Binnenklimaat

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Onlangs heb ik een kooldioxidemeter gekocht om eens te verifiëren dat ons ventilatiesysteem goed werkt. 

Wat blijkt? De waarden zijn alarmerend, vooral in de slaapkamers.. Aangezien we een passiefhuis met balansventilatie hebben had ik verwacht dat de luchtkwaliteit goed tot redelijk zou zijn, maar dit blijkt niet het geval. Zonder luchten met open ramen in de ochtenden blijven de waarden op de slaapkamers veel te hoog. 

Zijn er mensen met gelijksoortige of andere ervaringen? 

Groeten,

John

Reacties

De CO2-waarden zijn alarmerend...

 

Dat lijkt mij sterk, alarmerend zijn waarden van boven de 15.000 ppm terwijl de gemeten waarden in de slaapkamers eerder rond de 1.500 ppm zullen liggen. Als er wel zulke hoge metingen gedaan worden zou ik eerst en vooral twijfelen aan de betrouwbaarheid van het meetapparaat. Vervolgens zou ik kijken of de gewenste ventilatiedebieten wel worden gehaald, het correct inregelen van ventilatiesystemen wordt nog wel eens overgeslagen bij gebrek aan geschikte meetapparatuur.

 

Alle reden om zo niet paniekerig te doen, de wereld vergaat niet met dat beetje meer CO2...

Hoi John,

Vertel je eens welke waarden je haalt?

In een slaapkamer en leefruimte kan je verloop van de waarden over een volledige dag geven?

Weet je welke debieten ingeregeld zijn?

Hier thuis heb ik een 10 jaar geleden eens gemeten. En idd je hebt echt wel een redelijk debiet nodig om het gezond te houden (dus onder 1.000a1.200ppm).
Gewoon laagste stand volstaat niet.

Voor de slaapkamers en nachten heb ik dat opgelost door het debiet snachts (tussen 1 en 6 uur) te verhogen (ongeveer 25% hoger dan overdag). Daarmee zitten we aan waardes nooit boven 1000ppm.

En dat gaat al een dikke 10 jaar goed.

Walter

Actiefhuis,

Wat noem je alarmerend, welke waarde's heb je gemeten?

Als er inderdaad te veel Co2 wordt gemeten dan is er wel degelijk iets mis, ofwel met de meetapparatuur ofwel met het ventilatiesysteem.

Bij ventilatie met open ramen kan je terecht twijfelen, het open raam garandeert niet dat de binnenlucht wordt vervangen door de buitenlucht. Bij windstil weer zal de binnenlucht binnen blijven en de buitenlucht buiten, zelfs met open raam.

Bij mechanische ventilatie is dit niet mogelijk, de binnenlucht wordt gedwongen afgevoerd, de buitenlucht wordt gedwongen binnengehaald.

Beste Actiefhuis,

in onze woning werd ook tweemaal een meetcampagne gehouden (temperatuur, vochtigheid en CO2-gehalte).

Na de de eerste meetsessie werd meegedeeld dat de luchtkwaliteit gelijkliep met de kwaliteit van de buitenlucht.

Tijdens de tweede sessie was het CO2-gehalte hoger, maar was er nog altijd geen probleem. Het verschil was te verklaren doordat in de tussentijd van de twee metingen de binnendeuren waren geplaatst.

Met vriendelijke groeten,

Roel

Beste Walter, Ingir, Charel en Roel,

Bedankt voor jullie informatie en inzichten.

De waarden in grote open ruimtes zoals de huiskamer/keuken [een geheel] blijven redelijk. Het gaat o.a. mis in de slaapkamers en de badkamer. Voorbeeld: in onze slaapkamer liepen de waarden gisteren op van ruim 600 ppm 's avonds tot ruim 1500 ppm bij het opstaan. De stand van het ventilatiesysteem [Nilan] was drie, en gedurende een half uur zelfs vier [maximale stand].

