EPB-boete gecertificeerde nulenergiewoning, welkom Kafka. | Ecobouwers.be

U bent hier

EPB-boete gecertificeerde nulenergiewoning, welkom Kafka.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van DirkK
24/09/2012 - 11:24

Beste allemaal,
We hebben verleden week van het VEA een schrijven ontvangen ivm onze EPB-aangifte:
Boete: maximum boete 17.971,11€, totale indicatieve boete 1.131,38€ (risico op oververhitting 79,36€, ventilatie 1.052,02€)
VEA stelt op haar site “De boetes zijn er voor bouwers en verbouwers die niet willen meewerken aan een lager energieverbruik en dus aan een beter leefmilieu.” en al even goed: “Bij het niet naleven van de eisen inzake de ventilatievoorzieningen, is de boete gelijk aan de 'uitgespaarde' investering.”
Ons huis is een gecertificeerde massief/passief nul-energiewoning, een toonbeeld van compactheid, vloeropp 184,7m², een extreme luchtdichtheid van 0,15 en juist bij ventilatie en passiefeisen werden geen kosten noch moeite gespaard.
Een nulenergiewoningcertificaat halen is trouwens heel wat moeilijker dan enkel voldoen aan de EPB vereisten en dat het ene kan zonder het andere is op zijn minst een aanwijzing dat er wat grondig loos is met de EPB-regelgeving.
We hebben een compacttoestel Drexel&Weiss X² (ventilatiecapaciteit 80-230m³) een toestel ontwikkeld voor zelfs wat grotere laagenergie- en passiefhuizen en zowat het neusje van de zalm op ventilatiegebied en heel de begeleiding van het passiefgebeuren zat in zeer goede handen: bij erg competente mensen die zich al vele jaren beroepshalve specifiek met de passiefbouw bezighouden en dit met veel bezieling.
Onze woning heeft ondertussen een stuk strenge winter meegemaakt en ook kempische hitte van de voorbije tijd getrotseerd. De X² geeft geen krimp, verwarmt, koelt en verlucht het huis probleemloos (en goed), verwarmt een boiler van 300 liter en dit alles zonder geluidshinder, welke bvb in veel huizen maakt dat de ventilatie minder of zelfs afgezet wordt. Ons toestel functioneert bovendien op zijn gewone werkstand, dus helemaal niet op maximumdebiet.
Ditzelfde toestel is ook te vinden in het grotere (250m² vloer) en intensiever gebruikte Österreichhaus dat werd geconcipieerd door APG (Austrian Passive House Group) , 5 Oostenrijkse “parade”ondernemingen op het gebied van laagenergetisch en passief bouwen. Het huis werd in Canada gezet ter gelegenheid van de winterspelen 2010. Het werd gezet als voorbeeldproject en een toekomstvisie van innovatief, ecologisch en energie-efficiënt bouwen. http://www.igpassivhaus.at/%C3%96sterreich/Olympia2010/tabid/638/languag...
http://www.passivhaus-news.de/2009/11/27/osterreich-haus-in-passivhaus-b...
Oostenrijk speelt trouwens een voortrekkersrol want er worden al lang heel veel en steeds meer passiefhuizen gebouwd.
Wat de “EPB-oververhitting” betreft: bij temperaturen buiten van 38° en meer, binnenshuis een afwijking van de ingestelde temperatuur van amper 2° dankzij screens en de X². Wie doet beter? Wij krijgen wel ook een boete voor oververhitting!??
Alle hulp en bijstand bij deze problematiek welkom. Wat doen we ondertussen: een gat in de muur, een extra ventilatie-unit die we niet zullen of moeten gebruiken maar die er moet staan voor VEA, de X² buiten gooien en een overgedimensioneerd toestel plaatsen dat dan op een energievretende manier moet verluchten…Wij verkiezen de strijd tegen deze kafkaiaanse toestand.
Voor VEA is het overigens blijkbaar een centenkwestie, als we dokken mogen we in ons volgens hun slecht geventileerde huis gewoon blijven wonen, dus zo bekommerd zijn ze nu ook weer niet om onze gezondheid.
Voorts wemelt het van ventilatiesystemen die slecht ontworpen en slecht geplaatst zijn, slecht onderhouden, verkeerd gebruikt maar die op papier netjes aan de ECB normen voldoen.
Onze woning is te bezoeken op de ecobouwers opendeurdag, VL3272/01, bij deze welkom.
Voor mensen vertrouwd met de materie is trouwens al lang geweten dat er één en ander schort aan de EPB-regelgeving.
De hoorzitting bij het VEA zullen we aanvragen maar het VEA schijnt zich al bij voorbaat te verstoppen achter de expliciete voorwaarden van het energiedecreet.
Dirk

43 Reacties

Reacties

afbeelding van karl herrebout
24/09/2012 - 12:46

Misschien kun je eens een journalist aanspreken die je verhaal wil brengen. Of probeer in een programma als 'Volt' te komen.

