Gevolgen van ventilatie D in een niet/slecht luchtdichte woning | Ecobouwers.be

U bent hier

Gevolgen van ventilatie D in een niet/slecht luchtdichte woning

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van poing
01/08/2013 - 13:48

Bungalow met hoog dak, kruipkelder, gewelven en chape tussen verdiepingen.

 

Meer dan de helft van mijn woning is gerenoveerd en daar is sterk gewerkt op het verbeteren van luchtdichtheid, zo veel dat ik er toch last van begin te krijgen. De keuken en living zijn echter nog niet gerenoveerd en zo lek als een zeef (zal nog enkele jaren zo blijven).

 

Wat zijn de gevolgen van een ventilatie D systeem in dit geval? Ga ik het rendement voorlopig teniet doen of zou ik zelfs veel energie verliezen?

 

Ter info: gevel isolatie langs buiten met sierpleister komt er ook nog (over enkele jaren).

 

Als ik trouwens zelf een EPC berekening probeer te doen, dan geeft het aanduiden van ventliatie D al een winst. Over luchtdichtheid vind ik daar niets van terug.

24 Reacties

Reacties

afbeelding van Lacroix
01/08/2013 - 17:52

Ik heb ook een balansventilatie in een oude woning. Luchtdichtheid kan ook veel beter, maar ik ben tevreden over het resultaat.

Natuurlijk heb je nog lekverliezen, maar als je merkt dat de luchtkwaliteit niet meer voldoende is, kan de luchtdichtheid niet dramatisch slecht zijn.

afbeelding van poing
02/08/2013 - 09:18

Dat klinkt inderdaad logisch, de lichtkwaliteit is dus slecht in het gerenoveerde deel, het andere deel krijgt verluchting genoeg. Ik kan er uiteraard nog wat aan werken, maar rolluik kasten met lint, oud schrijnwerk en geen pleistering achter keuken kasten... daar kan ik voorlopig weinig aan doen.

afbeelding van airzimmy
02/08/2013 - 09:29

De luchtkwaliteit is slecht in het gerenoveerde deel waar een ventilatie systeem D geplaatst is.

Op welke manier trek je die conclusie?

afbeelding van poing
02/08/2013 - 09:47

Nee... de lichtkwaliteit is slecht in het gerenoveerde deel omdat het redelijk dicht gemaakt is en er voorlopig nog geen ventilatie D is.

afbeelding van airzimmy
02/08/2013 - 09:53

Ah, de Lichtkwaliteit. Speciale manier van luchtdichting :-)

LED lampjes steken dan...

afbeelding van poing
02/08/2013 - 10:20

lol shit lucht dus :-)

tis nog voeg...

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
02/08/2013 - 16:24

 

 

 

 

Lacroix heeft volkomen gelijk. Er wordt te dikwijls aangehaald dat een systeem D een luchtdicht huis vereist (n tussen 1 en 2 luchtwisselingen per uur). Ik begrijp niet vanwaar dat algemeen misverstand afkomstig is.

 

In princiep werkt de balansventilatie op zichzelf, zonder zich iets aan te trekken van de luchtdichtheid? Zo werkt ze ook nog in evenwicht als er vensters openstaan.

 

Men moet hier het onderscheid maken tussen de gewilde, reglementaire ventilatie en de luchtlekken. De energiewinst van een warmteterugwinning op de gewilde ventilatie blijft altijd intact. Dat rendement zal praktisch niet afhangen van de luchtdichtheid.

 

Maar gezien er grote lekverliezen verbonden zijn aan een slechte luchtdichtheid (en dus een groot energieverlies), zal de winst van een systeem D ten opzichte van het totale energieverlies (gewilde ventilatie plus lekken) proportioneel kleiner zijn dan bij een luchtdicht huis. Deze lekvederliezen zijn er, gelijk welk systeem er wordt toegepast.

afbeelding van charel
02/08/2013 - 17:55

Dat klopt ja, maar het mag niet te gek worden. Er kunnen zodanig veel lekverliezen zijn dat de woning al voldoende geventileerd wordt daardoor, zoals in die goede oude tijd van gaten en kieren. Dan heeft een ventilatiesysteem D of C niet veel zin meer.

Maar ik veronderstel dat dat niet de bedoeling is.

