EPB - onmogelijkheid elektrische verwarming | Ecobouwers.be

U bent hier

EPB - onmogelijkheid elektrische verwarming

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Anoniem1
29/08/2007 - 07:45

Beste allen, in diverse threads komen stellingen aan bod in de trant van "Omdat elektrisch verwarmen zo verspillend is maken de Vlaamse regels over energieprestatie en binnenklimaat het sinds 2006 zo goed als onmogelijk om elektriciteit als hoofdverwarming te gebruiken in nieuwe woningen."

Kan iemand mij vertellen hoe en waar deze stelling of gelijkaardige argumentatie in de EPB omschreven wordt. Ik vind dit er niet in terug.

11 Reacties

Reacties

afbeelding van guido-13
29/08/2007 - 08:44

Het rendementverlies om elektriciteit te maken is veel groter, als men stookt met gas is het rendement met de huidige toestellen enorm, waarom het millieu meer belasten ?

afbeelding van hendrik de corte
29/08/2007 - 09:08

Als ik goed ben ingelicht moet je een factor 2,5 toepassen in de EPB op verwarming met elektriciteit.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/08/2007 - 11:02
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Begrijp mij niet verkeerd Guido, als fervent tegenstander van alles wat ook maar van verre met (on)rechtstreeks elektrisch opgewekte warmte te maken heeft, vraag ik mij gewoon CONCREET af hoe dit ket K-peil of E-waarde van de woning naar omhoog brengt, kwestie van nog meer praktische tegenargumentatie te kunnen bieden aan zij die elektrische verwarming overwegen.
Hendrik, kan je ietsje duidelijker zijn? Praktisch voorbeeld soms? Dank bij voorbaat.

afbeelding van walter-12
29/08/2007 - 11:52

Om een voorbeeld te geven van electrische verwarming in EPB :
We hebben een K33, met warmtepomp en PV-panelen: dat geeft samen E28. Verander ik hier naar electrische verwarming, dan kom ik opeens uit op E120...
Ik vind echter niet waar de juiste impact wordt weergegeven. De helpfunctie verwijst naar "Zie paragraaf 10.2.3 van bijlage I." die ik niet vind.

Walter

afbeelding van jimmy-7
29/08/2007 - 18:07

@ guido
stoken met electriciteit belast het milieu nul komma niks als de electriciteit op natuurlijke wijze wordt aangemaakt. stoken op gas vervuilt het milieu altijd,...

de toekomst is aan den elektriek,...hoe sneller men dat beseft hoe beter,...

afbeelding van hendrik de corte
29/08/2007 - 22:49

Jan

Uit de infodagen voor stedenbouwkundige ambtenaren toen de EPB werd ingevoerd herinner ik me dat er in de EPB altijd omgerekend wordt naar primaire energie. Vandaar die factor 2,5.
Elektrische verwarming zorgt daarom altijd voor 2,5 keer meer E-punten.
Meer weet ik er ook niet van.

Jimmy
Er zijn apparaten die alleen maar op elektriciteit kunnen werken. Het zou al mooi zijn mocht de nodige elektriciteit daarvoor op "natuurlijke" wijze kunnen aangemaakt worden.
Er is 0 % kans om op korte en middellange termijn meer elektriciteit te produceren via zon, wind, ...
Daarom is verwarming op elektriciteit momenteel verspilling
(2,5 eenheden primaire energie nodig voor 1 eenheid elektriciteit, dus liever primaire energie gebruiken waar mogelijk).
Misschien (hopelijk) verandert deze situatie op langere termijn.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
30/08/2007 - 11:35

Jimmy

Een wasdroger kan bv. op elektriciteit of op gas werken. Idem voor een kookformuis.
Het scheerapparaat op gas (om maar iets te noemen) bestaat niet hoor.

Ik zeg niet dat het theoretisch niet mogelijk is meer alternatieve energie te gebruiken, dat aandeel groeit trouwens (weliswaar te traag).

Het is wel een vaststelling dat er vandaag nog onder meer gas gebruikt wordt om elektriciteit te produceren en dat dit verspilling is.

Het is VANDAAG dus geen slecht idee om gas te promoten in plaats van elektriciteit.

Even een kopietje uit een brochure die ik recent schreef.

GEEF GAS!

Elektriciteit produceren met gas is een verspilling als we het gas rechtstreeks kunnen gebruiken. Iets verwarmen vergt heel veel energie. Niet te verwonderen dat we vooral bij verwarming energie kunnen sparen door elektriciteit te vervangen door gas of een andere primaire energiebron. Er zijn daartoe meer mogelijkheden dan u denkt.

Woningverwarming
De Vlaamse regels over energieprestatie en binnenklimaat maken het sinds 2006 zo goed als onmogelijk om elektriciteit als hoofdverwarming te gebruiken in nieuwe woningen. Behoort u tot de 7 % van de gezinnen die nog verwarmt met elektriciteit? Stap dan zeker over op een ander systeem als uw verwarming aan vervanging toe is. Er is keuze tussen gas, stookolie, houtpellets of – in een heel goed geïsoleerde woning - een warmtepomp.