De eisen in het energiedecreet zijn inderdaad overdreven, dat kreeg ik ook van mijn ventilatieman te horen. Maar eigenlijk had die firma jou moeten waarschuwen dat zijn unit niet aan de wettelijke vereisten voldeed. Probeer misschien samen een oplossing te vinden, want die ambtenaren denken natuurlijk maar in hun regeltjes en wetten, daar zal je geen gelijk halen. Je kunt nog beter de gegevens wat aanpassen (vervalsen), ze gaan dat nooit merken. Het is zielig maar het is wel zo.

afbeelding van pfft
24/09/2012 - 14:16

Zou er een iemand een EPB onderzoek laten doen als dit niet verplicht was?

Zou zelfs de donker groenste jongen daar voor betalen, was het niet verplicht?

Zijn  er geen efficiëntere/groenere mogelijkheden om de 750 euro die dit kost te besteden?

EPB is gewoon (nog) een parasiet op rug van de bouwer, EPB verslag gevers zijn mensen die moeten leven van verplichtingen en niet in staat zijn hun talent te verkopen aan mensen die daar vrij voor kiezen.

In mijn bouw is het nuttigste, het beste, dat waar ik met een “big smile” voor betaal Pools. Het overbodige, zonder toegevoegde waarde, enkel papiertjes, zonder verantwoordelijkheid, alleen maar omdat het moet Belgisch.

 

Eddy

ps ik ben zelf epb verslag gever ( omdat ik ingenieur ben), en omdat ik wel iets nuttiger kan doen met de 750 euro die ze voor mijn bouw vroegen. Gelukkig heb ik wel talent en moet ik mijn boterham daar niet mee verdienen !

ps Hoe lang zou epb nog verplicht zijn als er EPB verslag gevers uit India, Polen of Roemenië op de markt kwamen?

 

Wie heeft de EPB verslaggeving uitgevoerd en wat heeft dat gekost?

Indien correct uitgevoerd is het onmogelijk om voor een dergelijke woning een boete te krijgen.

Je moet dan wel alle gegevens verzamelen en op de juiste manier invullen in de EPB software. Iets dat veel EPB verslaggevers niet doen of zelfs niet kunnen. Het zijn vaak ook maar beginnende ingenieurs met weining of geen kennis  over of  ervaring in de bouw.

Als EPB verslaggever kan je de bouwheer constant op de hoogte houden van de te verwachten resultaten.

Bijna alle EPB dossiers die wij indienen scoren lage energie.

Onze klanten hebben geen boetes.

Wij komen regelmatig naar de werf om de aannemers bij te sturen waar nodig.

Alle gegevens die nodig zijn om een EPB verslag op te maken, worden door ons verzameld, of indien nodig, opgevraagd bij leveranciers of fabrikanten.

Wij werken correct tegen een correcte prijs.

Wie geen correcte prijs wil betalen moet ook geen correct werk verwachten.

Ook in luchtdichtheid hebben wij al hermetingen uitgevoerd die veel hoger bleken te zijn dan de meetgegevens die werden ingevoerd in de EPB berekeningen. Een luchtdichtheid van 0.15 is eigenlijk onmogelijk. Zeker voor een massief-passiefbouw.

afbeelding van pfft
24/09/2012 - 16:41

Beste

Hebt u ooit al een klant gehad die uw diensten zou gebruiken, was het niet verplicht?

Eddy

ps investeer eens in uw web site, als deze even goed gemaakt is als uw epb verslagen ....

ps 't is hieral gezegd, een huur dienst (gemaskeerd als verkoop aankoop) voor idioot grote verluchtingstoestellen zou veel oplossen.

 

afbeelding van charel
24/09/2012 - 16:57

Beste Dirkk (en anderen),

Zonder het direct te willen opzoeken: is een ventilatiecapaciteit van 80-230 m³ niet zeer weinig voor een woning met een (ik veronderstel bewoonbare) oppervlakte van bijna 185 m²?

