CO2 en KMI | Ecobouwers.be

U bent hier

CO2 en KMI

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van beaver
01/08/2007 - 13:19

De kranten koppen "CO2 speelt geen hoofdrol in klimaatswijziging" (beknopt samengevat). Het KMI publiceert een wetenschappelijke studie als reactie op de film van Al Gore. Ik heb geen enkel probleem met wetenschappers die iets willen onderzoeken/in vraag stellen... vrij onderzoek is heilig. Maar ik stel me wél vragen bij het feit dat 99,99% van de klimaatwetenschappers de CO2-piste volgen, en dat altijd maar ons KMI alles wil herleiden tot de incidentele verschuivingen van de oceaanstromingen. Of heeft het KMI ook centen gekregen van de lobby's, zoals al herhaalde malen in de USA bleek ? Ondertussen brokkelt het maatschappelijk draagvlak verder af; men is in de reacties op krantenfora nu al zo ver dat de CO2-problematiek gewoon wordt omschreven als een verzinsel om heffingen te realiseren. Eigenlijk wordt een mens hier allemaal moedeloos van !

33 Reacties

Reacties

afbeelding van maarten-1
01/08/2007 - 13:57

Het KMI beweert hier de grote wetenschappelijke organisatie te zijn die het beter weet dan de internationale wetenschap.
Dat er getwijfeld wordt over de invloed van CO2 op het klimaat is duidelijk. Ook het IPCC meldt dat er nog 10% kans is dat CO2 geen invloed heeft. Dit lijkt me wetenschappelijk verantwoord. Maar dat het KMI, als piepkleine organisatie gaat beweren dat zij de waarheid in pacht hebben ... Waarschijnlijk zit daar zo den een of andere koppige non-believer ... Frank de Boosere was lange tijd een non-believer en is de laatste tijd aan het bijdraaien.
De non-believers komen wel altijd met iets anders af: 5 jaar geleden was er geen opwarming, dan zijn het de vulcanen, dan is het de zon, nu zijn het de oceaanstromingen ...
Het verstandigste antwoord lijkt me dat niemand het met zekerheid weet.

afbeelding van piet-15
01/08/2007 - 14:39

"99.99% van de wetenschappers volgen CO2-piste"

CO2 heeft 'naam' in de publieke opinie. D.w.z. dat CO2 gerelateerd onderzoek makkelijker geld kan losweken bij de bevoegde instanties. Dus meer onderzoek erop, vicieuze cirkel...

Echte wetenschappers weten dat CO2 maar een onderdeel van een zeer complexe mechaniek is. Waterdamp is een veel belangrijke broeikasgas dan CO2, methaan is een veel sterker broeikasgas maar komt voor in een lagere concentratie. DAn zijn er nog de CFK's, HCFK's,...

Hou er bovendien rekening mee dat een wetenschappelijk artikel dat gepubliceerd wordt in vaktijdschriften gecontroleerd en nagelezen wordt door collega-experten vooraleer het mag gepubliceerd worden.

Het KMI mag dan wel klein zijn maar onze weermannen genieten internationale faam. Waarom kwam Fosset hier zijn weerkundigen halen voor zijn ballonpogingen denk je?

Bovendien is het een eigenschap van de echte wetenschapper alles objectief te kunnen benaderen en zich niet te laten beïnvloeden door louter het aantal collega's op een bepaald onderzoek (het is niet omdat er veel meer wetenschappers op AIDS werken dat malaria plotseling niet meer bestaat bv).

Het onderzoek van het KMI zal zijn steentje bijdragen om het complexe mechanisme van het klimaat te leren begrijpen.

Keep an open mind!

afbeelding van beaver
01/08/2007 - 15:11

Het KMI vindt het water uit
1/8
2007
Volgens een artikel in de krant Het Laatste Nieuws pakt het KMI eind van de zomer uit met een wetenschappelijk rapport over de klimaatverandering. BBL heeft met grote verbazing het artikel gelezen en vraagt zich af wat het KMI heeft bezield.