Zelfs bij die hoogste stand loopt de CO2-concentratie gedurig op. Dit is een indicatie dat dit soort systemen veel lucht verplaatst, maar de ruimte niet goed spoelt. Ruim 10 minuten natuurlijk ventileren in de ochtend heeft meer effect, maar is 's nachts geen optie vanwege geluidsoverlast en afkoeling. En het is natuurlijk ook niet de bedoeling ramen te moeten openen in een lage-energiewoning/passiefhuis. Een eerder onderzoekje wees uit dat er inderdaad sprake is van zogenoemde dode volumes: als de instromende verse lucht via een folie langs de wand tot bij het bed wordt geleid zijn de waarden ineens veel beter. Dit blijkt ook doordat dan de gemeten relatieve vochtigheid [RV] veel lager zijn  nabij de CO2-meter [als het dauwpunt buiten laag is].

Het alarmerende voor mij was dat wij dit ventilatiesysteem  "volgens de regels" is gebouwd [debieten per ruimte ingeregeld en getoetst], maar dat deze kwantitatieve metingen niets zeggen over de luchtkwaliteit. In onze grote slaapkamer valt het allemaal nog relatief mee, maar de andere slaapkamers zijn veel kleiner en daar lijkt het met de waarden veel ernstiger mis te gaan.

Ik heb wel ideeën en oplossingsrichtingen om de luchkwaliteit te verbeteren door een meer efficiënte spoelling, waarbij zelfs het debiet omlaag kan, maar die vergen wel onderzoek en uiteindelijk is het dan moeilijk om in een bestaand huis iets te maken wat er nog redelijk strak uitziet. Zonde dat er zo weinig aandacht is om tot een echte verbetering van het binnenklimaat te komen,  terwijl dat hand in hand kan gaan met een nog effectiever gebruik van energie.

Huidig onderzoek richt zich voornamelijk op kantoren, omdat er dan een zorgplicht is van de werkgever voor de werknemer. Voor woningen is de situatie heel anders, maar ook daar is een ontwikkeling naar schonere lucht nodig in combinatie met minder energieverbruik en ventilatiegeluid. Daarom: heeft iemand contacten in de onderzoekswereld [universiteit/ibedrijf] die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het komen tot een verbetering van het binnenklimaat? Ik houd me aanbevolen!

Hartelijke groet,

John

PS 1.Meter is zelfcalibrerend. Uitgebreide info: http://www.airsain.be/co2-meter en http://www.co2indicator.nl/co2-meter.html

PS 2. Zie tevens bijgevoegd bestand met meetcijfers + grafiek

 

al eens getest met de slaapkamer deur open?

Actiefhuis,

Er zijn al studies gebeurd door de universiteit van Eindhoven, daaruit is gebleken dat de lucht zich zeer goed mengt tot en de hoeken van de kamers onafgezien van waar in- en uitvoer geplaatst zijn. Zelfs bij een algemeen afgeraden plaatsing van zowel de aanvoer als de afvoer in de hoek van de kamer boven elkaar zou de luchtverversing toch tot in de andere hoek quasi gelijk zijn.

Er bestaat ook een studie door de Nederlanse overheid over effectiviteit van ventilatie in het algemeen, zowel natuurlijke als mechanische worden daar onder de loep genomen, Zoeken bij "monicair".

Beide studies blijken jouw vaststelling tegen te spreken. Dus ik blijf toch wel vermoeden dat er iets niet klopt.

 

 

Des te meer omdat uw CO2-gehalte blijft oplopen wanneer ge op een hogere stand overschakelt. Bij hogere toevoersnelheid gebeurt de mengeling in feite nog beter.

 

Probeer eens, gelijk hoger gezegd, met de slaapkamerdeur open. Men zou zeggen dat er onvoldoende afvoer is. Het open venster verbetert misschien ook de afvoer, zonder dat er koude lucht binnenkomt. Dan moet de balans wel op een andere plaats gevonden worden.

Eerst is 1500 ppm niet alarmerend, het is net boven de bovengrens van "aanvaardbare luchtkwaliteit". Als je meer wil weten zoek je maar op de IDA luchtkwaliteitsklassen.

