Biofuels voor gecentraliseerde energieproductie | Ecobouwers.be

U bent hier

Biofuels voor gecentraliseerde energieproductie

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Zaza
31/03/2008 - 14:22

Langs professionele weg (gebiedsbeheerder) ben ik vrij nauw betrokken bij de inplantingsproblematiek van energiecentrales in Vlaanderen.

De media staan momenteel vol van als dan niet gefundeerde berichtgeving over nieuwe energieproduktie, gaande van steenkool over gas naar biobrandstof en volledig groene technieken als zon/wind/warmte.

Over biobrandstof heb ik steeds een erg slecht buikgevoel gehad: mogelijke voedingsstoffen voor mens of vee gebruiken als brandstof, daar waar onze aarde het nu reeds moeilijk heeft om met gewassen alle monden te vullen, lijkt me vrij pervers. Bepaalde afvalstoffen van de landbouw hergebruiken is natuurlijk minder een probleem. Toch als het gaat om brandstof voor onze transportsystemen.

Deze zelfde gewassen of resten ervan gaan omvormen tot olie, om die dan te gebruiken als brandstof voor gecentraliseerde energie-opwekking lijkt me echter uit den boze. Als we deze omvorming tot olie gaan doordrijven, dan lijkt me een benutting voor onze problematische transportnoden prioritair. De ontploffingsmotor zal immers nog wel even een feit zijn. Voor gecentraliseerde energieproduktie zijn er immers andere alternatieven, zowel naar uitstoot als grondstof toe.

Wat is de mening van het forum hierover?

23 Reacties

Reacties

afbeelding van bertvdg
31/03/2008 - 14:57

Energie halen uit biofuels zoals Pure Planten Olie (PPO) of bio-ethanol lijkt mij geen oplossing voor brandstoffen van transportmiddelen. De oliedorst van de wereld is hiervoor veel te groot. Om een vrachtwagen een jaar te laten rijden heb je al gemakkelijk een 10Ha koolzaad nodig, als het nog niet meer is....

Hoewel deze brandstof CO² neutraal is zal het maar een klein deel van de brandstofbehoefte kunnen voldoen. Het zal pas haalbaar zijn als men plots een motor kan vinden die nog eens 10 keer minder verbruikt of ze nu doen.

Daarbij is deftige landbouwgrond al schaars. Om nog te zwijgen over het voedselprobleem dat in de wereld heerst en dat wij gewoon graan, plantenolie of suikerbiet gaan opstoken...

Aan de andere kant van de wereld gaan nu bossen tegen de vlakte om palmolieplantages aan te leggen. Het zou er anders moeten aan toegaan, bomen aanplanten om de CO² te neutraliseren...

Gecentraliseerde energieproduktie uit biobrandstoffen kan volgens mij ook maar beperkt.

Een boer die zijn mestoverschot gebruikt om biogas te maken lijkt leuk maar die zijn inbreng is ook maar aan de marginale kant. Een grote centrale bouwen die op plantenolie draait lijkt leuk maar brengt toch ook een zekere zwaveluitstoot met zich mee, transportoverlast voor de buurt...

Ondanks het biobrandstoffen zijn brengen deze toch een zekere vervuiling met zich mee. De CO² is mss wel neutraal maar PPO heeft toch ook een zeker zwavelgehalte dacht ik die verantwoordelijk is voor onze zure regen.

Voor decentrale energieproductie zijn wind, water en zon de beste manier om op grotere schaal energie te produceren. Hun vervuiling in verhouding met kosten en teruggeleverde energie zijn het best.

Men moet dringend meer investeren om het rendement van PV panelen op te drijven, betere generatoren voor windturbines, andere materialen voor de bouw hiervan, betere baterijen...Er is nochtans kapitaal genoeg in de wereld om dat te doen. Mocht men het bedrag van defentie van de VS investeren in onderzoek naar groene energie waren we er mss al uit....

afbeelding van wonko
31/03/2008 - 15:09

Ik herhaal hieronder even een berichtje dat ik in oktober al eens op dit forum plaatste:

Inderdaad, plantaardige olie is geen oplossing voor onze brandstofnoden, het kan een marginale productie opleveren maar lijkt me redelijk inefficient.
En daarbij zou ik nog stellen dat je voor centrale energieproductie beter uitkijkt naar andere oplossingen. En ik zou zelfs duren stellen dat de maatschappij beter zou gediend zijn met veel kleine decentrale energieproducenten (van duurzame bronnen, zonnecellen, windmolens, watermolens, WKK, ....)

En mijn andere dada: de massale energie uit de getijdenstromingen in het kanaal eens capteren, ze liggen voor het grijpen!

