Energie-neutraal gebouw | Ecobouwers.be

U bent hier

Energie-neutraal gebouw

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Lacroix
04/05/2013 - 19:34

In een voorgaande topic wordt een woning waar de energievoorziening (via warmtepomp en PV) energieneutraal genoemd.
Ik stel me de vraag: is dit zo. In die optiek kan je een energieverslinde woning met allerhande 'luxetoestanden' (zoals een zomer en winter verwarmd buitenzwembad)ook als energieneutraal, en dus als ecologisch gaan beschouwen, als er maar voldoende pv voorzien wordt. In een krant staat dit weekend nog een interview met een PvdA kopstuk over de electriciteitsproducenten. Daarin wordt ook gesteld dat de Groene stroom van verschillende producenten feitelijk grijze stroom is die groen gewassen wordt via GSC's. Cijfermatig kan je veel bewijzen, maar of dit strookt met de realiteit?
En daarbij komt nog de vraag wie het beste bezig is. Iemand die een laag verbruik heeft van grijze stroom of iemand die 'groen' bezig is en groene stroom verkwist?

55 Reacties

Reacties

afbeelding van DeJurgen
04/05/2013 - 20:44

Wat mij betreft is het niet de vraag of een woning energieneutraal is, maar of een woning (gebouw + bewonersgedrag) duurzaam is. Eén van de beter maatstaven voor duurzaamheid is op dit moment de ecologische voetafdruk.

 

Iedereen kan als het ware voor zijn gezamenlijke activiteiten een stuk voetafdruk toegekend worden. Een deel daarvan gaat naar wonen. Dit deel bevat onder meer het verbruik van de woning tijdens bewoning, het onderhoud en de herstelwerken en de bouw en recylage  achteraf gedeeld door het aantal jaren van gebruik. Zowel energie, grondstoffen als afvalstoffen zijn hier van belang. Een grotere energieneutrale woning kan aldus een zelfde ecologische voetafdruk hebben als een kleinere traditionele woning. Om onze ecologische voetafdruk binnen de perken te houden zal een kleine energieneutrale woning in de toekomst  quasi noodzakelijk zijn, maar onvoldoende op zich.

 

Welke woonvorm iemand ook heeft, ik vermoed dat op dit moment nog heel weinig mensen op het forum hier een duurzame voetafdruk hebben. Traditioneel deelt men het bruikkbare aardoppervlak door het aantal mensen, maar dit laat bijzonder weinig plaats voor "onproductieve" soorten. Een echt duurzame ecologische voetafdruk die voldoende plaats biedt aan voldoende divers leven is echt niet groot. Voorlopig is het dus eerder een vergelijken van grootte van de ecologische voetafdruk voor wonen dan claimen dat men goed zit. 

 

Mvg,

Jurgen

 

afbeelding van Sus Tain
04/05/2013 - 22:12

Lacroix,

Ik had inderdaad in de vorige topic mijn woning energieneutraal genoemd en zal nu in het gepaste forum op je vraag antwoorden.

Aan de definitie van de termen Energie-neutraal, CO2-neutraal en klimaatneutraal zal nog moeten gewerkt worden: Het gebruik van deze termen is vrij; er bestaan geen algemeen geldende normen voor. Dit vraagt om duidelijkheid en afspraken, maar de discussie is nog volop gaande, o.a. op Vlaams en Europees niveau. Een paar voorbeelden:

http://energiesprong.nl/wp-content/uploads/downloads/2013/02/Infoblad-Energieneutraal-bouwen-definitie-en-ambitie-def-8juni2012.pdf

en http://habitos.be.msn.com/nl/duurzaam-wonen/bijna-energieneutrale-woning-definitie-kostprijs-6149/

In België gaat men een energieneutrale woning of nulenergie woning meestal definiëren als een passiefhuis waarbij het beetje energie dat nog nodig is zelf wordt opgewekt, en normaal dan ook nog via een hernieuwbare energiebron (zonnecellen, warmtepompen...).

Aangezien voor bestaande huizen de passiefhuis-norm meestal niet mogelijk is, of mits overdreven kosten, energie en vervuiling (bijna afbreken en opnieuw bouwen), kan men beter "naar de bedoeling kijken" en dat is: zo weinig mogelijk eindige bronnen gebruiken, en zo weinig mogelijk CO2 uitstoten (maar ook fijn stof enz...), wat vaak concreet vertaald wordt in "vermijd fossiele brandstoffen", maar het is natuurlijk veel meer dan dat.

Voor ons huis geldt:

