BEN-woningen in Vlaanderen | Ecobouwers.be

U bent hier

BEN-woningen in Vlaanderen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
22/02/2014 - 16:08

Wanneer we de BEN-norm van Vlaanderen bekijken, die vanaf 2021 in voege zal treden, kunnen we ons toch wel enkele vragen stellen.

 

Huidige normen:

 

Lage-energiewoning:  max E-peil 40;  max K-waarde: 40, max energiebehoefte: 30 kWh/m²

Passiefwoning: max E-peil: ?;  max K-waarde: 15;  max energiebehoefte: 15 kWh/m²

BEN-woning:  max E-peil: 30;  max K-waarde: 40;  max energiebehoefte: 70 kWh/m²

 

We zien dat een BEN-woning zelfs niet een LEW-woning moet zijn. Voor eenzelfde K-waarde van 40 (formidabel!) mag de specifieke energiebehoefte meer dan het dubbele zijn.

 

Van de andere kant zien we dat de isolatiewaarden voor dak, muren en ramen ongeveer de helft van de Brusselse passiefnormen moeten bereiken (U-waarde dak en buitenmuren = 0,24 tegen resp. 0,1 en 0,12).  In een compacte woning betekent dit een K-waarde van ongeveer 30. Het verschil tussen 30 en 40 mag dus opgaan in een weinig compacte bouwwijze met overbemeten ramen.

 

Hiermee samengaand mag de specifieke energiebehoefte 70 kWh/m² bereiken. Waar is dan de vooruitgang?

 

De uitleg is simpel. Naar het voorbeeld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt het ventilatiesysteem volledig vrij gelaten. Heeft men meer verwarmingsenergie nodig om de koudeluchtinstroom bij een systeem C (of C+) op te vangen, dan moet deze energie simpelweg door bijkomende (dure) technische uitrustingen opgevangen worden.

 

Kan een warmtepomp hierbij soulaas brengen? Er wordt vereist dat de SPF (die lager is dan de COP) minstens gelijk is aan 4. Hierbij worden de lucht-water warmtepompen praktisch uitgesloten. Dus nogmaals bijkomende kosten om een aardverwarming te installeren.

 

Een verstandig mens zal vooral in isolatie investeren, en hierbij aansluitend in een performant ventilatiesysteem. Het probleem zal echter blijven dat een goedkopere lucht-water warmtepomp, die hier voldoening zou geven, niet aan de nieuwe norm zal beantwoorden.

30 Reacties

Reacties

afbeelding van charel
22/02/2014 - 20:08

Dat is dus voor binnen 7 jaar. Ik denk (hoop) dat tegen dan die BEN norm achterhaald gaat zijn. En zo niet, dat velen dan ondertussen voor zichzelf zullen uitgemaakt hebben dat het veel beter moet en kan. Zoals dat nu al het geval is voor hoe langer hoe meer passiefbouwers.

In mijn ogen holt de overheid dus met die norm achter de feiten aan.

afbeelding van walter-8
24/02/2014 - 10:22

Pierre,
Wat is je referentie voor deze informatie?
Walter

afbeelding van brother paul
24/02/2014 - 12:43

walter

het idee is gewoon dat je geen techniek verplicht, je zegt gewoon de target. Veronderstel dat jijuw huis BEN kunt krijgen door 500m2 patatjes te kweken die je vergist in ee nbiovergister. Een ander door zijn tuin vol te planten met superpopulieren die 2 ton verbrandbaar hout leveren. Een derde door Pv en WP combinatie; Een vierde door de warmte uit zeewater of rivier te halen, Een vijfde door cooperatief te investeren in een windmolen op zee. Een zesde koopt groene energie, en zet die om in syngas, en is ook energieneutraal. Een zevende installeert een waterrad. Een achtste zet een windturbine/pv combinatie omdat zijn huis heel goed in de wind ligt. Een negende haalt de warmte uit het rioolwater. Een tiende recycleert aluminium blikjes en zet die terug om naar elektriciteit. Een elfde gebruikt afvalverwerking en haalt daar energie uit. Een twaalfde maakt een zeewater/zoetwater batterij. Een dertiende verwerkt de afval van een witloofbedrijf. Een veertiende koopt gewoon die overschot op het netwerk. Een vijftiende heeft een captatienetwerk in zijn tuin en onder de straat liggen. Etc...

