isolatie tegen laagfrequent geluidhinder (LFG) | Ecobouwers.be

U bent hier

isolatie tegen laagfrequent geluidhinder (LFG)

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van franske
27/07/2007 - 21:17

Beste Forumleden,

Een kennis van mij beklaagt zich over LFG-hinder. Het geluid zou afkomstig zijn van koelcompressoren op koelwagens geparkeerd langs een nabije openbare weg. Hij vraagt zich af hoe hij zich tegen deze hinder kan weren(persoonlijke beschermingsmiddelen, eventueel isolatie woning).

Het geluid wordt als uitermate storend en onhoudbaar ervaren, hij spreekt niet van lawaai maar van een bonkend dieselend geluid dat precies op zijn hersenen ingrijpt en pijn in de diepe gehoorgang en een druk in het voorhoofd veroorzaakt.

Kan iemand deze (lijdende) man helpen met advies en hints?
Persoonlijk begrijp ik niet hoe de overheid deze situatie (die waarschijnlijk op meerdere plaatsen voorkomt) laat bestaan en niet regulerend ingrijpt.

Franske

6 Reacties

Reacties

afbeelding van mad
27/07/2007 - 23:37
mad

Heb hier een korte brochure over gevonden :
http://www.logo-dcmr.nl/media/div/laagfrequentgeluid.pdf

Het is dus mogelijk om je huis te isoleren tegen de LFG-hinder. Laat je dan wel bijstaan door specialisten. Tijdens de dag kan je blijkbaar ook de LFG-hinder opheffen door zelf geluid te maken (bvb radio). Natuurlijk is dit maar een tijdelijke oplosssing want stilte is een luxe waar iedereen van moet kunnen genieten.

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/07/2007 - 01:41
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Eerst en vooral: het probleem melden, gewoon laten vaststellen door de politie (deze stuurt dan een deskundige ter plaatse). Niemand hoeft hiervoor veroordeeld te worden maar het moet gewoon ergens officieel vastgesteld te worden.

Ik heb een paar jaar geleden last gehad van geluidshinder, gewoon de boemboem van een discotheek elke weekend: na een jaar uiteindelijk melding gemaakt. Tot mijn verbazing waren er maar zeven klachten geweest in een jaar tijd en dat in een buurt met rijwoningen. Resultaat was uiteindelijk wel dat de zaak opgedoekt is (gelukkig).

LFG is inderdaad verschrikkelijk: voortdurend gedreun in je hoofd vooral als het 'stil' is in huis.
Eerst proberen de bron van de hinder weg te (laten) nemen...

Danny

afbeelding van hendrik de corte
29/07/2007 - 08:51

Inderdaad, probleem eerst melden.
Afhankelijk van de gemeente waar je woont kan dit ofwel best bij de politie ofwel best bij de milieudienst.
Je kunt ook op zeker spelen en het bij allebei melden. Dat is waarschijnlijk nog het beste.

Ik ben zelf gemeentelijk ambtenaar en ja, ik kan het alleen maar bevestigen: wie niets vraagt/meldt zal ook niet geholpen worden.
Anderzijds is het echt niet zo dat de diensten niet willen helpen hoor. Geen enkele reden dus om eerst een jaar wakker te liggen en te tobben of je het probleem wel zou melden.

groeten
rik

afbeelding van cotthem-1
29/07/2007 - 11:11

Het probleem met lage tonen, is het feit dat ze zich bolvormig voortplanten en niet gericht zoals hogere tonen.
Lage tonen buigen ook eerder rond een hindernis, terwijl hogere tonen makkelijker kunnnen worden tegengehouden met bvb akoestische platen. Aangezien het om lage tonen (reiken ook veel verder dan hoge tonen) gaat, denk ik niet dat een akoestisch scherm (afsluiting) het probleem volledig zou kunnen oplossen.

Probleem melden in de hoop dat men op die plaats geen koelwagens laat parkeren.

afbeelding van franske
29/07/2007 - 12:10

Beste Respondenten,

Zeer bedankt voor uw inbreng, adviezen en aandacht.