Op de vooravond van de regeringsonderhandelingen over het toekomstig klimaatbeleid, lekt de Koninklijke Meteorologische Instelling (KMI) heel toevallig een ‘wetenschappelijk’ rapport over de klimaatverandering naar de krant Het Laatste Nieuws.

Centrale stelling in het rapport lijkt dat waterdamp het belangrijkste broeikasgas is. Wat daar nieuwswaardig aan is, blijft ons volledig onduidelijk. Wetenschappers zijn het al decennia eens dat waterdamp het belangrijkste broeikasgas is. Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, zegt dat ook met zoveel woorden in zijn vierde klimaatrapport.

Niemand, maar dan ook niemand, stelt dat in vraag. Het probleem met het klimaat is niet dat er waterdamp in de lucht hangt. Het probleem met het klimaat is dat de hoeveelheid CO2, methaan, lachgas en andere broeikasgassen door toedoen van de mens drastisch aan het stijgen is. En dat die stijging ervoor zorgt dat de aarde de straling die van de zon komt, beter vasthoudt. Dat het KMI dat niet vermeldt in het artikel in Het Laatste Nieuws, doet ons vermoeden dat de journalist in kwestie het verhaal te beknopt heeft weergegeven. Of dat er andere dan wetenschappelijke motieven aan de basis liggen van de demarche van het weersinstituut. Het is alvast nog wachten op de officiële versie van het rapport. Wie intussen meer info wil over de rol van water in de warmtehuishouding van de aarde, kan die vinden bij het KNMI , de Nederlandse collega’s van het KMI.

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/08/2007 - 15:31
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)
afbeelding van maarten-1
01/08/2007 - 16:01

Piet,

Akkoord dat je kritsich moet blijven. Maar dit is weer eens een manier om alles wat met milieu te maken heeft volledig in het belachelijke te trekken. Gevolg mensen raken nog meer verward en moeten helemaal niets meer weten van alles wat met milieu te maken heeft. Dit kan zelfs als gevolg hebben dat er een hele hoop gaan afhaken met bvb het sorteren van afval enz ...
De invloed van het KMI is heel groot. Het KMI kent iedereen, het IPCC is iets ver van ons bed.

En zoals eerder al aangegeven. Mijn grootste bekommernis is niet de global warming maar wel de uitputting van olie. Het KMI zou beter als besluit kunnen geschreven hebben dat CO2 uitstoot en versmossen van olie hetzelfde zijn. En dat het heel wijselijk is - ook al is global warming een fabeltje - dat we best heel wat zuiniger gaan omspringen met olie.

Maarten

afbeelding van piet-15
01/08/2007 - 16:19

Maarten,

In mijn ogen moet de wetenschapper geen rekening houden met de gevolgen van zijn artikel, zolang het artikel zelf maar wetenschappelijk correct is.
Je denkt toch niet dat ze op het KMI eens gaan samen zitten om een nieuwe manier te bedenken om het milieu belachelijk te maken. Ze hebben een wetenschappelijke reputatie hoog te houden!

Je kan de wetenschapper die een correcte vaststelling doet niet verwijten dat Janneke en Mieke daar de verkeerde conclusies en acties aan verbinden.

Ze zouden beter de gekleurde (zeker niet groen of zelfs al maar neutraal) berichtgeving van bepaalde kranten die het laatste nieuws uitbrengen eens aanpakken. Zij bepalen immers de opinie van 80% van de mensen (de rest denkt zelf na).

Piet

afbeelding van kijk eens verder...
01/08/2007 - 16:31

In de betreffende artikels staat onder meer:

"Dat koolstofdioxide (CO2) wel degelijk een rol speelt bij de opwarming van de aarde wordt niet betwist. "Alleen kan het onmogelijk de doorslaggevende rol zijn die er nu van wordt gemaakt", zegt klimatoloog Luc Debontridder.

Niet CO2 maar waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. Dat is verantwoordelijk voor ruim 75 procent van het broeikaseffect. "

Ik lees:
CO2 speelt een rol
waterdamp speelt echter een grotere rol

Dit noem ik geen ontkenning van de klimaatopwarming, maar misschien focussen we ons te veel op enkel CO2. Hoe komt het dat waterdamp blijkbaar volgens de studie zo'n grote invloed heeft nu in vergelijking tot vroeger? Hier vind ik niets over terug, maar wil het wel weten...