Charel

afbeelding van luis
02/08/2013 - 18:39

De lekverliezen zijn volgens mij wel afhankelijk van het systeem. Op de plaatsen waar er extractie is zuig je extra lucht door de aanwezige kieren waardoor het wel degelijk uitmaakt. op de plaatsen waar er pulsie is idem.

afbeelding van charel
02/08/2013 - 19:57

Da's een moeilijke. Balansventilatie zorgt er in principe voor dat er in de woning geen overdruk noch onderdruk heerst (vandaar de bijvoeging balans). Dus geen uitstuwing nog inzuiging van lucht hierdoor langs ongewilde openingen. Je moet de woning ook beschouwen als één compartiment qua luchtinhoud, alle ruimtes staan in open verbinding met elkaar.

Van de andere kant: als je constant bijvoorbeeld 10  m³ per uur lucht binnenzuigt langs spleten en tegelijkertijd 10 m³ lucht buitenstuwt langs andere openingen blijf je nog altijd in balans, maar heb je wel een redelijk energieverlies.

Echter dat energieverlies zou je dan ook hebben zonder systeem D , een slecht of niet luchtdichte woning zonder systeem is in principe ook in balans.

Dus volgens mij altijd even veel of even weinig verlies bij een niet luchtdichte woning, met of zonder systeem D. 

Charel

afbeelding van luis
02/08/2013 - 20:46

het huis is in zijn totaliteit in balans maar niet ieder kamer op zich. Dus als bv de deur dicht is van de badkamer dan heb je volgens mij zeker meer inzuiging van lucht langs de kieren daar aanwezig. =energieverlies

afbeelding van charel
02/08/2013 - 21:25

Mogelijk, maar je moet er ook wel rekening mee houden dat het systeem D vereist dat je voldoende opening houdt zelfs bij gesloten deuren. Over het algemeen wordt een spleet onder de deur vereist van ongeveer 1 cm hoog die voldoende zou zijn om de balans in stand te houden aan weerszijden van de deur.

Daarom dat ik denk dat je toch de gehele woning als één compartiment moet beschouwen waar in principe geen drukverschillen tussen de kamers onderling zouden mogen heersen ongeacht of een deur open of gesloten is.

Charel

afbeelding van walter-8
02/08/2013 - 23:35

verluchtingsverliezen is de som van gecontroleerde en niet gecontroleerde ventilatie verliezen. 

met D, C, (en eventueel A), zorg je voor gecontroleerde ventilatie; met D kan je de gecontroleerde ventilatie verliezen inperken.  Met C kan je ook de gecontroleerde ventilatieverliezen inperken door 'weinig' te gaan ventileren. 

Maar als de ongecontroleerde verliezen hoog zijn, valt de mogelijk winst uit de gecontroleerde verliezen in het water. 

Ik zou eerder resuluut voor C gaan: je zet je huis dan volledig in onderdruk; Door in overdruk te gaan in leefruimtes/slaapkamers met D, loop je een extra risico (misschien klein) dat je de warme binnenlucht eerder langs de kieren buitenblaast.   Dat zal op die plaatsen condensatie geven en risico op bouwschade.  Door eerder naar onderdruk te neigen ga je meer aanzuigen.  Wat enkel exta koude is, maar niet direct bouwschade zal geven. 

Maar dit is misschien enkel theoretisch; het punt is immers dat ongecontroleerde ventilatie niet te controleren is; en net zo goed naar buitenblaast dan naar binnen.

D-lijkt me zonder op termijn eens naar luchtdichtheid te kijken weinig zinvol.

Merk nog op dat ik ook al geweten heb dat mensen in een oud huis eens een luchtdichtheidstesten deden.  Als je delen van je woning nog te renoveren hebt is dat zeker het overwegen waard (en aan de plaatsen kan waar je de luchtdichtheid moet verbeteren -bv aansluiten ramen-muren, muren-vloeren, daken,...). 

Walter

afbeelding van bertvdg
03/08/2013 - 06:29

Inderdaad walter,

 

Ik sluit me volledig bij u aan. 

 

Het systeem D zal de kamers met pulsie in een (zeer lichte) overdruk zetten waardoor je lucht naar buiten duwt en in de extractie een lichte onderdruk creëren in de ruimte waardoor je eventueel lucht kan aanzuigen van buitenaf.

