CO2 uitstoot kernreactor even hoog als gascentrale | Ecobouwers.be

U bent hier

CO2 uitstoot kernreactor even hoog als gascentrale

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van eric-15
28/03/2007 - 19:34

Volgens deze studie http://www.stormsmith.nl/report20050803/Chap_1.pdf zou binnen een tiental jaar de CO2 uistoot van een kernreactor even hoog zijn als van een gascentrale. Dit staat in schril contrast met wat de kernenergie lobby ons wil doen geloven. Onze wispelturige politiekers zouden zich toch wat beter moeten informeren...

21 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/03/2007 - 19:54
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"zou"

Er is maar één oplossing: minder verbruiken.

afbeelding van jeroen.beeckx@telenet.be
28/03/2007 - 22:00

Eric,

Vermoedelijk heb jij het artikel in EOS gelezen over 4de generatie kerncentrales?

Ik heb ook met veel plezier gelezen dat die reactoren in theorie veel voordelen zouden hebben, maar andere wetenschappers zwaar twijfels hebben over de praktische uitwerking, daar zo nog geen reactor bestaat.

Maar ja, sommigen kunnen gigatisch rijk worden met zo'n centrale. In het andere geval heb je veel kleinschalige projecten die een beetje winst opleveren.

Nog een pittig detail: Heb van een insider van VOKA gehoord dat er momentel door de Antwerpse havenindustrie een studie wordt gemaakt om zelf een kerncentrale te bouwen!!!

JB

afbeelding van Anonieme gebruiker
28/03/2007 - 22:08
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Insider ? Dat is al meer dan een jaar gekend en plein public...

afbeelding van paul-11
29/03/2007 - 19:09

fanny, je praat steeds over thorium, wat is de halfwaardetijd van thorium?

afbeelding van fanny
29/03/2007 - 20:43

Paul,

Thorium zelf is niet radioactief (halfwaardetijd is gelijk aan driemaal de leeftijd van de aarde), en kan in princiepe bijna volledig "opgebrand" worden, zonder transuraan te vormen. Natuurlijk niet volledig zonder gevaar, maar men hoeft niet millenia lang afvalstoffen op te slaan.

>>Er ligt meer energie opgeslagen in thorium dan in uranium. Er zijn thoriumreactoren, vooral van Canadese makelij, maar zij zijn nooit erg belangrijk geworden. Zij produceren geen splijtstoffen die in een bom gebruikt kunnen worden en dat blijkt in de praktijk een groot nadeel. Bij gebrek aan militair potentiëel is er namelijk veel minder geld beschikbaar voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek.(wikipedia)

Waren er geen atoomwapens geweest, dan zaten we nu waarschijnlijk met een veel acceptabeler kernenergieprogramma, bijna 'groen', in elk geval stukken beter dan olie en steenkool te zitten verbranden. Maar ja, was mijn kat een koe....

afbeelding van jeroen.beeckx@telenet.be
29/03/2007 - 20:47

ik hou niet van flauwerikken die per se anomiem willen blijven...

wordt trouwens tijd dat jullie geweerd worden.

afbeelding van alfa16vjtd
25/03/2011 - 01:20

Ik ben gesteld op een beetje privacy,..... het kan best zijn dat jij je volledige privacy wil opgeven maar ik niet.
Ik wil niet dat ze binnenkort men forumbezoeken kunnen gebruiken om me ongewenste reclame te bezorgen in men bus,....

afbeelding van Anonieme gebruiker
29/03/2007 - 21:20
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Tja wie post hier een ronkend bericht op basis van een hypothese ? Zulke mensen moeten geweerd worden.

En dan iemand met "inside informatie"... wie echt het vuile kerngedoe volgt wist al lang dat Voka met een studie bezig is.

Minder verbruiken is de boodschap.

afbeelding van Rudy_Martens
29/03/2007 - 22:28

Fanny schreef "Thorium is niet radioactief..."