 • het is bestaande woning, geen passiefhuis
 • we produceren meer energie dan we verbruiken
 • de energie die door ons geproduceerd wordt is allemaal afkomstig van de "hernieuwbare" energiebronnen: uit buitenlucht en de zonnestralen. Onze lucht/water warmtepomp haalt warmte uit de lucht maar verliest die evengoed terug aan die lucht = kringloop waarbij enkel een input is van electriciteit.
 • Alle electriciteit die we gebruiken op jaarbasis is afkomstig van de zonnecellen op ons dak in die zin dat we op jaarbasis meer produceren dan we verbruiken (de electriciteitsteller is daardoor altijd lager dan exact 12 maanden eerder).
 • omdat we niet op elk moment evenveel electriciteit produceren als we verbruiken wisselen we regelmatig electriciteit uit met onze groene stroomleverancier, Ecopower. In de 4 wintermaanden produceren we maar ongeveer 1/3de van de electriciteit die we gebruiken.
 • Die overige 2/3de winterse electriciteit komt van van de 100 % groenestroom leverancier Ecopower, die zelf electriciteit vooral uit wind produceert (zie http://www.ecopower.be/index.php/onze-productie).  Zij produceren daardoor vooral in de winter: in een gemiddelde wintermaand produceert een windturbine twee keer zoveel als in een gemiddelde zomermaand zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie#Variabiliteit_van_het_windaanbod
 • Ik geef je gelijk wat betreft: kies voor een "echte groene stroom producent". Ecopower stroom is door Testaankoop en Greenpeace als 100 % groene stroom erkend: zie http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws-blogs/nieuws/Is-jouw-groene-...
 • de verbouwing om onze woning aan te passen (zeer goed isoleren, ventilatie met warmteterugwinning..) was natuurlijk niet energieneutraal, en daar vind ik weinig cijfers over. Wat voor ons wel duidelijk was: afbreken en opnieuw bouwen als passief huis is waarschijnlijk minder gunstig op vlak van energie, klimaat en milieu. Hierbij hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk ecologisch verantwoorde materialen te kiezen, lokale leveranciers...
 • en... nog een punt waarin ik u standpunt volledig bijtreed: geen verkwisting door overdreven energieconsumptie. Het globaal energieverbruik is beperkt gebleven tot een 5.300 kWh electriciteit per jaar voor een huis voor 2 personen: verwarming van het huis en sanitair warm water en alle electrische toestellen inclusief de warmtepomp. Dit is niet overdreven voor onze "westerse" normen.

 

afbeelding van robin demey
05/05/2013 - 07:09

5300 kWh vind ik nog ruim voldoende voor een passiefhuis, maar is inderdaad niet slecht te noemen in een 'bestaande', verbouwde woning. Heb je enig idee hoeveel hiervan naar SWW en verwarming gaat?

afbeelding van Sus Tain
05/05/2013 - 09:53

Robin,

"5300 kWh vind ik nog ruim voldoende voor een passiefhuis, maar is inderdaad niet slecht te noemen in een 'bestaande', verbouwde woning. Heb je enig idee hoeveel hiervan naar SWW en verwarming gaat?"

Naar schatting gaat 2.900 kWh/jaar naar SWW en verwarming, dus het electrisch verbruik van de warmtepomp.

Meer cijfers in het forum"moeilijk-te-beslissen-warmtepomp-ja-nee".

afbeelding van brother paul
04/05/2013 - 23:35

Ik heb het hier al aangekaart: als volledig belgie Passief zou zijn, heb je nog altijd een 4tal kerncentrales nodig om die huizen te verwarmen. Waarmee ik pijnlijk aanduid dat ondanks de term 'passief' er nog altijd een pak energie niet groene energie nodig is om die huizen te verwarmen met een warmtepomp. Die 5000kWh van onze vriend is hoofdzakelijk 1000kWh in Jan/Dec voor de verwarming, en zorgt dus dat passief 'close but no cigar' status verdient voor mij.

Om dan toch die 'cigar te verdienen' moet  je volgens mij evolueren naar de excessen van zonneenergie op te stapelen in syngas, en dit gas in de winter in het netwerk te injecteren.

Er moet zogoed als evenveel burgers (of neem  nu alle appartementsgebouwen een WKK verwarming gebruiken, die dan voldoende stroom op het net zetten om die warmtepompen van die passiefhuizen aan te drijven.

Dus we moeten veel meer redeneren in 'energieparen' en 'duetten' die elkaar balanceren en compenseren. In zomer (oogst cyclus) en winter (verbruik cyclus) en compenserende technieken... Dus passief is een goeie stap vooruit, maar is nog niet neutraal.

De mix die we gaan moeten maken zal volgens mij zelfs nog veel complexer zijn: een mix van biogas/aardgas/syngas/schaliegas En dit gas zo efficient mogelijk gebruiken als WKK, dus nooit geen huizen meer verwarmen met een vlam van 1000°, maar de  heetste vlam gebruiken om zoveel mogelijk electriciteit te maken, en de restwarmte om andere taken te doen. Dus op die manier zou alle restwarmte van alle elektriciteitscentrales gebruikt worden in een WKK, dan halveren we moeiteloos ons verbruik. Dat halveren is pas 0 als we alle gas vervangen door biogas of syngas; Die alles vervangen realiseer je maar als de productie van biogas/syngas alle overschotten van biomassa/piek stroom van de alternatieve energie omzet.

Een mix van 'plug-hybride voertuigen' die onze WKK-bakcup leveren thuis, en de motor van onze auto zijn als we op stap zijn. 1.000 plugins per Windmolen van 2megawatt, zodat windexcessen opgestapeld worden in batterijen. En een solar carport voor de auto is ook perfect energieneutraal rijden. Maar de WKK zou je moeten compenseren met aankoop van zuiver biogas, of zuiver syngas, zeker als de peakproductie nadert binnen 5 jaar.

Een mix van zonnepanelen/WP/pelletkachels die huizen virtueel fossiel onafhankelijk maken. Hier kan een huis op zichzelf balanceren, want als de zon schijnt kan de WP efficient werken. EN als de zon niet schijnt vangt de pellet den boel op. Maar ook hier ben je maar neutraal als je zelf nog investeert in nieuw bos in verhouding van uw consumptie. Dus pellets met aanplant van nieuw bos ingebrepen in de prijs zou volgens mij perfect neutraal zijn.

