is dit opstijgend vocht in de zijgevel? | Ecobouwers.be

U bent hier

is dit opstijgend vocht in de zijgevel?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van helena2
18/12/2013 - 17:01

Beste Forumleden,

Waardoor wordt deze zijgevel nat?

Situatie: ouder huis met fundering zijgevel boven het maaiveld (ongeveer 50 cm vooraan tot 30 cm achteraan). Daarboven een volsteense muur, licht (3 tal cm) minder breed dan fundering. Aan de voorzijde van het huis werd de grond opgehoogd (meer dan 70 jaar geleden) tot 20 cm onder de vloerpas. Het betreft een halfopen bouw. Terras achteraan 5 cm onder vloerpas van huis en aanbouw

Naast bedoelde zijgevel is er een overwelfde gracht (diameter buizen zou 80 cm zijn) op ongeveer 30 cm afstand van het huis. Overwelving is er reeds 50 jaar. Deze overwelfde gracht werd ooit beschadigd bij naburige bouwwerken (20 jaar geleden) en zou hersteld zijn met “ongeveer” passende buizen (exacte maat was niet meer te bekomen). Overwelfde gracht mondt uit in riolering.

Probleem: vocht in muur zijgevel (zowel binnen als buiten) boven de fundering tot ongeveer 50 cm hoog. Behang voelt nat aan en toont kringen, komt onderaan los. Volsteense muur boven fundering voelt ook van buitenaf nat aan.

Intrigerend: de fundering zelf voelt droog aan, dit “op het zicht en het gevoel”, geen exacte meting.

Gevel (binnen en buiten) droogt uit in de zomer en vocht treedt opnieuw op bij regenachtig weer in najaar en in winter.
Kelder onder deel van het huis: muur kelder kant zijgevel is vochtig. De overige muren zijn droog. Kelder is niet waterdicht: waterinsijpeling onderaan keldertrap.
Er is geen waterkeringsmembraan.

Waar komt dit water vandaan? Bij opstijgend vocht verwacht je toch ook een natte fundering.

Voor we firma’s laten komen om diagnose te stellen en behandeling voor te stellen, hadden we graag enkele ideeën omtrent wat er aan de hand kan zijn zodat we beter in gesprek kunnen gaan.

Hartelijk dank voor alle hulp.

Helena

17 Reacties

Reacties

afbeelding van charel
18/12/2013 - 18:36

Beste,

Een paar mogelijkheden:

De fundering is 3 cm breder dan de muur die er op staat? Dan heeft het water dat bij regen van de gevel afloopt een hindernis aan dat plat stukje van 3 cm en is daar de kans zeer groot dat het water voor een deel in de muur gedwongen wordt. In welke windrichting staat die zijgevel?

Je zou al kunnen beginnen om dat kantje weg te werken door het schuin en waterdicht af te werken met een cementbezetting zodat het aflopend water daar niet meer kan blijven staan.

Het feit dat de muur in de zomer uitdroogt en enkel nat wordt in het najaar en in de winter wijst er dikwijls op dat het een condensatieprobleem is. Koudste muur en wellicht onvoldoende ventilatie. Zijn de voor en achtergevel anders opgebouwd dan die zijgevel? Hoe? De andere zijgevel is een gemene muur? Hoe ventileer je precies? Hoe verwarm je precies? Hoe is de vloer van het gelijkvloers opgebouwd? Staan zijmuur kelder en zijgevel boven op elkaar? Wat is de vloeropbouw tussen kelder en gelijkvloers?

Dus: Voorlopig meer vragen dan antwoorden.

Charel

afbeelding van helena2
18/12/2013 - 20:37

Beste,

 

Dank u voor uw reactie. Ik probeer enkele vragen te beantwoorden:

- windrichting gevel: Oost

- opbouw vloer gelijkvloers: keramische tegels op "zavel" of "zand" vermoedelijk en verder op volle grond

- vloeropbouw tussen kelder en gelijkvloers:  gewelven in de kelder, daarboven zie hiervoor. Er zijn twee plaatsen in de kelder maar niet via de bedoelde zijmuur) waarlangs water zichtbaar binnenkomt. Die worden in 2014 aangepakt. Bedoeling is keldermuren en vloer te laten dichten.

- voor- en achtergevel: volsteense muur idem als zijgevel. Kan hier de fundering niet zien.

- zijgevel is inderdaad de koudste muur: gang die uitgeeft op trap naar eerste verdieping (afgesloten met deur) en daaronder keldertrap afgsloten met een deur. De zijgevel is onderaan wel nat over de volledige diepte van woning en aanbouw.

