NBN B 61-001 norm voor schoorstenen | Ecobouwers.be

U bent hier

NBN B 61-001 norm voor schoorstenen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Oostlandvaarder
03/01/2014 - 15:24

Als ik de norm NBN B 61-001 , betreffende 'stookafdelingen en schoorstenen' raadpleeg, dan valt het me op, dat de norm er blijkbaar vanuit gaat dat rook uit schoorstenen omhoog stijgt. Er wordt geenszins rekening mee gehouden dat rook blijft hangen of zich horizontaal, en zelfs naar beneden toe, verspreidt. Dat is evenwel wat ik gewoonlijk vaststel bij huishoudelijke schoorstene met houtstook.

Nu laat de norm toe dat schoorstenen etterlijke meters lager zijn dan de bebouwing in de omgeving.

Er valt me ook op dat deze norm enkel een onderscheid maakt tussen stookinstallatie met een vermogen groter dan ofwel kleiner dan 600 kW.

Eigenlijk hebben we dus niets aan deze norm als we rookhinder in particuliere omstandigheden willen voorkomen dan wel oplossen of aanklagen.

Zijn er specialisten op ons Ecobouwers forum die toelichting kunnen geven bij deze norm? Is de versie van Oktober 1986 die ik hier onder ogen heb, inderdaad de laatste? Is er inderdaad zoiets als een 'genormaliseerde -rook' die gebruikt is voor het opstellen van deze norm, die onder een hoek van minimaal 10 °omhoogstijgt?

4 Reacties

Reacties

afbeelding van tony6
05/01/2014 - 00:01

Oostlandvaarder,

Ben zelf geen specialist maar ben de norm wel al eens tegengekomen.

De norm heeft betrekking op installaties groter dan 70kW geinstalleerd vermogen, daarboven wordt de ruimte waar de installatie opgesteld staat, beschouwd als een stookplaats, daaronder is het een technische ruimte. (Waarschijnlijk gelden daar andere normen, maar dat zullen de chaufagisten hier beter weten). De 600kW zie ik in de tekst die ik heb niet staan. Even een zoekrobot loslaten en je vindt er ook wel een.
De norm is opgesteld in de tijd dat er meestal met kolen gestookt werd en draagt dat nog altijd mee. Er wordt ook gesproken van opslagplaatsen voor vast en vloeibare brandstoffen.
Van installaties die hun verbrandingslucht uit de buitenlucht halen, zoals courant bij condenserende gaswandketels, is hier zelfs nog geen sprake. Wat dus wil zeggen dat voor zulke installaties, die onder de norm vallen, er gigantische gaten in de muren van de stookplaats voorzien moeten worden om lucht binnen en buiten te laten.
Er zou een nieuwe norm opkomst zijn die wel rekening houd met zulke toestellen.

De norm is iid voor grotere installaties en zegt niets over hoe de rook zich zou moeten gedragen eens buiten de schouw maar wel over de inrichting van een stookruimte, verluchting, brandweerstand wanden, enz, niets meer.

 

 

afbeelding van PatrickM
05/01/2014 - 08:18

Voor installaties <70kW is er de norm NBN B61-002, maar deze handelt enkel over de stookruimte, luchtafvoer en rookafvoer, bovendien, als ik me niet vergis vallen enkel CV-installaties hieronder, houtkachels niet. In België moet een houtkachel aan geen enkele norm beantwoorden. Je bent hiermee dus niet geholpen.
 

Toch denk ik dat uw probleem niet aan de installaties te wijten is, maar vooral of zelfs uitsluitend aan het gedrag van de bewoners, nl. Het stoken van onvoldoende gedroogd hout, en het 'smoren' van de kachel. Vaak komt daar bovenop nog bij een slechte kachel, een te groot gedimensioneerde kachel (wat smoren nog eens in de hand werkt), en een onvoldoende isolatieniveau wat leidt tot ontieglijk veel stoken.

Voor mij mag er een regulering komen die eisen stelt aan zowel de kachel (naar Duits of Oostenrijks voorbeeld) als de woning (voldoende geïsoleerd), maar dergelijke regulering van de houtstook zou helaas vooral de economisch-zwakkeren in de samenleving treffen.

afbeelding van m2ts
05/01/2014 - 14:03

Je kan je buren mss wijzen op "Stook Slim"*? Maar mogelijks is de boutade "Wat baten kaars en bril..." hier van toepassing. Maar aan de andere kant: "wie niet waagt, niet wint" :-)?

* Ik kan blijkbaar geen link meesturen ("I triggerd spam"???), maar als je zoekt op "stook slim", kom je op een campagne van lne terecht.

afbeelding van Lacroix
05/01/2014 - 15:17

De normen zijn inderdaad herwerkt en aangepast aan de huidige situatie.

De wetgever gaat inderdaad op een eigenaardige manier om met vaste brandstoffen. Er is een heel nieuwe wetgeving opgesteld (om aan de Europese EPB-richtlijn te voldoen), maar houtkachels en ketels vallen daar niet onder. Zelfs al zouden houtkachels wel onder de  regelgeving vallen,  zou er voor de meeste kachels nog de uitzondering zijn omdat ze een lager vermogen dan 20 Kw hebben.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.