Misschien moeten we eerst de wetenschappelijke argumenten aanhoren en nadien reageren. Misschien is CO2 niet de enige boosdoener en moeten we ook andere factoren aanpakken... Het zou zot zijn nu enkel CO2 te minderen om binnen 10 jaar vast te stellen dat we de rest vergeten zijn...

Klimaatopwarming ga je niet tegenhouden met wat prutsen aan de CO2 balans... misschien tijd dat we ons daarvan bewust worden. Een ecosysteem is opgebouwd uit een evenwicht, dat nu danig verstoord is... dit moet je opnieuw in balans brengen door alle factoren aan te pakken.

Wellicht zal ik nu pas discussie openen!

Anoniem.

afbeelding van hans-11
01/08/2007 - 16:35

Waarde heren,

Het desbetreffende artikel met de verregaande conclusies is enkel gepubliceerd in een enkele krant, amper die naam waardig, zijnde het Laatste Nieuws. Het is al langer dan vandaag geweten dat de conclusies die deze krant trekt louter gericht zijn op sensatie en allesbehalve op accurate berichtgeving, waarschijnlijk te saai. De berichtgeving in het vrt-middagnieuws werpt een heel ander licht op dit rapport. Trek zelf uw conclusies.

afbeelding van maarten-1
01/08/2007 - 16:48

correctie van het KMI op website BBL

"Update: Ondertussen heeft klimatoloog Luc Debontridder van het KMI expliciet gesteld dat het hier om een ongelukkig misverstand gaat. Het KMI-rapport dat eind deze maand gepubliceerd wordt zal een overzicht bevatten van de evolutie van zonneschijn, temperatuur en neerslag in België waaruit zal blijken dat ook in België het klimaat verandert. Voor het overige sluit het KMI zich aan bij de conclusies van het IPCC."

Hier kan ik het KMI wel volgen nl. die warme periodes de laatste tijd hier zullen (ook) wel andere redenen hebben. Anders zou eht er wel heel dramatisch uitzien.

afbeelding van luc-18
01/08/2007 - 19:29
Luc

Mijnheer Debontridder heeft wellicht de feiten juist, maar de concluderende interpretatie die in de krant kwam is minstens onvolledig te noemen.

Het is toch de normaalste zaak van de wereld dat men focust op dat wat beïnvloedbaar is. Hoe groot dat deel precies is, is niet relevant. Zelfs al kunnen we maar een paar percentjes beïnvloeden: het kan voldoende kritische massa geven voor een kentering, zoniet toch de effecten milderen. Het verschil tussen vriezen en dooien slechts enkele tienden van een graad is.

Dat het menselijk handelen 'slechts' 20% tot 25% van het broeikaseffect veroorzaakt betekent alleen dat de inspanningen relatief harder moeten zijn om dezelfde resultaten te bekomen.

Het gevaar van het bewuste artikel is dat besloten wordt dat we niets hoeven te doen om de temperatuurstijging te proberen temperen en dat is in dit stadium van kennis bijzonder onwijs.

afbeelding van sublimator
01/08/2007 - 19:31

HLN heeft ondertussen het bewuste artikel blijkbaar weer weggehaald van haar site. Nu nog een rechtzetting in de krant van morgen, of moet ik daar niet op hopen?

afbeelding van karl herrebout
01/08/2007 - 19:43

Mij stoort vooral de kortetermijn-politieke-uitbuiting van het gegeven. In april was het veel te warm voor die maand, maar mei was koeler eind mei was het gedaan met de pret: het was precies herfst. En dan juli: om te wenen.

Hieruit wordt - vind ik - maar al te vlug de conclusie getrokken dat het klimaat aan het veranderen is. Uiteraard, beste forumlezers, is het klimaat geen constante.