Nu volgens mij met passieve technieken gaan huizen op termijn minder verbruiken dan ze kosten om te bouwen, dus worden ze efficienter. EN dat is in elk geval de belangrijskte stap vooruit. Maar je moet ook durven targets zetten op die efficientie; Volgens mij moeten we de target zoals Duitsland over nemen x5 of zeg maar 5x meer doen met dezelfde energie, of uw verbruik delen door 5; of eindigen met een WP met COP5; een WKK die uw kosten halveren en uw energie dubbel zo efficient gebruikt; Uw huis isoleren en verwarmingstechnieken toepassen zodat het verbruik op 20% (in kostprijs) van het oorspronkelijk verbruik eindigt.

En voor de rest, zal een huis nooit klimaatneutraal zijn, tenzij je in een blokhut gaat wonen als het ware, het hout is precies perfect neutraal. Maar het belangrijkste zal zijn dat een huis C2C gedachte integreert, en de energie om uw huis onderdelen te bouwen van elke glaspaneeltje, tot elke baksteen tot elke cellulosevlok zou in principe moeten kunnen hergebruikt worden, zodat die kostbare materialen een eeuwig leven krijgen

Dus je zou moeten eindigen met de C2C lijst top 100, waarmee je uw huis bij voorkeur kunt bouwen. En geef toe, als je een boom; cellulose, hennep, schapewol verwerkt in uw huis, ben je niet klimaatnegatief bezig, je stabiliseert CO2... dus je bent klimaatpositief bezig. Ondanks de menselijke energie om dit product te verzamelen om he tin uw huis te stoppen. Maar nog veel leuker is de gedachte als binnen  50 jaar iemand uw hennep renoveert, hoe hij dit gemakkelijk kan realiseren, en hoe kun je zorgen dat die hennep ofwel een tweede jeugd beleeft, en liefst niet eindigt als CO2. Dus daar zijn volgens mij de natuurlijke materialen dan niet zo in het voordeel. Glas is volgens mij best wel een aardige C2C.... want heeft duizend gezichten en tientallen levens, vraagt wel een pak energie om te verwerken, maar als je ziet dat dit product gemakkelijk 100jaar kan meegaan, ben je best wel niet decadent energienegatief bezig... Fractioneel is die energie peanuts op de levensduur van het gebruik. Als je tegen glaswol bent, dan vraag ik mij af waarom passiefhuizen ramen hebben ? Dus ja eens goed debatteren over die C2C top 100 gebalanceerd met hun energiebalans.

Trouwens zelfs als je alles optelt voor een passiefhuis, of het nu gemaakt wordt uit PUR of uit cellulose, de balans zal niet zoveel schelen. Ik heb daar laatst zo'n grafiek gezien... De adepten van natuurlijke isolatie kunnen niet ontkennen dat met die 50cm muren, we onze kleine 350m2 percelen grond niet maximaal kunnen gebruiken. Dus economie, ecologie, C2C,  en praktische kant van de zaak, en elk heeft zijn gewicht. 

afbeelding van robin demey
05/05/2013 - 07:09

Natuurlijke materialen niet in het voordeel van C2C? Net wel.

Als je je glaswol niet meer kunt hergebruiken, dan kan je dat vlas/hennep misschien wel nog gebruiken als bodemverbeteraar.

Als je de volledige LCA van een woning bekijkt, dan kom je met natuurlijke materialen wel beter uit: die verbrand je niet.

PUR hergebruiken na 70-100 jaar? Vergeet het. Je zal hem desnoods mogen vernieuwen na 50 jaar (of zelfs minder in bv. platte daken).

Terwijl natuurlijke materialen na 100 jaar nog steeds bruikbaar zijn en niet verbrand hoeven worden: ze kunnen terug de natuur in. Hout kan steeds hergebruikt worden of in het ergste geval verbrand als CO2-neutrale brandstof. Met beton lukt dit niet.

Cellulose kan je ook steeds hergebruiken.

...

En een eco-muur hoeft niet noodzakelijk veel dikker te zijn dan een pur-muur (voor PH ook al minstens 45 cm dik).

afbeelding van brother paul
05/05/2013 - 12:49

een PIRsandwich plaat voor een passiefhuis is 24cm dik... waarmee je dan 0.11Watt/m2 haalt, in één beweging... dat is de helft van wat passiefhuizen met cellulose en strobalen doen, dus je hebt op 40meter omtrek muur, 10m2 meer binnenruimte op een huis van 100m2 buitenafmeting... dus 10% meer ruimte. In een dicht bebouwde maatschappij kan dat tellen

Gezien dat huis gemakkelijk 100jaar en meer zal blijven staan, weet ik nu echt niet waar, en wanneer je die PUR ooit nog zou willen recycleren,tenzij bij afbraak van het huis.

Die  PIR kun je gewoon verbranden... maar dat zal je natuurlijk niet goed vinden, maarik wil maar zeggen, echt probleem is dat niet ziehier referentie

http://www.linzmeier.de/en/linitec-recycled-building-panels/recycling-of-pur-pir

daarmee heb je net als het gebruik van hout in een huis, uw fossiele grondstof gewoon 100 jaar uitgesteld van verbranding en eerst eens nuttig en efficient gebruikt.

afbeelding van charel
05/05/2013 - 09:53

Paul,

Dikkere muren bij passief hoeft niet zoals Robin al zei.

Ook zeg je:  Waarmee ik pijnlijk aanduid dat ondanks de term 'passief' er nog altijd een pak energie niet groene energie nodig is om die huizen te verwarmen met een warmtepomp.

Dat hoeft ook helemaal niet waar te zijn.

1) Verwarmen bij passief met of zonder warmtepomp hoeft ten eerste al niet echt.

