Blowerdoor | Ecobouwers.be

U bent hier

Blowerdoor

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Horie
25/11/2015 - 14:45

Beste,

 

Het wordt ondertussen dringend tijd dat wij onze nieuwbouw woning aan een blowerdoortest onderwerpen.

Hier heb ik wel een zorg: Onze kelder valt onder het beschermde volume (gezien de keldertrap in de garage is, en deze niet afgesloten is met een deur). En in onze kelder zijn ventilatieopeningen naar de kruipkelder, en naar buiten toe.

 

Nu had ik contact opgenomen met de firma die ons EPB berekend heeft voor meer info, en zij zeggen dat we die ventilatieopeningen niet mogen afplakken, noch de deur naar de garage gesloten houden.

 

Maar gezien het hier over een 5 - 6 tal openingen gaat met een diameter van 16-20cm, lijkt het me dat we die blowerdoortest nooit zullen slagen...

 

We hebben momenteel een E-peil van 52 (berekeningswijze met meeste strafpunten), en hopen onder de E50 te komen, gezien we dan een korting krijgen op ons kadastraal inkomen.

Wat is jullie feedback hieromtrent? Mogen we afsluitbare ventilatieroosters in die openingen plaatsen? Is het ook mogelijk om te stijgen in E-peil (dus slechter te doen als het berekende)?

 

Alvast bedankt!

14 Reacties

Reacties

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
25/11/2015 - 14:55

 

 

Is uw kelder geïsoleerd van het terrein? Indien deze kelder niet geïsoleerd is, is het m oeilijk deze bij het beschermd volume te rekenen. De deur naar een inpandige garage moet open blijven tijdens de proef. Maarwat indien de garage deel uitmaakt van een kelder die niet tot het beschermd volume zou behoren? Ik veronderstel dat ge in dit geval een isolerende deur naar de kelder toe kunt installeren, en deze toe houden tijdens de proef. Dit zijn slechts veronderstellingen van mijnentwege.

afbeelding van Horie
25/11/2015 - 15:20

Dag Pierre,

 

Bedankt voor je feedback.

Onze kelder is geïsoleerd.

Een deur naar de kelder plaatsen zal niet direct mogelijk zijn. De toegang naar de kelder is een trap met railing, dus geen deuropening.

afbeelding van limer
25/11/2015 - 15:48

Waarom is hier niet eerder aan gedacht?

Als je kelderruimte behoort tot het geïsoleerd volume, waarom staat deze dan vol gaten?

Welk type ventilatie heb je?

Kan je geen ventilatie bij voorzien in de kelder, en die gaten afdichten?

 

afbeelding van Horie
25/11/2015 - 16:05

Ja, das een goeie vraag.

Dit is eigenlijk nooit ter sprake gekomen, niet bij EPB, niet bij architect.

Misschien niet onbelangrijk is dat we praktisch alles zelf gedaan hebben, dus kelder, ruwbouw, ...

 

We hebben een systeem D, maar geen kanalen in de garage en kelder. De kelder is dus 'natuurlijk' geventileerd.

Mogen die ventilatiegaten gewoon dicht in de kelder? Schuim inspuiten en stop erin? Of afsluitbaar ventilatierooster?

afbeelding van limer
25/11/2015 - 16:32

Welke functie hebben die ruimtes in de kelder?

Waarom heb je deze binnen het beschermd volume gehouden?

Je zal er alleszins iets van ventilatie moeten voorzien, dus ofwel de natuurlijke, zoals nu voorzien is (maar absurd in combinatie met een systeem D!)

Ofwel afdichten, en je systeem D aanpassen met bijkomende leidingen, zodat ook je kelder mee geventileerd wordt.

Af je alles zelf gedaan hebt of niet, maar niet de oorzaak zijn.

De architect had dit in zijn ontwerp moeten voorzien. Dus ofwel natuurlijke ventilatie, maar dan buiten beschermd volume, achter een luchtdichte deur, ofwel binnen het volume, met de nodige ventilatievoorzieningen.

Je mag voor de blowerdoor niet zomaar die gaten dichten, zonder eerst een alternatief te hebben.

 

Eigenlijk heb je nu een geïsoleerde woning, met balansventilatie, die rondom vol gaten staat....