Dat de mens daar zijn deel in doet, ja dat zou kunnen - maar om welke lieve reden Gods moet daarom taks geheven worden? Ik heb het hier al eerder gesteld: de overheid verliest geld door échte groene jongens: die minder energie verbruiken, consuminderen, etc. Alleen al de BTW van 21 % op alle energievormen is een cash cow voor de btw-begroting, geld uit de economie waar de overheid, geheel tegen de idee van minder verbruik, niet graag naast zou grijpen. Heel het debat (en het opdraven van allerhande door de staat betaalde wetenschappers) wordt gevoerd om de taksmolen te kunnen verantwoorden. Het heeft niks met de echte groene gedachte te maken.

Maar dat moet er jullie niet van weerhouden minder te verbruiken. Maar reken voor alle veiligheid maar eens eerst uit naar terugverdientijden en maximaliseer je belastingvermindering, leer ze maw een lesje.

afbeelding van fvo
01/08/2007 - 20:06
Fre

Karl,
Volledig met u akkoord. Dat ze nu ineens een begrotingsgat van 0,2% hebben gevonden zagen we echt niet aankomen ...
(ze hebben geen gebouwen meer om te verkopen zeker?)
Enfin, zoals ik al bijna 2 jaar zeg... de energiebaronnen helpen ons wel. Electrabel +20% met gas, Olie: 77Dollar/vat, Elektriciteit 13 à 17 c€/kWh, ...

Laat de onwetende mens maar werken voor zijn energie.

afbeelding van hendrik de corte
01/08/2007 - 21:27

Karl

Je bent tegen belastingen op energieverbruik en voor belastingkortingen voor energiebesparende maatregelen?

Weet je dat dit eigenlijk op hetzelfde neerkomt?
Gegeven een bepaald niveau van nodige overheidsinkomsten wordt elke belastingkorting mensen die ervan genieten noodzakelijkerwijs gecompenseerd door meer belastingen voor iedereen.
Gegeven een bepaald niveau van nodige overheidsinkomsten wordt elke meeropbrengst aan een bepaalde belasting gecompenseerd door minder andere belastingen voor iedereen.

Je zult opwerpen dat dit laatste in de praktijk niet klopt omdat de politici de andere belastingen niet zullen verlagen. Dit ligt echter niet aan een fout in mijn stellng maar wel aan de toepassing ervan in de praktijk door de politici.

Denk hier maar eens over na.

Zowel belastingkortingen als belastingverhogingen hebben een herverdelend effect.
Persoonlijk denk is dat een belastingverhoging op energie meer effect zou hebben op het verbruik.
Dat betekent natuurlijk niet dat je als individu niet best zo veel mogelijk gebruik maakt van de bestaande belastingkortingen en van premies voor energiebesparende maatregelen.

groeten
rik

afbeelding van karl herrebout
01/08/2007 - 21:43

@ Hendrik: mijn stelling overstijgt tegen of voor. Ik constateer droogweg dat de overheid zijn broek scheurt bij energieverlagende maatregelen. En dat doet pijn in de begroting van de geldhongerige kabinetten. Dus spreek men eigenlijk met een dubbele tong.

Maar ook de politiek-ideologische vleugel van Groen! is op die manier simpel te pakken. Ze positioneren zich aan de linkerkant en zijn dus pro meer overheid. Nochtans is de overheid meestal de minst efficiënte 'producent'. Voor een partij die het verbruik van (natuurlijke) bronnen wil beperken een vrij ernstige patstelling. Tenzij ze er natuurlijk willen voor uitkomen dat ze eigenlijk gewoon de 'vijanden van het kapitaal zijn', zoals men dat ouderwets zou plegen te zeggen met een Ché Guevara t-shirt aan.

PS. subsidies is niet gelijk aan gerichte taksen. Daarvoor moet ik even Decoster zijn cursus bovenhalen, maar daar bestaat volmondige economische theorie over. Subsidies zijn beter, maar niet zaligmakend. Uiteindelijk moet er steeds economische meerwaarde zijn, wil je dat een ecologisch verantwoorde wijziging het op lange termijn uithoudt.

afbeelding van dirk vh-1
01/08/2007 - 22:01

@karl
Je schrijft:
"Ik constateer droogweg dat de overheid zijn broek scheurt bij energieverlagende maatregelen."