Charel

afbeelding van DirkK
24/09/2012 - 17:37

Dag allemaal,

Het is voor insiders al lang geen geheim meer dat de EPB regelgeving en software eigenlijk niet  geschikt genoeg is om passiefhuizen te beoordelen. Met de technieken die bij ons gebruikt werden is dit zeker het geval. Het zal wel zo zijn dat sommigen met de nodige kennis en creativiteit meer uit de EPB-regelgeving weten te persen, maar is dit ook niet eerder een illustratie van dat er wat scheelt?  

Er mangelt bovendien ook iets door het relateren van ventilatiedebieten aan oppervlaktes, een voorbeeld dat hier op het forum al naar voorgebracht werd:  volgens de EPB-normen moet een ruime babykamer 72 m³/h ventilatiedebiet krijgen, daar waar  slaapkamer  van de twee ouders, als deze bijvoorbeeld bestaat uit een ruime dressing en daarnaast bvb  nog 10m² vloeroppervlakte, een concept dat nogal eens voorkomt tegenwoordig, 36 m³/h volstaat. Zelfs als dat kinderbed ook bij de ouders gezet wordt of om het extreem te stellen, zelfs als er 10 mensen in die ouderkamer zouden slapen, blijft de EPB-norm 36m³/h voorschrijven. Dergelijke denkwijze staat echt haaks op juist persoons- en activiteitgebonden ventileren en ook op energie-efficiënt ventileren.

Aan ons compacttoestel mankeert absoluut niks en het voldoet aan alle strenge normen die elders in Europa gelden. Het ding kost wat, maar je hebt absoluut veel waar voor je geld.  De EPB-problematiek die nu naar boven komt was ons op ook op voorhand bekend, maar ook de wetenschap dat het is EPB-regelgeving zelf is, die mank is en dus was en blijft onze keuze er één voor een quasi perfect toestel en niet één voor een mafte norm.

Wat de luchtdichtheid betreft: meten, zoals gezegd niet door de eerste de beste,  is weten en het resultaat staat er, dus mogelijk: zeker wel! De luchtdichtheid hebben we met de juiste feedback vooral in eigen handen genomen en allicht is de norm die we ons hierbij opgelegd hebben niet voor commercialisering vatbaar, wegens veel te arbeidsintensief, maar doenbaar best wel en eens je snapt waar het om draait kan je zo ook onvolmaaktheden van andere bouwpartners voorkomen en/of corrigeren. Het is bovendien allemaal nog plezant ook, als je tijd hebt.

Aan allen alvast fel bedankt voor de reacties. Ik heb hier trouwens de voorbije jaren als “ne stille” ook al heel veel gehad aan dit verzorgde forum en nu ook weer!

Groetjes,

Dirk

afbeelding van bertvdg
25/09/2012 - 07:11

Dirk,

 

Allemaal goed en wel, je voldoet blijkbaar niet aan een aantal zaken voor EPB. Maar je hebt toch een EPB verslaggever? Deze moet toch ook in zijn EPB aangifte gezien hebben dat er een probleem was en een alarmbelletje laten gaan?

afbeelding van William Thys
25/09/2012 - 09:08

toch even een rechtzetting ivm de slaapkamer met dressing. Indien tussen de slaapkamer en dressing geen deur staat moet de oppervlakte van de dressing bij de slaapkamer gerekend worden en dus meestal een groter debiet in slaapkamer tenzij al op maximum. Dit is een fout die veel installateurs maken. Zie pagina 14.

 http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/ventilatiedocumentresidentieel.pdf

 

Nog even over het relateren van debieten aan oppervlaktes. Ik weet dat dit in sommige situaties tot redelijk absurde debieten kan leiden (veel te weinig of veel te veel) maar wat is het alternatief? Ventileren relateren aan het aantal personen kan vandaag wel juist zijn maar wat als u de woning verkoopt en/of het aantal personen wijzigt (een grote babykamer blijft niet eeuwig een babykamer en als er 72m³/h moet geventileerd worden voor de EPB wil dit zeggen dat het groot genoeg is om er een 2persoonskamer van te maken)? Ik vermoed dat het moeilijk is om een gebruiksgebonden regelgeving te maken.

