Netvergoeding | Ecobouwers.be

U bent hier

Netvergoeding

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Chris1972
08/11/2014 - 13:19

Wat betreft de netvergoeding. Graag zou ik oproepen om ons te verenigen tegen de netvergoeding. Ik weet, rechtszaken, stakingen, betogingen, ... het helpt allemaal niet. Het enige waarmee we de regering onder druk kunnen zetten, is de aankomende energieschaarste. Elke zonnepaneel houder heeft wel enkele kilowattuurtjes over denk ik voor de goede zaak. Als wij nu allemaal samen, te beginnen met één maal per week, eens een uurtje onze zonnepanelen afleggen, allemaal op hetzelfde ogenblik, en tergelijkertijd een energiepiek veroorzaken door een verwarmingselement aan te schakelen van laat ons zeggen drie kWh, dan zit heel België onmiddellijk met een energie tekort. Na een uurtje leggen wij onze installatie terug zoals normaal, en we doen dit om te beginnen één maal per week. Wij kunnen steeds de druk nog opvoeren, met te dreigen om dit twee, drie, vier maal per week, zelfs elke dag te doen, of meerdere malen per dag ... De regering zou zeker een goede beurt maken, ook in het buitenland, als wij in België zo elke week met één of meerdere "black-out's" zouden zitten. Wie doet mee !!! Eerst verenigen wij ons, en proberen we nog met de bevoegd minister een afspraak te maken, lukt dit niet, dan beginnen we samen te overleggen, zodat onze actie's steeds allemaal samen gebeuren, zodat we heel België kunnen plat leggen. Reageer gerust met positieve of negatieve reacties. Elke reactie is welkom.

15 Reacties

Reacties

afbeelding van Ingir
08/11/2014 - 14:09

Ja, goed idee, met z'n allen de zonnepanelen afschakelen in de winter... daarmee dwing je jullie regenten wel op de knieën.

afbeelding van stefan-14
08/11/2014 - 14:07

waarom afzonderlijk nog iets oprichten?

 

waarom sluit je niet gewoon aan bij : http://www.zonstraal.be/forum/viewforum.php?f=70

 

kost bijna niets, vanaf 10 € en advocaat is al onder de arm genomen, JE belangen worden dan ook verdedigd!

 

 

afbeelding van Lacroix
08/11/2014 - 17:21

Schitterend idee! Een algemene black-out uitlokken in België. Afgezien van het feit of je het voor mekaar gaat krijgen, is het een volslagen idioot idee. Jij bent waarschijnlijk van mening dat het net terug opstarten na een volledige uitschakeling een kwestie is van het terug opzetten van enkele schakelaars...

Als jij een lange periode van stroomonderbreking op je geweten wil hebben...

Waarschijnlijk heb je dan donderdag mee auto's in brand gestoken en agenten het ziekenhuis in geslagen. Moedwillig schade berokkenen aan medeburgers moet voor jou kunnen.

afbeelding van vdbriel
08/11/2014 - 18:27

Hoi Chris,

Ik geloof niet dat dit forum een plaats kan zijn voor een drukkingsgroep op te richten. 

Ik heb je post gerapporteerd aan de moderator. Alsook de vraag je met onmiddelijke ingang te bannen. En ik roep al diegene die met me eens zijn op hetzelfde te doen.

Roeland

afbeelding van brother paul
08/11/2014 - 19:04

Nu het idee is niet idioot in die zin dat het kan bewijzen dat onze economie nu al draait op zonnepanelen en dat de energie niet waardeloos is zoals in een andere draad uitvoerig wordt behandeld 

Maar uiteraard moet je dat daarom niet uitvoeren 

afbeelding van Lacroix
08/11/2014 - 21:04

Uit voorgaande bijdrages heb ik nochtans begrepen dat het aandeel zonnestroom uit privé installatie's beperkt is. Dus zo groot kan de invloed dan toch niet zijn...