 

Dit zegt de EPB erover:

5.7 Hoe moeten kelders en zolders binnen het beschermde volume van woongebouwen geventileerd worden ? Volledig of gedeeltelijk ondergrondse ruimten of ruimten direct onder het dak en binnen het beschermde volume worden ondergebracht onder het type ruimte dat het best overeenstemt met de beoogde bestemming. Dat kan een droge ruimte zijn (een speelkamer, een hobbyruimte, een logeerkamer, …), een natte ruimte (wasplaats, badkamer, keuken, wc …), maar ook bergruimten, een garage indien bereikbaar, een stookplaats, brandstofopslagplaats … Versie juli 2015 Invoer in EPB-software 3G Invoer in EPB-software Vlaanderen Invoer in EPB-software 3G tt Vlaanderen is energie 21 EPB Ventilatiedocument : residentieel De ventilatievoorziening wordt in overeenstemming gebracht met het beoogde ruimtetype. Dergelijke ruimten worden niet gedefinieerd als kelder en zolder in de zin van de voorschriften uit de NBN D50-001 §5.7.

afbeelding van charel
25/11/2015 - 20:26

Horie,

Vreemde situatie, er is een architect, er is een EPB man en er is een leverancier/installateur van het D-systeem. En niemand heeft dit zien aankomen?

Je moet hier een aanpassing doen, niet enkel voor die blowerdoortest maar ook om uw ventilatiesysteem en zijn warmterecuperatie niet te verstoren. Op deze manier kan dat niet effecient werken.

Mogelijke oplossingen:

- je isoleert de woning ten opzichte van de garage en je plaatst een luchtdichte deur tussen garage en woning. Je plaatst dus de garage en de kelder buiten het gisoleerde luchtdichte volume. Je behoudt de natuurlijke ventilatie in de kelder.

Of:

- je maakt een uitbreiding van het ventilatiesysteem met een afzuigpunt in de kelder en in de garage, of een toevoerpunt in de kelder en een afvoerpunt in de garage en je dicht die natuurlijke ventilatieopeningen. Enfin bespreken en herberekenen met de drie bovengenoemde heren.

afbeelding van Horie
26/11/2015 - 08:56

Hallo Charel,

 

De ventilatie hebben we zelf gelegd, nadat er een plannetje was uitgetekend door iemand van de firma waar we ons ventilatiesysteem en bijhorende onderdelen hebben gekocht (ze plaatsen ook, maar wij hebben zelfbouw gekozen).

Hiervoor is die persoon ook verdergegaan op wat in ons EPB verslag stond, namelijk ventilatie voor garage en kelder n.v.t.

Ook onze architect heeft hier niets over gezegd.

 

Daarom dat ik nu toch eerder verwonderd ben.

 

Denken jullie dat hierdoor de blowerdoor test ons niet onder E52 zal krijgen?

Het is niet onze bedoeling om passief te zijn of dergelijke, en we hebben tot nu toe eigenlijk helemaal geen problemen met de temperaturen en verbruik. Alles is aangenaam dezelfde temperatuur, buiten de garage en kelder die iets frisser zijn.

afbeelding van charel
26/11/2015 - 09:57

Horie,

De test zal zeker slecht zijn. Ik weet niet hoe veel dat van invloed gaat zijn op dat puntensysteem.

Ik maak me ook volgende bedenking: Stel dat bij een bepaalde slecht waarde van luchtdichtheid er geen enkel voordeel meer is en je kunt nu al voorspellen dat het zo zal zijn, heeft het dan nog wel zin om die test te laten doen, het is misschien weggegooitd geld.

Als je om die test niet meer bezorgd moet zijn dan zou je enkel de deur tussen garage en de woning zo luchtdicht mogelijk kunnen voorzien. De garage en kelder zitten dan nog wel in de geisoleerde schil maar niet meer in de luchtdichte schil. Het systeem D wordt hierdoor dan niet meer nadelig beinvloed.

 

afbeelding van robin demey
26/11/2015 - 13:01

Uiteraard heeft die firma er geen rekening mee gehouden als je de kelder en garage als dusdanig omschrijft.