In een slaapkamer met mechanische ventilatie is het wel eigenaardig. Ik ga er vanuit dat de toevoer niet direct in de deuropening blaast, maar dat er een minimale vermenging kan optreden. Dan zal de ppm zich de facto goed verdelen in de ruimte.

Om een kamer te stabiliseren op 1450ppm heb je minder dan 22m³/uur*persoon nodig, als deze laatste bureau activiteiten uitvoert. Als iemand slaapt is dat ongeveer 2/3 ervan of of een 15m³/uur*persoon -waarschijnlijk zelfs nog iets minder, er worden ruime veiligheidsmarges gebruikt-. Uit je meting leid ik echter af dat er nog een beduidend lager debiet is.

Bij een ventilatie op stand 3 zou dat echt wel zeer eigenaardig zijn.

Ofwel is de deur gesloten en is daar geen voldoende grote opening voorzien (klassiek 1cm onder de deur).

Ofwel wordt er slechts zeer weinig verse lucht toegevoerd.
- laag debiet
- af te voeren lucht die terug in de kamer geblazen wordt.

 

Actiefhuis,

 

Als ik het goed begrijp, heb je er alleen in de slaapkamers last van ? Maar wel in alle ? En dat ZELFS op de hoogste stand ?

 

Zou het niet mogelijk zijn dat de toevoerbuis - vanaf dewelke de slaapkamers vertakt worden - 'lekt' ? Een beetje zou al voldoende zijn om die bizarre resultaten te verklaren (debietverhoging brengt weinig soelaas).

 

"maar de andere slaapkamers zijn veel kleiner en daar lijkt het met de waarden veel ernstiger mis te gaan...."

Ik vermoed dat je gegeven waardes zijn voor een kamer met 2 personen.
Wat zijn de waardes in de andere slaapkamers ? Slaapt hier ook 1 persoon. Uiteindelijk speelt de grootte weinig rol in mijn ervaring. Het gaat vooral over de lucht verversing.

Je kan je systeem ook wat anders inregelen. Je kan het debiet in de slaapkamers relatief tov van de andere ruimten verhogen. Dat moet voor de andere ruimtes geen probleem zijn omdat het 'teveel' aan lucht uiteindelijk toch naar die andere ruimtes zal gaan.

Walter

"maar de andere slaapkamers zijn veel kleiner en daar lijkt het met de waarden veel ernstiger mis te gaan...."

Ik vermoed dat je gegeven waardes zijn voor een kamer met 2 personen.
Wat zijn de waardes in de andere slaapkamers ? Slaapt hier ook 1 persoon. Uiteindelijk speelt de grootte weinig rol in mijn ervaring. Het gaat vooral over de lucht verversing.

Je kan je systeem ook wat anders inregelen. Je kan het debiet in de slaapkamers relatief tov van de andere ruimten verhogen. Dat moet voor de andere ruimtes geen probleem zijn omdat het 'teveel' aan lucht uiteindelijk toch naar die andere ruimtes zal gaan.

Walter

Op dat gebied is er met de normering ook iets grondig fout.

Een slaapkamer van  8 m² zou volgens de norm maar half zo veel verse lucht nodig hebben dan een van bijvoorbeeld 20 m².

In werkelijkheid zou het kunnen dat in die kleine slaapkamer twee  of zelfs drie personen slapen en in de grote één, dat zou helemaal niet uitzonderlijk zijn. En dan moet in feite de kleine kamer het dubbele aan ventilatiedebiet krijgen in plaats van de helft.

Lijkt me idd de moeite om te onderzoeken. Zo hadden wij bij de tweede blowertest een véél slechter resultaat dan de eerste, terwijl we ondertussen extra "gaten" hadden gedicht. Uiteindelijk bleek dat er bij het plaatsen van ons verlaagd plafond (in de dagen tussen de twee metingen in) een elleboog was losgeraakt. Na deze terug vast(er) te zetten was alles opgelost.