afbeelding van Chris1972
08/11/2014 - 22:54

Eerst en vooral wil ik erop duiden dat wij niemand schade willen berokkenen. Wij willen eerst en vooral de regering erop wijzen dat zonne-energie vroeger werd gepromoot. Ten tweede, ik ken heel veel mensen, die na de beslissing om de subsidies af te schaffen, alsnog panelen hebben gelegd, deze nooit hebben aangegeven, dus ook nooit hoeven te betalen. Volgend punt, mensen aan de kust produceren meer of in het binnenland, dit is trouwens zwart op wit bewezen, toch zullen zij maar evenveel betalen. Volgend punt, als iemand zijn installatie defect is, betalen zij nog steeds evenveel. Mijn installatie was ooit stuk, en deze was bijna zes maand buiten dienst. Nog een punt, iedereen is gelijk voor de wet, zegt toch één van de eerste punten van de grondwet. Een producent (meer dan 10 kWp.), zoals windmolenparken enz, zullen bijna maar een tiende betalen dan de gewone burger die produceert voor eigen gebruik. Nog een punt aan de regering, iedereen heeft een contract met zijn leverancier. Dit contract zegt dat er tijdig moet betaald worden voor de levering van energie en dat de meters deftig moeten gestald en beheerd worden. Dit wil zeggen dat je zorg moet dragen voor de meters en voor je installatie, zodat je ALTIJD kunt rekenen op energie voorziening, mits overmacht. Een energie tekort is volgens mij, en ik ben werkzaam in een energie bedrijf, geen overmacht. Overmacht word omschreven als plots, onverwacht, zonder dat je er iets kan aan doen ... De overmacht die men inroept, is reeds maanden, om niet te zeggen jaren van te voren geweten, men wilt, zogezegd kan men niet, maar men doet er gewoon niets aan. Er is zelfs intern gemurmel dat de energie schaarste opgezet spel is om de mensen er attent op te maken wat energie kost en wat men moet doen om eraan te geraken, zodat men in de nabije toekomst de prijzen tot twintig procent kon doen stijgen. Wat blijkt er plots, het is de schuld van de subsidies en van de zonne-paneelhouders, en hierdoor (wij zijn maar 5% producent), moeten de prijzen niet twintig, maar plots dertig procent stijgen. Waarom dertig, zodat men ruimte heeft om te onderhandelen ... Iedereen heeft een contract, iedereen moet tijdig betalen, en de regering moet zorgen voor continuïteit in de bevoorrading. Als men dit allemaal niet kan, dan is dit slecht management en hoort de regering hun taak niet uit te voeren, dit omdat ze deze taak niet kennen en niet machtig zijn. Ik wil enkel, dat men geen prijsstijgingen doorvoert, om hun winsten dan in het buitenland te kunnen opsnorren, dat er continuïteit blijft in de bevoorrading en dat men de wet "iedereen gelijk voor de wet" mooi toepast. Dit wil zeggen, personen met zonne-panelen mogen bijdragen, mensen met een tijdelijk defect hoeven tijdelijk niet bij te dragen, personen met panelen die niet aangegeven zijn moeten ook bijdragen, en de tarieven moeten bij iedereen gelijk zijn. De grondwet in België is voor iedereen, dus ook voor een Vlaming, Brusselaar en voor een inwoner van Wallonië. Geen verschillend tarief dus.

Als wij ons verenigen en een dreiging uitsturen, al was het maar een dreiging, dan kunnen wij misschien terug een gesprek en een studie hierover openen. Er bestaan toch al nutteloze studies genoeg. Nooit was er iets aan de hand, zelfs bij de energieproducenten, tot plots volgens de regering een tekort driegde door zogezegd uitvallen van twee kerncentrales ?!?!?

 

Als ikzelf een centrale wil betreden, dit als "hoger" personeelslid, kan het zelfs zijn als ik mijn id-kaart niet bij heb, of als ik te lang een praatje maak tegen een collega, dat het alarm afgaat en dat ik ter verantwoording word geroepen. Hoe kan zogezegd "iemand" sabotage plegen, kan plots een hoofdtransformator opgeblazen worden, of kan het plots zijn dat er andere zaken vastgesteld worden. Ik weet niet of iedereen het beseft, maar de persvrijheid is in België er slechter aan toe of in één of ander Oosters land. Hier brengt men groot nieuws, die op voorhand voorgekauwd is door leden van de regering. Zullen jullie er echt blijven in geloven? Het word eens tijd dat iemand de wikileaks van België opent. Als men dit niet wil, zal men morgen wel weer een ander verhaaltje voorkauwen waarin men jullie iets voorspiegelt waardoor er meer betaald moet worden ...

 

Aan jullie de keuze, serieus gesprek aan de tafel, of het openen van iedereen zijn portemonnee ...

 

P.S: het zou de bedoeling zijn om de eigenaars van zonnepanelen te vragen (te dreigen ermee) om in plaats zuinig om te springen met energie, dat deze mensen hun installatie afleggen, en te gelijkertijd een verbruiker van drie kilo watt aan te schakelen. Simpel, minder productie van bvb. 500 Wh en een verbruik erbij van 3 kWh. maakt al snel 3,5 kwh. Dit aan hopelijk 100.000 mensen, dit maakt al snel 350 Mega Watt, wat bijna het vermogen is van doel 1 of doel 2.

afbeelding van Ingir
08/11/2014 - 23:00

Als je de overheid in het diepste van haar ziel wil raken dan zou je beter oproepen om een week lang het stroom-, gas- en autobrandstoffenverbruik zoveel mogelijk te beperken. Dus iedereen zoveel mogelijk op de fiets naar het werk, de woning warm stoken met de houtkachel en kaarsen gebruiken als verlichting.

