K30 eis opnemen in contract architect? | Ecobouwers.be

U bent hier

K30 eis opnemen in contract architect?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van thomas bert-1
24/03/2006 - 08:48

hallo,

wij hebben onze architect gekozen op basis van een huis van hem dat ons zeer beviel. momenteel wachten we op ons voorontwerp. Ik heb in de gesprekken regelmatig gezegd dat we een k30 woning willen. Hij heeft daar "ja, dat kan." op geantwoord, maar verder is hij er niet op in geggaan.

het huis zal waarschijnlijk gebouwd worden door een aannemer die de volledige ruwbouw plaatst. Moet ik in de contracten met aannemer en architect de k30 eis opnemen?
dat impliceert dan ook dat je dit achteraf moet nagaan of hij die eis gehaald heeft. en dat moet dan door een derde partij vastgesteld worden. of hoe ga je hier tewerk?

groeten,
thomas

18 Reacties

Reacties

afbeelding van walter-12
24/03/2006 - 09:34

Thomas,

persoonlijk vind ik het een zeer goed idee van isolatie eisen en een soort resultaatverbindtenis naar isolatie in je contract met de architect op te nemen.
Eisen van een aannemer dat hij K30 haalt is wat moeilijker, hij moet alleen maar uitvoeren van op de plannen staat. Als die plannen als eindresultaat een K30 geven, zou er langs de kant van de aannemer geen probleem mogen zijn.
Wel zinvol langs aannemerskant is bv te eisen dat aan de luchtdichtheid wordt voldaan (dus blowerdoor test laten uitvoeren). Maar dan denk ik dat je een aannemer moet nemen, die ook een deel van de afwerking op zich neemt, zodanig dat hij ook effectief alle werken doet die invloed hebben op luchtdichting (tot pleisterwerken toe denk ik).
Een derde partij voor controle of K30 gehaald wordt is naar mijn mening niet nodig. Al stelt de nieuwe EPB regeling dat er iemand is die moet raporteren wat er gehaald is naar EPB eisen, kan dit voor mij perfect de architect zijn.
Maar als je wenst kan je die derde partij voor controle ook gaan zoeken. Maar dan zal je die er van in het begin moeten bij halen en moet die ook werfcontroles doen. Nadien zaken gaan rechttrekken zal moeilijker zijn.
Voor een derde persoon, voor controle, contacteer eens firma's die energie audit's uitvoeren.

Walter

Walter

afbeelding van de meyer willy
27/03/2006 - 23:15

Als zaakvoerder van een studiebureau vind ik het altijd betreurenswaardig dat men dit overlaat aan architect en/of aannemer - je huis moet terdege worden berekend op voorhand om die K30 te halen. De architect moet er op toezien dat de werken van de aannemer goed luchtdicht worden uitgevoerd én het studiebureau moet terdege de isolatiewaarden controleren.

afbeelding van thomas bert-1
28/03/2006 - 08:38

Beste Willy,

je hebt gelijk. Als de architect zich niet bekwaam acht om die K30 eis zelf door te rekenen, kan hij toch naar een studieburo stappen, net zoals hij dat zou doen voor de stabiliteitsberekening? Natuurlijk moet iemand dit vooraf doorrekenen, maar de uitvoering ervan is minstens even belangrijk. Mij gaat het erom dat dit opgenomen wordt in je eisenpakket, en net zoals het aantal slaapkamers, is dit een meetbaar kriterium. en voor het voldoen hieraan is straks iemand verantwoordelijk.

groeten,
thomas

idd geen slecht idee om die eis op te nemen in je contract/geschreven communicatie.

probeer ook heel duidelijk af te spreken dat hij of jij het plan door gespecialiseerde mensen zullen laten nazien om zeker koudebrugvrij, (zo goed mogelijk) luchtdicht te zijn én een goede warmteverliesberekening te hebben.

groeten,
christophe

afbeelding van Hans Delannoye
02/04/2006 - 17:03

Thomas B

Heb eergisteren nog een "warmteverliesberekening ?" gezien van een gerenomeerd studiebureau uit Brussel. Klopte de ballen van. De U-waarden waren niet in overeenstemming met wat op het plan stond. Commentaar van het studiebureau, oh ja, wij rekenen altijd met die waarde. Ze hadden dus niet eens naar de wanden gekeken, want de samenstelling stond duidelijk op de plans.
Dan kan je net zo goed de installateur achter de hoek met z'n idiote m³-formule laten rekenen, goedkoper, en er net evenveel naast.
Sorry, maar ik heb niet zo'n hoge dunk van die studiebureau's, dikke facturen maken, dat kunnen ze wel. Maar als een installateur ocharme 100 euro vraagt voor een warmteverliesberekening schreeuwt iedereen moord en brand, de meeste studiebureau's slaan daarvoor niet eens het plan open.

Sorry voor diegenen die hun job wel ernstig nemen, want die zijn er gelukkig ook.

