gespecialiseerde bio-ecologische bouwafwerkers | Ecobouwers.be

U bent hier

gespecialiseerde bio-ecologische bouwafwerkers

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Sara De Mulder
03/02/2012 - 14:48

Beste bezoeker,

mijn vraag is de volgende: ervaart u als eco-bouwer of ondernemer een nood aan gespecialiseerde uitvoerders van bio-ecologische bouwtechnieken of vind u dat het huidige aanbod reeds voldoet?

Heeft u als consument voldoende keuze en zijn de wachttijden haalbaar of ervaart u toch enig tekort?

Ervaart u als ondernemer een tekort aan vaklui die deze technieken machtig zijn en ziet u enige nood aan geschoolde vaklui in de toekomst?

Graag had ik uw mening hierover ontvangen,

met vriendelijke groet

Sara De Mulder

9 Reacties

Reacties

afbeelding van Oostlandvaarder
03/02/2012 - 21:36

Het is moeilijk om voor elk bouwonderdeel een aannemer te vinden, zelfs als je "klassiek" bouwt.

Als je dan nog passief wilt bouwen of met eco-materialen, dan wil de plaatselijke schrijnwerker ineens niet komen ( de uitleg is grappig en vreselijk tegelijk: ' ik heb het voor mezelf gedaan, ik doe het geen tweede keer ' ). Als je een natuurgips kiest, wil de 'gewone' plakker het al niet meer doen, die wil alleen met 'Knauf' werken! Zelfs gipskarton, alles wat geen 'Gyproc' is , is 'not done'.

 

 Mijn ondervinding is dat er nauwelijks nog timmermannen, schrijnwerkers of loodgieters zijn, alleen nog  'plaatsers' van ramen en deuren, van gebinten, van leidingen, ...

Elk bouwberoep is een "knelpuntberoep". Kijk op http://rva.be/D_Opdracht_W/Werknemers/T103/SubcontentNL.htm

Maar het is net een passiefhuis dat uitzonderlijke ernst in de uitvoeging van elk detail eist, werk voor echte vakmensen dus, of voor een doe-het-zelver die 3 keer zoveel tijd kan nemen dan een "vakman".

afbeelding van robin demey
04/02/2012 - 09:45

Volledig mee akkoord.

En er zou inderdaad wat meer concurrentie op de ecologische markt mogen komen. Maar die komt er heus wel als de vraag stijgt.

afbeelding van stefan-14
04/02/2012 - 12:07

gaat de vraag stijgen als de (Federale) overheid zo gek, wispelturig blijft doen ???

afbeelding van robin demey
04/02/2012 - 12:48

Wat betreft eco-materialen heeft de wispelturigheid van de overheid geen invloed lijkt me. Sterker nog, men begint in steeds meer gemeenten net eco-materialen te bevorderen met subsidies.

Daarnaast denk ik dat eco-materialen zichzelf de markt zullen IN prijzen en de klassieke materialen UIT.

Waarom: eco is zo goed als onafhankelijk van olie, terwijl heel wat klassieke materialen, zoals pur wel sterk afhankelijk zijn van de prijs van olie. Als pur en aanverwante duurder worden en zo ecologische alternatieven in verhouding goedkoper, zullen ook meer mensen de andere ecomaterialen leren kennen...

afbeelding van Hans Delannoye
05/02/2012 - 12:15

sarah

er is absoluut een gebrek, maar zoals al aangehaald niet alleen voor aannemers bio-ecologische materialen, de bouwsector wordt hier nu eenmaal stiefmoederlijk behandeld.

en daar zijn we voor een groot deel allemaal schuld aan, denk maar aan uitspraken als, hij is te lomp, dus laat hem maar bouwvakker, metser, timmerman,... (vul zelf maar in)  worden.  het woord studeren wordt zelden of nooit gebruikt, en dat zegt veel over hoe we daar zelf tegenover staan. 

in de duitstalige landen kennen ze nog iets als beroepstrots.  heb je die duitse dakdekkers al eens gezien met hun uniform?  dat zegt al genoeg. 

er is dus werk aan de winkel, het besef dat het bouwberoep helemaal niks voor dommeriken is, maar daar een behoorlijk hoop kennis voor nodig is.  maar dan moeten we ook nog eerst onze overheid kunnen overtuigen. 

vandaag kan elke architekt volledig legaal als aannemer beginnen, die kan zich dis een bestelwagen kopen en een bak gereedschap, en kan dan je verwarming komen plaatsen, je elektriciteit komen herstellen, je dak waterdichten.  en hij moet geen enkel vakkennis bewijzen.  en dat geldt ook nog voor een hele hoop andere diploma's, alles wat met bachelors of master in de technische richtingen te maken heeft vallen daar ook onder.

let wel, dat is geen kritiek aan hen, want die worden daar niet voor opgeleid, maar aan het adres van de overheid die het OK vind dat iedereen zomaar in de bouw instapt zonder bewezen voorkennis.

hans d

afbeelding van Sara De Mulder
05/02/2012 - 17:05

 Dank voor de vele replieken. 

