Energy award op Batibouw | Ecobouwers.be

U bent hier

Energy award op Batibouw

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van stefan-14
18/03/2006 - 13:26

proficiat voor stroomop van Ludwig voor de mooie prijs die hij mocht ontvangen op Batibouw uit handen van Bruno Tobback

Stefan

20 Reacties

Reacties

afbeelding van stefan-14
18/03/2006 - 16:53

ik las dit bij een foto in "Bouwkroniek" maar nu ook op regionale TV, maar daar is het nog geen award maar een nominatie, duidelijk een beetje acterhaald

Stefan

afbeelding van danny-39
18/03/2006 - 19:42

Stroomop heeft de 'Milieu-award 2006' gekregen op de beurs van Batibouw.

De 'Energy-Savings-award 2006' ging naar 'Isoproc', importeur van cellulose.

Beide een dikke proficiat !!!

Beste allemaal,

bedankt voor de felicitaties. Het doet ons deugd om van heel veel mensen steun te mogen ondervinden. Stroomop ijvert al lang om pellets in Vlaanderen beter bekend te maken als prachtige, toekomstgerichte brandstof.
Langs deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken, die op één of ander manier, helpt om mee "stroomop" te gaan...

Met vriendelijke, warme groet,

Ludwig

afbeelding van geert vancompernolle
19/03/2006 - 08:06

proficiat voor stroomop van Ludwig voor de mooie prijs die hij mocht ontvangen op Batibouw uit handen van Bruno Tobback

Zeer zeker een dikke proficiat voor Ludwig! Maar ik blijf het enorm spijtig vinden dat er geen subsidies gegeven worden aan mensen die investeren in dergelijke brandstof.
Dit terwijl het in Wallonie wel het geval is (1500 euro voor een CV installatie op pellets!)
Ik hoop dat diezelfde Tobback daar via zijn collega's ook eens werk van maakt.

Op de foto staan is een, 'echt' ondersteunen is nog iets anders...

Best rgds,

--Geert

afbeelding van geert vancompernolle
19/03/2006 - 08:08

Hoi Ludwig!

Stroomop ijvert al lang om pellets in Vlaanderen beter bekend te maken als prachtige, toekomstgerichte brandstof.

Zeer zeker... En daar help ik ook heel graag een handje bij, maar dat weet je intussen al denk ik... ;-)

Best rgds,

--Geert

afbeelding van Hans Delannoye
19/03/2006 - 15:05

Geert

Een peletsketel komt ook in aanmerking voor de belastin,gsaftrek, dus toch 1280 euro, toch niet zoveel minder dan in Wallonie.

Hans

afbeelding van etienne.
19/03/2006 - 17:46

Als iedereen nu een pelletketel zet, waar zal men dan het hout vandaan halen om die te maken!?

afbeelding van Hans Delannoye
19/03/2006 - 18:09

Etienne

Maakt allemaal niks uit, wat je ook verbrand, 't is altijd een slechte zaak voor het milieu. Daarom dat we op het energieforum de nadruk leggen op isoleren. De meest milieuvriendelijke ketel is diegenen die niet brandt. Maar als iedereen PH bouwt, is er voorlopig nog geen probleem met biomassa. Behalve als ze als idioten pellets zitten te verbranden in verouderde installatie's (Electrabel) onder het mom van hernieuwbare energie. 't Ergste van al is dat die pipo's daar ook nog groenestroomcertificaten voor krijgen. 't Is gewoon een schande en een slechte zaak voor de biomassa.

Hans

afbeelding van hans-26
19/03/2006 - 19:42

En dan komen deze pellets nog van Polen. Van het transport dan maar gezwegen.

afbeelding van Hans Delannoye
19/03/2006 - 21:08

Was dat maar waar, ze komen uit Zuid-Afrika en Peru. Daar worden eerst pellets gemaakt (energie!), dan getransporteerd (energie!) en in Belgie weer tot zagemaal gemaakt(energie!) om daarmee uiteindelijk een aftandse stookinstallatie warm te houden en voor de nodige broeikasgassen te zorgen. Gelukkig produceren ze ook nog een beetje electriciteit.
Goe bezig!

