Hemelwater voor douche op natuurlijke wijze filteren | Ecobouwers.be

U bent hier

Hemelwater voor douche op natuurlijke wijze filteren

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

09/01/2010 - 17:47

We staan in de beginfase als bouwheer van een nieuwbouwproject. Ons ecologische geweten drijft ons naar een efficiënt watergebruik. Dus kort samengevat willen we hemelwater gebruiken voor alles behalve voor oraal gebruik (drinken, tanden poetsen, koken, vaatwas). Voor de filtering had ik gedacht aan een natuurlijk proces, dat zichzelf in evenwicht houd. De constructie van een betonnen kuip, met een drainagezone, filterzone en bufferzone, in horizontale lagen boven elkaar. In de drainagezone zit dan een drainagebuis, die volgens het principe van de communicerende vaten verbonden is met een buffervat met pompinstallatie. Beton om het water minder agressief te maken voor metalen. Drainagezone in een materie die goed water doorlaat, vb. minimaal 10 cm grint. Zandzone: materie die vervuiling in het water tegenhoudt, vb. rijnzand dat gebruikt wordt voor cement. Tussen zandzone en drainagezone een worteldoek Zanddikte van 1m om bevriezing van drainage te voorkomen. Plantenzone: Riet, lisdodde of andere geschikte waterplanten. Filterlagen van boven naar onder: - water - planten - zandzone - worteldoek - drainagezone Bufferzone met een variabele laag water, afhankelijk van verbruik en regen. De totale watermassa moet wel groot genoeg zijn om de levering van water te kunnen garanderen. Het zal dus een vrij grote bak worden. Buffervat met pompinstallatie moet denk ik net groot genoeg zijn om het gevraagde water direct te kunnen leveren. (1 tot 2 m³) De wet van de communicerende vaten zorgt er voor dat deze na levering langzaam stijgt tot het niveau van de filter buiten. Op deze manier wordt alleen gefilterd wat op korte tijd nodig is, en lange stilstand van water vermeden. Deze sectie zal in de garage ondergebracht worden. Bacteriën: ik denk dat vooral de zomerperiode een risico inhoud, daar het water van de filter opgewarmd wordt door de zon. Voor het warm water zal dit geen probleem vormen, daar een zonneboiler in dit seizoen voldoende temperaturen kan garanderen. Voor het koude water hoop ik dat de planten, die in dit seizoen optimaal werken, actief genoeg zijn op dit vlak. Dit zijn mijn bevindingen op basis van verzamelde informatie. Ik zit echter nog met een aantal vragen: 1. gekleurd en/of riekend water: heeft iemand ervaring met een dergelijk systeem, en zijn er ooit problemen geweest. Misschien moet ik water terug in de filter pompen om zo een circulatie op gang te brengen, en stilstaand water te vermijden. 2. zandzone uit rijnzand: is dit grof genoeg om verstoppingen te voorkomen, en voldoet dit als ondergrond voor de planten? Is een dikte van 1m optimaal? 3. riet wortelt nogal agressief, zelfs door beton heb ik gehoord. Welke planten zijn het meeste geschikt voor deze toepassing? Op welke diepte leven deze planten het beste? 4. is dit systeem bacterieel veilig genoeg? Vooral dan het koude water in de zomermaanden. Welke planten zijn geschikt om de slechte bacteriën bij te houden? 5. is er onderhoud nodig aan dit systeem? 6. hoe diep mag de waterlaag zijn? Ik veronderstel dat de gebruikte planten dit bepalen. Ik had gedacht aan een diepte van 1m, daar anders de constructie nogal groot wordt. De diepte is echter variabel, en zal alleen na regen een maximum peil bereiken. 7. het buffervat met pompinstallatie: om geur en vervuiling te voorkomen in dit stadium, geeft een open of gesloten constructie het beste resultaat? Uit beton of uit een ander materiaal? 8. Tot welk niveau mag het water maximum zakken?

3 Reacties

Reacties

10/01/2010 - 10:03

mona

wil jij echt zo'n filterinstallatie aanleggen enkel en alleen maar om met regenwater te kunnen douchen? waarbij je dan nog altijd geen zekerheid hebt over de bacteriologische kwaliteit? ik hoop dan dat je geen kinderen, zieke mensne of ouderen gaat huisvesten.

en grint- en zandfilters moeten ook nu en dan gereinigd worden, hoe denk je dat aan te pakken???

er bestaan heel degelijke regenwaterfilters die niet te veel onderhoud behoeven, en voor douche e.d. toepassingen gebruik je volgens mij beter een UV-lamp, dat geeft wat zekerheid.

hans d

 

17/01/2010 - 09:42

 Mona,

Als ik je natuurlijke waterzuivering een beetje vereenvoudigd samenvat wil je een soort percolatie ( riet) vijver bouwen.

Ik moet je ontgoochelen de water verdamping van een dergelijk systeem is dermate dat je niet veel water meer zult overhouden en de waterplanten hebben natuurlijk regelmatig ( constant) water nodig.

Wij zuiveren hier al vele jaren al ons afvalwater op die manier het werkt perfect maar de verdamping is enorm.

Waarom zo'n ingewikkeld systeem ? Wij gebruiken hier al 20 jaar regenwater voor alles behalve drinken en inderdaad hier lees je vaak dat het niet gezond is. Wel mijn beide kinderen zijn zwaar prematuur geboren , werden hun leven  lang met regenwater gewassen... Zelf ben ik nierpatiënt , 2 jaar dialyse nadien een transplantatie ( neem nog steeds middelen tegen afstoting die de weerstand onderdrukken) geloof me : wij zijn zeker niet meer ziek dan anderen , integendeel zelfs.

Ofwel is regenwater niet slechter dan drinkwater ofwel zorgt het "besmette" regenwater voor een beter afweersysteem

17/01/2010 - 10:23

Een mechanische filtering van regenwater gebeurt door vier filters (na een vetafscheidings- en bezinkconstructie) :

   groffilter (25 micrometer)

   fijnfilter (5 micrometer)

   koolfilter

   omgekeerde osmose filter

dan heb je werkelijk drinkbaar water dat voor 99,9% uit enkel H2O bestaat (nog altijd geen 100% natuurlijk).

Is het niet 'logischer' om volgend onderscheid te maken :

   alles dat de mond beroert : leidingwater ;

   al de rest : regenwater (al dan niet gefilterd) ?

 

Bart A

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.