******************************************
Volgens mij ligt de oplossing in het fotosynthetisch produceren van brandstoffen met behulp van gemodificeerde (eencellige) algen.

Zoek dus een olie-achtige stof of een alcohol die eenvoudig kan geproduceerd worden door die algen. Plant de nodige genen in en e hebt een perfecte productiefabriek van vloeibare brandstof. Je kunt misschien ook zorgen dat die producten in het omliggende medium gesecreteerd worden, eenvoudiger om te oogsten.

Met zo'n systeem kun je productie-units opzetten die het medium met de algen rondpompen in een soort van zonnecircuit waar ze zonlicht kunnen omzetten in brandstof. Ergens in dat circuit zuiver je de geproduceerde brandstof uit het medium en je bent op dreef.

Het grote voordeel van zo'n oplossing is dat je de machines die vandaag gebruikt worden (transport, fabrieken, ....) niet moet vervangen.

Waar wachten we op?
******************************************

afbeelding van siegfried
31/03/2008 - 15:19

Didier,

De boeren mogen sinds de herfst vorig jaar geen koolzaad en dergelijke meer zaaien van de EG omdat het voedseltekort een probleem wordt. En dan nog het schaarse voedsel gaan gebruiken als energiebron?
Tja, we leven in een rare wereld.

afbeelding van wonko
01/04/2008 - 08:43

Net iets gevonden over het capteren van energie uit zeestromingen.

http://www.lowtechmagazine.be/2008/02/windkracht-uit.html

Blijkbaar ben ik toch niet de enige die het heeft ingezien :-)

afbeelding van Anonieme gebruiker
01/04/2008 - 23:20
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Waarschijnlijk weer een druppel op een hete plaat maar..
Wat gebeurt er met het gras dat men maait langs de straten en snelwegen?
Goed drogen en verbranden in centrales of gebruiken in Biogas installaties, zou dat realistisch en economisch zijn?

afbeelding van bertvdg
02/04/2008 - 09:01

Het gevaar bestaat wel dat de kwaliteit van bermmaaisel niet altijd kan gegarandeerd worden. Neerslag van uitlaatstoffen, vervuiling door brandstoflekken en de niet te onderschatten vervuiling van Bv ruitenwisservloeistof en anti-vries kunnen de kwaliteit voor verbranding van bermgras aanzienelijk naar beneden halen.

Het aanbod bermmaaisel wordt op basis van productiecijfers
per ha en een inschatting van de totale lengte van de bermen geraamd op 200.000 tot 500.000 ton per jaar.

Met de bestaande infrastructuur wordt de maximaal beschikbare verwerkingscapaciteit voor bermmaaisel geschat op minder dan 20.000 ton per jaar. Door het structurele tekort aan verwerkingscapaciteit en de slechte composteerbaarheid van bermmaaisel, kan eventueel geopteerd worden voor verbranding met elektriciteitsproductie.

Met een aanbod van 200.000 ton/jaar en een stookwaarde van 3,6 GJ/ton, bedraagt het energiepotentieel van bermmaaisel 720 TJ. De potentiële jaarlijkse elektriciteitsproductie bedraagt dan ongeveer 44 GWhe (voor een voorziening van 13.000 gezinnen).

Bermmaaisel zal dus ook maar een beperkte inbreng kunnen hebben in de energievoorziening.

GFT afval laat zich niet gemakkelijk vergisten tot biogas waardoor ook deze bron niet rendabel blijkt als energieproductie. Het verwerken tot bodemverbeteraar is wel rendabel.

afbeelding van Zaza
02/04/2008 - 09:23

@Bert: m'n vraag ging meer over het feit dat, eens je (hopelijk enkel van afvalprodukten) olie hebt gemaakt, deze beter in het dieseltank terechtkomen dan in een elektriciteitscentrale. Voor deze centrales zijn er met de huidige technieken heel wat beter alternatieven, zowel naar duurzaamheid als uitstoot toe. Voor transportbrandstof zijn deze alternatieven er helaas nog niet op grote schaal.

@Jan: andere duurzame energiebronnen kunnen helpen, doch we zullen ze allemaal nodig hebben als we van kernfissie en steenkool willen afstappen

@Siegfried: probleem is dat je dit niet vanuit de EC geregeld krijgt. Is een mondiaal probleem dat een mondiale oplossing verdient. Maar gelijk heb je: om onze AUDI te voeden, moeten enkele 100'en families honger lijden

afbeelding van maarten-1
02/04/2008 - 12:57

Jan,

Onlangs stond er een artikel in het magazine van het KVIV over biobrandstoffen uit zwaarlijvige micro-organismen. De opbrengsten per oppervlakte zouden 5x hoger liggen dan bvb voor koolzaad olie.

