige stroomtarief van ca. 20 eurocent per kWh zodat voor minder draagkrachtige huishoudens een sterke motivatie wordt gegeven om in het laagtarief te blijven. Het toptarief zou dan 40 eurocent per kWh kunnen zijn (2x het huidige tarief). Hiermee wordt een stimulans gegeven om energiebesparende maatregelen te nemen en zelf stroom op te wekken voor eigen gebruik.

 

Voor een gemiddeld huishouden (3 personen, 3.500 kWh) gaan de kosten van € 700 per jaar naar (1000+1500)x0,15 + (3.500-2500)x0,40 = 375 + 400 = € 775 per jaar. Verlaging van het stroomverbruik naar 2.500 kWh/jr geeft een besparing van € 400...

afbeelding van brother paul
21/12/2014 - 13:41

Ik snap dat nu wel eventje sniet

 

1° Je koopt bvb 5000Watt panelen, en hebt een 'omvormer' van 4000Wattp Je genereert eenroyale 5000kWh energie

En je krijgt dan 5x25 125 euro CO2 kredieten

Nu gaan ze er in belgie vanuit dat je straks bereid gaat zijn om daar 350euro belasting op te betalen ? Belgie is beland in de faze dat we zonnepanelen beginnen belasten... proficiat in feite, hoe gaan we nu nog CO2 vrije maatschappij bereiken. Wat we nu doen is de grote producenten nog sterker maken en de kleine burger zwakker maken, dus niet doen.

2° Wat doe je met installaties van mensen die hun energie wel tijdens de dag verbruiken, want de empathie van de ambtenaren discrimineert de zelfstandige die wel tijdens de dag op zijn werk zit en zijn verbruikspiek volledig covert met zijn zonnepanelen ??? Dus het forfaitaire is daar verkeerd.

3° waarom zou je zogenaamd twee keer gebruik maken van het net ??? IN feite taxeert de overheid twee keer, want het is diegene die elektriciteit koopt die het net gebruikt en daar weldegelijk voor betaalt; Dat ze het model willen verschuiven naar mensen die altijd het net betalen ben ik akkoord, maar dan moet iemand korting krijgen op zijn distributiekosten ?

4° Wat doe je met iemand die bereid is te investeren in energieopslag en hoe zorg je dat die opslag rendabel wordt ? Je moet daarvoor gewoon 4 prijzen hanteren, zodat piekproductie wordt omgezet in opslag, en dalproductie wordt gebufferd met energievrijgave. Ook daar loopt het schema totaal verkeer

5° Wat doe je met mensen die als burgers samenwerken en hun energiefaktuur splitsen. In theorie zullen ze afkomen dat het verboden is, maar dat maakt precies de basis van de taxatie zwak. Kijk als je nu met 4 mensen uw zonneenergie in één pool stopt en met die pool samen een buffer exploiteert, zie ik ook weer een inhalige overheid klaar staan om te taxeren, terwijl die burgers precies los staan van het net als het ware. De sterkte van de groep is precies dat iedereenop een ander moment verbruikt en door te poolen kom je op een vlakkere curve. Dus he tvoordeel van de groep mag blijkbaar niet voor het individu gelden ???  Waar zijn die grote voorstanders van solidariteit, en als je nu door een perfecte buffering op het net die solidariteit kunt outen, blijkt ineens de grote woorden waardeloos

 

Dus om die vijf redenen ben ik tegen die platte taksering. Het zou een goeie taksering zijn als je erin slaagt om die 4 gevoeligheden te nuanceren.

 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.