- verwarming: centrale haard in de leefruimte, die leefruimte en keuken verwarmt. Geen verwarming op de verdieping.

Ik vermoed dat er in het verleden voldoende ventilatie was door kieren en spleten (een oud huis).

 

We zijn met de renovatie gestart en hebben eerst ( 2013) de ramen en deur op het gelijkvloers aangepakt (nieuw schrijnwerk en hoogrendementsglas met ventialtieroosters in de ramen). Volgende stap (2014) is het vernieuwen van de dakbedekking ( stormpannen) en onderdak, voorzien in isolatie, en nieuwe ramen (met ventilatieroosters) op eerste verdieping en zolder.Tegelijk willen we ook de zijgevel en de kelder aanpakken. Vandaar deze vraag.

Het probleem met de vochtige (natte) zijgevel zou  reeds meerdere jaren bestaan en de vraag is of ook de problemen met de gracht (zie mijn beschrijving) hiertoe hebben bijgedragen. Het zou de laatste jaren wel erger zijn geworden. Het grondwater komt er hoog. De grond naast de woning is nat (te zien aan het losse grind), maar zonder plassen.  Er ligt worteldoek onder het grind.

Uw idee dat water in de muur kan gestuwd worden ter hoogte van de bredere fundering lijkt mij inderdaad plausibel en dank u voor de voorsgestelde remedie. Maar zou dit volstaan als verklaring?

Vriendelijke groeten,

 

Helena

 

 

 

afbeelding van charel
18/12/2013 - 21:06

Het is sowieso nodig om die overgang van muur naar fundering te verbeteren en het is een redelijk klein werkje. Dus dat zou ik al zeker doen. Het kan best dat bij de achter en voorgevel hetzelfde zich voordoet maar doordat daar de grond hoger zit stroomt het aflopende water niet rechtstreeks op dat kantje maar trekt het in de aangevulde grond. Ook eventuele wind kan daar dus het water nier van de kantje in de muur blazen.

Condens als oorzaak zou ik ook nog niet uitsluiten vermits het dus een koude muur is in een niet verwarmde ruimte. Ook is daar waarschijnlijk geen ventilatie, de ramen met roosters zitten in de andere ruimtes veronderstel ik. Is er al een ventilatiesysteem geinstalleerd? Want enkel roosters zonder mechanische afzuiging helpt weinig.

De vochtige kelder die in verbinding staat met de gang zal wellicht ook een invloed hebben.

Het kan nog altijd opstijgend vocht zijn maar ik acht dit het minst waarschijnlijk in jouw geval.

Dus: Eerst die overgang muur- fundament oplossen, dan zorgen dat er een voldoend ventilatie in de gang is en liefst toch wat verwarmen. Zo het nog niet is geinstalleerd een ventilatiesysteem (systeem C in jouw geval) plaatsen. Dan nog de kelder proberen droog te krijgen.

afbeelding van brother paul
19/12/2013 - 08:36

Volsteense muur, zonder spouw ? Dat is het regenwater die zich in de muur zuigt en die uitzakt naar beneden.

Ik zou in dat geval een dunne isolerende gevelpanelen plaatsen, dat is dan een twee vliege in één klap oplossing

https://www.google.nl/search?q=isolerende+gevelpanelen&hl=nl&tbm=isch&tb...

 

 

afbeelding van brother paul
18/12/2013 - 19:15

Wel zonder de situatie te zien, maar

ik denk dat uw 'waterkering' boven de 'ondergronds waterlijn gekomen is... Dus je graaft best die grond simpelweg 30cm af...

- ofwel stop je een folie in de grond op de fundering 1 en liefst 2meter diep, en draineer je het water tegen de muur weg... Met het probleem dat uw gracht uiteraard ferm in de weg zit om die werken uit te voeren.

- ofwel zet je isofoam op de muur in bitumen geplakt op de muur... maar hetzelfde probleem als het eerste, met dat verschil dat je volgens mij niet echt verplicht bent om 2 meter diep te zakken met uw oplossing. 1meter tot 1.5meter moet vermoedelijk genoeg zijn denk ik, je moet in elk geval onder het fameuze waterkeringblaadje geraken 

- je kan ook zo'n isofoam van binnen op de muur zetten en een nieuwe muur bouwen, dus uw debris in de muur maakt een koude brug.

en die firma's gaan nog allemaal veel betere oplossingen voorstellen hoor je zult het wel zien

http://www.architectenweb.nl/aweb/producten/product_detail.asp?productID...

 

 

afbeelding van helena2
18/12/2013 - 20:50

Beste,

 

Dank u voor uw reactie.