Ik weet dat de EPB regelgeving verre van perfect is maar ze heeft er toch maar voor gezorgt dat mensen meer en meer zijn beginnen isoleren EN ventileren. En welke regelgeving je ook invoert, er zullen altijd gevallen zijn waarvan je zegt dat ze voor een bepaalde situatie absurd zijn.

afbeelding van walter-8
24/09/2012 - 20:16

Dirk,

even pragmatisch denken: 

=> 2 problemen met EPB; je haalt de gevraagde debieten niet en je zit met een te slechte oververhittingsfactor.  Welk toestel je daarvoor gebruik is natuurlijk niet belangrijk.  Dat andere toestellen, ontwerpen slechter zijn is niet relevant.  Het gaat om de debieten en eventueel ontbreken van zonnewering.  Kan je eens duiden op welke wijze je niet voldoet aan ventilatie eis? En hoe groot is het probleem van oververhitting?  Merk nog op dat het niet relevant is dat je toestel goed kan koelen: het is natuurlijk  de bedoeling dat er niet gekoeld moet worden (dan kunnen we die energie voor iets anders meer nuttig gebruiken).  

2 oplossingen: ofwel ga je in tegen de ambtenaren ofwel pas je je huis aan.  

Ik denk dat je niet wil aanpassen en ik denk dat je geen gelijk gaat krijgen van de ambtenaren.  Hoogst haalbare lijkt me dat je bij raad van state de gebruikte norm in vraag kan stellen voor ventilatie.  

Vertel misschien eerst eens wat berekende debiet is en hoe daaraan gekomen is; waarom voldoet je toestel niet?  

Ik versta dat je zonnewering hebt: hoe slaag je er dan in toch oververhitting te hebben?

Toch nog eens herhalen dat welk toestel je gebruikt totaal niet relevant is; op zich voldoet dat toestel aan geen enkele norm.  Het is misschien wel getest voor zijn rendementen, debieten,... volgens een bepaalde norm, maar nergens kan het toestel een garantie geven dat het volstaat voor je woning.  Dit gezegd zijnde is de belgische ventilatie norm grote onzin.  

Walter

Los daarvan kan je eens een CO2 meter in huis halen om eens te zien of je echt ok ventileert; echte debieten en echte mensen dat geeft nogal eens verrassende resultaten.  

afbeelding van DirkK
25/09/2012 - 21:54

Dag Walter,

Allicht kan en zal de epb aangifte beter ingevuld kunnen worden, "beter" naar epb toe. Met debieten op papier die het toestel kan leveren maar welke nooit zo gaan ingeregeld worden in huis, wegens onzin. Met recirculatie zoals Alain hier verder aanhaalt kan de boete wie weet  zelfs verdwijnen ...alleen ook hiervoor een gat in een muur en een ventilator die nooit of te nimmer zal gebruikt worden, wegens al even grote onzin. Maar waar zijn we  mee bezig? 

Wij hebben bewust gekozen om te investeren, te berekenen en te werken naar een voor ons veel consistentere en Europees erkende passiefhuisnorm. 

Het phpp gebeuren is bij ons erg nauwgezet gebeurd, maar ik heb ook begrip en enigszins medelijden voor wie de epb heeft ingevuld,  ook naar vermogen en kunnen, met veranderde epb software, steeds weer andere regeltjes, parameters die niet in te geven zijn in de epb, alweer werken onder tijdsdruk wegens de plots nakende afschaffing van subsidie, soepele ambtenaren die de gewone man monddood maken door direct te schermen met de raad van state...ik maak me ook niet  te veel illusies

Hoe en of die koelfunctie van het compacttoestel kan ingegeven worden in de software weet blijkbaar  ook niemand. Koelen is hier passieve koeling:    het compacttoestel geeft op een subtiele maar erg efficiënte manier, ook gebruik makend van het vloerverwarmingcircuit overtollige warmte terug aan de grond via de 400 meter lange bodemwisselaar die ongeveer 2 m diep zit. Wanneer warmte nodig is gebeurt dan nadien weer het omgekeerde.

Wordt allemaal vervolgd,

Groetjes,Dirk

afbeelding van AlainD
25/09/2012 - 22:36

"Met debieten op papier die het toestel kan leveren maar welke nooit zo gaan ingeregeld worden in huis, wegens onzin."