Ik vrees dat dit net helemaal klopt.
Waarom ratelt een Geigerteller dan als gek in al die oude panden waar men thorium gebruikte om de gaskousjes te maken voor gaslampen (voor o.a. campinggaslampen)?
Een link over dit onderwerp is bv:
http://www.laka.org/info/onderzoek/projektengaskousjes.html

Wat CO2 uitstoot uit die nieuwe centrale daar ken ik niks van maar ik wat mij wel verontrust is dat al die gigantische vermogens die men via kernenergie opwekt normaal niet op deze snelheid in de natuur vrijkomen. Op die manier vrees ik dat kernenergie een even slecht nadeel heeft voor de opwarming van de aarde als het overmatig verbranden van petroleum en steenkoolproducten.

Ik beschouw de opwarming van de aarde net als het duwen tegen een hele zware wagen. Je zal veel energie moeten gebruiken om die al in beweging te krijgen maar eenmaal de kar in beweging... wie weet waar ze gaat stoppen?

Groeten,
Rudy Martens

afbeelding van Rudy_Martens
29/03/2007 - 22:30

"Ik vrees dat dit net helemaal klopt."
Moet zijn: Ik vrees dat dit NIET helemaal klopt.
Sorry.

afbeelding van maarten-2
29/03/2007 - 23:07

rudy,

het energieverbruik van de mensheid zou 1/10000 zijn van wat het aardoppervlak bereikt aan zonnenstraling. Opwarming van de aarde kan daar 'waarschijnlijk' niet aan toe te schrijven zijn.

maarten

afbeelding van Anonieme gebruiker
30/03/2007 - 09:18
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Zou kernfusie een milieuvriendelijke oplossing zijn voor het energieprobleem, of is dit al even gevaarlijk als kernsplijting?

afbeelding van maarten-16
30/03/2007 - 16:28

vincent,

kernfusie zou geen straling met zich mee brengen. Dit proces is niet makkelijk controleerbaar. men is er mee bezig maar nog zeer ver van operationeel (ITER). Dus geen optie nu! mogelijk binnen 50 jaar of later.

maarten

afbeelding van bram-4
30/03/2007 - 16:45

Hallo

bij kernfusie - als die er al ooit komt - vinden nog altijd hoge lozingen van Tritium plaats, en blijft er radioactief afval geproduceerd worden. Het grootste probleem van fusie is echter dat het een nog veel massievere technologie is dan de huidige kernfissiereactoren. Dus nog grotere centrales, die gegarandeerd basislast moeten leveren. Dat staat haaks op elk beleid van rationeel energiegebruik, en het is dat wat we nodig hebben.

En ze zijn er natuurlijk nog niet. We kunnen het ons niet permitteren om 50 jaar te wachten met het drastisch reduceren van de uitstoot van CO2.

Kijk ook eens op
http://www.uitstapkernenergie.be/nl/sem/10-06/

Je vindt er de presentaties van een seminarie dat we organiseerden in de senaat. Met onder andere een presentatie over de nieuwe generaties kerncentrales.

Bram

afbeelding van jef v
30/03/2007 - 17:00

Maarten, misschien minder "zou" en meer echte cijfers? Zoals elk natuurlijk systeem is het klimaat een labiel evenwicht. Ook al lijkt jouw veronderstelde 1/10000 relatief gezien zeer klein, het kan genoeg zijn om een evenwicht te doorbreken en de "kar in beweging te brengen", zoals Rudy het zegt.
Misschien kan je ons uitleggen welk fenomeen dan wel verantwoordelijk is voor dit?

Vincent, het is milieuvriendelijker. Minder ontginningsproblematiek, hoger (theoretisch) rendement en minder radioaktief afval. Maar het blijft milieuonvriendelijk en gevaarlijk en dus geen oplossing.

fanny, thorium is wel degelijk radioaktief, zij het natuurlijke isotoop slechts in zeer geringe mate. Geigertellers kunnen natuurlijk extreem gevoelig zijn en/of er kan vervuiling zijn met andere en meer radioactieve isotopen.
Als ik wikipedia mag geloven staat het gehele thorium proces nog niet volledig op punt: http://en.wikipedia.org/wiki/Thorium#Thorium_as_a_nuclear_fuel