Hoe dan ook in de boek 'de planeet wordt heet' van Jill Peeters staat bvb ook
dat met de gewassen voor biofuels geproduceert in de VS in 2006 kan je 100.000.000 mensen één jaar eten geven en
om een gezin met de wagen te laten rijden heb je 7 maal meer landbouwoppervlakte nodig dan om ze te voeden.

Bert,

Er is een vraag van 85 miljoen barrels per dag naar olie. Het belangrijkste lijkt me een bepaald percentage te vervangen door biofuels. Maakt het dan uit waar je biobrandstoffen (voor) gaat gebruiken? Behalve natuurlijk als je gezondheidsaspecten in rekening brengt (bvb liever voor landbouwvoertuigen biofuels om bodemverontreinigingen te vermijden of op locaties waar mensen mogelijk dampen van fuels inademen).

Groeten,

Maarten

afbeelding van bertvdg
02/04/2008 - 13:48

@ maarten:

Idd, er zijn al projecten om olie te maken uit algen.

Hun opbrengst is soms 10 keer groter dan die uit koolzaad. Algen verdubbelen zichzelf minstens 1 keer per dag en slorpen veel CO² op. Daarnaast hebben ze een waterzuiverende werking.

De algen moeten drogen en daarna worden ze geperst. Ze hebben al een algensoort die 50% olie bevat. De algenkoek is geschikt als vis en veevoeder. Er zouden ook nog andere grondstoffen van kunnen gemaakt worden.

afbeelding van maarten-1
02/04/2008 - 14:02

Bert,

Ook onz GFT dat nog grotendeels aeroob gecomposteerd wordt. Zouden we niet beter wat meer Dranko's plaatsen van OWS?

1 m³ GFT is dan 80 liter fuel equivalent in biogas.

http://www.ows.be/pages/index.php?menu=85

Maarten

afbeelding van rg
02/04/2008 - 17:39
RG

Energieproductie uit 1ste generatie biobrandstoffen is inderdaad niet zo duurzaam. Hierbij gebruikt men vooral klassieke landbouwgewassen als suiker-, zetmeel- en oliehoudende planten. Dit is mijn inziens niet zo duurzaam gezien de concurrentie met de voedselproductie en daarbij dat deze gewassen veelal redelijk wat input van productiemiddelen vragen, zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, ....

Echter de “tweede- generatie-biobrandstoffen” lijken mij duurzamer. Gezien men zich hier gaat richten op de kwalitatief "minder interessante" vormen van biomassa, men gaat dus meer de reststromen uit landbouw, bermbeheer, bosbeheer etc. ... een nuttig gebruik geven. Bermen dient men immers toch te maaien, waarom er dan geen nuttig gebruik voor zoeken/ontwikkelen.

Vergisten gaat vooral goed voor de GF fractie van GFT dacht ik. Ook gras kan men in principe wel vergisten. In de toekomst kunne we misschien wat verwachten van (flash-)pyrolyse: het maken van een bio-olie uit organische resten.

Op naar een biobased economy zou ik zeggen!

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
02/04/2008 - 20:19

RG,
die "kwalitatief mindere vormen van bio-massa" zijn anders wel broodnodige meststoffen voor de bodem oftewel humus ...
in mijn ogen ook geen oplossing dus, enkel een verschuiven van de problemen ...

afbeelding van siegfried
02/04/2008 - 20:46

Maarten,

Als je de GFT bak laat ophalen, heb je al een verbruik tot de plaats waar deze verwerkt word. Zoals Bart zegt, beter die humus gebruiken voor je ecologische groentjes te telen. Spaar je dubbel mee uit, je krijgt opde verbruikersplek lekkere groenten (en dient deze dan ook niet meer te importeren of te vervoeren van ik weet niet waar). En de ophaaldienst kan je ook al vergeten, want die vrachtwagen die elke 5 meter stopt, die verbuikt ook een pak brandstof en dat verminderd direct je rendement.

Bertvq,

Die algen, dat heb ik hier nog al gelezen, echter ben het nog nooit tegen gekomen in de media. Heb je hier niet meer info over of een website waar je dat eens kan zien?

afbeelding van guido-12
02/04/2008 - 21:55

Didier,

Het antwoord op een 'groene' toekomstige energievoorziening is geen eenduidig antwoord. Het zal hoe dan ook een mix worden
van verschillende manieren om electriciteit op te wekken.
Ik ben zeker geen voorstander van grootschalige projecten, de ontwikkelingen zullen immers de komende jaren steeds meer in een stroomversnelling komen. Stel dat een grootschalig project is afgewerkt zal dit immers reeds voorbijgestreefd zijn door nieuwe ontwikkelingen.
Ik geloof zeer sterk in het verhaal
van een decentrale produktie waarbij men kijkt per plaats (bijv. gemeente, regio) wat de mogelijkheden zijn. Op die manier zal men ook vlugger op de ontwikkelingen kunnen inspelen. Vele kleintjes maken immers een groot.