Je hebt toch geen epb laten ingeven met jouw gewenste debieten? Je mag je debieten zelf lager afregelen of het toestel uitzetten. Epb vraagt het absolute maximum dat je toestel kan leveren er moeten zelfs geen ventielen inzitten en fijnstoffilters trouwens ook niet (je drukval zal lager zijn en er is dan een hoger debiet). --> Je moet dat uiteraard nooit zo gebruiken, laat ons duidelijk zijn.

Je recirculatie kan trouwens ook een klein diameters buisje zijn, je zal enkel een iets zwaardere ventilator nodig hebben. --> Volgens mij mag het volledig in opbouw en ik vermoed zelfs dat je het geheel daarna op zolder mag leggen (het zal wel in de woning moeten blijven en ik zou er wel eerst foto's van nemen).

Je kan natuurlijk ook tegen de windmolens gaan vechten, maar naar het Europees Hof van Justitie gaan in een dossier van vrij verkeer van goederen en diensten is -voor een particulier- niet goedkoop.

afbeelding van walter-8
26/09/2012 - 10:55

Dirk, 

kan je dan eens zeggen welke de debieten zijn die je opgegeven hebt voor ventilatie?

Walter

afbeelding van walter-8
26/09/2012 - 11:07

Dirk, 

merk nog op; boete voor oververhitting kan je niet compenseren met een zuinige koeling door je toestel.  Oververhitting is een fout van je ontwerp.

Walter

afbeelding van pfft
24/09/2012 - 20:35

Dirk

kun je van een leverancier geen factuur + krediet nota krijgen voor een zwaarder toestel? Voeg de factuur bij uw epb, en zwijg van de krediet nota. Voor de leverancier is dit een klein werkje om een klant te helpen.

U helpt er u zelf mee, en geeft de compleet nutteloze + overbodige mensen van VEA ook een raison d'etre.

eddy

ps mama, hebben wij echt niets beters te doen dan ons hier mee bezig te houden? 

afbeelding van stefan-14
25/09/2012 - 18:52

Dirk,

 

sorry voor je boete, maar dat wist je toch dat deze er zat aan te komen? de debieten opgelegd door de overheid zijn "zot" maar zijn nu éénmaal de regels voor ons allemaal, waarom heb je dit gedaan?

 

een zwaarder toestel had je toch niet zoveel extra gekost? en deze kon je dan om 10 of 30 % van zijn max debiet laten draaien?

 

waarom heeft installateur, leverancier, EPB-verslaggever, architect hier nooit iets over gemeld?

 

 

PS vergelijk het met 180 rijden op de E40 in het midden van de nacht met een veilige en moderne wagen (om geen merken te noemen), waarschijnlijk (99.99%) overleef je dit

maar als ze daar staan met een flitser moet je je rijbewijs inleveren. logisch? neen, volgens mij niet, maar het is de wet!

 

succes in Brussel met je uitleg en tot later

 

Stefan

 

afbeelding van DirkK
25/09/2012 - 22:19

Hallo Stefan,

 

Naast die "zotte" debieten bestaan er ook erkende Europese debieten die gebruikt worden in de phpp berekening . Dus wat moet een zinnig mens doen? Toch te gek dat in Vlaanderen, waar momenteel nota bene steeds minder ipv meer wordt gedaan om energetisch verantwoord te bouwen, een prutnorm gehanteerd wordt die afwijkt van wat elders in Europa wel oké is, niet?

Een ventilatietoestel dat op 10 of 30 % van zijn maximumdebiet  draait is absoluut niet efficient en als  ik het VEA mag geloven, willen die daar ook juist vanaf. 

PS: het is net zo min efficiënt als jouw (?) dikke bak die ook maar 120 mag en ook dan nog niet de zuinigste is...

Groetjes,

Dirk

 

afbeelding van stefan-14
26/09/2012 - 20:36

Hallo Dirk,

 

klopt, mijn buurman zijn porsche is niet zuinig als hij 120 rijdt, dus rij ik er 180 mee, oeps dat was niet de bedoeling

 

ernstig nu, wat ik lees en zie dat er gedaan wordt om zowel EPB als PHPP te voldoen :

 

unit plaatsen met max debiet van beide (dus meestal EPB, tenzij HEEL compact) zodat je geen boete krijgt

en dan laten draaien om max 75% of 60% van max haalbaar debiet

 

ik heb hier ondertussen al een aantal goede bemerkingen gelezen om tot oplossing te komen

vooral recirculatie of eventueel de "kredietnota"

 

succes

stefan

 

afbeelding van AlainD
25/09/2012 - 19:41

Dirk

Zoek eens op recirculatie, kan een zeer goedkope oplossing zijn.

