Electrabel lobby | Ecobouwers.be

U bent hier

Electrabel lobby

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van dirk vh-1
02/06/2007 - 23:04

Allen kijken naar Panorama, zondag 3 juni, 20u.
Onderwerp: de Electrabel lobby
Een halfuurtje 'mens-erger-je-niet' verzekerd.

Groeten,
Dirk

36 Reacties

Reacties

afbeelding van luc v-3
03/06/2007 - 23:36
Luc

Met stijgende verbijstering gekeken. Zelden zoveel cynisme en arrogantie bij mekaar gezien. En dan maar mekaar reclame maken met bloemetjes en vlindertjes, alsof ze de kampioen v d groene energie zijn. Terwijl de écht groene stroom van ecopower goedkoper is dan die electrabel met zijn hypervervuilende centrales.
Maar ja wat wil je, veel mensen weten nog niet eens wat groene stroom is. En als het aan electrabel ligt, mag dat gerust zo blijven.

afbeelding van jeroen-21
04/06/2007 - 10:15

Onze huidige regering heeft blijkbaar ook minder fraaie dingen gedaan. Het meest frapante is wel dat als de journalisten diep genoeg graven, dat de premier plots geen commentaar meer wil geven.... zou er iets te verbergen zijn ?

afbeelding van Jan De Gols
04/06/2007 - 10:24

Kwam ook in het groot debat iets later op de avond nog ter sprake, evenwel zonder concrete verduidelijking of Guy de brief wel laten lezen had aan Van De lanotte. Een zaak werd wel duidelijk, CD&V (en dus ook NV-A?)en openVLD wensen door te gaan met electrabel, mwa leggen al de statistieken en concrete gegevens mbt voldoende groene alternatieven tegen een haalbare datum naast zich neer, daar waar Van De Lanotte de enige was die Electrabel zeer duidelijk wenst te straffen. Vraag is natuurlijk in hoeverre zich van Di Rupo wil (blijven) distantiëren door vuile energie op te (blijven) wekken in Wallonieë.

afbeelding van guido-13
04/06/2007 - 10:39

beloften moet je nakomen, wat er ook de kost moge van zijn wij, onze kinderen, onze kleinkinderen, wat maakt het hen uit, als hun kassa maar rinkeld hoe je dit opneemt maakt niet uit, de gevolgen zijn tot nu toe al niet meer te overzien, het zal voor hun nog wel te doen zijn, maar wij (minder) gestelde belgen kunnen daar weinig aan veranderen of t'is ons heel klein beetje millieu bewustzijn toch toepassen met onze welgemeende medemens.
Guido

afbeelding van john beton
04/06/2007 - 11:04

Idd Jeroen,
Ons Guyke zal wel een deel aandelen "gekregen" hebben voor zij inzet voor Electrabel.

afbeelding van guido-13
04/06/2007 - 11:13

ik ben blij dat ik er zo niet alleen over denk, de kassa rinkkeld vlugger voor zo mensen spijtig genoeg, maar ja wat kunnen we er aan doen ?
Guido

afbeelding van mtts-93
20/06/2007 - 15:19

Onderstaande ben ik tegengekomen op de website van Electrabel (http://www.electrabel.be/myhome/productandconnections/faqbills_buv_bt_nl.asp#block13)

Let vooral op de zin "Gezien Electrabel reeds een respectabele productie heeft van groene energie, rekent het slechts 80% of 0,24c euro/kWh door aan de klant. Dit in tegenstelling tot andere leveranciers die 100% doorrekenen aan de klant."

Op hun factuur lees ik echter dat hun aandeel hernieuwbare energiebronnen zo'n 1,43% bedraagt... dus zo respectabel is dat nu toch ook weer niet hé.