2) In het geval van Sus (en ook bij mij is dat zo): Alle energie die op jaarbasis nodig is wordt ter plaatse opgewekt op een duurzame manier. De momenten dat je te veel opwekt lever je dat aan een (groene) leverancier met de overeenkomst dat je dezelfde hoeveelheid stroom, die op een even duurzame manier verwekt is, op een ander moment terugkrijgt.

Hieruit kan je toch niet anders dan besluiten: Op dit moment is het voor elke woning  mogelijk om deze te voorzien van energie die enkel groen wordt opgewekt. Voor een slecht geisoleerde woning is dat moeilijk, hoe beter geisoleerd en hoe meer zeffopwekking hoe gemakkelijker.

Dus Paul, als je het echt niet wilt hoef je hiervoor geen kerncentrale of fossiele brandstof aan te spreken.

Charel

afbeelding van Ingir
05/05/2013 - 11:19

Charel,

Hoe doe je dat dan als alle woningen zo zelfvoorzienend zijn, wie gaat de overtollige zonnestroom in de zomer dan gebruiken?

afbeelding van charel
05/05/2013 - 12:10

Ingir,

Een terechte vraag. Ik wist ook dat ze ging komen. Dat kan inderdaad een probleem zijn, zoals het ook een probleem kan zijn om in de winter voldoende groene stroom te kunnen leveren.

Je kan het misschien naief vinden maar ik vind , en ik zou er op aan sturen, dat dit dan een probleem is voor de markt en/of de overheid.

Stel: Iedereen zou zo goed mogelijk isoleren, zo weinig mogelijk verbruiken, zo veel mogelijk zelf duurzaam opwekken en dan voor de soms ontbrekende energie enkel nog een contrakt willen afsluiten met een groene leverancier. Dit gaat nooit plots en met allen tegelijk gebeuren en het kan een slimme leverancier er toe aanzetten om op die trend in te spelen.

Je mag de macht van de consument niet onderschatten, Electrabel heeft dat het voorbije jaar mogen ondervinden.

Misschien naief maar het is evengoed naief om te denken dat de markt en de overheid uit zichzelf die verandering gaat inzetten.

Charel

 

afbeelding van banned user
06/05/2013 - 14:25

Charel,

Dit zou mogelijk met minigasWKK opgelost geraken .

PV leveren in zomer en gas WKK in winter

Zo is er plaatselijke instroom van elektriciteit, ook niet onbelangrijk voor netten.

Al aangegeven 2 groepen PVinstallaties  en minigasWKK's

Is iets voor markt en overheid (Geen subsidies ,anders de kostprijzen weer ! )

Chris

afbeelding van brother paul
05/05/2013 - 13:23

Kijk Charel

je moet extreem durven redeneren om het 'probleem' te zien... Volgens mij is uw oplossing in de huidige context perfect juist, dus proficiat. Maar... in de extreme mode...

die 'groene' leverancier mag van mij eens uitleggen hoe hij 6miljoen Passiefhuizen in Belgie op een groene manier gaat stroom leveren, het equivalent van 4kerncentrales. OP groene manier, dus dat wordt dan 8 steenkoolcentrales omgebouwd naar boomstamcentrales (is er hout genoeg in canada ? nee dus ). Of 8 STEG centrales op biogas ? (hebben we biomassa genoeg ? nee ) Of 8 Hydrocentrales ( hebben we hydro genoeg... nee)

 

En inderdaad die Ingmar vraag, wie verbruikt er die zonnestroom in de zomer van die 6miljoen passiefwoningen... Je kunt ze maar beter converteren naar SYngas... en die Syngas gaan gebruiken naar reserve voor de winterproductie van stroom

En is dat nu het probleem van de markt of de overheid ?

Kijk de overheid doet niet anders dan zijn 'incest instellingen' bevoordelen en die budgetten doen opsoeperen, maar de 'economische efficiente overheid' zou elke euro drie keer ronddraaien en zorgen dat de meest efficiente applicatie het haalt.

Daarom laat de overheid beter het probleem door de markt opgelost worden, en moet ze gewoon die fossiele CO2 takseren. De 'pseudo groene leverancier' zal ontdekken dat hij begint CO2 taks te betalen... De echte groene leverancier zal ontdekken dat hij meer geld kan verdienen. De syngas producent zal ontdekken dat zijn aardgas meer geld waard is en dat hij meer geld kan verdienen. De PV panelene producent zal ontdekken dat elektriciteit voor de consument goedkoper is via PV's. Die overschotten van elektriciteit komen op het net aan de groene prijs, en worden verbruikt door de syngasproducenten. De syngas producenten leveren het gas aan de WKK's. En de WKK's leveren groene stroom en warmte aan appartementsgebouwen, en de groene stroom wordt verbruikt door de huizen

Ik schets maar een cirkel, maar de markt zal de cirkel rond maken. Dus wij moeten ons geen zorgen maken inderdaad waar en wie zorgt voor minder CO2. ALs je weinig betaalt is er gewoon geen CO2 taks betaald, zo eenvoudig kan het leven zijn.

afbeelding van charel
05/05/2013 - 13:29

Paul,

Extreem denken, geen  probleem. Extreem veel passiefhuizen, geen proleem. Extreem veel groene energie opwekken, geen probleem, daar zijn nu al veel mogelijkheden voor: pv, wind, getijden, waterkracht, biogas en wat nog meer. Hoe meer verscheidenheid aan opwekkingen hoe minder het piekprobleem zich stelt. Bij wijze van simpel voorbeeld: in de zomer of tijdens de dag zonneenergie, in de winter of 's nachts windenergie, en dat verder aangevuld met de overige mogelijke technieken.

