Geeft een bouwverguning een absoluut of een relatief recht? | Ecobouwers.be

U bent hier

Geeft een bouwverguning een absoluut of een relatief recht?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Luc Vandamme
05/12/2015 - 22:16

Ik heb mijn zonnepanelen (2.99 kWp) op het platte dak van mijn rijhuis (K17-E12) mee in de bouwvergunning laten vergunnen in 2011. Nu in 2015 heeft mijn buur een bouwvergunning (verbouwing) aangevraagd voor zijn huis. En hij heeft deze gekregen voor een hogere bouw dan mijn bouw (bij mij is de dakhoogte = 11,0 m en bij de buur = h 14,5 m aangevraagd). Alle andere bouwen, verder in de straat, hebben dezelfde hoogte of zijn lager dan 11,0 m. Deze dakhoogte zorgt ervoor dat mijn zonnepanelen op geen enkel ogenblik van de dag nog volledig worden bestraald door de zon. Ik heb een gemotiveerd bezwaar ingediend bij de bouwaanvraag en ik ben in beroep gegaan na de toekenning van de vergunning voor mijn buur. Nu ziet het er naar uit dat in beroep volgende argumentatie gebruikt word door de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar om de vergunning in beroep toch toe te kennen:

"Het realiseren van een goede plaatselijke aanleg en/of goede ruimtelijke ordening kan echter niet het resultaat zijn van een afweging van het feit of er op een pand, twee eigendommen verderop gelegen, al dan niet zonnepanelen werden geplaatst. Deze argumentatie heeft geen enkele stedenbouwkundige grondslag en kan niet bijgetreden worden. Dit deel van het bezwaar is ongegrond".

Mijn vraag:

(1) geeft de bouwvergunning voor de zonnepanelen mij rechten waarmee de overheid moet rekening houden?

(2) moet de dienst stedenbouw (stad en provincie) geen rekening houden met milieu-aspecten om een nieuwe bouwvergunning te verlenen?

(3) welke doorslaggevende argumenten kan ik nog gebruiken om het beroep gegrond te laten verklaren en het beroep in rechte te laten verlopen?

andere argumenten die door mij werden aangehaald en die niet verder behandeld worden in het beroep zijn:

- financiële argumenten

- CO² reductie van bijna 2 ton door de zonnepanelen

- geen productie van fijn stof of stikstofoxiden, want mijn huis is enkel voorzien van een warmtepomp die jaarlijks minder energie (1300 kW) nodig heeft dan de opbrengst van de opbrengst van de zonnepanelen (3000 kW/jaar)

- hoogte van de andere huizen in de straat

- dakstructuur (plat dak) van de andere huizen in de straat

- de volledige bouwdiepte van mijn buur die niet wordt benut en waardoor dat er plaats wordt gezocht in de hoogte (dak) door een bijkomende verdieping (dakverdieping) te bouwen.

- de politieke wil van het stadsbestuur voor stadsverdichting (meer inwoners op dezelfde lap grond) is hier niet toepasbaar vanwege de beperkte breedte (4,2 m) van het gebouw. Het pand zal niet opsplitsbaar zijn in meerdere woongelegenheden (appartementen of studio's)

Alvast bedankt om mee te denken en iedere reactie wordt geappreciëerd.

 

16 Reacties

Reacties

afbeelding van walter-8
06/12/2015 - 00:53

Luc, 

ik heb nog nooit gehoord dat PV panelen een bouwvergunning in de weg gaan staan. 

De bouwvergunning is enkel onderhevig aan de regels die gelden en eventuele locale specialekes.  

Pas als er afgeweken wordt van de regels kan je dat misschien in rekening brengen.  

Dus wat zeggen de lokale bouwvoorschriften: mag een huis van 14m hoog en moet er een plat of schuin dak zijn?

Of omgekeerd: had je kunnen weten dat een gebouw van 14m naast het jouwe kon opgetrokken worden (dus heb je de verkavelingsvoorschriften bij je in de buurt gelezen)?

Het feit dat je voor iets een bouwvergunning kreeg geeft je trouwens niet meer rechten (ik heb op mijn bouwvergunning een appleboom en nu moeten al omliggende woningen zo gebouwd worden dat die altijd in de zon staat of mogen er geen auto's meer langs rijden want dan komt fijn stof op mijn appels).  

Dus: is het tegen de regels?  indien niet, raad ik je aan je buur een bak duvel te brengen voor de last die je hem bezorgd.  

Het enige wat me verbaasd is dat hij 14,5m hoog kan bouwen terwijl errond maar 11m zou zijn.