13. Waarvoor staat de bijdrage Hernieuwbare energie?

Om het broeikaseffect en de uitstoot van CO² te beperken, promoot de overheid de productie van groene energie, dit is dus de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen. Dit gebeurt door een systeem van quota en groene stroom certificaten. De regulator legt hiermee aan iedere leverancier de verplichting op om 0,30c euro/kWh bij te dragen op de verbruikte kWh. Gezien Electrabel reeds een respectabele productie heeft van groene energie, rekent het slechts 80% of 0,24c euro/kWh door aan de klant. Dit in tegenstelling tot andere leveranciers die 100% doorrekenen aan de klant.

afbeelding van joris-12
27/06/2007 - 09:27

http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=202

mailen naar directeur Willy Ibens(willy [dot] ibens [at] natuurpunt [dot] be) en voorzitter Walter Roggeman (Walter [dot] Roggeman [at] naturalsciences [dot] be) voor klachten.

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/06/2007 - 09:23
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

[Opinie] Natuurpunt en Electrabel: voorbij het fatsoen!
door Bezorgd

Dat “het middenveld” niet altijd gelijk staat aan “kritische tegenspraak”, is met de deur in huis vallen. Hyperpragmatisme en bureacratische cultuur, gemengd met zelfbehoud zijn ingrediënten van het menu van veel organisaties. Dat men zijn handen vuil moet maken om te handelen, in plaats van een schoon geweten te behouden als een stel saloncommunisten lijkt nog aannemelijk. Toch lijken er ook grenzen te bestaan aan wat kan niet kan. Natuurpunt heeft die gewetensloos overschreden door hun akkoordje met Electrabel. Dat datzelfde Electrabel op dit moment een klacht heeft ingediend tegen Greenpeace wegens bendevorming als “wraakactie” op een actie tegen kern- en steenkool centrales, is blijkbaar geen issue.

Het akkoord van Natuurpunt en Electrabel

Blijkbaar heeft Natuurpunt een akkoord getekend met Electrabel, dat hen zou verzekeren van zo'n slordige 200,000 Euro steun van de energiereus, in het kader van een milieu-educatief project. In de marge van een interne studiedag bij Suez is er gesproken over een financiële participatie aan Natuurpunt voor een laagdrempelig project rond biodiversiteit. De Vlinder-mee actie is daarvan een eerste realisatie met de bedoeling om een breed publiek in contact te brengen met biodiversiteit dicht bij huis.

Dat deze energiereus ten alle prijze een monopoliepositie wil behouden, alsook dat ze er alles aan doet om het milieu extra te belasten, in plaats van schone energie te voorzien, blijkt niet alleen uit de reportage die Panorama onlangs maakte, maar ook uit de rapporten van Greenpeace dat Electrabel simpelweg het slechtste scoort wat groene energie betreft, zowel op vlak van kernenergie als van fossiele brandstoffen. De groene stroom van Electrabel bedraagt 0,03% van door hen totaal geleverde stroom. ‘Electrabel groen’ staat nog steeds in het rood in de tabel van Greenpeace. Bovendien komt het grootste deel uit afvalverbranding en is deze dus zeer dubieus. Zie: http://www.frogman.be/images_ext/energiebrochure/pdf/Ebelgroen_NL.pdf. Toch lijken deze 'minimale probleempjes' geen obstructie te vormen voor Natuurpunt.

Ter verantwoording gaf de voorzitter van de RVB, Willy Ibens, het volgende antwoord: “Deze projecten hebben voor ons een hoge prioriteit maar vragen door hun grootschalig karakter een belangrijke financiële inbreng die we extern moeten zoeken. In eerste instantie zoeken we voor deze doelstelling steun bij de overheid en bij bedrijven die deze doelstelling willen ondersteunen. (...) Het maatschappelijk middenveld - waartoe Natuurpunt behoort - heeft een belangrijke signaalfunctie rond allerhande maatschappelijke thema’s. Wij willen mee de motor zijn van maatschappelijke verandering op het gebied van natuur en milieu maar eveneens rond sociale thema’s zoals diversiteit, sociale uitsluiting, enz. Wij zijn geen drukkingsgroep maar een maatschappelijke beweging - gesteund door een grote professionele organisatie - met een grote eigen verantwoordelijkheid om het zelf beter te doen en zo een voorbeeldfunctie in te vullen. Onze geloofwaardigheid hangt in de eerste plaats af van de mate waarin wij die rol ook effectief en kwaliteitsvol kunnen spelen.” (zie JNM-forum, categorie Milieu- item “natuurpunt en electrabel= http://www.jnm.be/forum).