Hans

ondertussen ken ik in oostvlaanderen 2 eenmans-studieburos die een warmteverliesberekening heel au serieux nemen!
en de prijs schommelt (ifv het project) tussen de 100 en de 250 euro voor woningbouw.

als ik met "nieuwe" mensen moet werken overloop ik heel nadrukkelijk de isolatiewaarden van het project, en je moet de berekening dan ook nazien (en bij sommige buros inderdaad een 2de keer laten maken...)

ik ben groot voorstander van betalen voor een goede warmteverliesberekening, en doe dit liefst VOORALEER je offertes gaat vragen!

groeten,
christophe

afbeelding van de meyer willy
02/04/2006 - 17:29

Ik ben zaakvoerder van een studiebureau en ik ben er me wel van bewust dat er nog mensen in de jaren 60 leven waar alles kon. Wij daarentegen berekenen telkenmale onze U-waarden met de gegevens van de architect. Spijtig genoeg ziet de potentiële klant en de architect niet altijd in dat een degelijke berekening belangrijk is voor eht uiteindelijke resultaat. Bovendien moet er tevens van het hart dat nog vele groothandels van radiatoren en ketels berekeningen doen van warmteverliezen. Dit is echter meestal gaan biechten bij de duivel >> he groter de radiatoren en ketels, hoe mee deze verdienen. Tijd om een plan grondig met de klant te bestuderen hebben ze meestal niet. Ok - ik maak misschien nu dezelfde fout en ik ga de groothandels nu over een kam scheren, wat dan ook niet war is. Het wordt tijd de architect ALTIJD een technische bureau onder de arm neemt indien hij dit niet kan verwezentlijken. Met de EPB is een eerst stap gezet om dit wel te doen - alleen wanneer alle gebouwen op een correcte manier worden berekend zullen er minde klachten zijn. Dit geldt niet alleen voor U-waarden, denk maar verder aan leidingen, pompen, ventilatoren ..... ook hier zitten we bij velen nog in de jaren 60.

afbeelding van wim69
02/04/2006 - 18:18

Waarom een studieburaeu aanstellen?

gebruik gewoon het EPB programma en je hebt dan snel een resultaat.
Gratis en voor niets.

Ik heb voor mijn voorontwerp hetzelf eens gedaan, vraagt wel enkele uren om alles in te geven.

afbeelding van de meyer willy
02/04/2006 - 19:27

Inderdaad Wim69 je kan dit zelf doen - het zou zelfs goed zijn dat een bouwheer daar eens kennis van neemt - het doorsturen van dit formulier moet wel elektronisch gebeuren door een persoon die de cursus gevolgd heeft én die architect of ingenieur is. De software is ook op te halen op mijn site http://www.sabvba.com/index.php?n=40&type=content&id=50&PHPSESSID=ab0a01705679cdde9f29c269dd1d07d0 en is zelfs voor iedereen beschikbaar die het download. Ik kan dit alleen maar toejuichen.

afbeelding van Tom Peeters - Symbiose
03/04/2006 - 13:03
tom

het is niet mogelijk om de K30 eis op te nemen in het contract met de architect.

De architect heeft wettelijk gezien geen resultaatsverbintenis met de bouwheer, iets wat blijkbaar weinigen weten. Zulk een resultaatsverbintenis heeft enkel de aannemer.

de architect heeft inderdaad geen resultaatsverbintenis, maar je mag wel in je contract opnemen dat je "benaderend" iets zal nastreven.
zo is het ook met het budget in het contract: geen resultaatsverbintenis, maar wel een "benaderend" budget. en als dat geen juridische waarde heeft zou het toch wel echt belachelijk zijn dat we dat in ons contract moeten opnemen!

volgens mij is het dus wettelijk zeker rechtsgeldig als je in je contract opneemt:
"De woning wordt voorzien van een goede isolatie, luchtdichting en ventilatie om de verwarmingskosten zo laag mogelijk te houden. De woning zal worden ontworpen om E80/E60/passiefhuis (schrappen wat niet past) te benaderen"

(ik spreek nu in Ewaarden omdat de Kwaarde dateert van de oude wetgeving. een K30 met goede verwarmingsketel, goede luchtdichting en goede ventilatie kan ongeveer een E60 opleveren, dus ik denk dat dat nu een goede maatstaf is. ik hoop dat dit in de toekomst "E50" de nieuwe laagenergie-norm gaat worden, want dat moet perfect haalbaar zijn.)

groeten,
christophe

afbeelding van nicolasb
03/04/2006 - 16:29

Willy,

mag ik vragen wat dè cursus juist is? Waar kan men die volgen?

vg
Nicolas

afbeelding van walter-12
03/04/2006 - 16:47

Tom,

zeer bizar dat je in je contract met je architect niet een bepaalde bouwwijze kan nastreven of opleggen.

Hebben we dan nog wel architecten nodig als die buiten het feit dat ze moeten garanderen dat je huis 10 jaar blijft staan (laten ze narekenen door ingenieur) en ze de vrij pietluttige EPB moeten volgen.
Dat van dat 'benaderend' vind ik ook maar een flauwe afzwakking.
Ik zie echt niet in waarom je in je contract met je architect niet kan eisen dat het ontwerp aan een bepaalde E-waarde moet voldoen.
Want stel bv: Je vraagt aan architect E60. Hij ontwerpt, laat het narekenen en komt dan op E65. Dan zou in de logica dat hij tot 'niets' verplicht is, hij de bouwheer extra kosten kunnen aanrekenen om het ontwerp te wijzigen tot het E60 is.
Dat lijkt mij allemaal vrij bizar.
Misschien moeten we dan toch sleutelopdedeur gaan bouwen. Daar kan dat absoluut in verplicht worden in het contract(en de architect is daar toch maar een kneusje).