Guido

afbeelding van rg
02/04/2008 - 21:58
RG

Bart,

volledig akkoord dat men kringlopen niet dient te onderbreken. Dus genoeg dood materiaal in een bos, zodat het op termijn van voedingsstoffen wordt voorzien (en trouwens een positief effect heeft op de biodiversiteit).
Gezien vervuiling, stikstofdepositie is er echter in onze ecosystemen vaak een overschot aan voedingsstoffen, dus is een afvoer van nutriënten vaak noodzakelijk en zorgt dit voor een hogere biodiversiteit dan de voedselrijke systemen.

betreffende die algen:
http://www.algaelink.com

groeten

afbeelding van maarten-1
03/04/2008 - 11:01

Siegfried,

niet helemaal eens met je energiebalans vrachtwagen en GFT. Vermoedelijk zit er in dat GFT meer dan dat die vrachtwaagen verbruikt.

Voor de micro-organismen google eens op volgende items

"Zwaarlijvige" mciro-organismen: bron van biobrandstof en vitamines door Vandamme E. (titel artikel KVIV).

Maarten

afbeelding van bertvdg
03/04/2008 - 12:42

Nog iets...

Enkele bedrijven die er mee bezig zijn:

http://www.sbae.be/

http://www.ingrepro.com/website/

Hoe het technisch allemaal in zijn werk gaat om van algen biodiesel te maken weet ik ook niet juist. Het is waarschijnlijk een moeilijker proces dan PPO.

Je zou de olie eerst nog moeten bewerken met bio ethanol maar heb ook al andere dingen gelezen.

afbeelding van wonko
03/04/2008 - 13:40

Zeer interessante links over de algen, bedankt. Ik zal zeker bij mijn vader eens kijken in het KVIV tijdschrift. Ergens niet verwonderlijk dat mijn vroegere thesisbegeleider nu bezig is daarmee.

Maar hetgeen ik zelf in gedachten had gaat nog een stap verder. Nu selecteren ze algen die van nature uit een hoog gehalte aan olieën bevatten. Mijn suggestie is dat je die opbrengst nog hoger zou kunnen maken door genetische manipulatie. Die piste geeft ook meer mogelijkheden naar type stof die geproduceerd wordt. Je zou kunnen denken aan grondstoffen voor de petrochemie, aanmaak van plastics bijvoorbeeld.

Maar ik ben blij om te lezen dat er al concrete realisaties bestaan in die richting.
Binnen 20 jaar geen groendak op mijn garage maar een productie-eenheid voor brandstof! ;-)

afbeelding van maarten-1
03/04/2008 - 15:51

Jan,

genetisch gemanipuleerde organismen hebben altijd het nadeel dat dit ecosystemen volledig in de war kan brengen als ze in het milieu terecht komen.

Oppassen dus.

Blijkbaar worden die algen al lang gebruikt in cosmetica. In het Israel zou er al eentje staan voor energie productie.

Maarten

afbeelding van bertvdg
03/04/2008 - 18:32

Idd Maarten, met genetisch gemanipuleerde organismen kunnen er rare dingen gebeuren.

Laten we het eerst eens gewoon proberen i.p.v. weer direct in te grijpen in de natuur.

afbeelding van wonko
04/04/2008 - 08:24

Volgens mijn visie moeten genetische gemanipuleerde organismen ontworpen worden met een "veiligheidsknop". Een afhankelijkheid aan een bepaalde stof of een gevoeligheid voor een bepaald "toxine". Als je dan een contaminatie hebt in het milieu kun je ingrijpen.

Maar ook met niet gemodificeerde organismen kun je problemen hebben. Denk maar aan de huidige problemen met exotische lieveheersbeestjes die ingezet worden als biologische bestrijder van bladluizen. Maar eens ze weggevlogen zijn verdringen ze onze inheemse lieveheersbeestjes (ze eten ze zelfs op!). Of een meer bekend voorbeeld: de konijnen in Australie!

Hoedanook, dergelijke brandstofproductie moet per definitie gebeuren in een gesloten systeem. Zo ontwerpen dat er geen organismen (al dan niet gemanipuleerd) kunnen in de vrije natuur komen.

afbeelding van maarten-1
08/04/2008 - 13:50

ooit zelfs een docu op National Geographic gezien over algenplagen in California en het middenlandse zeegebied. Er werd zelfs geïnsinueerd dat in zuid-frankrijk een algenplaag zelfs onbewust veroorzaakt zou kunnen zijn door de aquaria van Jacques Cousteau. Deze laatste deed onderzoek op algen.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.