Al lijkt dit antwoord zekerheid en vastberadenheid uit te stralen, toch is de trots van Natuurpunt niet zo rotsvast. Bedenkelijk is dat op hun website tussen de logo's van de partners het logo van Electrabel (bewust?) is weggelaten.

De technieken van Electrabel

Dat Electrabel geslepen is als het aankomt op 'communicatie', is geen nieuws. Na het offensief in HUMO om de film “an inconvenient truth” bij HUMO te betalen, en haar logo in de Delhaize die nu een groen imago heeft, te zetten, is nu Natuurpunt aan de beurt. Dat dit een techniek van “Greenwashing” is om hun meedogenloos imago mee op te poetsen, is blijkbaar geen issue voor Natuurpunt. Op die manier kan Electrabel zich weer eens mooitjes “greenwashen”.

De bedrijfscommunicatie is dan ook vanzelfsprekend: “Met het oog op de uitdagingen waar ze voor staat, wil de onderneming vandaag haar imago ontwikkelen en toetst ze bovendien al haar beslissingen aan vier basiswaarden: klantgerichtheid, performantie, aandacht voor de medewerkers en zin voor verantwoordelijkheid. Deze waarden komen tot uiting in alle communicatieacties van de onderneming.

Wat is solidariteit? Greenpeace en de aanklacht van Electrabel wegens bendevorming

Ik vraag me op dit moment af of Natuurpunt ook de oproep van Greenpeace, een platformtekst tegen de beperking op “vrije meningsuiting”, tekende; zelfs nog kan tekenen? Greenpeace werd net door Electrabel aangeklaagd voor bendevorming. Waar er een vanzelfsprekende solidariteit zou moeten heersen lijkt de praktijk eerder die van navelstaarderij en zelfbehoud.

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/06/2007 - 09:25
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Vorig stuk is ook te vinden op: Indymedia.be

http://www.indymedia.be/nl/node/14126

afbeelding van alfred
04/07/2007 - 15:49

Elk bedrijf dat geld op tafel legt mag Natuurpunt inschakelen om zich een groen imago aan te meten. Ik neem een willekeurig exemplaar van Natuur.blad, het driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt. Wat zie ik? A.S. Adventure, de Countryside beurs, Torfs, Electrabel, Tom & Co,... Natuurpunt hanteert geen of in ieder geval flinterdunne criteria voor haar fondsenwerving. Bedrijven die de natuur kapotmaken (want uit welk hout zijn de tuinmeubelen die ze op Countryside verkopen gesneden denk je?) bezorgen Natuurpunt de financiële middelen om kleine stukjes natuur te verwerven en beschermen. Het lijken wel aflaten, maar dan zeer goedkope. Natuurpunt verkoopt meer dan haar ziel. Van een hellend vlak kun je hier allang niet meer spreken. Dit is de afgrond.

afbeelding van alfred
04/07/2007 - 15:49

Elk bedrijf dat geld op tafel legt mag Natuurpunt inschakelen om zich een groen imago aan te meten. Ik neem een willekeurig exemplaar van Natuur.blad, het driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt. Wat zie ik? A.S. Adventure, de Countryside beurs, Torfs, Electrabel, Tom & Co,... Natuurpunt hanteert geen of in ieder geval flinterdunne criteria voor haar fondsenwerving. Bedrijven die de natuur kapotmaken (want uit welk hout zijn de tuinmeubelen die ze op Countryside verkopen gesneden denk je?) bezorgen Natuurpunt de financiële middelen om kleine stukjes natuur te verwerven en beschermen. Het lijken wel aflaten, maar dan zeer goedkope. Natuurpunt verkoopt meer dan haar ziel. Van een hellend vlak kun je hier allang niet meer spreken. Dit is de afgrond.