Heb je bij je bezwaar een advocaat geraadpleegd (wat me gezien je betoog me zou verbazen)?

Walter

afbeelding van Luc Vandamme
06/12/2015 - 11:00

Walter bedankt voor je reactie,

 1. Nee, ik heb geen advocaat geraadpleegt.
 2. Ik heb de argumenten van de gebouwhoogte van de andere gebouwen in de straat, de veelvuldige platte daken in de straat en de hoogte van de kroonlijsten (8,75 m) van de gebouwen met een schuin dak gebruikt in het bezwaarschrift.
  Ik heb ook gebruik gemaakt in het bezwaarschrift van het feit dat de achterzijde van de huizen, die tot een beschermd stadszicht behoren, ook karakteristiek afgewerkt zijn met platte daken.
 3. Neen, ik wist niet dat er een gebouw kon opgetrokken worden met een puntdak met nokhoogte van 14,5 m
 4. Er zijn geen verkavelingsvoorschriften, geen RUB, ... Omdat deze straat waarschijnlijk de oudste straat is van de stadskern (eerste bekende vermelding in 1380)
 5. Je voorbeeld van een appelboom is zeer slecht gekozen, want deze kan je niet vergunnen,.
  Ik moest wel mijn zonnepanelen vergunnen omdat ze invloed zouden kunnen hebben op het beschermd stadszicht. Vandaar dat het stadsbestuur voorwaarden heeft opgelegd voor deze zonnepanelen: de zonnepanelen moesten opgesteld worden binnen de 10 m van de voorgevel. Dus ga ik ervan uit dat ik dan ook een minimumrecht verkrijg, of ben ik in deze verkeerd?
 6. FYI : ik heb vooraleer mijn bouwvergunning heb ingediend met alle buren overleg gepleegd en mijn plannen aangepast aan hun opmerkingen om mij te verzekeren van een goede verstandhouding. Het huis van mijn buur is begin dit jaar verkocht geweest aan een investeringsmaatschappij en het is deze firma die de bouwvergunning heeft aangevraagd.
  Ik heb een goede verstandhouding met de buren in mijn straat, ik voel me ook gesteund door deze buren. Ik wil hier alleen maar zeggen dat ik niet op zoek ben naar ruzie ,of dat ik mijn individuele rechten niet wil laten primeren op anderen, maar dat ik hier naar rechtszekerheid zoek ... en dit is een maatschapplijk item waar iedereen mee kan geconfronteerd worden ...
afbeelding van walter-8
06/12/2015 - 14:38

ps:

"..achterzijde van huizen, die tot een beschermd stadsgezicht behoren...'

=> zijn het de huizen (de voorkant) die tot het stadsgezicht horen of echt ook de achterkant van die huizen? Dat zou wat speciaal zijn dat de Vlaamse/Belgische kotterij beschermd zijn.

Walter

afbeelding van Luc Vandamme
06/12/2015 - 16:13

Het is de achterkant die beschermd stadszicht is, samen met de rivierloop

afbeelding van walter-8
06/12/2015 - 10:44

Ok, het is tegen een firma, dan is het minder erg. :-).

Toegegeven de appelboom is niet zo goed gekozen.

Blijft volgens mij dus over het argument van de uniformiteit van de hoogte. Maar ik ben te weinig thuis om dat goed te beargumenteren.
Wel het ik daar al de gekste resultaten op gezien ( zoals mijn zus in rijwoning waar link en rechts een andere hoogte hebben en hen verplicht werd op beide verschillende hoogtes aan te sluiten, wat natuurlijk een vreemde constructie geeft.).

Walter

afbeelding van Luc Vandamme
06/12/2015 - 11:25

Walter,

Neen, het gaat hier niet om het "gevoelige" onderwerp zonnepanelen of over technische of emotionele hoogtes, maar het enige echte overblijvende argument gaat over  de rechtszekerheid van de bouwheer. In dit geval houdt deze nog geen 4 jaar stand na de toekenning van de vergunning en nog geen 2 jaar na de ingebruikneming van de grondige verbouwing.

afbeelding van walter-8
06/12/2015 - 11:28

Laat me een ander voorbeeld geven: stel je hebt een vergunning voor een ontbijt terras. Als je buurman dan zijn woning optrekt volgens de regels en neemt je zon weg 's morgens heb je pech. Moet hij een wijziging/afwijking van de regels vragen maak je kans.

In de zin dat als de nieuwbouw de regels volgt dat je had kunnen weten dat je zon kon afgenomen worden volgens de bouwregelgeving.