 

wat leer je uit die lange lijst. Dat elk moet zoeken voor zijn huis op die plaats wat de opportuniteiten zijn om over te schakelen naar BEN, maar dat vooral de overheid ervoor moet zorgen dat er geen hinderlijke regels zijn die burgers gaan hinderen om de BEN doelstelling te realiseren.

Bij mijn weten hebben wij geen biovergisters in Belgie op burgerniveau, geen superpopulieren, geen warmte uit zee/rivierwater netwerk, geen cooperatieve windmolenprojecten die meerekenen voor BEN, geen syngasprojecten lopen die op het netwerk geinjecteerd worden en die de pieken in productie groene energie netjes opvangen. Geen burgers die windmolens op hun dak mogen zetten. Geen burgers die afvalverwerking mogen doen. Geen overschotten van PV die betaald worden aan de burger, geen captatienetwerken onder de openbare weg, of uit het rioolwater als optie...

wat illusteert dit allemaal; dat de overheid zit te lullen uit zijn nek over BEN, maar ondertussen vergeten is van alle deuren open te zetten door gewoon te redeneren vanuit het idee, dat de burger het recht heeft op autarktie. Nu heeft hij de PLICHT om autoarktisch te leven, terwijl hij dikwijls in steden de KANS niet heeft om dit om te zetten in realiteit door de bekrompen archaische regels

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
24/02/2014 - 17:58

 

Walter,

 

Deze cijfers komen uit een bijvoegsel "Batibouwdossier" bij "De Morgen" van 20/02/2014. Ge kunt ook de kenmerken van een "BEN-woning" terugvinden op internet.

 

Een BEN-woning moet dus een maximale K-waarde van 40 hebben, een maximale E-waarde van 30 en een maximale energiebehoefte van 70 kWh/m².jaar. Dit in tegenstelling met een LEW-woning, waar deze maximaal 30 kWh/m².jaar is.

 

Om deze waarde van E-30 te bereiken, ondanks een hoge specififieke energiebehoefe, moet men hernieuwbare energie inzetten: PV-panelen, zonneboiler, coöperant zijn bij een groenestroomproducent, warmtepomp met een SPF hoger dan 4...

Men kan zijn E-waarde natuurlijk doen zakken door een verbeterde isolatie en een hogere luchtdichtheid. Of een ventilatiesysteem D veel meer bijbrengt dan een C+ EVO is twijfelachtig. De voorwaarden om een wtw-installatie te berekenen zijn immers in 2012 verzwaard.Volgens mijn lezing van het nieuw reglement zou, in het referentiehuis, een systeem D tot 11,3 kWh/m² kosten, tegen 17,2 voor een systeem C+ EVO. Maar twee ventilatoren vergen 11,37 kWh/m² aan primaire energie, tegen slechts 6,44 voor het systeem C+EVO. Het verschil zou dus kleiner dan 1 kWh/m² zijn, ongeveer evenveel als wanneer de luchtdichtheid van n = 1 vol/h naar 0,6 zou gaan. Daar waar de realiteit voor systeem D in werkelijk veel gunstiger is, want het conventioneel elektriciteitsverbruik wordt voor het systeem D veel te hoog berekend en het rendement van de wtw veel te laag. Ten titel van inlichting: volgens dezelfde berekeningen zou een gewoon systeem C tot 26,8 kWh/m² zonder elektriciteit kosten, een balansventilatie zonder wtw zou 41,8 E-punten kosten (zonder elektriciteit), als men uitgaat van het conventioneel EPB-debiet voor het referentiehuis. Wanneer men zou uitgaan van de officiële normen van 350 m³/h op ingaande lucht zou dit zelfs 51,1 kWh/m² kosten, ook zonder elektriciteit. Men ziet dat de BEN-woning rekening houdt met alle mogelijkheden.