afbeelding van jeroen beeckx-9
11/01/2008 - 19:20

vandaag in het nieuws:

Elektrabel geeft één miljoen EURO aan natuurpunt om de biodiversiteit van de fauna te beschermen.

Ik denk er sterk over mijn lidmaatschap op te zeggen.

Dit gaat mij echt te ver!

mvg

JB

afbeelding van erik-15
11/01/2008 - 21:00

als men zo zijn groen imago moet moet opkrikken voor

mij niet gelaten met deze zeg ik ook mijn lidmaatschap op.

Natuurpunt zal wel meer hebben aan een mileuvervuiler met

een goed gevulde beurs.

Erik

afbeelding van wonko
14/01/2008 - 08:27

Ik zou dan eerder mijn lidmaatschap van electrabel opzeggen!

En dat heb ik een paar jaar geleden al gedaan, overgestapt naar Ecopower.

Ik denk dat elke verstandige, milieubewuste persoon voldoende relativeringsvermogen moet hebben om in te zien dat Electrabel door deze sponsoring niet opeens "goed" of "groen" kan genoemd worden.
Ik had toch de volgende bedenking bij die campagne "denken die pipo's van Electrabel nu dat ze op die manier hun imago kunnen opkrikken?"

afbeelding van fvo
14/01/2008 - 10:21
Fre

Ik geef Jan volledig gelijk.

Zorg dat Electrabel geen 1 Miljoen !kan! uitgeven...

afbeelding van bart aertgeerts-2
14/01/2008 - 10:47

Vind dat ook wel. Als ik het voor het zeggen had bij Natuurpunt nam ik ook
dat miljoen aan voor m'n organisatie. Zolang men mij blijvende
onafhankelijkheid kan garanderen natuurlijk. Ik neem aan dat er serieus is over
nagedacht door het bestuur van NP en het gaat natuurlijk om een hele som
waarmee de organisatie nuttig werk kan verrichten.
Ik zou het dus aanzien, hopen dat het geld goed gebruikt wordt én m'n
lidmaadschap met Electrabel opzeggen - niet dat ik dat niet al jaren geleden
gedaan heb... ;)

afbeelding van walter-13
14/01/2008 - 11:26

Natuurpunt werd de voorbije jaren ook gesponsord door de aardgas sector. Dat gaf soms in hun brochures reclame met uitspraken als "milieuvriendelijk aardgas" en de slogan "natuurlijk aardgas" . Hopelijk laten ze nu weet niet van die domme dingen in hun folders zetten.

Walter

afbeelding van erik-15
14/01/2008 - 11:47

mijn opzeg gedaan einde december bij electrabel en overgestapt naar ecopower .Eigenlijk hebben julie gelijk
en kan electrabel niet genoeg sponseren.
Erik

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/01/2008 - 12:24
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Electrabel = groene kernenergie en groene steenkool
binnekort te lezen in de folders van naturpunt
de laatste keer dat ik er 20 € aan betaal

afbeelding van stefan-14
14/01/2008 - 16:17

is deze : http://www.electrabrol.be/ hier al gekend?

Stefan

afbeelding van Anonieme gebruiker
14/01/2008 - 19:37
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

jawel stefan (zoekvenster gebruiken). leuke en zinvolle sitre overigens.

afbeelding van jeroen beeckx-9
14/01/2008 - 22:03

Jan Modaal trapt er wél in:

"Electrabel is toch goed bezig!"

Volgens een prikje om zo je imago op te krikken!

Electrabel opzeggen is uiteraard de eerste vereiste!