Je hebt nog steeds rechtszekerheid. Je panelen zullen niet afgebroken moeten worden. Ze zullen alleen minder efficiënt gaan werken.
Maar ik heb geen idee of ergens precedenten waarbij verloren opbrengst van zonnepanelen (of wegnemen van zon in het algemeen) een reden is om een bouwvergunning te weigeren.

Walter

afbeelding van Luc Vandamme
06/12/2015 - 11:56

Walter,

Bedankt voor uw argumentatie.

Slecht voorbeeld het van ontbijtterras - ontbijtterras is een verkoopsargument voor immo's, maar geen bouwkundig functioneel argument voor de bouwvergunning. Het enige bouwkundig functioneel element van het terras kan zijn dat ze zorgt voor beschaduwing van de onderliggende ramen om oververhitting tegen te gaan. Bouwkundig staat dan geen diepere bouw in de weg omdat het terras nog steeds zijn bouwkundige functie kan vervullen.

Met zonnepanelen is dit anders, zonnepanelen hebben een technisch bouwkundige functie die pas heel recent wordt gepromoot en gecertifieerd, en in mijn geval behoort het ook tot het vergunde concept van de woning. Het argument dat ze minder gaan opbrengen is waar, maar de vermindering is zo groot dat ze het totaalconcept aantasten. Temeer dat mij geen ruimte wordt gelaten om ze te verplaatsen (mijn bouwvergunning binnen 10 m van de voorgevel en de bouwvergunning van de buur gaat tot 12 m).

Daarbij komt ook nog dat een hogere overheid (Vlaamse overheid) dit concept heeft gecontroleerd op juiste implementatie en dit gecertifieerd heeft via een EPB certificaat. Dit certificaat is 10 jaar geldig en kan op ieder ogenblik gecontroleerd worden. Om dit certificaat te bekomen moet ook de beschaduwing van de zonnepanelen ingegeven worden. Dit zal dan ook niet meer kloppen.

Dus vandaar mijn juridische vragen.

 

afbeelding van walter-8
06/12/2015 - 14:04

Luc,

je blijft de redenering volgen dat een bouwvergunning een garantie zou zijn dat je PV panelen altijd zon gaan moeten krijgen. Dat is echt niet zo.  Die geeft je enkel het recht ze te plaatsen.  Daar stopt het.

Als bv een buur een boom laat groeien die de zon weg neemt ga je ook zeer weinig kans maken hem verplichten die boom te toppen.  In het best geval kan je hem nog zo ver krijgen dat hij de bladeren komt ruimen als hij vriendelijk is. 

Je bouwvergunning voor PV panelen gaat je plots niet extra rechten geven dan die PV panelen te mogen plaatsen. 

Merk trouwens op dat voor zowat iedere woning de zon inspeelt op het EPB resultaat omdat het afhankelijk is van de zonnewinsten (in zomer en winter).  Dat geldt niet enkel voor je PV panelen.  Dat certificaat is wel per definitie een moment opname.  Als morgen je PV stuk gaan kan ook niemand je verplichten ze te repareren.  Een nieuwe EPB keuring gaat dan wel een ander resultaat geven.   

ivm 'verplaatsen': je kan ze 4m hoger zetten.  Nu in de omgeving een hoger huis is, mag je ze nu misschien anders plaatsen.  Maar het zou wel een specialleke zijn PV panelen die in de lucht zweven. 

Ik speel wel wat de advocaat van de duivel. Maar ik denk dat als je buur de bouwregels gevolgd heeft je weinig kans maakt. 

Walter

afbeelding van Luc Vandamme
06/12/2015 - 17:19

Walter,

Nogmaals bedankt voor je "advocaat van de duivel" reactie, want dit geeft me de mogelijkheid om argumenten te formuleren voor mijn administratief beroep.

 

ik blijf deze redenering volgen omdat het opgenomen werd in de vergunning van het gebouw en omdat de hoogte van de zonnepanelen in dezelfde vergunning mee werd beperkt tot 1 m boven de dakrand. Dan kan je toch verwachten dat hetzelfde schepencollege tenminste rekening houdt met zijn vorige beslissing. Of was dan hun vorige beslissing verkeerd? Kan ook...

 

Het gaat mij hier over de rechtszekerheid die verbonden is aan het verkrijgen van een vergunning en niet om de zonnepanelen.

 

Daarbij komt ook dat de hogere overheid (Vlaamse) deze investeringen langs alle mogelijk kanalen promoot om zelf te kunnen voldoen aan eissen van hogere overheden (tot en met de VN). De lagere overheden (gemeenten, steden en provincies) ondersteunen dit door infosessies, planbeoordeling te organiseren in de eigen gemeente. Zoöok in mijn stad. Ik heb hier ook van gebruik gemaakt!