Het is weinig nuttig om verschillende nucleaire of fossiele produktieprocessen te vergelijken, je gaat altijd met een berg bijna oncontroleerbaar en gevaarlijk afval zitten, zij het radioaktief afval, fijn stof, CO2, zure regen, etc. Met een warm jaar en de bijhorende CO2 hype lijkt de meer tastbare vervuiling alweer vergeten; maakt het nu echt uit of nucleaire energie meer of minder CO2 uitstoot tot gevolg heeft dan een gascentrale? Op termijn zijn beide desastreus voor mens en milieu (en gelukkig uitputtelijk). Men zou beter meer tijd en geld steken in het onderzoeken van echte oplossingen.
Want uiteindelijk gaat meer produktie met zogenaamde "oplossingen" enkel leiden tot meer gemakzucht en verbruik (lees: verspilling). De echte oplossingen liggen in meer efficient en verminderd verbruik en groene produktie. Het eerste begint de politiek eindelijk in te zien en te promoten, voor het tweede zullen eerst nog heel wat financiële belangen en onwetendheid opzij geschoven moeten worden.

afbeelding van Anonieme gebruiker
05/07/2009 - 06:33
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

 Beste Jefv,

 

Wat die 1/10000 betreft, ik denk dat we het kunnen eens zijn dat niemand heel goed weet wat er echt met het klimaat zal gebeuren (en het is een beetje jammer dat men zo stelselmatig lijkt te beweren dat het nu absoluut zeker is dat de menselijke CO2 uitstoot voor een sterke klimaatswijziging zal zorgen - er zijn zeker wetenschappelijke aanwijzingen in die richting, maar de klimaat dynamiek van onze planeet lijkt me nog te weinig volledig begrepen om hierover met zekerheid kunnen te praten ; de aanwijzingen volstaan natuurlijk om ons tot voorzichtigheid aan te zetten).

Maar een ding is zeker: de CO2 forcing die hier de drijvende kracht is, en die van de orde van enkele Watt per vierkante meter is, en dus ongeveer 1% uitmaakt van de energiebalans (±300 W per vierkante meter inkomende zonneflux), is waar het hem in de klimaatsverandering hypothese om te doen is.  Als we dus denken dat er een relatief strenge klimaatsverandering van enkele graden mogelijk is bij een forcing van 0.01, dan is 0.0001 waarschijnlijk een totaal te verwaarlozen effect.

Met andere woorden, het huidige DIRECTE opwarmen van de aarde door de dissipatie van warmte in energetische processen (of het nu fossiele brandstoffen stoken is, of kernenergie) is ongeveer 100 keer kleiner dan wat men verwacht door de CO2 forcing, en is dus, ten opzichte van dat laatste, waarvan ik denk dat we eerlijk moeten stellen dat we niet heel zeker weten wat het gaat doen, maar als het iets doet, het van de orde van een paar graden (IPCC: tussen 1.5 en 6 of zo ?) is, dat die 100 keer kleinere bijdrage verdwijnt in de ruis van elke denkbaar model.  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen lokale effecten kunnen zijn.  Maar globaal gezien heeft de menselijke energie produktie haast geen effect, toch niet in vergelijking met de CO2 forcing.

De mensheid zou ongeveer 100 keer meer energie moeten dissiperen dan nu om een vergelijkbaar effect te bekomen door directe verwarming dan de klimaatsveranderingen door broeikas effect waar men het meestal over heeft.

groetjes,

Patrick

http://kernenergie.van-esch.org

 

afbeelding van maarten-16
30/03/2007 - 19:03

Jef, we zitten op dzelfde lijn. Enkel zie je zeer veel non belieers op allerlei fora die beweren het te weten. ik werk liever met 'zou' of 'waarschijnlijk' je hoort zo veel gekleurde informatie! Maaten

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/07/2009 - 10:07
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Dat Storm van Leeuwen en Smith rapport staat vol lulkoek.  Lees daar maar wat kritiek over.  Zo voorspellen zij bijvoorbeeld dat een bestaande uraniummijn in Namibie veel meer stroom verbruikt dan het ganse land (en 30 keer meer dan de echte elektriciteitsrekening van die mijn).

Lees de kritiek op hun spul hier maar:

http://kernenergie.van-esch.org/index.php?option=com_content&view=articl...

Groetjes,

Patrick.