Dit valt wel mee denk ik. Als je een premie krijgt waardoor je toch gaat investeren wordt een deel van de premie terugverdiend door de btw op materialen en uren van de aannemer. Door energieverlagende maatregelen wordt eveneens werk gecreerd en zal de overheid dus extra belastingen-op-arbeid binnen krijgen en minder werklozen moeten uitbetalen.
Besluit: energieverlagende maatregelen zijn investeringen door de overheid die op termijn terug verdiend worden.
In het buitenland zijn genoeg voorbeelden te vinden. Het verschil is misschien dat de belgische regeringen
a) een korte-termijn beleid voeren (hooguit tot de volgende verkiezingen)
b) er alles aan doen om Electrabel te bevoordelen (en dus initiatieven mbt alternatieve energie bemoeilijken door oa een onzeker investeringsklimaat te creeren)

Dirk

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/08/2007 - 22:20
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Hendrik,

Welk is het herverdelend effekt van subsidies aan PV ? Op individueel vlak geen probleem, degene die het plaatst kan er aan uit dank zij de groenestroomcertificaten, op maatschappelijk vlak (de bevolking in zijn geheel, de belastingbetalers) is het je reinste kapitaalvernietiging. Maak de kosten/baten berekening van PV maar eens :
investering 5000 €
jaarlijkse opbrengst 127,5 €
jaarlijkse afschrijving 166,66 €
Dat is dus een negatief rendement, waarbij na 30 jaar ook het beginkapitaal vernietigd is !

vr gr
Pluto

afbeelding van Rudy Martens
02/08/2007 - 07:20

98% van de petroleumproductie wordt gebruikt voor verwarming, vervoer (vliegtuigkerozine, autobenzine, diesel...) en smeerolien.
De overige 2% is voor hetgeen wij omschrijven als "chemische industrie" (petroleumraffinaderijen behoren er natuurlijk ook toe).
Het is die 2% die gebruikt worden voor kunststoffen, geneesmiddelen, synthetisch textiel enz. enz.

Men weet dus dat het pijnlijke punt verwarming van 'onze' huizen en 'ons' o zo heilige vervoermiddel is.

afbeelding van hendrik de corte
02/08/2007 - 08:06

Pluto

Je hoeft hier geen dingen te zoeken die ik niet geschreven heb. Ik heb me niet uitgesproken over rendement van pv.

Welke herverdeling ik bedoel, zal ik uitleggen met een al te simplistich voorbeeld:
- Stel voor dat de helft van de belastingbetalers een overheidsubsidie krijgt van 1000 euro.
- De overheid kan deze subsidies maar betalen dank zij 500 euro belastinggeld van alle belastingbetalers.
- De herverdeling bestaat er dus in dat degenen die geen subsidie krijgen 500 euro armer worden en degenen die wel subsidie krijgen 500 euro rijker.

Karl
Het is natuurlijk inderdaad zo dat serieuze taksen de belastbare basis verminderen (denk aan de taks aan sigaretten: men gaat ze ofwel halen in het buitenland ofwel minder roken) en daarom vanuit begrotingstechnisch standpunt niet aantrekkelijk zijn vanaf een niveau dat het echt begint te werken want geen stabiele inkomsten garanderen.
Toch zijn er ook succesverhalen met taksen. Wanneer is de Vlaming echt beginnen zijn afval sorteren? Toen de huisvuilzak duur werd natuurlijk.

Taksen zijn echter niet populair, belastingkortingen wel. Gezien de invoering een politieke beslissing is laat de keuze zich al raden.
Voor een maximaal effect is de gezamenlijke inzet van de twee maatregelen het meest efficiënt, dat lijkt me toch logisch.

Nog iets anders: er bestaan belastingkrotingen en fiscale aftrekken van allerleid aard. De federale overheid promoot die niet echt zelf uitbundig. Voor sommige zaken zoals pensioensparen wordt de promotie uitvoerig gevoerd door de banken omdat die er zelf aan kunnen verdienen. De promotie van de energiebesparende maatregelen door de bouwsector bestaat wel maar op een veel minder intens niveau.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
02/08/2007 - 08:19

Nog even terug naar het begin.
De kop in HLN luidt: "KMI veegt gevaar CO² van tafel".
Deze kop is niet eens een goede samenvatting van het artikel zelf (dat dus blijkbaar op zijn beurt al geen goede weergave is vanhet eigenlijk rapport van het KMI).
Het is wel de kop die bij veel mensen zal blijven hangen, hoe hard er de volgende dagen ook nog tegenbeargumenteerd wordt.