Hans

afbeelding van geert vancompernolle
20/03/2006 - 17:57

Een peletsketel komt ook in aanmerking voor de belastin,gsaftrek, dus toch 1280 euro, toch niet zoveel minder dan in Wallonie.

Is dit ook zo bij een nieuwe installatie? Ik dacht enkel een vernieuwing...

En dan nog, de 1280 euro zijn uiteindelijk 'maar' een 600 euro voordeel, dit is geen premie van 1280 Euro.

Nog altijd een verschil van 900 Euro die ze daadwerkelijk krijgen in Wallonie. Niet via belastingsaftrek, want da's een beetje boerenbedrog...

Best rgds,

--Geert

afbeelding van geert vancompernolle
20/03/2006 - 17:59

Als iedereen nu een pelletketel zet, waar zal men dan het hout vandaan halen om die te maken!?

Naar ik heb vernomen via info op het web, blijkt er toch nog heel wat 'verloren' houtafval te bestaan (verschillende miljoenen ton alleen al in Duitsland).

Daar kan men, dacht ik toch, nogal wat pelletketels mee voeden, denk ik.

Best rgds,

--Geert

afbeelding van geert vancompernolle
20/03/2006 - 18:20

Als ik dit hier zo allemaal lees, dan lijkt het net alsof pellets een verkeerd alternatief zijn?

Ik hoop ook alleen maar dat men de pellets echt gaat maken van houtafval en dan liefst lokaal.

Moest het op den duur anders zijn (stel je voor dat men bomen gaat hakken om pellets te maken!), dan zit ik met een serieus gewetensprobleem!

Ik heb er nu eenmaal voor gekozen, dus moet ik er ook voor gaan!

Best rgds,

--Geert

afbeelding van Hans Delannoye
20/03/2006 - 18:40

Geert

" Is dit ook zo bij een nieuwe installatie? Ik dacht enkel een vernieuwing... "
Gelijk heb je, voorlopig enkel bij renovatie.

" En dan nog, de 1280 euro zijn uiteindelijk 'maar' een 600 euro voordeel, dit is geen premie van 1280 Euro. "
1280 euro belastingsaftrek, waarom zou dat maar 600 euro zijn????

Dus geen verschil van 900 euro, maar slechts 220 euro.
" Niet via belastingsaftrek, want da's een beetje boerenbedrog... "
Waarom, je krijgt die toch?

" Naar ik heb vernomen via info op het web, blijkt er toch nog heel wat 'verloren' houtafval te bestaan (verschillende miljoenen ton alleen al in Duitsland). "
Ja, maar daarmee heb je nog geen pellets. Er is nu oin heel Europa een gebrek aan pellets, leveranciers die ons een paar maandengeleden nog aanbieden maakten, heken nu allemaal af, de lokale vraag is te groot, er bloijftv niks voor de export. En als je al wat vindt, is het rommel. Hopelijk houdt de winter snel op zodat ze weer volop kunnen beginnen produceren en voorraden maken.

" Als ik dit hier zo allemaal lees, dan lijkt het net alsof pellets een verkeerd alternatief zijn? "
Nee, maar een te sterke marktgroei kent altijd problemen.

" Ik hoop ook alleen maar dat men de pellets echt gaat maken van houtafval en dan liefst lokaal. "
Lokaal? Die kl......ken van Electrabel kopen alles wat brandt op.

Hans

afbeelding van Geert Bellens
20/03/2006 - 20:48

Geert,

Van de faq op energiesparen.be :

Is het bedrag dat ik terugkrijg van de belasting voor deze maatregel afhankelijk van de belastingsschaal waarin ik val?

Neen. Het enige percentage dat toegepast wordt, is 40% van de investering die je kunt recupereren. Het maximaal bedrag dat per belastingjaar per woning kan terugverdiend worden met de fiscale maatregelen is 1280 euro bij nieuwbouw en bij renovatie (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2006), bvb bij een investering van 3200 euro (40 % hiervan = 1280 euro) in maatregel 5 - installatie van hoogrendementsbeglazing.