 

Voor de rest zijn de gevolgen van een slechte luchtdichheid al geweten. Extra energieverlies, condensatie en bouwschade, comfort verlies...Door een systeem D te plaatsen in een niet luchtdichte woning zou je de effecten van de gebrekkige luchtdichting nog kunnen verstreken.

afbeelding van poing
03/08/2013 - 09:02

De 3 gerenoveerde gevels hebben ramen zonder roosters, vanwege drukke baan & allergieën. Systeem D is dus steeds in gedachten gehouden, vandaar ook sterk gewerkt op luchtdichtheid. De vraag is alleen wanneer ik het plaats: nu of later

 

Wat betreft de blower door test, ik probeer het super goed te doen bij elke renovatie. Kers op de taart zal buitengevel isolatie met pleister zijn en als alles af is... dan zal ik misschien de test eens laten doen.

 

Als ik systeem D plaats zal er weinig lek verlies zijn in de afgewerkte ruimtes, wel in de living & keuken. Langs de andere kant moet ik de ramen in de winter bijzonder dikwijls open zetten in de afgewerkte ruimtes (minder dikwijls in de oude ruimtes) en dat zorgt ook voor verlies.

 

Met minder rendement of klein beetje verlies kan ik leven, het is tenslotte een tijdelijke situatie (enkele jaren). Dat zijn de nadelen van stap voor stap te renoveren zeker :-) Het bespaard me wel wat met er onmiddelijk in te gaan wonen.

afbeelding van charel
03/08/2013 - 09:26

Hier wordt door iedereen zo'n beetje op het gevoel geredeneerd.

En ook zoals Walter zelf al zei: "misschien allemaal wat te theoretisch" .

Maar als je dan toch de vergelijking wil maken tussen systeem D en C voor een slecht luchtdichte woning: Met C staat de woning inderdaad altijd in onderdruk en zuig je dus altijd lucht binnen via zowel bedoelde als onbedoelde openingen. Met D staat de woning niet in overdruk , noch in onderdruk, en dus geen of weinig verlies via onbedoelde openingen.

Deze gedachtenwisseling zou me dus zeker niet doen besluiten om in de geschetste situatie voor C te kiezen ipv D, integendeel.

Charel

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
03/08/2013 - 11:20

 

Het argument dat bij een systeem D er lucht wordt uitgeblazen aan de droge kant en lucht wordt aangezogen aan de natte kant is te gemakkelijk en te algemeen.

 

Normaal is het zo dat, in gemiddelde omstandigheden, de wind aan de lijzijde en de zijkanten van het huis meer aanzuigkracht geeft dan overdruk aan de loefzijde. Om evenwicht te bekomen tussen infiltratie en exfiltratie moet er in het huis, ondanks het systeem D, een gemiddelde onderdruk ontstaan. Men kan stellen dat er in de hal een onderdruk van 1 à 2 Pa heerst.

 

De luchtstroom onder de livingdeur of slaapkamersdeuren veroorzaakt een lichte overdruk in deze ruimten ten opzichte van de hal. Maar het is niet zeker dat deze overdruk er ook is ten opzichte van de buitenlucht. Dit hangt onder andere af van de windrichting. Inwendige overdruk ten opzichte van een buitenkant aan loefzijde vermindert de infiltratie. Maar verhoogt de exfiltratie op een gevel aan lijzijde. En andersom in de natte ruimten. Wellicht is de totale invloed neutraal.

 

Het probleem is dus niet zo simpel. Het is ook een feit dat bij een verminderd luchtdebiet (stand 1 of 2 van de ventilator) er veel minder lucht onder de deuren door moet komen, en het drukverschil hal-kamer veel kleiner wordt. Ik zou zeggen dat er op dat ogenblik geen invloed uitgaat van het systeem D op het lekdebiet. En zeker niet in een huis met open deuren.

afbeelding van walter-8
03/08/2013 - 19:00

'Met D staat de woning niet in overdruk , noch in onderdruk, en dus geen of weinig verlies via onbedoelde openingen.'  Met D zal je ventilatie systeem veelal niet bijdragen tot een algemeen in over of onderdruk zijn; maar dat zegt niets over individuele ruimtes.  Gezien de ongekende luchtlekken weet je het niet.  Een badkamer door de lekken evengoed in overdruk staan dan in onderdruk. Dat is namelijk de definitie van ongecontroleerde verliezen; we weten het niet...