 

Het is me niet helemaal helder wat u met "ik denk dat uw 'waterkering' boven de 'ondergronds waterlijn gekomen is.". De fundering is bevindt zich reeds 50 cm boven grondniveau (maaiveld), en is dus 50 cm hoog zichtbaar aan de zijgevel. Daarboven is een volsteense muur. Er is geen diba of waterkeringsfolie in de muur (deed men niet dacht ik bij oude huizen).

Vriendelijke groeten,

 

Helena

afbeelding van rikdevreese
18/12/2013 - 21:23

Het is moeilijk uw situatie van op afstand te beoordelen, maar hoe oud is uw huis? Indien ouder dan 50 - 60 jaar is de kans groot dat er geen horizontale waterkering in de muren of dat de waterkering niet meer werkt. Je zou toch eens moeten meten met een vochtmeter hoeveel vocht er in de muren zit. Een droge fundering lijkt me sterk, tenzij je rondomrond een betonplaat zou hebben, met een vorstrand errond. Grond is altijd vochtig.

Ik zie 3 mogelijke oorzaken van het vocht:

1. Lek in de overwelfde gracht

2. Opstijgend vocht (eventueel in combinatie met zouten)

3. Condensatievocht (eventueel in combinatie met zouten)

Je hebt in de kelder enkel vocht langs de zijgevel, dan zou ik een lek in de overwelfde gracht niet uitsluiten. Je zou eens een put moeten graven langs de overwelfde gracht (aan de andere kant dan de gevel) tijdens een droge periode, en zien of er water in komt. Als je 5 m verder ook een put kan graven, en daar komt geen water in, kan je besluiten dat het water waarschijnlijk afkomstig is van de gracht.

Maar ik denk toch vnl aan opstijgend vocht (kan ook vocht zijn dat uit de overwelfde gracht sijpelt). Het opstijgend vocht brengt zouten mee. Als het vocht verdampt aan het oppervlak, blijven de zouten achter. Deze hygroscopische zouten trekken water aan, waardoor bij hoge luchtvochtigheid de muur vochtig kan worden (zowel aan de binnen- als langs de buitenkant). Een koudere muur door lagere buitentemperaturen wordt (bijkomend) door condensatie vochtig. Het vocht in de zijgevel in je kelder trekt omhoog tot in je zijgevel op het gelijkvloers, met de gevolgen die je ziet.

Als het vocht zeker van de gracht komt, zou je best de gracht herstellen of een folie op de buitenkant van de fundering aanbrengen. Maar gezien er zo weinig plaats is tussen de gevel en de gracht wordt dat niet simpel.

Indien het opstijgend vocht is, moet je injecteren, onderkappen en/of een saneerpleister toepassen. Een saneerpleister isoleert de zouten en zuigt het vocht uit de muur. De toevoer van opstijgend vocht is dan wel niet onderbroken, maar door het drogend effect van de saneerpleister kunnen de gevolgen wel verminderen. Een saneerpleister kan je langs buiten of langs binnen aanbrengen.

Als je zouten hebt, is injecteren of onderkappen niet voldoende. Dit verhindert dat er nog verder vocht uit de grond optrekt in je muur, maar helpt niet tegen de condensatie van vocht en de opname van vocht door de zouten. Je moet dan ook een membraan van min 1,5 m hoog plaatsen om de zouten te isoleren in de muren. Je kan hierop bepleisteren, of een isolatiewand voorzetten. Het is belangrijk het vocht dat nog in de muur zit nog weg kan, dus je mag je buitengevel niet cementeren of er andere niet dampopen afwerking of isolatie op plaatsen. Als je langs buiten toch een dampdichte afwerking voorziet (dampdichte isolatie, dampdichte verf, cementbepleistering, ...) dan die je langs de binnenkant een dampopen afwerking te voorzien (bvb. kalkbepleistering, of kalk-hennep bepleistering). Of dus die saneeerpleisters toepassen.

Voor het condensatievocht is er maar één oplossing, nl. meer ventileren en meer verwarmen. Grenst de zijgevel aan een onverwarmde ruimte of aan de noordzijde, of staat er een boom langs? Hierdoor kan het zijn dat de gevel minder opwarmt en/of minder goed vocht verdampt, en de gevel vochtig staat.

 

De goede firma's meten niet enkel met een vochtmeter, maar meten ook de zouten met de carbidetest, en ook met strips. 

