Energielening | Ecobouwers.be

U bent hier

Energielening

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van bouwer in spe
18/01/2012 - 11:56

Na alle federale begrotings besparingen (afschaffing belastingvermindering behalve voor dakisolatie) en einde van de groene lening las ik over een interessant alternatief: de FRGE-lening, voor al wie wil investeren in energiebesparende maatregelen en dit maar aan 2% interest, in samenwerking met uw gemeente. www.frge.be

2 Reacties

Reacties

In stad Antwerpen kunt u terecht voor deze groene FRGE lening bij het AG Energiebesparingsfonds. Het Energiebesparingsfonds werkt vanuit het Ecohuis aan de Turnhoutsebaan 139 in Borgerhout. Het best mailt u ons via energiebesparingsfonds [at] stad [dot] antwerpen [dot] be

Wat ons betreft is de groene lening niet weg. De intrestkorting van 1.5% is weg. Dat betekent dat u nu bij ons maximaal 10.000 leent tegen 2% met een duurtijd van 5 jaar en totaal 10.512 terugbetaalt. Van de betaalde rente van 512 krijgt u 30% belastingvermindering.

Wij zien grote kansen voor deze groene =A= lening voor Antwerpenaars die nu willen investeren in een energiezuinigere woning en lagere energiekosten.

afbeelding van kris va
13/02/2012 - 12:11

Tot de doelgroep van renteloze leningen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost behoren:

  • personen die in aanmerking komen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten in het kader van verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering; (attest ziekenfonds);
  • personen wiens jaarlijks bruto-inkomen van hun huishouden het bedrag van 15 782,42 euro, verhoogd met 2 921,74 euro per persoon ten laste niet overschrijdt (aanslagbiljet personenbelasting);
  • personen die beroep doen op schuldbemiddeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen (bewijs schuldbemiddelaar);
  • personen die het OCMW sociaal of budgettair begeleidt, wegens betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor rekeningen voor gas en elektriciteit. (attest OCMW).

Als u tot één of meerdere van deze groepen behoort, komt u in aanmerking voor een renteloze lening.

http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/17/655.Y29udGV4dD04MDMzODkx.html#doelgroep renteloze lening

Ik ga er dus van uit dat ik als voltijds werkende mens hier weer maar eens voor gestraft wordt door net iets te veel te verdienen (en ik verdien al geen 2.000,00 euro bruto/maand!)

Iemand dus een beter (echt) alternatief voorde FRGE lening?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.