afbeelding van Chris1972
08/11/2014 - 23:59

Beste, Ingir. Ik denk dat evenveel resultaat zou geven of de afgelopen betogingen en de komende stakingen. Men lacht daar even heel goed mee, en daarmee is de kous terug af. Men moet echt een drukkingsmiddel kunnen voorleggen. Net zoals de ministers indertijd nog gezegd hebben, jongens, staak zoveel jullie willen, maar doe dit dan op zaterdag of zondag, dan kunnen jullie er een uitstapje van maken met het hele gezin ... Als er een stroomtekort dreigt door acties, dan moet onze regering zich niet alleen "schoon" praten, maar moeten ze ook uitleg geven aan de buurlanden en misschien zich verantwoorden aan Europa, wat er eigenlijk aan de hand is. Een echte dreiging voor België zou denk ik veel meer oplossen. Het word tijd dat de bevolking eens opkomt voor zichzelf in plaats van zich te laten verdrukken en nog meer als nodig zich laat uitmelken ....

afbeelding van PatrickM
09/11/2014 - 12:06

Richt dan een nieuwe politieke partij op, bij de huidige is er geen enkele die doet wat jij vraagt.

afbeelding van Ingir
09/11/2014 - 13:17

Vergis je niet in de kracht/macht van de consument, zeker nu sociale media iedereen met elkaar verbindt. Het verzet van omwonenden tegen voorgenomen windmolens is zeer succesvol dankzij sociale media. Deze acties hebben voorlopig nog een vrij lokaal karakter (NIMBY) maar ik zie geen belemmering voor landelijke of zelfs Europese acties tegen onnodige lastenverzwaring vanwege veronderstelde opwarming van de aarde.

 

Ik zou liever kiezen voor een positieve actie (stimuleren energiebesparing en vermijden energieverbruik) in plaats van negatieve actie waarbij juist extra energie verspild wordt.

 

 

afbeelding van Chris1972
09/11/2014 - 13:36

Misschien heb je gelijk. Maar we kunnen het misschien wel gebruiken als dreiging of als drukkingsmiddel. Gaan betogen op zondag heeft ook weinig zin. Dreigen met een stroompanne kan ze misschien tot nadenken aanzetten. De bestuurders van ons land lachen ons toch in ons gezicht uit als we beginnen met besparingen. Dat is net wat ze willen. Het bespaarde bedrag, wat wij allen uitsparen willen zij dan achteraf opeisen met de zogezegde reden "iedereen moet besparen". Ik ken veel gezinnen die nu al maar één maal per dag een maaltijd kunnen nuttigen, dit door besparingen. Als deze mensen dan nog eens de riem moeten toeknopen, wel dan kan misschien gevraagd worden dat deze gezinnen maar twee of drie maaltijden meer nuttigen per week, en dat hun kinderen in oude vodden naar school gaan, en dat er 's avonds bij manier van besparing een kaars word gebruikt als verlichting en verwarming van hun woning. Enfin, we kunnen besparen en deze besparingen afgeven, of we kunnen dreigen tot ze op de knieën zitten.

afbeelding van Ingir
10/11/2014 - 13:48

De bestuurders van ons land lachen ons toch in ons gezicht uit als we beginnen met besparingen. Dat is net wat ze willen. Het bespaarde bedrag, wat wij allen uitsparen willen zij dan achteraf opeisen met de zogezegde reden "iedereen moet besparen".

 

De overheid zal dit willen in verband met het voorkomen van blackouts als gevolg van onvoldoende opwekkingscapaciteit. Als burger wil je ook leveringszekerheid en dat valt niet af te dwingen door het systeem met extra stroomverspilling plat te leggen, in tegendeel. De overheid heeft echter ook (in)direct belang bij een zo groot mogelijke afzet van energie binnen het maximum dat mogelijk is bestaande opwekkingscapaciteit via aandelen in energiebedrijven en via energiebelasting en BTW. De burger heeft dan weer geen belang bij maximaal energieverbruik omdat de energiekost drukt op het gezinsbudget.

 

Energiebesparing snijdt daarom aan twee kanten: het is een positieve actie die overbelasting van het net voorkomt en tegelijk het gezinsbudget ontziet terwijl de overheid haar inkomsten ziet afnemen uit de omzet van energie en diverse belastingen.

 

afbeelding van Roel P.
10/11/2014 - 10:56

Beste Chris, ik weet niet hoe het bij u zit, maar thuis kan ik niet zomaar 3 kwh productie aanschakelen. Als ik vb. de stofzuiger en de oven aanzet zal ik er wel komen, maar dan zit ik waarschijnlijk met oververhitting. en om nu ramen en deuren open te gooien in de winter is nu ook niet het toonbeeld van een goede huisvader.

 

Roel

afbeelding van charel
09/11/2014 - 14:13

Chris, ik kan jouw frustratie goed begrijpen over de veranderde houding ten opzichte van PV bezitters, van toekomstgerichte voorlopers van de groene energieomschakeling naar profiteurs die geld verdienen op kosten van de behoeftige buurman. Een verandering in perceptie in de hand gewerkt door.....

Maar indien jij als "hoger" personeelslid van een kerncentrale aanwijzingen hebt om te stellen dat één en ander van hogerhand wordt gesaboteerd om een spelletje te spelen met ons, de consumenten, dan vind ik dat je beter jouw energie kunt steken in het aan het licht brengen van die aanwijzingen.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.