Daarbovenop kan dan inderdaad zoals jij aanhaalt verder nog nagedacht worden over opslag, convertatie enzomeer.

En zoals het altijd is geweest, de omslag zal vanuit de basis moeten worden ingezet.

Akkoord, het zal allemaal niet zo simpel zijn als het hier gesteld wordt maar als we niets doen zal het in de toekomst nog minder simpel zijn vrees ik.

Of juist heel erg simpel, alles bij het oude laten en dan plots; einde verhaal.

Charel (redelijk zwaarwichtig voor een zondagochtend)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van robin demey
06/05/2013 - 06:47

Tjah, waarom kiezen voor WP voor verwarming? Enkel als die een COP van 4-5 heeft in de winter, vind ik dat verantwoord.

Want waarop hout/pellets verbranden voor elektriciteit met een rendement van amper 30-35% + dan nog wat leidingverlies voor verwarming, als je datzelfde hout/pellets/biomassa rechtstreeks kan gebruiken als verwarming aan 85-95%?

afbeelding van banned user
05/05/2013 - 16:09

Wat is de definietie van energie neutraal?

Iemand met PV installatie en Wp + GSC van 450 euro is ook energieneutraal.

Is maar hoe je het bekijkt.

Chris

 

afbeelding van brother paul
05/05/2013 - 23:56

Die vraagstaart is natuurlijk volgens mij niet noodzakelijk een 'zero energieissue, maar kan netzogoed geinterpreteerd worden als een hoe bouw ik 'energiearm' (bvb een blokhut/strobalen/etc)

ik denk dus inderdaad, dat een ZERO FOSSIELE ENERGIE energieneutraal kan beschouwd worden, en inderdaad niet noodzakelijk passief moet zijn.

Als uw huis 20.000kWh verbruikt in een oude versie, en gereduceerd wordt door doorgedreven isolatie naar 10.000kWh, en als je die 10.000kWh opwekt met 3000kWh PV-Stroom 7000kWh omgevingswarmte ben je ZERO energy.

Drijf je dit verder door gewoon 2000kWh op te wekken met thermische zonnepanelen, dan zakt uw verbruik naar 8.000kWh , waarvan 2500kWH PV stroom en 5500kWh omgevingswarmte; Dus even neutraal, en even perfect.

Kies je voor een hybride installatie van PV-Warmtepomp-Pellets (waarom niet ?) dan ben je met bvb 2000kWh PV stroom goed voor 6000kWh verwarmingsenergie, en doe je bijstook met uw pelletkachel putje winter, zie ik ook daar geen problemen in, want ook daar ben je zero fossiele energy.

Kies je voor een Biogas installatie (waarom niet ?) en verkies je al uw biomassa van uw tuin te verzamelen in een compostvat samen met uw stoelgang in een digester goed voor 1000M3 biogas, dan eindig je met 10.000KWh bio energy op te werken, en ben je ook daar weer fossiel vrij.. en energieneutraal te noemen. Het ziet van hier dat je netzogoed uw biogas kunt kopen van een biogasboer.

Kies je voor een Warmtepomp-WKK-Biogasmix (waarom niet ?) dan eindig je inderdaad met 20% van uw biogas energie stroom te maken die je op het net stopt. In de zomermaanden produceer je uw warm water met COP6 en in de wintermaanden stook je met uw WKK... en hopla terug 8.000kWh waarvan 1.600kWh stroom die 4.600kWh warm water maakt, en 5.000kWh restwarmte uit uw WKK waarmee je uw huis verwarmt.

 

 

afbeelding van dirk andelhofs
05/05/2013 - 23:47

Een goede voorwaarde voor energieneutraal zou kunnen zijn dat je geen CO2 laat vrijkomen die miljoenen jaren geleden in de ondergrond is opgeslagen.

 

Dus geen olie, geen aardgas, geen steenkool, geen pur, geen pir, ... enz ...

 

We moeten het niet moeilijker gaan maken dan het eigenlijk is.

 

Alle kennis en technologie is voorhanden. We moeten het alleen maar doen ..

 

Eerste stap is dus de olie in de grond laten zitten ..

Tweede stap is dan de overtollige CO2 in de atmosfeer vastleggen door bomen te planten op grote schaal ...

 

Dirk

afbeelding van brother paul
06/05/2013 - 08:11

Dirk, dat is goed geredeneerd, maar beeld u in dat we geen wegen hebben, geen auto's om uw werklieden te vervoeren, geen vrachtwagens om uw boomstammen te vervoeren... en dan is alles beter volgens u gewoon te oogsten op de grond.

Neem nu dat je uw huis 100% fossiel onafhankelijk wil maken. Hoe denk je dat de mensheid die zonnepanelen gaat assembleren, die competitie kan organiseren dat die panelen zo zakken in prijs, en die grondstoffen gaat vinden zonder enige vorm van opgschaalde energieinput. Laten we zeggen de ALTERNATIEVEN PROFITEREN MEE VAN HET TOTALE SYSTEEM...

ALs je wilt weten hoe het was zonder fossiele grondstoffen kijk dan naar foto's van 100 jaar terug.

