bouwvergunning verplicht? | Ecobouwers.be

U bent hier

bouwvergunning verplicht?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Slimboy
18/11/2014 - 14:53

Wij hebben een huisje gekocht van mijn onkel die overleden is. De bedoeling is niet dat wij er gaan wonen, maar we willen het opknappen en verhuren. Het is een tof huizeke, niet al te groot maar met een mooie tuin aan.

Omdat het redelijk klein is (beneden 1 ruimte die keuken maar ook eetkamer, living is van 3x5m, zelfde grootte boven dus badkamertje en 1slaapkamer), denken we erover om het te vergroten met een aanbouw. Alleen, moet je daar een aanvraag voor indienen, zelf wanneer het een volledig houten structuur wordt, en moeten we via een architect gaan?

3 Reacties

Reacties

afbeelding van koen-44
18/11/2014 - 15:49

Werken aan en rond de woning

UitbreidenUitbreiden

Voor het uitbreiden van een woning is in regel een stedenbouwkundige vergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding

Vrijstelling*

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van vergunning. 

Melding*

Voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of  een kleine gelijkvloerse uitbreiding wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.

Er geldt een maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda’s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.

De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen die

  • niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond
  • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen
  • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven
  • tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Voorbeeld: Brecht en Klaar hebben net een rijwoning gekocht en wensen deze achteraan uit te breiden met een veranda. De veranda heeft een oppervlakte van 36 m². Voor de verbinding tussen de woning en de nieuwe veranda dient in de dragende achtergevel een nieuwe opening gemaakt te worden. Brecht en Klaar zullen dus een architect onder de arm dienen te nemen bij de opstelling van hun meldingsdossier.

Medewerking architect

Als voor het bouwen van de bijgebouwen constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect  betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.

 

afbeelding van den Pierre
21/11/2014 - 17:38

Voor het zetten van een aanbouw moet ge altijd een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, zowel voor een houten aanbouw als een stenen.

Ge hebt normaal gezien ook een architect nodig.

Verder is het verschil tussen een houten aanbouw en een stenen aanbouw voornamelijk de funderingen. Voor een houten aanbouw hebt ge veel minder stevige funderingen nodig, het is ook minder zwaar!

Ge kunt waarschijnlijk ook nog wel een premie krijgen voor een houten aanbouw, zeker wanneer ge er een passieve aanbouw van maakt, dat betekent dat die zo goed als geen energie nodig heeft.

Zeg, tegenwoordig zijn er ook bedrijven die u kunnen begeleiden bij het zetten van een aanbouw: zij zeggen u alles wat nodig is, moet ge een stedenbouwkundige aanvraag indienen, waarneer hebt ge een architect nodig, hebt ge recht op premies, waar kunt ge terecht voor de werken zelf en dergelijke meer. Succes in ieder geval!

afbeelding van irvano
22/11/2014 - 21:47

Overweeg bij verhuur of het wel rendabel is om een aanbouw te zetten.

Als er boven maar 1 slpk is, wat is dan de meerwaarde van een aanbouw?

3x5 lijkt me wel heel klein... 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.