 
 
Ik hoop dat ik je niet teveel in verwarring heb gebracht.
 
mvg
 
Rik
afbeelding van robin demey
19/12/2013 - 01:44

Als het gaat om een betonfundering en die inderdaad zo'n 50 cm boven het maaiveld uitsteekt, dan zou het me zeer sterk verbazen moest het gaan om opstijgend vocht. Zeker gezien je nog vocht hebt tot op 50 cm boven de fundering.

Je woning moet dan bijna in het water staan en met een bakstenen fundering om het vocht zo hoog in je muur te krijgen. Gaat het om een bakstenen fundering? Dan is de kans bestaande dat het om opstijgend vocht gaat. Graaf eens een putje vlak naast je gevel. Die moet zo goed als continu vol water staan, anders lijkt het me sterk dat het vocht toch nog zo hoog geraakt.

Natuurlijk kan het een combinatie van beide zijn: opstijgend vocht zorgt ervoor dat er meer condens optreed.

De oostgevel krijgt in het late najaar, winter en vroeg voorjaar nauwelijks tot geen zon/warmte. Condens lijkt me dan zeker een mogelijkheid, zeker gezien het blijkbaar om onverwarmde ruimtes gaat.

Hoe lang bestaat het probleem reeds? Was dit er al voor de problemen met de gracht (al lijkt me dit toch niet zo'n logische oorzaak)?

afbeelding van rikdevreese
19/12/2013 - 18:18

Helena,

Wat bedoel je eigenlijk met fundering die 50 cm boven het maaiveld uitkomt? Je huis zweeft toch niet?

Het huis is van 1900 schreef je in een ander draadje. Dus de fundering is in bakstenen (tenzij men ze vervangen heeft). Maar als je zegt dat de fundering ietsje breder is dan je bakstenen, is de "fundering" dan niet gecementeerd, met de bedoeling om het vocht te weren? Door het cement kan het vocht niet weg, en wordt het vocht naar binnen (kelder) en naar boven (gang) gestuwd.

Oplossing: cementbepleistering afkappen en saneerpleister zetten, zodat het vocht in de muur langs de zijgevel naar buiten kan. 

Ik zou zeker geen siliconen (dampdicht) of dampdichte isolatieplaten plaatsen. Je kan eventueel vanaf 1 m boven het maaivled hydrofoberen met een dampopen materiaal. Hierdoor kan het (beperkte) regenwater niet in de muur dringen, maar kan het vocht wel uit de muur verdampen.

mvg

Rik

afbeelding van helena2
20/12/2013 - 19:43

Beste Forumleden,

 

Hartelijk dank voor de informatieve antwoorden. Gezien ik niet weet hoe je op het geheel van de reacties kunt reageren, doe ik dit hier naar alle bijdragen toe.

Korte samenvatting van het probleem: vochtige muur tot 50 cm boven fundering, windrichting oost, fundering in baksteen 50 cm boven maaiveld (de aanpalende grond en de erop gebouwde vrijstaande woing liggen minstens 50 cm lager dan het huis, de overige huizen in de straat inbegrepen het tweede-onder-een-kap liggen op dezelfde hoogte als het huis), fundering enige cm breder dan erbovengebouwde volsteense muur, fundering misschien ooit "gecementeerd": er is ligt op een aantal stenen een grijze waas. Problemen zijn er sinds probleem met de overwelfde gracht, maar werden progressief erger. Bijkomende info: plinten komen niet los, behang komt niet los, maar voelt nat aan en toont donkere aftekening  tot waar het vocht komt. Buitenmuur voelt nat aan boven de fundering.

Ik vat de aangereikte suggesties samen (hoop dat ik goed samenvat en geen belangrijke informatie vergeet)en heb nog een paar vragen:

- plat stukje boven fundering veroorzaakt infiltratie. Remedie: schuin en waterdicht afwerken met cementbezetting. Zullen we in het voorjaar zeker doen;

- mogelijk condensatieprobleem eventueel in combinatie met zouten gezien de ruimte niet verwarmd wordt en het de koudste muur is. Remedie denk ik: in de inkom/gang in verwarming voorzien.

- lek in overwelfde gracht: toetsen dmv putjes graven in een droge periode (nu staat grondwater hoog). Remedie: lek herstellen. Probleem: er is slechts 3 m vrije ruimte beschikbaar. 1 putje kan, maar zit met gracht op 30 cm van gevel. VRAAG: kent iemand een onafhankelijk en professioneel bureau zoals Thermo Detect (GEEN RECLAME, alleen om de vraag te verduidelijken referentie naar web, maar dit bureau is te ver gelegen) in Zuid West-Vlaanderen. Een dergelijk bureau met professionele apparatuur kan misschien helpen om een eventueel lek in de overwelfde gracht te detecteren en te localiseren. Ik vermoed dat een gewone loodgieter of een ontstoppingsbedrijf hier geen antwoord biedt. Eventuele suggesties voor een dergelijk bureau graag via mijn e-mail. Kan er zelf geen vinden op het web.

