heffing eigen waterwinning | Ecobouwers.be

U bent hier

heffing eigen waterwinning

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van geert devos
26/01/2015 - 18:17

Hallo,

in onze nulenergiewoning zijn we nog aan het twijfelen tussen een stadswateraansluiting of niet.

De bedoeling is zowieso op regenwater alles te doen, ook san WW , het drinkwater zou enkel zijn voor koken en tandenpoetsen.

Indien geen drinkwateraansluiting moet er nog een bijkomende UV-behandeling geinstalleerd worden, hetgeen nu ook de grote kost niet is.

Tenslotte betaal je voor een drinkwateraansluiting de aansluitingskost , de keuring,een vaste vergoeding ongeacht hoe zuinig je bent (bij ons zou dit dus maar een paar 100 liter per jaar zijn).

 

Wat mij echter het meest bezighoudt is de bijdragen (saneringsbijdrage, boven gemeentelijk heffing...)die je allemaal moet betalen voor "eigen waterwining " (ook regenwater !!!).

er wordt uitgegaan van een verbruik van  30 m3 per gedomicilieerde , hetgeen bij ons natuurlijk grandioos overshooting zal zijn.

Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben ? Hoeveel moeten ze werkelijk betalen voor eigen waterwinning ? Kunnen de vooziene m3 aangevochten worden ?

 

9 Reacties

Reacties

afbeelding van jef-14
27/01/2015 - 12:55

Geert,

Ik vrees dat je bijkomende installatie ( UV behandeling) veel duurder zal zijn dan het alternatief.

Wij verbruiken thuis met 4 mensen 17 m3 en moeten ook de vaste kost voor de meter betalen waar 30 m3 / persoon " gratis" bij hoort. Ik heb dat " gratis " water nooit begrepen maar ik begrijp wel niet hoe jij betaalt voor regenwater ?

Ik betaal daar alvast niets voor

afbeelding van geert devos
27/01/2015 - 19:51

Het  probleem is dat als je geen leidingwater laat aansluiten , je vlgs de Vlaamse milieumaatschappij hoe dan ook water verbruikt, ze noemen je dan een "eigen waterwinner". Dit kan put of REGENwater zijn. Ze gaan er van uit dat je dit water dan ook loost via de riolering (uitgezonderd als je een ook erkende IBA hebt), en het is daarvoor dat je moet betalen (gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage , heet dat). Dit dient voor het onderhoud van de riolering.

Mensen met een drinkwateraansluiting betalen deze heffingen via hun waterfactuur (vandaar de naam "integrale waterfactuur).

Je bent verplicht een eigen waterwinning te melden , en ik kan me voorstellen dat mensen dat soms wel eens "vergeten".

Zolang je een drinkwateraansluiting hebt lijkt er niet veel aan de hand, vlgs mij beginnen de problemen als ze ontdekken dat er gedomicilieerden zijn in een woning ZONDER drikwateraansluiting en ZONDER aangifte eigen waterwinning.

 

Ik wil met alles wettelijk in orde zijn, dus ben ik aan het twijfelen wat het goedkoopste uitkomt : drinkwateraansluiting" pro forma" , voor een minimum verbruik, maar zonder gezaag en heffingen eigen waterwinning, of eigen waterwinning, met heffing op een forfetair verbruik, dat waarschijnlijk te hoog zal liggen bij ons, omdat wij zuinig zijn met water (blijkt uit waterfactuur waar we nu wonen).

Mijn vraag is vooral naar de eigen waterwinners : hoeveel moeten zij betalen aan heffingen ?

afbeelding van takske
28/01/2015 - 05:57

Ik heb onlangs van een collega gehoord (met putwater, geen drinkwateraansluiting, iba en lozing in een beek) dat hij jaarlijks 195 euro moet betalen. Dit bedrag is dan zogezegd voor de waterzuivering maar daar is hij niet op aangesloten.