Ik zie ook niet goed in hoe een reglement een SPF (>4) juist kan vaststellen. Deze factor hangt immers van externe parameters af. Ik ben nieuwgierig of een nieuwe generatie lucht-water warmtepompen aan deze waarde zal geraken.

 

Enfin, het zal weer een soep worden.

 

 

afbeelding van bartengreetje
18/05/2014 - 01:02

ge gooit K-peil E-peil en (primaire) energiebehoefte van een woning door elkaar ... remember : appels en citroenen , of waren het peren ??

afbeelding van stefan-14
24/02/2014 - 18:32

ik vind het ook spijtig dat er niet (massaal) wordt ingezet op isolatie (= kleinste investering en korste terugvereidntijd !) maar ja, wetgeving in Vl en B is altijd ... triestig geweest

BEN is nu toch al achterhaald? al je de slogan van BBLV ziet, dat zij bij hun ecobouwers al vele BEN woningen (gebouwen) "in de kijker" zetten?

een grote uitdaging lijkt mij het bestaande arsenaal aan woningen en het fenomeen dat we op het einde van ieder jaar zien als er strengere normen komen, vlug nog x aantal bouwaanvragen indien om NIET te moeten voldoen

 

ook de berichtgeving dit weekend ivm batibouw : kost meer, ... maar niemand kijkt naar totaalprijs op 30 - 50 jaar !

 

 

afbeelding van charel
24/02/2014 - 18:56

Pierre,

Ik zie dat je uitgaat van een primair verbruik voor D (twee ventilatoren) van 11,37 kWh/m²/jaar.

In mijn situatie zou dat dan een verbruik van 11,37 x 150 m² = 1705 kWh/jaar zijn.

Dat kan niet kloppen want in werkelijkheid verbruik ik hiervoor ongeveer 200 kWh/jaar.

95 procent van de tijd draait het systeem met een debiet van 120 m³ / uur aan een vermogen van 19 a 20 Watt.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
25/02/2014 - 15:41

 

Het aangegeven verbruik is het conventioneel verbruik volgens het EPB voor het (tamelijk groot) referentiehuis. Vroeger mocht men een verminderd verbruik in de EPB-aangifte inbrengen, maar dit is sinds een jaar afgeschaft. Ge moogrt enkel nog een vermindering van ongeveer 67% inbrengen, maar dit ligt zelfs hoger dan het conventioneel verbruik gelijk in het EPB aangegeven. Natuurlijk verbruikt men in werkelijkheid veel minder, en dit een van de redenen waarom het systeem D er zo slecht uitkomt bij de officiële beoordeling.

afbeelding van flesjespa-1
25/02/2014 - 09:52

Ik had het allemaal wat minder gevolgd de laatste maanden, dus die BEN-norm vloog me pas enkele weken geleden om de oren. Toen ik de details las, kon ik het niet geloven: zo weining nadruk op isolatie? In een vlaag van beheerste verbijstering heb ik een mailtje gestuurd naar het Kabinet van Freya VDB, maar helaas kreeg ik als antwoord dat K40 "het economische optimum is".

Nou moe... Ik was er echt van overtuigd dat al de inspanning van LEW/PH bouwers, fora en de BBL'en van deze wereld er onderhand voor gezorgd had dat iedereen wel doordrongen was van het idee dat je begint met zo weining mogelijk energie nodig te hebben. Wat je dan nodig hebt, probeer je op een duurzame manier te gebruiken en/of op te wekken.