Als je op de belastingbrief het maximale bedrag van 1280 euro (inkomsten 2006) kan invullen betaal je niet alleen 1200 euro minder belastingen, maar bovendien bespaar je nog eens op de gemeentelijke opcentiemen (dwz belastingen die je op de belastingen betaalt). Indien je bvb 7,5% gemeentebelastingen betaalt, dan bespaar je nog een 96 euro op de gemeentebelastingen. Het totale belastingsvoordeel is dus in de praktijk 43%.

Geert B

afbeelding van geert vancompernolle
22/03/2006 - 19:44

" En dan nog, de 1280 euro zijn uiteindelijk 'maar' een 600 euro voordeel, dit is geen premie van 1280 Euro. "
1280 euro belastingsaftrek, waarom zou dat maar 600 euro zijn????

Hallo Hans,

Zie reply van Geert Bellens, die heeft dit mooi uitgelegd. Hij komt uit op 43% van 1280Euro, ik zei een 600 Euro net. Dus zit ik er niet zo erg heel veel naast...

Best rgds,

--Geert

afbeelding van Hans Delannoye
22/03/2006 - 20:46

Geert

Ofwel kan ik niet goed lezen, ofwel jij niet, aan jou om het te beoordelen.
Ik citeer Geert B: Als je op de belastingbrief het maximale bedrag van 1280 euro (inkomsten 2006) kan invullen betaal je niet alleen 1200 euro minder belastingen, maar bovendien bespaar je nog eens op de gemeentelijke opcentiemen.

Aangezien Geert B. het blijkbaar toch niet zo duidelijk uitgelegd heeft, doe ik nog eens een poging.
Je mag 40% van het geinvesteerde bedrag inbrengen met een max. van 1280 euro. Wil je dus maximaal genieten van de belastingsaftrek moet je 3200 euro investeren. Je mag dan 40% van de gemaakte kosten inbrengen voor de belastingsaftrek, zijnde 1280 euro. En die 1280 euro worden dan ten volle van je verschuldigde belasting afgetrokken. Dus, als je normaal 3000 belastingen verschuldigd zou zijn aan vadertje staat, moet je slechts 3000 - 1280 = 1720 euro betalen.

Hans

afbeelding van wout-4
23/03/2006 - 14:26

Geert B. en Hans hebben het correct uitgelegd. Wellicht is er enige verwarring omdat er een aantal belastingverminderingen bestaan (hebben) die berekend worden aan het 'verbeterd gemiddeld tarief' dat je moet betalen, en dat is bij wijze van spreken voor iedereen anders.

Voor de thans geldende belastingvermindering is het effectief maximaal die 1.280 € en het % gemeentebelasting daarop dat je uitspaart.

Wout

afbeelding van wout-4
23/03/2006 - 14:34

"Zie reply van Geert Bellens, die heeft dit mooi uitgelegd. Hij komt uit op 43% van 1280Euro, ik zei een 600 Euro net. Dus zit ik er niet zo erg heel veel naast..."

Geert Van C., dat zie je verkeerd hoor. Geert B. bedoelt 43 % van 3.200 € (zijnde het bedrag dat je minimaal moet investeren om de maximale belastingvermindering te kunnen genieten bij renovatie), dus 1.280 belastingvermindering + 96 € gemeentebelasting (in de veronderstelling dat je 7,5 % gemeentebelasting betaal : 1.280 x 7,5 % = 96 €). Reken het maar na : je 'belastingvoordeel' is dan 43 % van 3.200.

Gemeentebelasting wordt inderdaad berekend op de verschuldigde personenbelasting (het is in feite een belasting op belasting...), en NIET op je belastbaar inkomen.

Wout

afbeelding van carl-2
23/03/2006 - 17:49

In Wallonië geldt de (federale) belastingaftrek natuurlijk ook, naast de (regionale) premie(s).

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.