- opstijgend vocht eventueel in combinatie met zouten: remedies: saneerpleister als minst invasieve methode, injecteren of onderkappen. Dat laatste alleen bij absolute zekerheid inzake stabiliteit gevel bij oud huis. Om zeker te spelen behoud ik alleen saneerpleister of injecteren. Ik kijk nog eens de voor- en nadelen van beide methodes na.

- indien combinatie met zouten: membraan tot 1,5m hoog. VRAAG: afkappen nat pleisterwerk nodig vooraleer membraan aan te brengen?

- draineren en diep bekleden van gevel: probleem is inderdaad de gracht op 30 cm afstand. Veel graafwerk is niet mogelijk.

- silicone misschien alleen behouden bij een droge gevel, en dat is hij nu niet.

- probleem Kelder: in ieder geval moeten de twee openingen waar zichtbaar water doorkomt gedicht worden. Aanwezigheid van eventueel lek in gracht, opstijgend vocht, eventuele zouten, zelfde remedies als hiervoor voor keldermuur?

- AFSLUITENDE VRAAG: mocht iemand onder u een onafhankelijk expert kennen in dergelijke vochtproblemen (regio Zuid West-Vlaanderen) dan verneem ik dit graag. Heb goeie ervaringen met een stabiliteitsingenieur die het huis bekeek en zou iets analoogs ook verkiezen voor dit probleem. Kunnen hem/haar dan uw suggesties ook mee voorleggen.

Nogmaals dank,

 

Helena

.

afbeelding van charel
20/12/2013 - 20:14

Beste,

Uw samenvatting klopt ongeveer.

Nog een paar opmerkingen:

Mogelijk condensprobleem in de gang niet alleen verhelpen door verwarming maar vooral door een goede ventilatie.

Persoonlijk kan ik moeilijk aannemen dat een eventueel lek in de overwelfde gracht de oorzaak zou kunnen zijn. Het water dat daardoor in de grond naast de buizen zou  staan zal maximum zo hoog staan als de waterstand in de buis, waarschijnlijk zelfs lager omdat dat water gaat zakken naar de normale grondwaterstand ter plaatse.

Ik schat in uw geval dat het minimum verschil tussen het vloerniveau en de grondwaterstand, 50 cm (bovengronds) plus 50 cm (ondergronds) is 1 meter, kan zijn. 

Een mogelijkheid waar we nog niet aan gedacht hebben is  dat er een waterlek zou kunnen zijn onder de vloer van de gang en dat je dus opstijgend vocht hebt vanuit de ondergrond onder uw huis die veel hoger ligt dan de ondergrond aan de buitenkant.

Dat lek kan van een waterleiding zijn of van een afvoerleiding. 

afbeelding van robin demey
19/12/2013 - 01:45

dubbel

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
19/12/2013 - 16:06

Zou een deel van het probleem niet hierin bestaan, gelijk reeds hoger aangehaald, dat door uw verbeteringen de ventilatie te zeer is uitgevallen. De gevel is oostwaarts gericht, dus veel regen zal er niet op vallen. Maar wanneer tijdens het koudere seizoen de gevel afkoelt, en wanneer later de lucht opwarmt en toch veel vocht bevat, kan dit vocht op de gevel condenseren. Dit vocht kan rechtstreeks tot binnen doordringen, gezien het een volle muur is.

 

Het allereerste voorstel moet ge zeker uitvoeren: die boord tussen fundering en opstaande muur opvullen.

Daarbij kunt ge uw muur instrijken met siliconen. Dit zal het binnendringen van het vocht reeds in zekere mate verhinderen.

En ventileren.

 

Ik vermoed dat uw vochtige kelder een ander probleem is.

afbeelding van robin demey
20/12/2013 - 09:26

Uw muur instrijken met siliconen zou ik niet doen zolang de muur niet volledig uitgedroogd is.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
20/12/2013 - 09:46

 

Normaal is zulk laagje kleurloze siliconen dampdoorlatend maar waterafstotend. Een ander probleem is dat ge op een ruw oppervlak van oude baksteen er veel gaat nodig hebben.

afbeelding van brother paul
20/12/2013 - 12:06

we zouden toch eens een foto vanbinnen en vanbuiten moeten hebben, eventueel gecorrigeerd met lijntjes waar je vocht ziet 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.