De beste oplossing is inderdaad de bron van hinder wegnemen. Ik heb de betrokken persoon ook al de raad gegeven van de hinder te melden bij politie en milieudienst, wat inmiddels gebeurd is. Er zou een meting verricht worden. Afwachten dus maar.

Nu, op die meting heb ik weinig hoop. Dat LFG is geen lawaai maar eerder een hinder door trillingen die overal doorheen gaan en uiterst moeilijk dan met gesofistikeerde en dure apparatuur te meten zijn.
Opmerkelijk is dat de vrouw van betrokkene geen hinder ondervindt, andere mensen in die landelijke buurt een beetje of niet (zijn wel verder afgelegen van de hinder).

In rand en niet onbelangrijk dient nog gemeld dat de koelwagens - het zijn er meerdere - geparkeerd staan op een pechstrook langs een 4-rijstrokenweg (met beplante en gescheiden middenberm)die gewestweg maar geen autoweg is (de aanwijzingsborden F9 en F11 die een autoweg aankondigen ontbreken). Maar... : de rijstroken zijn wel van de pechstrook gescheiden door een volle witte streep, wat mij dan weer doet overhellen naar de stelling dat niet op deze strook mag geparkeerd worden dan alleen in geval van pech.
Wie kan mij zeggen of ik het met deze besluitvorming bij het rechte eind heb?

Bij contactname met de beheerder van de weg is deze formeel: het is een pechstrook en er mag niet geparkeerd worden. De politie zegt van wel...

Wie is er nu te geloven? Ik weet het allemaal niet...

Franske

afbeelding van franske
31/07/2007 - 23:50

Ik ben die zaak toch een beetje dieper gaan uitspitten. Bij nazicht ter plaatse waar die "batterij" opleggers-koelwagens staat blijkt dat daar ook verkeersborden staan die tot een hoogte van maximaal 2m bovenkant reiken. Die zijn dus voor de weggebruikers totaal onzichtbaar achter die hoge opleggers die wel zowat 3,5 à 4m hoog zijn.
De wegbeheerder heeft het dus bij het rechte eind als hij beweert dat die koelwagens daar in geen geval mogen staan.

Maar is die wegbeheerder nu wel bevoegd om die voertuigen te doen verwijderen? Ik ben het Algemeen Reglement over de Politie op het Wegverkeer eens gaan "opsnorren" en daarin vind ik:

"De personen bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen, zijn :

4° de ingenieurs en conducteurs van Bruggen en Wegen en andere voor het toezicht op de openbare weg aangestelde beambten;"

De wegbeheerder is dus wel degelijk bevoegd. Nu maar stil hopen dat hij zijn woord gestand doet en dat die vehikels binnenkort uit het straatbeeld verdwenen zijn.

Ikzelf vind, afgezien van het facet wegenisreglementering, dat uit oogpunt milieu het een doodzonde is van koelwagens en diepvrieswagens op de openbare weg voor meerdere dagen en nachten te stallen, dit om volgende redenen:
-die wagens zijn daar technisch niet op voorzien (onvoldoende isolatie tegen warmte);
-zij verslinden enorm veel energie om hun waren toch enigszins te koelen (staan geregeld onafgeschermd in de volle zon);
-zij zijn een pest voor het milieu (zijn technisch niet uitgerust om LFG-hinder te drukken).

Neen, die voertuigen zijn eigenlijk voorzien om van koelplaats naar koelplaats te rijden om daar hun geconditioneerde producten te laden en te lossen en onder te brengen in opslagplaatsen die bouwtechnisch voorzien zijn om de inherente hinder tegen te houden.

Hopelijk komt er in België, zoals in sommige andere landen, een reglementering terzake. Het milieu en vele burgers zouden daar ten zeerste mee gediend zijn.
Ik hoop dat de BBL en de gepaste man of vrouw dit bericht lezen om de onderliggende problematiek aan de tafel van beleidsmensen ter spake te brengen.

Slaap wel
Franske

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.