Walter

afbeelding van Tom Peeters - Symbiose
03/04/2006 - 17:46
tom

@ Christophe: mix resultaatsverbintenis niet met budget. Dit is een heel andere materie. Het budget heeft niets te maken met een 'resultaat', daarom ook dat de architect wel een "budgetverbintenis" heeft.

2de: in principe - ik zeg in principe - kan je in een contract natuurlijk zetten wat je wil (mits een paar uitzonderingen)

3de: waarom heb je een architect nodig? Tja, omdat de wet beslist dat je die nodig hebt om een plan te tekenen en conrole te doen op de werf.
en mag ik je er op wijzen dat een sleutel op de deur firma absoluut niet beter is dan werken met een architect! Persoonlijk walg ik alleen al van de in serie geproduceerde rotzooi die ze je voorschotelen...

afbeelding van grandru
03/04/2006 - 21:00

Hallo,

hierbij wil ik toch eens te melden dat al die "kritiek" op sleutel op de deur bedrijven niet altijd korekt is.
Ik heb zo gebouwd, firma heeft géén eigen architecten in dienst, die moet je zelf zoeken.
De bouwwerken doen ze wel van a tot z maar continu was het mogemijk om veranderingen te doen, ook tijdens de bouwwerken, en de meer of Min prijzen werden altijd korrekt verrekend, als we iets lieten vallen was dat nooit een probleem.
Met onze opmerkingen en die van de architect werd altijd rekening gehouden en in ondeling overleg aangepast.
Wel is het zo, moest je de architect en het bouwbedrijf niet controleren dat er bepaalde details niet zouden kloppen maar ik denk wel dat indien je bouwt zoveel mogelijk de werken gadeslaat ipv de keukenkleur te kiezen.
ps. de isolatie werd geplaatst door mensen die ganse dagen niets anders doen en dus een massa aan ervaring.

een tevreden sleutel op de deur bouwer

afbeelding van walter-12
03/04/2006 - 21:07

@Tom:
3de: waarom heb je een architect nodig? Tja, omdat de wet beslist dat je die nodig hebt om een plan te tekenen en conrole te doen op de werf.
=> wel als een architect nog niet verplicht kan worden een LEW neer te zetten via het contract beweer ik dat je beter af bent met een SOD. Ik zou liever een serieproduct neerzetten met garantie op een LEW, dan een uniek stuk zonder dat iemand mij die garantie kan geven.
Misschien moeten we dan maar het beroep architect gaan herzien en ze enkel gebruiken om een contract op te zetten met een SOD. Nadien geeft die zijn opdracht over aan de SOD firma met eigen architect voor de opvolging. Dat lijkt me dan haast de enige manier om het op papier te krijgen.

Ergens klopt er volgens mij hier niet.

Walter

afbeelding van Hans Delannoye
03/04/2006 - 21:18

Jacinto

De uitzondering bevestigd de regel. Prijs jezelf gelukkig dat je op zo'n firma gevallen bent. Ik ken heel wat andere verhalen van mensen die het zich zullen blijven beklagen met een SOD gewerkt te hebben.

Allen

Er is geen enkele belemmering om met een architect een afspraak teb maken om een E50 of andere te zetten. De archirtect moet je kunnen garanderen dat z'n ontwerp daar kan aan voldoen. En ook wat de uitvoering betreft. Hij heeft de plicht de werken op te volgen en te controleren, daarvoor wordt ie ook betaald. Dus als z'n ontwerp klopt, en hij volgt de werken correct op, moet hij toch aan de gestelde eis kunnen voldoen?

Hans

afbeelding van grandru
03/04/2006 - 22:58

Hans,

het is mischien wel waar wat je zegt, ik ken er ook veel die in dat geval(zels dat ze de werf nooit mochten betreden) zijn maar ik begrijp het niet altijd,
Als ze een boormachine of een auto kopen controleren ze alles van de prijs tot de kwaliteit en de vele opties maar als ze huis willen bouwen denken ze alleen maar aan de prijs(op korte termijn) en aan de kleur van de scharnieren van hun ingebouwde keuken met de laatste snufjes waar ze notabene wel alles van kennen maar de kwaliteit van de bouwfirma controleren??? allé wat vraagt ge nu.
Controleren bij alle firma's moet, niet alleen bij hun referentieadressen die ze meegeven maar ook bij anderen die niet in de lijst staan.

En ook heel belangrijk ook controleren bij hun onderaannemers, zo wist ik dat deze allen binnen de 30 dagen betaald werden en dat ze daarom hun best deden want dat is een uitzondering dat grote bedrijven hun rekeningen binnen die termijn betalen.

Maar er is meer kaf dan koren en meer verkopers dan vertegenwoordigers

groeten

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.