 

Dus langs één kant gaan overheden inspanningen promoten en zelfs subsidiëren en aan de andere kant gaan dezelfde overheden vergunningen afleveren die deze inspanningen te niet doen. Waar is de coherentie in dit verhaal.

 

Nota: het gaat hier om een administratief beroep en dit betekent dat je enkel administratieve fouten of incoherenties kan voorleggen en het is enkel en alleen deze administratieve zaken die beoordeeld worden.

Dit is in tegenstelling met een burgerlijk proces over de schade die berokkend wordt door een handeling van een betrokken partij. Een burgerlijk proces kan ook handelen over geschillen tussen partijen. Een burgerlijke rechtbank zal geen geschillen behandelen tussen overheden.

afbeelding van walter-8
07/12/2015 - 00:59

Luc,

Zeker in een administratief beroep heb je alle belang bij een expert.

De logica van regelgeving en wetten en beroepen zoekt niet altijd naar wat gevoelsmatig correct kan zijn. Maar volgt een eigen juridische logica. Die is niet altijd voor een normaal mens te snappen in de zin van waar start een juiste redenering en waar mag ze eindigen.

Zo een beroepsprocedure is zeer formeel en enkele in juridische logica uit te werken. Dit lukt echt niet zonder iemand die beslagen is in de materie.

Gezien je nu al in een beroepsprocedure zit kan je naar mijn mening enkel winnen als je fouten in de procedure vindt. Dat is echt iets anders dan een eigen gelijk te zoeken (extreem iets als de pagina's zijn niet genummerd als dat zo moet zijn).
Dat eigen gelijk kan je zoeken op het moment van protesteren. Nu niet meer. En bij het protesteren kreeg je de bemerking dat je redenering niet geldig was. Het heeft geen zin die te herhalen (volgens mij kom je nu niet verder dan je vorige protest met iets andere woorden ook al haal er wat extra zaken bij).
Volgens mij rijdt je je nu zonder meer vast tenzij je precedenten en een advocaat vindt.

Los daarvan ben ik wel benieuwd hoe het afloopt.

Walter

afbeelding van Woubeir
09/12/2015 - 00:54

Inderdaad.

Je zit al in een beroepsprocedure dus let op welke argumenten je gebruikt. De wetgeving en die beroepsprocedure volgt zijn eigen logica en zo heb ik het beroepsmatig zelf al ervaren dat in een bepaalde zaak wij er bijna zeker van waren te winnen met al de argumenten die wij konden aanbrengen (door eigen juristen onderzocht en uiteindelijk goed bevonden), maar uiteindelijk viel de beslissing toch negatief uit voor ons.

De vergunning van dat bedrijf staat volledig los van jouw vergunning en zolang dat de vergunningsaanvraag van dat bedrijf in orde is, heeft de gemeente ook bitter weinig zinnige argumenten om de vergunning te weigeren. Dat dat in het nadeel is van jou doet vergunningstechnisch niet ter zake. Dat helpt jou niet natuurlijk.

Het feit lijkt dat zij een vergunningsaanvraag hebben gedaan, niet in strijd waren met één of ander regeltje, de vergunning hebben gekregen, jij die hebt aangevochten en je argumenten zijn verworpen. Die herhalen en hopen op een andere uitkomst heeft weinig zin.

Ik meen ook gelezen te hebben dat je bij het aanvankelijk protest geen advocaat had en het mag cru klinken, maar die had je wellicht beter wel. Niet dat een positieve uitkomst gegarandeerd was dan, maar nu die nog inschakelen kan misschien nog weinig opbrengen.

afbeelding van Luc Vandamme
09/12/2015 - 19:09

Woubeir,

 

Bedankt voor je reactie. Het is om deze reden dat ik de vraag gesteld heb op dit forum en op een ander forum.

 

Ik heb wel een aantal reacties gekregen wat me heeft verder doen zoeken naar naar de ongerijmdheden in de beslissing om deze bouwvergunning te verlenen. Ik heb ook een aanwijzing dat de argumentatie van de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar op weinig of geen onderzoek van het dossier gebaseerd is. Dit ben ik nu aan het ordenen.

 

En nogmaals aan alle forumbezoekers het gaat me niet om de zonnepannelen, maar het gaat me puur om een maatschappelijk probleem dat wanneer je een vergunning aanvraagt voor een bepaald woningconcept dit gevolgen heeft voor andere vergunningen. Ik verbruik zelf zo weinig energie dat de opbrengst in kW van de zonnepannelen (3000 kW) me niet zal ruïneren op mijn energiefaktuur.