Wat je vooral moet doen volgens mij, is sowieso FOCUSSEN OP EFFICIENTIE. Dus hoe kunnen we nu elke druppel energie gebruiken tot op het bot, en liefst met een multiplicator. Een Warmtepomp COP5.5 heeft zo'n multiplicator van 5.5 dat is iets onklopbaars. Een PV heeft een multiplicator van ingestopte energie/versus gegenereerde energie x20 dat is even goed bezig. De combinatie is een Win/Win als je het net gebruikt als buffer... Geen regelmentitis en dictatoriaal sturen van de economie, maar gewoon belasten wat we minder moeten verbruiken, fossiele grondstoffen extra belasten is de simpelste manier om te sturen. Belast het met 100% en de consumptie zal halveren.

 

afbeelding van charel
06/05/2013 - 08:26

Paul,

Jij zet nu al de volgende stap. Wegenbouw, woningbouw, vervoer, productie enz.....Daar valt inderdaad ook nog heel veel te rapen maar dat lijkt me toch een stuk moeilijker voor ons, de gewone burgers om daar veel impact op te hebben.

Energieneutraal wonen daarentegen daar hebben we zo veel impact op als we zelf willen.

Charel

afbeelding van brother paul
06/05/2013 - 09:53

ik ga u de meest controversiele energieneutrale woning simuleren...

Verwarmd met 800m3 Gas

10kWp zonnepanelen die het aardgas volledig compenseren (in feite sparen ze zelfs in de energiecentrales 2000m3 aardgas uit)

15m2 thermische zonnepanelen sparen ook 2000m3 aardgas... enondersteunen de verwarming 15%, warm water 60%

en op papier energieneutraal ! -300kWh

/sites/default/files/users/user42332/Polysun4408508287651872402_Controversieel_ZeroEnergy.pdf

 

als de elektriciteit omgezet wordt naar Syngas 10.000kWh stroom levert 9.000kWh Syngas, is deze woning perfect energieneutraal...

 

afbeelding van PatrickM
06/05/2013 - 13:23

                 ik ga u de meest controversiele energieneutrale woning simuleren...

 

Nogal gemakkelijk goochelen met cijfers die kant noch wal raken:

1. Een normale woning heeft niet genoeg plaats op het dak voor de installatie die u voorstelt

2. 10kWp PV brengt per jaar ongeveer evenveel energie voort als 1000m³ gas, dus de helft van wat u voorstelt

2. 15m² therm. panelen brengt slechts een fractie op van wat u voorstelt, of zie je dat weer over 20 jaar zoals in een andere post

 

In plaats van te raaskallen zouden sommigen beter zwijgen
 

afbeelding van banned user
06/05/2013 - 14:19

Patrick,

Een kleine kanttekening.

Stroomprodukte zelfopwek en primair produktie centrale

PV 10KWp / 90% = 9100KWh  stroomopbrengst

http://www.dpbbrugge.be/techniek/STEG_centrale.html

Gas Steg centrale 10000KWh /53% = 5300KWh stroom opbrengst

met gewone gascentrale minder %

PV 10KwP brengt bijna eens zoveel op dan gas/stroomproduktie.

En dan spreken we nog niet van  combinatie PV + WP L/W met COP 3

Chris

 

 

 

afbeelding van brother paul
07/05/2013 - 15:21

Als ik zeg dat een 6>miljoen passiefhuizen nog altijd 4 kerncentrales nodig hebben zit er niet 1 naast, zelfs niet 10% naast. Ik kan u getallen tonen, bewijzenen berekenen, en ik kan u zelfs bronnen tonen op internet die hetzelfde zeggen. Ik kan er ook niet aan doen dat de ecobouwers blijkbaar van die birkenstock geitewollen sokkendragers zijn die zichzelf bewieroken, maar vergeten dat ze niet noodzakelijk bij het rechte eind hebben.

Die simulatie is energieneutraal, en ik zit er eerlijk gezegd zelfs in CO2 geredeneerd zodanig goed bezig in dat voorbeeld dat je meer CO2 spaart want gans het elektrische gedeelte spaart 3x meer CO2 uit dan een PV-WP combinatie

Dan qua aantal panelen, je slaat daar de nagel op de kop, je ziet hoe een oplossing altijd een compromis is wat technisch haalbaar is op een bepaalde plaats.

Die 15m2 thermische panelen, als je wilt discuteren over die simulatie raad ik aan om de firma Polysun aan te klagen en uw klachten met gefundeerde tegencalculatie naar die softwarefirma, die zal blij zijn te horen dat iemand de fouten eruithaalt.

 

afbeelding van PatrickM
07/05/2013 - 15:52

Maar enfin BP, kunt ge nu niet zelf een beetje kritisch zijn voor de cijfervloed die ge op ons los laat:

eerst verbruikt die woning 800m³ gas, daarvan ga je 15% besparen met uw thermische panelen, dus 120m³, en daarbovenop kan je nog uw zomerverbruik aan SWW besparen, voor de meeste gezinnen is dat 200-400m³, dat is dus in totaal een realistische prognose voor de opbrengst van uw 15m² thermische panelen.

Voor mij een vraagteken waar die 2000m³ uitgespaard worden... Verwarmingsondersteuning in de zomer misschien ?

afbeelding van brother paul
07/05/2013 - 17:12

patrick hoeveel aardgas heb je nodig om 10.000kWh elektriciteit te produceren, en zeg niet 1000m3

de verwarming doe je met 800m3 aardgas en produceert ong 9000kWh... dus ik weet niet waar jij daar problemen mee hebt dat ik dit wil compenseren met 10.000kWh PV productie... 

de thermische panelen sparen 6000kWh uit, dat is dan 600m3 inclusief verwarmingsondersteuning, met een boilervat van 1000liter, ik vind het niet uit dat is de simulatie/ Ik had een typo gemaakt, en had geschreven 2000m3, terwijl ik dacht aan 200m3 maar kom  Moest je klikken op het rapport die ik gemaakt heb met die simulator dan zou je dat gezien en verbeterd hebben.