 

afbeelding van dirk andelhofs
01/07/2009 - 12:54

Patrick,

 

Over lukoek gesproken ... die site van jou staat er ook vol mee.

Na mijn vorige opmerking is de grootste lulkoek blijkbaar wel van de voorpagina gehaald.

 

Doe zo verder zou ik zeggen.

 

Dirk

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/07/2009 - 13:42
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Beste Dirk, sorry om je teleur te stellen, maar de reden om de samenvatting van MacKay's boek niet meer op de hoofdpagina te zetten heeft niets met jouw opmerkingen te maken ; als ik een nieuw artikel schrijf, laat ik het een tijdje op de hoofdpagina, en daarna gaat het in zijn eigen categorie.

Maar om tot de essentie van je bewering te komen, dat mijn site, en meer specifiek, de samenvatting van MacKay's boek lulkoek zou zijn, zou ik graag weten wat precies. 

Welke hoofdstukken van Mackay's boek heb ik in mijn samenvatting verkeerd voorgesteld ?  (maw, in welke mate wijkt mijn samenvatting af van de basisboodschap die Mackay in het betreffende hoofdstuk naar voren wil brengen ?)

Welke andere artikelen bevatten feitelijke totaal foute informatie (verkeerde cijfers, wetenschappelijk verkeerde stellingen en dergelijke ?)

Als je dat vergelijkt met de lulkoek van Storm van Leeuwen en Smith, dan zal je toch wel ver moeten gaan.  Vergeet niet, de stelling die hier op deze site van hen wordt overgenomen (en zelfs met een factor 3 overdreven), namelijk dat, per geproduceerde KWhr, een kerncentrale in de nabije toekomst, even veel (SVL-S houden het op 1/3) CO2 zou uitstoten als een gascentrale, steunt op een model waarvan de voornaamste ingredient is: de hoeveelheid uitgestootte CO2 bij het delven van een kg uranium uit "arme" ertsen.  Ze hebben een model opgesteld (met een twijfelachtige methode trouwens maar dat speelt zelfs geen rol) waarbij ze de CO2 produktie per gedolven kg uranium voorspellen, en als ze dat model gebruiken op toekomstige arme ertsen dan vinden ze het bovenstaande resultaat.

Welnu, zoals reeds gesteld, in Namibie is er een mijn die sinds jaren "arm" uranium erts delft, en als je dan het model van SVL-S daarop toepast, dan bekom je een CO2 (en energie) rekening die groter is dan het hele land Namibie zelf.  Elk zichzelf respecterend wetenschapper zou bij zo een fundamentele contradictie tussen een waarneembare toepassing van zijn model en de daadwerkelijke waarneming, zijn model wat in vragen stellen, maar zij niet hoor (net als de hele anti-nucleaire lobby trouwens die dat klakkeloos overal herhaalt).  DAT is wat ik lulkoek durf te noemen.  Ik zou even goed een tekst kunnen schrijven waarbij ik ga beweren dat gebouwen met meer dan 4 verdiepingen na 20 jaar moeten instorten volgens mijn model.  Het stoort dan blijkbaar niemand dat er hogere gebouwen zijn die veel langer bestaan.  Dat is in waarneembare flagrante tegenspraak met mijn modelletje, maar niettemin zouden actievoerders en drukkingsgroepen overal afkomen met mijn modelletje om gebouwen met meer dan 4 verdiepingen tegen te houden, want die gaan instorten. 

Dus graag zou ik van jou vernemen waar er op mijn site lulkoek staat die veel flagranter in tegenspraak is met de werkelijkheid dan het SvL-S rapport.  Let wel, ik heb het over "werkelijkheid" he, niet over "ideologie".  Mijn site staat vol met dingen die in flagrante tegenspraak zijn met sommige ideologieen, dat zal ik niet ontkennen.  Misschien bedoel je dat met "lulkoek".  Dan zijn we het eens, mijn site staat vol met dat soort "lulkoek".

En nog eens, als je het over mijn samenvatting hebt van het boek van MacKay, dan moet je niet de beweringen zelf aanvechten (die zijn van MacKay), maar mij aantonen waar ik de beweringen van zijn boek verkeerd voorstel.

Waarvoor dank,

Patrick.

 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.