Zie ook :
[[http://ecobouwers.be/forum/post/ventilatie-waar-op-letten-bij-aankoop]]

afbeelding van DirkK
25/09/2012 - 22:26

Klopt helemaal Alain, bedankt.

Dat er dan nog veel onzin overblijft hoef ik jou niet meer uit leggen precies. Welcome in the club. Of eerder wij in de jouwe zeker?

groetjes, Dirk

afbeelding van Costaccountant
26/09/2012 - 01:58

 

Ik vind dit verre van Kafka. In tegendeel: ik vind die boete verre van hoog genoeg.

 

Dirk zijn woning staat niet in Duitsland, Oostenrijk of Canada ... maar in België. En in België is een maximale ventilatiecapaciteit van 230m3/h hooguit voldoende voor een 2slaapkamer appartement. Zulke situaties krijg je natuurlijk wanneer allerhande adviseurs, verkopers (om goedkopere toestellen te verkopen ?) en andere zgn. 'experten' om ter hardst roepen: "De Belgische ventilatienormen zijn veel te hoog !" Waarbij ze allemaal voorbijgaan aan het feit dat de Belgische ventilatienormen een minimaal te behalen maximale ventilatiecapaciteit opleggen. Niks anders ! Versta: indien uw ventilatietoestel op haar maximale stand staat, moet u tenminste: 

25m3/h kunnen ventileren in een toilet

50m3/h kunnen ventileren in een ruime berging

50m3/h kunnen ventileren in een bad- of douchekamer

75m3/h kunnen ventileren in een open keuken

3,6m3/h per m2 oppervlakte kunnen ventileren in een slaapkamer 

150m3/h kunnen ventileren in een woonkamer, wanneer die groter dan 41,66m2 is.

 

Goed gelezen ? "Tenminste kunnen" dus ! Het argument van die zgn. 'experten' dat deze normen veel te hoog zouden liggen en derhalve voor een te hoog energieverbruik zouden zorgen, raakt kant noch wal ! De Belgische ventilatienorm verplicht niemand om zijn ventilatietoestel op zijn maximale stand te zetten. De ventilatienorm verplicht u enkel tot het voorzien van VOLDOENDE CAPACITEIT VOOR INTENSIEVE VENTILATIE. Met maximaal 230m3/h heeft Dirk onvoldoende capaciteit voorzien voor die intensieve ventilatie, vandaar krijgt hij - terecht - een boete ! Indien zijn 3 slaapkamers samen 35m2 groot zijn, en hij daar de norm respecteert (die m.i. te laag ligt), heeft hij 104m3/h over in de woonkamer. Zijn woonkamer mag dan niet groter zijn dan 28,89m2. Want 104m3/h is goed voor maximaal 4 personen naar IDA3-norm. Of een belachelijke boete van 1052,02€ voor degene die die minimale capaciteit voor intensieve ventilatie niet respecteert - een gepaste beleidsmaatregel is - durf ik te betwijfelen. Een gepastere beleidsmaatregel lijkt me de verplichting tot het hangen van een waarschuwingsbord boven Dirk zijn voordeur: "Opgelet, deze woning is voorzien van een mechanische ventilatie waarvan het maximale debiet in de woonkamer berekend is op 4 personen. De aanwezigheid van méér dan 4 personen in de woonkamer, zorgt voor onvoldoende luchtkwaliteit in de woonkamer van deze woning, en kan derhalve uw gezondheid schaden." Ik wens Dirk gezellige feesten ! Ik hoop ook - in naam van de toekomstige koper van zijn woning, en derhalve in naam van alle Europeanen - dat deze boete vermeld wordt op zijn EPC. Inderdaad, niks minder dan dat !

 

In tegenstelling tot de zgn. 'experten' - ook op dit forum, zelfs in deze thread - die de Belgische ventilatienormen veel te hoog vinden, vind ik de Belgische ventilatienormen veel te laks ! Vind ik die capaciteit voor intensieve ventilatie VEEL TE LAAG !