Maar jij gebruikt ze wel als onderdeel van de verwarmde/luchtdichte schil. Maar dan niet luchtdicht...

 

Je zal een keuze moeten maken. Helaas wel een beetje aan de late kant. Maar een luchtdichte binnendeur zal waarschijnlijk de enige goede oplossing zijn.

afbeelding van limer
26/11/2015 - 13:47

Maar is een luchtdichte deur voldoende?

Aangezien de garage wel deel uitmaakt van de geïsoleerde schil, moet de garagedeur ook open staan bij een blowerdoor test.

Zoals ik het begreep, moet je bij een geïsoleerde inpandige garage, zorgen voor een goede luchtdichting van je garagepoort, aangezien alle binnendeuren, ook die naar de garage dienen open te staan bij de blowerdoor.

Ik weet niet of de strengere regels momenteel al van toepassing zijn voor de blowerdoortesten, of dat dat pas vanaf 1 januari is?

Anders heb je er ook foefelaars tussen zitten, die wel een deur durven sluiten, om tot een beter resultaat te komen, hetgeen niet toegestaan is.

afbeelding van robin demey
26/11/2015 - 16:48

Als er geen verwarming voorzien is in de kelder en garage lijkt me het niet logisch om deze binnen het verwarmd volume te plaatsen. En zeker niet binnen het luchtdicht volume. De EPB zal mss wat moeten worden aangepast.

afbeelding van limer
26/11/2015 - 16:53

Ik weet dat bostoen in zijn passiefhuizen de inpandige garages binnen het geïsoleerd en binnen het luchtdicht volume neemt.

Als de binnenmuren tussen garage en overige ruimtes niet geïsoleerd zijn, en de buitenmuren van de garage wel, denk ik dat het zowiezo binnen het geïsoleerd volume komt.

In principe is het geïsoleerd volume gelijk aan het luchtdicht volume.

Maar zowiezo, is er op voorhand onvoldoende over nagedacht geweest door de architect.

afbeelding van limer
26/11/2015 - 13:43

Inderdaad, zoals hier al voorgesteld, zal het eenvoudigst zijn, om een luchtdichte deur te plaatsen tussen woning en garage, en zo zowel garage als kelder buiten de luchtdichte en verwarmde schil te houden.

De kelder mag dan ook enkel als kelder/berging gebruikt worden, en dus niet als speelkamer, saunaruimte, .... en dient dus onverwarmt te blijven.

Wil je ze toch verwarmen, en gebruiken als leefruimte, dan dien je je ventilatie D aan te passen, en uit te breiden naar de kelder toe.

Die blowerdoor gaat niet veel nut hebben. Dat is zoals een blowerdoor bij een luchtdicht huis, waar de raam open staat.

Waarom hebben jullie de kelder geïsoleerd?

Waarvoor worden die ruimtes gebruikt?

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
29/11/2015 - 11:32

 

 

Wij hebben ook een inpandige garage binnen in het beschermd volume. De blowerdoorproef is een zestal jaren geleden gedaan, maar ik was er op dat ogenblik niet zelf bij. De garage wordt verlucht door roosters boven twee toe vensters die op éénzelfde gevel uitgeven. Maar ik meen me te herinneren dat deze roosters gewoonweg gesloten mochten staan. De garagedeur moest wel open blijven. De proef werd hernomen met de garagedeur dicht. Het verschil was niet zeer groot. Dit wil zeggen dat de garagepoort goed luchtdicht is, en dit schijnt ook erop te wijzen dat de roosters toe stonden.

 

Acht à negen jaren geleden werd er minder aandacht aan de luchtdichtheid besteed. De werken werden op dat ogenblik naar beste vermogen door goede vaklui uitgevoerd. Het resultaat was:

q50 = 4,2 m³/m².h  in plaats van de 12  m³/m².h bij ontstentenis. Dus de moeite waard om de proef te doen.

n50 = 2.8 volumes per uur  met de garagedeur open

n5O = 2,55 volumes per uur met de garagedeur toe.

 

Kunt ge niet de verluchting van de garage en van de kruipkelder apart houden?  Het is nooit goed dat er een open verbinding tussen de kruipkelder en het huis bestaat.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.