Misschien wel de moeite om een aansluiting te vragen.

afbeelding van jef-14
28/01/2015 - 08:57

Taske,

Als je collega een goedgekeurde IBA heeft hoeft hij niet te betalen voor het zuiveren van afvalwater. Hij betaalt alleen de vaste vergoeding voor de aansluiting aan het drinkwaternet.

afbeelding van jef-14
28/01/2015 - 08:55

Wij gebruiken thuis het regenwater voor alles behalve voor het drinken. We betalen dan de vaste vergoeding voor de meter ( ca 70 €/ jaar) We krijgen dan 15 m3 / persoon drinkwater " gratis". Omdat we een eigen goedgekeurde IBA hebben hoeven we niet te betalen voor de zuivering van het afvalwater. Op deze manier betalen we niet voor het regenwater.

Jij zult naast de vaste vergoeding ook moeten betalen voor het zuiveren van je afvalwater . De vergoeding voor het zuiveren is gebaseerd op je verbruik ( de watermeter dus). Ik zie in dat geval niet hoe je zou moeten betalen voor het gebruikte regenwater

afbeelding van Kris Vandermeulen
28/01/2015 - 13:18

wij hebben thuis het regenwater voor de toiletten en wasmachine en 2 kraantjes.

Al de rest is met het stadswater - jammer genoeg wou de vrouw niet dat de douche met regenwater zou zijn.

 

Ons verbruik valt nog mee - tussen 16-20 kuub per jaar.  Volgens de laatste afrekening van IWM, die overgaat in De Watergroep, is de kost per kuub zo'n 4 euro (ik rond een beetje af, 't is een paar cent meer maar ik weet niet exact hoeveel).

We hebben ook "gratis 15m³ per persoon" maar dat vertaalt zich raar maar waar in zo'n 1,8 euro per persoon...

ik snap eigenlijk niet hoe ze komen aan de "gratis" 

afbeelding van jef-14
28/01/2015 - 14:01

Per persoon "krijg" je inderdaad 15 m3 gratis maar dat gratis water moet ook gezuiverd worden en voor dat zuiveren moet je dan weer wel betalen

afbeelding van brother paul
28/01/2015 - 14:11

doe je daar nu in feite profijt aan om een oppervlaktewater (regenwater) installatie aan te geven ?

Ik heb zo de indruk dat je 250euro subsidies kunt vangen om dan voor d erest van uw leven 100euro per jaar te betalen ?

afbeelding van geert devos
28/01/2015 - 19:47

- indien je geen drinkwateraansluiting hebt , wordt er van uit gegaan dat je ander water gebruikt , en dit ook loost in de riolering ,

zie : dokument VMM :

Eigen waterwinning is het gebruik van alle vormen van niet-leidingwater, zoals grondwater, oppervlaktewater, regenwater en putwater

Ik heb het dus niet over zelf zuiveren van dit afvalwater , daarvoor is een IBA , ik heb het over het gebruik van dit water voor alle toepassingen en dus moet je betalen (saneringsbijdrage) als je aangesloten bent op een riolering.

- Financieel ziet het plaatje er zo uit :

optie 1 : aansluiting drinkwater : aansluitingskost 1000 euro , keuring 150 euro, jaarlijkse vaste kost 50 euro + vergoeding verbruikt water (wij verbruiken minder dan het gratis water dat ons is toebedeeld (15m3 per gedomicilieerde))

jaarlijkse kost over 20 jaar : 157 euro

optie 2 :geen aansluiting drinkwater :  extra filtering+ UVbehandeling om van regenwater  drinkwaterkwaliteit te maken : : 600 euro investering , geen keuring, geen vaste abonementskost , jaarlijkse vervanging Uv-lamp en filters schat ik 100 euro

grote onbekende is dus de saneringsbijdrage die ik dan moet betalen voor het gebruik van de riolering. Ikzelf schat dit  op een 150 euro.

jaarlijkse kost over 20 jaar : 280 euro

Het komt er dus op neer dat het duurder is om zelf regenwater te gebruiken voor alles (WC, sanitair en drinken) , dan om daar drinkwater voor te gebruiken.

eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn.

 

Is er  nu echt niemand die geen drinkwateraansluiting heeft en geen IBA heeft , en dus die saneringsbijdrage moet betalen ?

Ik zou graag weten hoeveel deze precies bedraagt

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.