 

afbeelding van charel
03/08/2013 - 19:29

Walter,

" Een badkamer door de lekken evengoed in overdruk staan dan in onderdruk. Dat is namelijk de definitie van ongecontroleerde verliezen; we weten het niet..".

Ik veronderstel dat je dan bedoelt dat die onderdruk of overdruk ontstaat van buitenuit (windzijde of niet) en niet door het ventilatiesysteem. Het zou er dus altijd kunnen zijn met of zonder systeem. Het systeem zou wel de oorzaak kunnen zijn indien de doorgangen (onder de deur) niet groot genoeg zijn of kleiner dan de onbedoelde openingen.

Enfin, ik begrijp dat er inderdaad altijd verlies zal zijn bij onvoldoende luchtdichting. Met of zonder D of C denk ik dan.

Charel

ps: zeggen we eigenlijk niet allemaal ongeveer hetzelfde?

afbeelding van walter-8
03/08/2013 - 18:56

er is misschien nog een alternatief: sommige systemen werken niet in 'balans'; ze controleren niet of in en uit evenveel debiet halen.  Je stelt enkel het vermogen of snelheid van de ventilators in (bv stork toestellen -in ieder geval onze oudere stork).  Je zou je toestel zo kunnen instellen dat je een bepaalt debiet inblaast in de 'nieuwe' ruimtes en in totaal een veel groter debiet afzuigt.  Andere ruimtes zonder toevoer werken dan met natuurlijk aanvoer.  

walter

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
04/08/2013 - 10:46

 

 

Walter 8,

 

Die aanvoer van verse lucht is dan wel niet voorverwarmd. Het rendement van de warmtewisselaar zal dus in dezelfde mate verminderen. De EPB-regelgeving houdt daar rekening mee door een factor van 0,90 of 0,95 (ik weet het zo niet meer juist) in te bouwen.

 

Andersom zal het rendement ook verminderen als er minder lucht wordt uitgeblazen dan aangevoerd. De daarbij horende bijkomende exfiltratie is dan verloren om de inkomende lucht voor te verwarmen. Ik geloof echter niet dat dit bouwtechnisch een groot probleem kan zijn.

afbeelding van walter-8
04/08/2013 - 12:17

Ik wilde met mijn voorstel enkel een optie aanbieden zodat je vernieuwde ruimten kunt werken met systeem d, in oude ruimtes kunt blijven werken met natuurlijke aanvoer. Omdat bv de kosten van het aanleggen van de buizen naar weinig luchtdichte ruimtes duur is of omdat systeem d in weinig luchtdichte ruimtes weinig bijbrengt.

eigenlijk gaat met grotere afvoer r dan aanvoer het rendement van de warmtewisselaars omhoog. Of toch in de zin dat de aangevoerde lucht warmer kan zijn. I k heb wel geen idee of dat zinvol in epb kan ingeven
walter

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
05/08/2013 - 10:14

 

 

Walter 8,

 

In Noorwegen zijn hierover studies geplubliceerd en wordt het soms toegepast:

 

-  Hier wordt het enkel gedaan om zo weinig mogelijk exfiltratie langs de wanden te bekomen, waar er bij die koude gemakkelijker condensatie zou kunnen optreden.

 

- In hun berekeningen houden ze inderdaad rekening met de winst van de grotere uitgaande warme luchtmassa, die minder inkomende lucht moet voorverwarmen.

 

- Maar de grotere infiltratie vereist een verhoogde warmteaanbreng om deze op te warmen. Deze verliesfactor ligt een stuk hoger dan de winst in de wtw.

afbeelding van poing
05/08/2013 - 11:20

Buizen naar de oude ruimtes leggen doe ik sowieso omdat die ook nog aangepakt gaan worden (over 5 jaar ofzo). Die kost wil ik gerust maken, maar het is niet de bedoeling dat mijn energierekening plots de hoogte in schiet. Ter info, mijn verbruik vorig jaar was 20600Kwh gas (we koken ook op gas, vrouw & baby 2de helft van het jaar thuis), dus in de hoogte schieten is relatief.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.