Het geeft toch een beetje zicht op wat mensen eigenlijk verwachten wat hun huis betreft. 

Wij hebben de richting duurzaam wonen opgericht in onze Steinerschool te Lier en wij willen graag een zevende jaar inrichten. Het zou gaan om een opleiding bio-ecologische afwerkingstechnieken

zaken die aan bod komen zijn 

leembepleistering

tadelakt

kaleien

houtskeletbouw

specifiek onderricht in bio-ecologische isolatietechnieken

aanpassen van energietoevoer aan bio-ecologische technieken en hernieuwbare energiebronnen

installeren van rietvelden voor waterzuivering en groendaken

 

Wij denken dat hier een grote nood aan is omdat deze technieken toch een specifieke specialisatie vergen. Onze jongeren gaan voor bijna de helft van de tijd op stages vanaf de derde graad en ook in de tweede graad zijn er grote blokken werkplekleren en stage. 

Ik begrijp zeker de bemerking "eer in het werk" of "arbeidstrots" onze vaklui worden idd stiefmoederlijk behandeld terwijl een goed daklegger meer invloed kan hebben op iemands verdere levenskwaliteit dan een doorsnee administratief medewerker ergens op kantoor. 

Toch wou ik graag de mening van mensen die zelf zoekende zijn in deze sector en met hun ervaringen uit het echte leven (en niet vanuit de theorie) feedback kunnen geven, tips, advies etc.

 

dus laat u zeker gaan en alvast hartelijk dank 

sara

afbeelding van robin demey
07/02/2012 - 15:16

Zeer goed initiatief.

afbeelding van Hans Delannoye
08/02/2012 - 20:20

sara

maar ik kom niet uit de theorei hoor, heb jaren ervaring in het bouwbedrijf, op de werf.  al is dat ondertussen heel wat minder, de jaren eisen hun tol.

in het rijtje staat er een dat niet bij de afwerking behoort, nl. de houtskeletbouw, en dat is m.i. ook niet geschikt voor een zevende jaar, tenzij je een jaar enkel over houtskelet zou gaan spreken, dat is een veel te ingewikkelde materie om er even tussendoor te nemen.  maar zelfs dan nog lijkt het hele pakket me teveel voor een jaar.

de eerste drie passen goed bij elkaar en daar zou je isoleren nog kunnen bijnemen, tesamen met droge afwerking (gipsvezelplaten), daar ik ook veel vraag naar.

hernieuwbare energie is ook een intereszsant thema, maar dat is ook niks om er tussen te nemen, tenzij je geen technicus wil opleiden, maar een hulpje.

ik zie daar dus wel wat in, maar niet alles op 1 hoop.  dat is teveel om grondig onder de knie te krijgen, en er is niet zoveel vraag naar mensen die van alles een beetje kennen, veel meer naar specialisten.  en ik kan er van meespreken, ben al jaren op zoek naar bekwame techniekers.

hans d

 

afbeelding van Sara De Mulder
08/02/2012 - 21:10

Ja die opmerking over theorie was niet op u of enige andere forumdeelnemers gericht maar naar de onderwijstheoretici :D

De volledige opleiding bestrijkt zeven jaar in totaal. Wie bieden al de technieken aan in zeer praktijkgerichte modules, zowel via de ateliers als werkplekleren en stages. 

Onze leerlingen lijken daar wonderwel in te slagen al liggen de talenten in diverse gebieden. In het zevende jaar willen wij hen nog verder laten specialiseren waarin zij persoonlijk het beste zijn. Maar de voorgaande jaren wordt er toch nog in alles gewerkt. Vele clusters hangen samen zoals u reeds kwam te zeggen.

Maar het aanbrengen van vakken waar men niet noodzakelijk zo goed in is en het uitstellen van zeer sterke specificatie op jonge leeftijd heeft ook een ander doel. 