Dus om uw berekening correct te maken

 

 0.9 MWh Gas

-1 MWh PV stroom

_________

belans huis is Zero Energy

IN koolstof is de balans nog veel positiever

Want voor die 1MWh PV stroom heb je 2-3MWh  gas nodig. Laten we aannemen 2MWh

Dus dit huis is in CO2 balans 1MWh aardgas besparend

Geen passief huis maar een aktief positief huis

afbeelding van banned user
06/05/2013 - 09:59

Ik zie niet direkt mensen in het stadcentrum energie neutraal wonen.

Is gewoon weggelegd voor 50%

En van die 50% hebben 40 % laks aan om het te doen.

Oudere huizen  en dan   torenhoge onkosten  investeren ??

(energiezelfopwekking + isoleren)

De nieuwbouwers krijgen het label van zou energiemogelijk neutraal te zijn.

Dit komt enkel omdat zij strengere normen opgelegd krijgen.

Waren zij vragende partij voor die normen?

Mogen of kunnen zij dit zelf niet uitmaken.

Beter was minder isoleren en meer geld voor  energie zelfopwekking

Energie neutraal is bereikbaar, zoals sommige een ferrari bereikbaar vinden.

Als individu zijn slaagkansen miniem, als groep meer.

Groep met PV installaties + groep syngasWKK's

Of wonen zoals 200jaar terug.

Chris

 

afbeelding van jef-14
06/05/2013 - 13:04

In het leuvense stadscentrum wil men dit wel. maar ik vrees dat het allemaal een theoretisch gebeuren is. Zo neutraal vind ik het verbranden van biomassa niet en de vraagprijs is al helemaal niet neutraal. de auto's op " wandelafstand van het stadscentrum " worden niet verboden wel ondergronds verstopt. de rest citeer ik gewoon :

"

Ecowijk Tweewaters te Leuven

Het project van duurzame stadsontwikkelaar Ertzberg aan de vaartkom te Leuven bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase maar heeft een groots opzet: een CO2-negatieve wijk van 1.200 woningen, met als “neveneffect” groene energie voor 28% van de Leuvenaars.

De wijk zelf zal voor 100% op groene stroom draaien (een WKK installatie die draait op biomassa). De ambitie is om 80% van het primaire energieverbruik te reduceren: dat komt overeen met woningen met een energiepeil van E 20. De wijk zal dus zelfs “CO2-negatief” zijn en een positief effect hebben op het klimaat. Het is tevens de bedoeling Tweewaters 100% autovrij te maken. De initiatiefnemer Jo Vandebergh kiest bewust voor een wijk zonder klassieke straten, hekken en tuintjes, met 70% open en publieke ruimte. De wagens van de bewoners worden hierom afgeleid naar een ondergrondse parkeergarage."

afbeelding van robin demey
06/05/2013 - 14:28

En waarom zou het in een stadscentrum niet kunnen? Zie niet in waarom.

afbeelding van brother paul
06/05/2013 - 18:18

robin

ik geef voorbeelden van problemen

1° isoleren, of de ROOILIJN verplaatsen... is in veel steden 'non done' hoewel er een richtlijn bestaat van de overheid dat het wel mag;.. Ik ken hier een fotograaf in mijn stad, die mag zijn gevel met isolatie terug afbreken... Aleluja de administratie blokkeert zijn eigen regels en zit de burger te kloten.

2° een windmolen op uw dak zetten, ik daag u uit, probeer maar. Nochthans zie ik perfect geen problemen in een mooie VAWT te plaatsen, maar ons belgisch landschap is verkrampt.  Men verkrampt al bij de gedachte dat er een agrarisch bedrijf de stoelgang van de varkens zit te verwerken naar biogas.... Ik ken tientallen bedrijven die zo hun dossier al 10 jaar bezig zijn.. EN men is dan verwonderd dat de economie slecht gaat....

3° zonnepanelen leggen op uw dak in de schaduw van een kerktoren bvb;.. Waarom zou je bvb niet creatief geredeneerd zonnepanelen mogen kopen op het dak vandiegen die u in de schaduw zet ? Ik vind die regel logisch... WIe uw zon afpakt, mag u die teruggeven.

4° een geothermische bron boren, en uw grond is toevallig volledig overbouwd, en waarom zouden we dat niet eens op de stoep kunnen doen ?? Met uiteraard de voorzichtigheid dat je de kabels en riolen niet toucheert;

5° Superisolerend glas plaatsen in een gevel beschermd stadszicht. Dat is ook zo'n billekletser... Negen of tien gaan ze  uw ramen zodanig normeren dat je ONMOGELIJK driedubbel glas, of een PASSIEF raam kunt stoppen. Ik geef u een garantie dat het nooit lukt. Een politieke schande is dat

6° Dak rooilijn verhogen om zo'n mooie 20cm PUR sandwichpanelen op uw dak te leggen in een reeks huizen zal steevast ook problemen geven. Nu apart van het debat of je nu PUR , PIR, of andere sandwichpanelen wilt gebruiken, de onmogelijkheid straalt er gewoon vanaf, niemand durft zijn nek uit steken van die ambtenaren if zit te lullen en te zeveren dat uw dak het zicht verandert en andere blabla. Alsof die 10cm iemand een reet kan schelen, maar doen waar ze goed in zijn, de privésector initiatief in de kiem smoren, en regels maken die nergens op papier staan, en mensen in de kosten jagen en als uw kostprijs verdubbelt dan zijn de heren content.