Bijverwarming
Vermijd in elk geval plaatselijke elektrische verwarmingselementen als bijverwarming. Het zijn enorme energieverslinders.

Fornuis
Koken op gas vreet minder energie dan op elektriciteit. Geen nood: goede koks koken liefst op gas.

Warm water
U kunt het water voor het sanitair met hetzelfde toestel opwarmen als dat voor de verwarming van uw woning of u kunt kiezen voor een afzonderlijk toestel. Een elektrisch toestel is altijd af te raden omdat het niet zuinig is. Bij een doorstroomtoestel wordt het water alleen opgewarmd als u de warmwaterkraan opendraait. Dat is energiezuiniger dan het warme water voortdurend op temperatuur houden in een boiler of opslagvat.

(Vaat)wasser
Er bestaan wasmachines met een aparte inlaat voor warm water. Men noemt ze ‘hotfill’ apparaten. (‘Hot’ is Engels en betekent warm)
Heel wat vaatwassers zijn zelfs standaard aansluitbaar op warm water. Lees hiervoor de handleiding. Let op: met een elektrische boiler bespaart hotfill uiteraard niet. Ook als het warmwatertoestel te ver van de vaatwasser en/of wasmachine staat, doet u dit beter niet. Er is dan te veel warmteverlies in de leidingen.

Wasdroger
De zuinigste exemplaren werken op gas. Bij aankoop krijgt u van Eandis een premie van 250 euro.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
30/08/2007 - 09:19
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hendrik, bedankt voor je opzoekwerk en uiteenzetting, ik was er nog niet toe gekomen.

Jimmy: er werkt nog een groot deel op handenarbeid en spierkracht ook hoor: mijn fiets, blikopener, slazwierder, fruitpers, koffiemolen,... en je hebt ook huishoudelijke gasfriteuses bijvoorbeeld.
Moest iedereen dermate intellectueel en financieel gespeend zijn stond het hier id. al lang vol windmolens en PV, maar dat is (dus nog lang niet) niet het geval.

"Daarom is verwarming op elektriciteit MOMENTEEL verspilling
".
Momenteel draait de meerderheid op kernenergie. maw elektrische verwarming (zelfs met een groot aantal van de warmtepompen wegens te kleine cop en spf)is Not Done dus.

afbeelding van guido-13
30/08/2007 - 09:24

beste mensen we leven in het heden, dus momenteel wordt er nog te weinig alternatieve elektriciteit geproduseerd, het is kwestie van tijd, ik heb alvast enkelingen kunnen overtuigen zelf met zonnepanelen elktriciteit te maken, en hebben daar mooie resultaten van, wij allen moeten nog heelwat mensen overtuigen zelf, indien mogelijk, of projecten te steunen om elektriciteit te maken, dan pas kunnen we volledig overschakelen op elektrisch verwarmen en dan is het verantwoord

afbeelding van hendrik de corte
30/08/2007 - 06:37

Gevonden!
Uit "de praktische gids voor als u binnenkort gaat bouwen of verbouwen", met andere woorden de officiële publieksbrochure over de energieprestatieregelgeving (Vlaamse overheid):

"Energiebron
De keuze van energiebron of brandstof is belangrijk. Kies voor een zuinige energiebron voor de verwarmingsinstallatie: liever aardgas of stookolie dan elektriciteit.
Stookolie en aardgas worden op gelijke voet behandeld in de energieprestatieregelgeving.
Elektrische verwarming daarentegen is niet energiezuinig. In de elektriciteitscentrales wordt ondermeer steenkool en aardgas verbrand om elektriciteit te maken. Bij die productie en bij het transport van de elektriciteit in de hoogspanningsleidingen naar de gebruikers gaat heel wat energie verloren. Om één eenheid elektriciteit te maken is er ongeveer 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van steenkool, gas...
In de berekening van de energieprestatie wordt rekening gehouden met die verliezen door al het elektrische energieverbruik te vermeningvuldigen met een factor U hebt er dus alle baat bij het elektrische verbruik zo veel mogelijk in te perken."

groeten
rik

afbeelding van jimmy-7
30/08/2007 - 08:22

"Er zijn apparaten die alleen maar op elektriciteit kunnen werken. "

alle aparaten kunnen alleen mar op electriciteit werken,...

"Het zou al mooi zijn mocht de nodige elektriciteit daarvoor op "natuurlijke" wijze kunnen aangemaakt worden."

dat kan toch al,...

"Er is 0 % kans om op korte en middellange termijn meer elektriciteit te produceren via zon, wind, "

je kan meer produceren door meer panelen en molens te plaatsen, dat is de logica zelve,..

"Daarom is verwarming op elektriciteit momenteel verspilling
(2,5 eenheden primaire energie nodig voor 1 eenheid elektriciteit, dus liever primaire energie gebruiken waar mogelijk).
Misschien (hopelijk) verandert deze situatie op langere termijn"

ik heb het dan ook niet over elektriciteit aangemaakt door centrales,...

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.