 

Het is ook zo dat de stedenbouwkundige diensten overal adviezen aanvragen, maar geen milieuadvies tenzij je in een milieu gevoelig gebied iets onderneemt. En als men adviezen aanvraagt aan de milieudienst van het eigen lokaal bestuur, dat deze dienst niet de gewoonte heeft om te gaan kijken naar de invloed op het bestaand patrimonium (openbaar of privaat blijft me gelijk). Er wordt niet gekeken naar EPB certificaten, milieuvergunningen van naastliggende percelen. Alhoewel deze informatie, overheidsinformatie is, en dus beschikbaar is voor deze overheden.

 

Een voorbeeld is dat mijn stad een milieuconvenant heeft afgesloten met naburige steden en gemeenten om de CO² uitstoot drastisch te verminderen. En dan beslissen ze een vergunning te verlenen die de CO² uitstoot van het naburige pand met +- 2 ton per jaar vermeerdert. Dit is in een notedop hetgene wat ik wens mee te geven als bijkomende argumentatie in mijn beroep.

 

Alle reacties zijn nog steeds welkom!

 

Nota: ik ben helemaaal gene groene, maar ik ben me wel bewust dat we wel concurrentieel kunnen worden in vergelijking met andere landen als we ons energieprobleem niet slim, maar verstandig aanpakken. Hiertoe wil wel mijn bijdrage leveren.

 

Mvg,

 

Luc Vandamme

afbeelding van Woubeir
09/12/2015 - 19:46

Luc, kom eerst te weten welk soort argumenten nog kunnen gebruikt worden in je betoog en welke niet ? Kwestie van te vermijden dat je een heel betoog opbouwd op basis van argumenten en dat dan je betoog en jouw argumenten onmiddellijk worden verworpen omdat die eigenlijk in die fase van de procedure geen waarde meer hebben. Zou zonde zijn dat je heel je betoog daarrond opbouwd en dan op één-twee-drie te horen krijgt dat al jouw argumenten niet meer kunnen gebruikt worden en indien toch dat men daarmee geen rekening kan/mag houden bij het bepalen van de uitkomst.

't Is maar al te waar dat overheidsniveau's en -diensten vaak niet of nauwelijks met elkaar communiceren of informatie uitwisselen (zelf al genoeg ervaren dat je keer na keer bepaalde info moet geven die al zeker ergens in het systeem zit). Erg zeker, maar dat ga je hier niet veranderen en als ik me niet vergis, betreft het hier een adminstratief beroep waarbij een echte rechtbank dus ook niet komt kijken, en dergelijke argumenten vaak snel verworpen worden.

afbeelding van Luc Vandamme
15/12/2015 - 22:59

Heb vorige week vrijdag mijn replieken binnengeleverd en heb hier toch een aantal administratieve fouten gevonden die ik heb kunnen gebruiken. Bedankt aan allen omdat jullie reacties mij hebben doen nadenken en me hebben doen lezen en herlezen, zodat ik de ongerijmdheden en fouten heb ik kunnen identificeren.

 

Vandaag heb ik het geheel verdedigd voor de deputatie. Uitspraak is begin volgende maand.

 

Ik zal jullie op de hoogte houden van de uitspraak.

 

Mvg,

Luc

afbeelding van Roel P.
07/12/2015 - 15:12

Beste Luc, geeft de plaatsing van het dak van de buurman je nu niet de mogelijkheid om de panelen op een stellage te plaatsen?

Toegegeven, er moet een stellage geplaatst worden 2 m achter zijn daklijn, waarbij opnieuw een bouwvergunning verkregen dient te worden (uitsteek meer dan 1 m boven dakrand), maar beter dit dan geen rendement meer van je panelen.

Of kan deze wijziging ook niet voor EPB/GSC?

Onze buurman zijn dak geeft ook vanaf een bepaald moment beschaduwing, waardoor de productie naar beneden schiet. Dit dak was er echter al toen wij begonnen te bouwen, dus werd hiermee maximaal rekening gehouden bij de bouw van onze woning (stellage, driehoekvorm en zoveel mogelijk aan de andere zijgevel geplaatst).

Ik heb tevens weet van firma's die zonnepanelen op hun dak hadden liggen en die er niet mee akkoord gingen dat een windmolen op een nabijgelegen perceel werd geplaatst, want de slagschaduw zou voor een opbrengstdaling zorgen en een verhoogde slijtage van de omvormer (veelvuldiger schakelen). Ikv de milieuvergunning werd wel opgelegd dat dit verlies gecompenseerd diende te worden, maar wat er uiteindelijk van is gekomen?

Roel

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.