7° Je moet eens een thrombewall proberen te plaatsen, echt, ik daag u uit, probeer maar/ Of PV panelen als gevelbekleding. Of vraag eens om de airco 'warmtewisselaar' eens een oplossing om die ergens te plaatsen. 

8° Probeer dan nog eens een regenput te steken... je weet wel, alles is lint-volgebouwd en je zou eventueel eens kunnen denken aan een regenput;.. Kun je een bobcatje huren die door uw huis mag rijden, en een kraantje die de citern eventjes boven uw huis tilt.

9_ Stel u voor dat je een warmtepomp steekt op de riool, moet je toch gezellig veel energie kunnen uit halen in stad,maar dat zal wel ook niet mogen van de ambtenaren.

kom ik zie legio problemen en nooit oplossingen en alleen maar njets van onze ambtenarij die denkt aan zijn pensioen, maar vergeet dat de economie krachtig genoeg moet zijn om dit allemala te dragen. Een groene economie kan krachtig genoeg zijn, maar niet in onze belgische context, wij hebben een verkrampte economie

afbeelding van robin demey
06/05/2013 - 21:52

Nu ook niet overdrijven hé. Ja dat zijn allemaal mogelijke problemen. Al is de kans dat je ze allemaal bij 1 en dezelfde woning hebt nogal klein.

Dat is ook weer de typische manier van denken in de vorm van problemen, ipv in de vorm van oplossingen:

 1. De meeste stadswoningen zijn rijwoningen, dus idd vooral de voor- en achtergevel moeten geïsoleerd worden. Het dak isoleren maakt niet echt uit of het stad is of niet, kan altijd, zelfs in een beschermd gebouw.
  Een voorgevel kan ook van binnenuit geïsoleerd worden.
 2. Windmolens zie je ook niet buiten de stad, dus zie hier niet direct een verband. Trouwens, ondanks alle bullshit-verhalen die 'industrietak' naar buiten brengt, zijn kleine windmolens nog steeds niet rendabel en zullen dat nooit worden: zeker in de stad niet, want te weinig wind.
 3. Draait jouw woning rond de kerktoren misschien? Tel in de stad eens het aantal woningen waarvan de kerktoren hindert voor zonnepanelen. Dat zal misschien 1 à 2% zijn van alle woningen.
 4. Geothermische bron? Tjah dat is een gadget in mijn ogen. De gigantische kost daarvoor is meestal enkel te verantwoorden indien voor meergezinswoningen of dergelijke wordt toegepast. Zeker in de relatief kleine rijwoningen in de stad zie ik hier geen meerwaarde in.
 5. Hoeveel woningen zijn beschermd stadsgezicht? Ik ken de problematiek uit de praktijk en ik denk inderdaad dat jij daar ook ervaring mee hebt. Echter is dit ook een relatief kleine groep woningen. Trouwens valt soms wel te argumenteren met die diensten. Waarom in zo'n woning niet langs binnen isoleren (6-tal cm houtwol) en een voorzetraam voorzien? Je zal er geen PH van maken, maar mits goed isoleren van dak en achtergevel zal de verwarmingskost spectaculair dalen.
 6. PUR sandwichpanelen als oplossing aanbieden voor de 'milieuproblematiek'? Sjonge, waarom zou je? Er zijn tal van beter alternatieven voor isoleren van daken. Waarom wil jij per se sandwichpanelen gebruiken? Dat is een materiaal voor de industriebouw, voor woningen niet echt ideaal (dampopenheid, warmtedoorslag...). Ik begrijp dat ook dit weer een door u persoonlijke frustratie is: jij hebt helaas (of de vorige eigenaar), tijdens het (her)inrichten van de zolder niet stilgestaan bij het isoleren van uw dak. Daar kan de wetgever niets aan doen.
 7. Tiens, ik dacht dat je zoveel schaduw had van die kerktoren? Een Thrombe wall, zal voor de meeste stadswoningen ook geen oplossing bieden, aangezien de kans dat hun voorgevel deels in de schaduw van de overbuur ligt, nogal groot is.
  Airco? In een energiezuinige woning?
 8. Voor kleine woningen is een regenput meestal ook financieel niet rendabel (terugverdientijd van 20+ jaar), gezien de kleine dakoppervlakte. Een plastieken regenput is in de meeste tuintjes/terrasjes wel te verwerken. Echter bespaar eerst op water, vooraleer je regenwater als topprioriteit beziet. (bv. gebruik geen doorspoeltoilet)

De meeste van je problemen zijn in 70-80% van de gevallen dus gewoon non-issues.

 

 

Mogelijke oplossingen haalde ik hierboven reeds al aan. Daarnaast nog een paar bedenkingen:

 1. In steden zijn veel appartementen, die dus makkelijk energiezuinig gemaakt kunnen worden (een laagje isolatie op de buitengevel + vernieuwen ramen is meestal al een deel van de oplossing). Daarnaast kan je daar ook collectieve eco-oplossingen zoals zonneboiler, PV... gaan toepassen.
 2. Stadsverwarming => een troef die je op de buiten moeilijk kan uitspelen. Als dat niet eco is?
 3. Groendaken => halen CO2 en fijn stof uit de lucht, verlagen de temperatuur in de stad (= minder airco)...

Ik ben ervan overtuigd dat de meeste stadswoningen/appartementen relatief eenvoudig om te vormen zijn tot zeer energiezuinige woningen. Mits een aantal maatregelen zelfs energie-neutraal.

 

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.