Als het straks eens serieus vriest zullen er ook weer mensen opstaan die daarin het bewijs zien dat het allemaal niet klopt.

Of je het nu graag hebt of niet, ik vrees dat er een probleem is en zal blijven met het draagvlak voor een beleid dat alleen op het klimaatverhaal is gebaseerd.

Er zijn tal van redenen om minder energie te verbruiken en om alternatieven te ontwikkelen (verontreiniging, uitputting, sociale cf kostprijs, zelfs geopolitieke). Het klimaat is maar één van de redenen. De milieubeweging zou - ook uit tactische overwegingen - best haar woordgebruik aanpassen en alle populaire woorden met -klimaat (-beleid, - minister, ...) vervangen door -energie, of minstens -energie en klimaat.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
02/08/2007 - 10:34
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

"De herverdeling bestaat er dus in dat degenen die geen subsidie krijgen 500 euro armer worden en degenen die wel subsidie krijgen 500 euro rijker."

Daar zit net de fout in jouw redenering : in het geval van PV (ik haal dat aan als voorbeeld, niet jij) wordt niemand 500 € rijker, iedereen wordt wél 500 € armer.

vr gr
Pluto

afbeelding van luc dekoninck-1
02/08/2007 - 11:04

De uit zijn context getilde opmerking over H20-damp levert weer wat voer op voor discussie. Eigenlijk is dat hetzelfde debat als de 'swindle'. Het probleem is: wat is de oorzaak en wat het gevolg.

In de 'swindle' spreken ze vooral over het feit dat in geologische gegevens de CO2 de temperatuur volgt en niet omgekeerd. Wat nu gebeurt heeft geen geologische tegenhanger in het verleden. We laten massa's vastgelegde CO2 vrij in onze atmosfeer en draaien zo de oorzaak en gevolg mogelijk om. Die verhoogde temperaturen door de CO2-uistoot veroorzaken meer verdamping en verhogen dus zo goed als parallel de hoeveelheid waterdamp. Als H20-damp dan belangrijker is dan CO2 in het broeikaseffect, dan is dat gewoon gekoppeld aan de CO2. De manier waarop de krant het nieuws brengt zal het KMI de haren ten berge doen rijzen.

afbeelding van hendrik de corte
02/08/2007 - 11:06

Pluto

Je haalt twee zaken door elkaar. Ik ga hier dan ook niet verder op in.

Wel nog even over pv. Installatie van pv is inderdaad geen "rendabele investering". Belastingkorting, groenestroomcertificaten zijn dan ook niet in de eerste plaats bedoeld om energie te sparen, dat geld zou "rendabeler" kunnen geïnvesteerd worden in isolatie.
Voor zover ik weet is de steun voor pv bedoeld om een industrie te laten ontwikkelen in de hoop dat het op lange termijn wel "rendabel" wordt.
Of dit de goede aanpak is weet ik niet. Laat ons over tien jaar nog eens afspreken op dit formum, dan zullen we het misschien weten.

Als particulier hoef je je daar niets van aan te trekken:pv installeren is voor de persoonlijke financies financieel rendabel (inderdaad alleen dank zij de steun).

groeten
(tot over 10 jaar?)
rik

afbeelding van tomasz-2
02/08/2007 - 13:34

Luk,

Je slaat de nagel op de kop:
Een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer veroorzaakt (een voor mijn part een marginale) opwarming van de aarde.

Effecten: meer verdamping van water (inderdaad een héél straf broeikasgas), permafrost begint wereldwijd te smelten waardoor er massas methaan ontsnappen (ook een sterk broeikasgas).