Door van een brede opleiding naar een specifieke te gaan, kan men creatiever omspringen in het probleemoplossend denken in het eigen vakgebied. Bovendien leert het hen mededogen en doorzettingsvermogen. Het is immers niet evident een werkstuk tot een goed einde te brengen, terwijl het helemaal je ding niet is. Dit is volgens mij iets wat wij onze jongeren veel te veel ontzeggen: het "het moeilijk hebben" eens op je tanden moeten bijten in iets wat je echt niet graag doet of niet goed kan. 

Bovendien leert het hen respect hebben voor het werk van anderen in materies waar ze zelf niet in thuis zijn. Als je zelf ervaart hoe moeilijk het is om een houtconstructie in elkaar te zetten dan ga je automatisch ook respect opbouwen voor diegenen die dit kunnen en doen. Om nog maar te zwijgen van de meerwaarde die een bouwsel krijgt.

Door kennis en inzicht te krijgen in alle facetten van een bouwproject en dit ook in praktijk te brengen, zal men de eigen functie in het geheel ook beter kunnen plaatsen en allerter zijn voor diegene die voor hen aan het bouwwerk werkten en diegene die na hen zullen komen.

Zo is het van belang dat de isoleerder weet hoe men elektriciteit plaatst en hoe het houtskelet vorm kreeg.Het is uiteindelijk één opeenvolging van handelingen die enkel samen en met oog voor elkaar tot een goed resultaat kunnen leiden.

Onze jongeren blijken ondanks de brede opleiding, hun werk op stages tot in de puntjes te voltooien. Het grootste bewijs hiervan kregen we laatst binnen van een stageplek. De bouwheer had op basis van het voorgaande jaar werk uitgezet voor onze leerlingen voor een hele week, na drie dagen waren ze al klaar met behoudt van kwaliteit en zorgvuldigheid. Het zegt veel over hoeveel jongeren op korte tijd kunnen leren mits degelijke begeleiding en oog voor het ontwikkelingsproces van het mensenkind.

 

Daarenboven leert men door de innitieel brede vorming dat het niet opgaat om, wanneer je goed bent in iets, een ander te minachten omdat die daar minder goed in is. Door dit aan den lijve te ondervinden weet de jongere heel snel dat iedereen zijn sterke en zwakke punten heeft.

Ik denk dat daar het probleem zich situeert wat jij opmerkte in je vorige post, over het afvalbak imago van de bouw en beroepsopleidingen.

Ik ben sterk voorstander van een brede opleiding in de eerste jaren ASO ook, zo leert het "slimme" latinistje dat het "domme" houtberwerkertje eigenlijk wel heel handig is en leert het 'domme' houtbewerkertje dat het "slimme' latinistje misschien wel een beetje "lomp" is. 
Het zelfvertrouwen van beide partijen wordt zo vorm gegeven en het mededogen voor de ander ook. Dit kan je in theorie nooit overbrengen maar in praktijk hebben kinderen dat heel snel door en leren ze respect te hebben voor elkaar. Op deze manier ellimineer je al op heel jonge leeftijd de minachting tegenover handvaardigheidsberoepen en de verafgoding van de theoretische beroepen. Ook hier wordt bij beiden weer het doorzettingsvermogen aangesproken, voor de ene bij het vervaardigen van een houten kast en bij de andere voor het uit het hoofd leren van de latijnse woordenschat. De leerstof is dan niet zo noodzakelijk alleen het doel maar ook een middel om een verborgen curriculum tot ontwikkeling te krijgen.

Eens die basis gelegd kan er gerust gespecialiseerd worden en kan ieder zich richten op de eigen talenten en zich hierin verdiepen, het ontwikkelde doorzettingsvermogen zal hen leiden naar nog grotere kunstigheid en hen de persoonlijke grenzen doen overstijgen zonder zichzelf geweld aan te doen.

 

Vandaar onze inzet op deze brede opleiding. 

Tot hiertoe lukken deze clusters zeer goed, misschien dat op termijn nog wijzigingen worden aangebracht de praktijk zal dit uitwijzen maar houtskeletbouw gaan we zeker niet laten vallen onze kinderen zetten al begin derde graad een houtskeletbouw neer, ze zijn daar supergoed in omdat ze al van kleinsaf met hout werken (eerst kunstzinnig en later meer functioneel en bij de meest begiftigden allebei), het zou maar zonde zijn hun dit af te nemen, dunkt mij.

 

U bent zeker welkom op een opendeurdag, ik zal hier dan een berichtje posten. 
Dit jaar gaan ze in Zweden een huis bouwen als eindwerk maar we hopen volgend jaar in Belgie eenzelfde project op poten te kunnen zetten.

Al wie hieraan wil meewerken mag dit zeker laten weten

Met vriendelijke groet

Sara

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.