Al 4 jaar klant bij ecopower.

Ik blijf het heel erg dom vinden van NP.

JB

afbeelding van jeroen beeckx-9
16/01/2008 - 11:03

antwoord van Natuurpunt op mijn schrijven:

Geachte heer, geachte mevrouw,

Enerzijds begrijp Ik uw reactie, anderzijds betreur ik uw beslissing

Gezien u lid bent van Natuurpunt én deel uitmaakt van de gemeentelijke milieuraad kan ik opmaken dat u meer dan de doorsnee Vlaming aandacht hebt voor ons leefmilieu. Ik geef u graag wat meer achtergrondinfo.

Electrabel/Suez is zeker niet de beste leerling van de klas inzake duurzaamheid, integendeel. Hun keuze voor kernenergie is duidelijk en hun pogingen om de kernuitstap in België terug te draaien zijn bekend.

Voor de realisatie van onze doelstellingen doen wij beroep op de overheid of op financiële middelen van onze leden. Een aantal projecten zijn maar mogelijk via bedrijfsmecenaat en bedrijfssponsoring. De samenwerking tussen Natuurpunt en Electrabel/Suez is niet nieuw. Tijdens de periode 2002-2005 heeft Electrabel de opstart van onze sociale werkplaats Natuur- en Landschapszorg gefinancierd. Dank zij die middelen konden wij ons sociaal economiebedrijf uitbouwen zodat er nu meer dan 100 laaggeschoolde arbeiders een opleiding en een job als natuurarbeider hebben.

Nu hebben wij Electrabel/Suez kunnen overtuigen (en dat was een moeilijk proces) om ons project rond biodiversiteit te ondersteunen. Wij geloven dat wij ook hier tastbare resultaten kunnen boeken door met concrete projecten naar het grote publiek te stappen. Voor dit project had de Vlaamse overheid geen financiële middelen ter beschikking. Wij krijgen nu gedurende drie jaar, jaarlijks 180.000 euro van Electrabel/Suez. Het jaarbudget van de totale vereniging bedraagt circa 21 miljoen euro. Deze sponsoring is dus zeker niet van aard om ons in een afhankelijke positie te plaatsen en enige invloed te hebben op onze standpunten. Dat zouden onze leden, medewerkers en bestuurders nooit toestaan.

Deze overeenkomst heeft geen enkele invloed op onze standpunten. Wij kaderen onze werking in duurzaamheid en daarin is er volgens Natuurpunt geen plaats voor kernenergie meer.

Met vriendelijke groeten,

Willy Ibens

Algemeen directeur

afbeelding van jeroen beeckx-9
16/01/2008 - 11:04

Mijn antwoord:

Beste,

Ik ben absoluut overtuigd van de goede bedoelingen van Natuurpunt. Laat daar geen twijfel over bestaan.

Het punt is dat Electrabel op een, voor hen, zéér goedkope manier aan Green-Washing doet.

Na hun grote media-campagne, in o.a. Metro, wordt Jan Modaal wijs gemaakt dat Electrabel wel goed bezig is, terwijl verschillende NGO's al jaren consumenten overtuigen van over te schakelen op eerlijke en groene stroom.

NU electrabel partner wordt van Natuurpunt twijfelt toch geen mens nog over hun goede bedoelingen.

Al die mensen die NU bij Electrabel blijven, brengt hen een veelvoud op van jullie sponsoring.

Ik vrees dat dit Electrabel veel gaat opbrengen, mét helaas verlies voor het milieu én de biodeversiteit.