  • Ik wil helemaal geen woning waar ik maximaal 150m3/h in de woonkamer kan ventileren. Wie wel ?!? Nodigen jullie dan nooit iemand uit ? Nooit een feestje in jullie woning ?
  • Ik wil helemaal geen woning waar ik de ventilatie op maximum moet zetten om in een 14m2 grote slaapkamer 50m3/h te kunnen verluchten = een gezond minimum voor 2 personen. En maar klagen over de 'veel te hoge' ventilatiecapaciteit van 72m3/h in een 20m2 grote 'babykamer' waar sommige ouders 3 kinderen te slapen zullen leggen. Waar zijn de heren 'experten'  mee bezig ? Met 'Vathorstjes' te creëren ?
  • Wat ik wel wil in mijn nieuwe woning die ik mijn hele aktieve leven zal afbetalen ... is een ventilatie met een 'party'knop waarmee ik in een woonkamer van 50m2 bv. 360m3/h kan ventileren (voor 12 à 15 niet-rokers of 7 rokers) ! Capice, heren 'experten' ? En waarin ik door diezelfde ventilatie op een vijfde tot een derde van haar maximum capaciteit te laten draaien, voldoende ventileer voor een gezin van 4 à 5 personen. In de woonkamer én in de slaapkamers !

Zelfs met een Paul Novus 450 ipv 300, geraak ik daar niet ! Maar niet getreurd: de 'experten' zullen me wel een toestel van 230m3/h aanraden ... voor het hele huis. Want da's heel 'eco'. Mij lijkt dat eerder op een regelrechte AANSLAG op mijn sociaal leven door 'eco'terroristen, vermomd als experten ! En ik wik mijn woorden !

 

Voor allen die hier staan te roepen dat de Belgische ventilatienormen te hoog zijn, zal ik 's terugroepen (want iemand moet het doen hé): wat is er in hemelsnaam tegen grote ventilatiedebieten als tot 93% van de warmte gerecupereerd wordt ???

Op maximale stand bij -10°C verlies ik met een Novus 450F: 450m3/h x 0,34Wh/m3 x 30°deltaT x (100-93%) = 321Wh !!! HALLO ??? Is die 321Wh in putje winter om voor 15 personen een gezonde luchtkwaliteit te garanderen niet 'eco' genoeg misschien ??? Wat is er in godsnaam verkeerd aan de capaciteit te willen voorzien voor 15 personen ? In een huis dat ik mijn hele leven zal afbetalen ? Voor als het eens nodig is ? En kom alsjeblief niet af met het argument: "ja maar, voor die enkele keren per jaar dat je dat nodig hebt, kan je natuurlijk nog altijd een venster openzetten" Want diezelfde 'experten' berekenen uw vloerverwarming op een capaciteit dat je dat raam in de winter NIET KAN openzetten ! AAN ALLE EXPERTEN: KOM HIER GERUST HET TEGENDEEL BEWIJZEN ! Als je de heren 'experten' laat doen, moet je dus kiezen tussen: stikken, kou leiden, of asociaal zijn (= niemand uitnodigen). Maar wees gerust: uw woning zal heel 'eco' zijn !

 

Heren 'experten': krijg jullie prioriteiten toch 's op orde zeg ! En stop voor eens en altijd met jullie 'eco'terreur op het sociaal leven ! Of moet dit land vol 'Vathorstjes' gebouwd worden ? En dan zeggen: "Wir haben es nicht gewuβt" ?

 
PS voor de gechoqueerde experten: Shoking people is an efficient communicationstrategy. It speeds up discussions, and therefore solutions. En Français: choquer les gens, ca fait avancer les choses. En Japonais-Français: le con regarde le doigt avec lequel le sage vise la lune.
afbeelding van MaiaVanmanwe
26/09/2012 - 02:21

C,

 

Dat lijken me reuzegezellige en verfrissende feestjes.

Organiseer je die ook wel eens voor de experten hier op het forum ?

Waar is dat feestje ?

Wo ist der party ?

Where is that party ?

 

G (komt ook)

afbeelding van Costaccountant
26/09/2012 - 02:30

Ik stel voor dat Dirk dat feestje in hartje winter organiseert en we onze CO2-meter meenemen.

afbeelding van MaiaVanmanwe
26/09/2012 - 10:19

C,

Doen we !

En m'n complimenten voor de 100% correcte analyse. Je legt de vinger precies op de wonde.