Resultaat? Nog meer waterdamp in de atmosfeer-> meer droogte, en mits de eventuele hulp van een paar gefrustreerde ex-boswachters bosbranden bij de vleet. DUS (moet ik het nog neerschrijven?) meer CO2 en dus ook weer meer waterdamp in de atmosfeer.

En of water of CO2 nu het belangrijkste broeikasgas is doet er mij eerlijk gezegd niet toe. Wat belangrijker is: opwarming van het klimaat is OP ZICH een oorzaak voor een verdere opwarming. Reden genoeg om een beetje spaarzaam om te springen met de CO2 die we met z'n allen de lucht in pompen, me dunkt.

afbeelding van tomasz-2
02/08/2007 - 13:37

@ PLuto:

Misschien levert PV op lange termijn wel een ongeloofelijk economisch voordeel op?!

En hier hebben we het dan over een herverdeling niet enkel binnen ons rijk Belgisch luxelandje, maar op wereldschaal!

afbeelding van Anonieme gebruiker
02/08/2007 - 15:41
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Tomasz,

Ik heb echt niets tegen PV zulle ! Ik heb wel iets tegen een overheid die aan kapitaalsvernietiging doet onder het mom van een markt te creëren en bepaalde ontwikkelingen te gaan versnellen. Wat een arrogantie van dit kleine landje, het effekt van die kapitaalsvernietiging op de ontwikkeling van PV is nulkommanulniks.

vr gr
Pluto

afbeelding van die
02/08/2007 - 16:16
die

over zoveel PV gaat het nu ook weer niet, reken hierbij nog een terugverdieneffect door belastingen, btw en minder werkloosheidsuitkeringen en het zal allemaal wel meevallen.

En dat België dringend actie moest ondernemen om de 'pv-industrie' in België van de grond te krijgen wordt bewezen doordat de achterstand die we al hadden op bv Duitsland vanwaar nu de meeste pv worden ingevoerd -meen ik te weten :)-

afbeelding van sublimator
02/08/2007 - 16:31

Hoe berekent men eigenlijk het terugverdieneffect van PV?
Ik mankeer een belangrijke factor: de prijs van de energie de volgende DERTIG jaar!
Glazen bol?

afbeelding van maarten-1
02/08/2007 - 18:54

bedenking
op dit moment draaien er zo een 40.000 vliegtuigmotoren, een paar miljoen automotoren, een paar duizend energiecentrales, verschillende duizenden scheepmotoren, vele verwarmingsinstallaties, spuwen duizenden fabriekschouwen afgassen in de lucht,staan er heel wat bossen in de fik ...

Gisteren ook, morgen opnieuw, daarna ook ...

Heeft dit geen invloed ...

afbeelding van lucvt
03/08/2007 - 17:04

Luc en Thomas

de hoeveelheid verdamping van het water wordt meer beïnvloed door de rechtstreekse inval van zonnelicht dan door de kleine temperatuurstijging van het water! Wetenschappers zijn overal in de wereld verrast geweest dat de verdamping van het water vertraagde, ondanks dat de temperatuur steeg op aarde.

Verdamping heeft dus meer te maken hebben met de kracht van de lichtfotonen die op het water botsen. Ik was tenzeerste verrast door die studie.

Professoren merkten ook op dat daar waar de atmosfeer vervuild is door kleine partikels van industrie, verkeer en andere invloeden (bvb vulkanen) er meer kleine waterdruppeltjes gevormd worden in de bovenste laag van de atmosfeer. Dat weerkaatst dan een surplus van 10% zonnelicht naar de iele ruimte en doet de verdamping op Aarde dalen.

Hierdoor creëerde Europa in zijn industriële jaren een wijziging in de verdamping der zeeën. De Saheldroogte indertijd was daar het rechtstreeks gevolg van. Maar dat was niet zo erg want er waren maar enkele miljoenen slachtoffers. Wat ze nu zien is dat de vervuilende industrie zich naar Azië heeft verplaatst. Daar merken ze nu plots ook veranderingen in moessonregens of droogteperiodes. Professoren waarschuwen voor een wereldramp, want je zal meer dan 1 miljard mensen niet kunnen laten creveren op de manier als wij deden met de Sahelbewoners.

Pagina's

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.