Met vriendelijke groeten

Jeroen Beeckx

afbeelding van beaver
16/01/2008 - 11:17

Het probleem is dat Natuurpunt zich vaak héél erg arrogant opstelt en het monopolie inzake natuur- en meer en meer milieubescherming pretendeert. Hoe Natuurpunt omgaat met bv Vogelbescherming is ronduit beschamend (denk maar eens aan de gierenhistorie vorige zomer). Natuurpunt doet er alles voor om een m2 of een euro binnen te rijven, als het moet gaat ze zelfs samenwerkingsakkoorden aan met wildbeheerseenheden, golfclubs enz.
Ik blijf lid, want een sterke NP is broodnodig, maar ik heb het elk jaar moeilijker ! Natuurmonumenten Nederland heeft tenminste een transparante code en haalt ook miljoenencontracten binnen.... misschien eens het oor dààr te luister leggen ?

afbeelding van willy williaans
16/01/2008 - 14:16

Heel juist ben bens! Ik ben ook lid maar erger me mateloos aan het ego-trippen van deze natuurclub. En als er ergens een zandhoopje is blijven liggen tgv wegenwerken, wordt dit direct als biodiversiteit gecategoriseerd, persberichten uitgeven en meestal "dankzij Natuurpunt is deze zandhoop..."
Komaan gasten, terug met de voeten op de grond (Natuurpunt is in vgl met natuurmonumenten zelfs geen dwerg!), beetje bescheidenheid, respect voor andere verenigingen, en graag een etische code voor sponsorring. Demonstreren tegen VLM doen ze met plezier, maar geld aanpakken van een kernlobby daar kraait geen haan naar. Soit, personeel en bestuursleden zijn dan ook 1 pot nat dus ook op het democratische vlak schort er veel bij Natuurpunt. (al 40 jaar lid trouwens!)

afbeelding van wonko
16/01/2008 - 20:47

Ik wil even reageren op de stelling van Willy "....op het democratische vlak schort er veel bij Natuurpunt...."

Volgens mij is Natuurpunt erg democratisch opgebouwd, iedereen die zich wil inzetten binnen een afdeling kan ook door die afdeling afgevaardigd worden naar de algemene vergadering (met stemrecht). Vele afdelingen zijn zodanig bezig met het lokale gebeuren dat ze geen moeite doen om iemand af te vaardigen. Ik ben zo vele jaren naar de algemene vergaderingen geweest (heb er nu geen tijd meer voor). Ik heb dus van dichtbij kunnen zien dat alles op een zeer democratische en inhoudelijk erg hoogstaande wijze verloopt.

Over bepaalde thema's zijn erg uiteenlopende standpunten te vinden onder de verschillende afgevaardigden. Dat is normaal denk ik. Dat kan zijn het gebruik van Glyfosaat ter bestrijding van vogelkers in de reservaten of het aanvaarden van fondsen van bedrijven die een andere filosofie erop nahouden. Ik heb begrip voor beide standpunten, zowel de pragmatische aanpak als de puristische aanpak.

Ik denk zelf dat de vereniging in de algemene opinie slecht zou scoren als de zuiver puristische weg zou gekozen worden. Dan zou er zeker gesproken worden over die bende betweters, wat denken ze wel.......

En de vergelijking met Nederland zal wel kloppen, daar hebben ze immers ook meer natuur om te beschermen. Dat zal voor een groot deel te maken hebben met het feit dat ze in Nederland al enkele tientallen jaren voor België een ruimtelijke ordening hadden. En daar werkt het blijkbaar.
Hier is Ruimtelijke ordening immers dikwijls een synoniem (geweest)van vriendjespolitiek en geldelijk gewin, zeker niet gestuurd door een ruimtelijke visie.

Ik zou nog wel een dag of 2 kunnen voortdoen daarover, maar ik zal me inhouden

afbeelding van willy williaans-1
17/01/2008 - 11:23

Jan wonko. Tof dat je er nog in gelooft, volhouden zo.
Maar werknemers van het secretariaat in Mechelen die voorzitter of bestuurslid zijn van lokale afdelingen... nu niet zwaanzen hé. Al eens van deontologie gehoord ? De top heeft zijn vazallen in alle lagere besturen. Wie het niet met het politburoo eens is... :-)

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.