 

G

afbeelding van MaiaVanmanwe
26/09/2012 - 10:21

>>>>>kan iemand van de BBL eens naar de editor kijken, hij produceert voortdurend dubbele posts<<<<<<<<<<<

afbeelding van MaiaVanmanwe
26/09/2012 - 02:21

.

afbeelding van Costaccountant
26/09/2012 - 02:38

-

afbeelding van pfft
26/09/2012 - 09:44

en hoe lang moeten deze 15 personen aanwezig zijn alvorens er een probleem is? En is de rest van uw woning voorzien op 15 persoenen (brand vluchtwegen, sanitair,...)?

eddy

afbeelding van walter-8
26/09/2012 - 10:43

Ik heb die test hier thuis al een paar keer gedaan; we zijn zo vrij een vrolijke bende met nieuwjaarsavond uit te nodingen; goed voor een man of 30 tss 45 en 5 jaar oud; 

In onze woonruimte/keuken/mezaninne grofweg 250m3, jaagt die bende de CO2 concentratie op een uurtje of 2 naar 1500ppm met enkel de balansventilatie (waarbij ik niet meer weet of ik nu de hoogste stand gebruikte of niet).  

Als ik dan de ramen opengooi (lees kantel, schuifraam 10cm open) krijg ik de CO2 ppm terug ok.  Gelukkig leveren die personen genoeg wattages om door de extra ventilatie de temperatuur niet te doen dalen.     Waarbij ik eigenlijk niet meer weet of de ramen open gingen op een koude oudejaarsnacht omwille van de C02 of omwille van de warmte.  

Ik moet er ook bij zeggen dat ik in de slaapkamer voor 2 idd vaststelde dat C02 initieel te hoog werd.  Ik heb daarom gedurende nacht de ventilatie in hogere stand gebracht.  Overdag draaien we op een stand 1,7, 's nachts (tss 1 en 6u) op stand 2,5 (standaard waardes zijn aangepast); Op die manier slagen we er in overal in huisaltijd goede CO2 waardes te hebben.  

Ik heb de indruk dat in een slaapkamer met 2 je die 50M3/u eigenlijk wel nodig hebt (waarbij ik moet zeggen dat ik het debiet nooit serieus gemeten heb).  Ik heb dus nog wel argumenten om te voorkomen dat vriendjes/vriendinnetjes binnen een paar jaar mee op de slaapkamer mogen...  Overdag mag het zeker niet. 

Wil je de debieten laag houden zou je eigenlijk woonkamer en slaapkamers apart moeten kunnen sturen.  Daarom dat ik je zeker aanraadt eens een CO2 meter inhuis te halen om vooral in de slaapkamers CO2 concentratie eens op te meten.  Voor mij was dat toch een openbaring.  En 1 slechte nachtrust omdat die CO2 meter in alarm ging bij 1200ppm....

Walter

PS: die meter toch nog eens van stal gehaald; er zat al wat stof op; nu 650ppm met 2 personen in woonruimte.  Goed zo ;-).  

afbeelding van pfft
26/09/2012 - 09:44

en hoe lang moeten deze 15 personen aanwezig zijn alvorens er een probleem is? En is de rest van uw woning voorzien op 15 personen (brand vluchtwegen, sanitair,...)?

eddy

afbeelding van DirkK
26/09/2012 - 18:18

Costa, Tjonge, tjonge, hier is echt extra ventilatie nodig.

Ik ben geruster in die norm die elders in Europa, waar ik dus ook in woon, wel oké is. Ik dacht en hoopte dat het Oostenrijkhuis juist een mooie illustratie was omdat dit grotere huis met hetzelfde toestel op,alle mogelijke manieren gemonitord is en juist veel intensiever gebruikt wordt dan onze eensgezinswoning, tja...

Bij ons komt ook genoeg volk over de vloer, kan ook de partystand op en als we willen of er zin in hebben, winter of zomer, klappen of zetten we een paar van de vele opengaande ramen wat open.

Waar wij blijkbaar wel ook al wat verder in geëvolueerd zijn is: 7 rokers, die komen er bij ons niet meer in.  Ik zou jou  hier adviseren om naast de Paul Novus zeker bijkomend goede gasmaskers uit te delen als de opvoeding blijft haperen.

Verkopen van de woning zit er nog niet direct aan te komen, maar een eventuele volgende eigenaar zal ongetwijfeld blij zijn met het comfort en rekeningen voor verwarming of electriciteit zijn er niet in dit huis.

Had ik je trouwens al niet uitgenodigd op de komende opendeurdagen?  Dan komt er nog volk en vergeet  je CO2 -metertje niet. Het decibelmetertje is trouwens ook een goed idee in deze woning.

groetjes, Dirk

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.