Ik dacht écht dat we over een tijdje geen topics meer zouden zien verschijnen met discussies over isolatiediktes (met bv. de Brusselse PH-norm in het achterhoofd als verplichting). Dat al diegenen die een beetje early adopters/vooruitzienden waren op het gebied van woning-energieverbuik ahw een nieuwe hobby konden gaan zoeken over 2-5 jaar, bij gebrek aan een publiek dat nog dient overtuigd te worden (met feiten, niet met fictie/religie ;-) ) Boy, was I wrong.

Die BEN-norm is terug stappen achteruit zetten, meerdere!

Ik begrijp dat men wil geloven "Oh, aangezien we nu energie op kunnen wekken met PV en warmtepomp en dus "gratis" energie vd natuur gebruiken, hoeven we niet meer naar ons verbruik te kijken! Handig!"

Maar die vlieger gaat natuurlijk maar deels op. Als je warmtepomp meer primaire energie nodig heeft dan een deftig geïsoleerde versie van je huis aan zou verbuiken met bv. puur electrische verwarming, dan verbruik je netto uiteraard meer. Alleen lijkt het alsof men dat niet wil zien en liever staat te glunderen omdat men nog steed serre-huizen kan bouwen en "nieuwe" techniek kan toepassen.

Dat bepaalde firma's daar op inspelen met hun geo-thermiek reclamefolders, daar schrik ik niet van. Van beleidsmakers zou je meer mogen verwachten, toch?

Om maar te zwijgen van de CO2 kost van de productie + recylcage van bv. PV panelen. Dat soort lifecycle berekeningen zijn uiterst complex en de menselijke reflex lijkt dan te zijn (toch bij de beleidsmakers) om enkel te kijken naar de energie die PV kan opwekken en te vergeteten dat er nog lang geen consensus is over de netto energiekost van dat soort technieken.

Is het een soort van collectieve blindheid om te vergeten dat het beste uitgangspunt nog steeds is de behoefte eerst zo laag mogelijk te brengen?

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
25/02/2014 - 10:20

 

Ik weet niet welke specialisten aan Freya VDB verteld hebben dat K40 het economisch optimum is. Verschillende studies hebben reeds sinds een zevental jaren uitgerekend dat het economisch optimum rond K30 ligt. Om met een lagere K-waarde nog "economisch" te zijn moet de energie sneller duurder worden. Dit is dus koffiedik kijken, al weet men dat dit werkelijk ooit zal gebeuren. Intussen negeert men volledig de factor comfort. Wie denkt nog dat in een huis met K40 en een ventilatie systeem C(+) met instromende koude buitenlucht het comfort gewaarborgd is?? Al heeft men 40 m² PV-panelen op het dak staan.

 

Ik denk (met overtuiging) dat op Vlaams niveau elke specialist een lobbyer is voor de een of de andere techniek en/of onderneming.

afbeelding van flesjespa-1
25/02/2014 - 10:54

Wie weet in hoeverre Freya zelf deze materie geheel beheerst? Of wat het verschil is ts. wat ze wil en wat politiek haalbaar is?

Ik zou toch graag willen geloven dat er ook specialisten zijn die niet industrie-gebonden zijn: Ongetwijfeld consulteren ze toch ook proffen van een paar universiteiten en een heel middenveld aan belangenverenigingen? Niet?

Of vreest men te weinig variatie in architectuur als de serrehuizen niet langer aan de norm zouden voldoen?

Goh, wat zou ik het graag snappen...

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
25/02/2014 - 16:14

 

Allerlei instanties zijn reeds sinds geruime tijd bezig met dit onderwerp. Zo was er bijvoorbeeld reeds in 2011 het project TETRA, www.Actievewoning.be

 

Tot slotsom zijn de conclusies voor Brussel en voor Vlaanderen toch wel verschillend. Brussel heeft verkozen de isolatienormen en de luchtdichtheid van een passief huis toe te passen. Maar één zaak is wel gelijklopend: een volledige vrijheid voor het ventilatiesysteem. In Brussel wordt het meerverbruik in energie geneutraliseerd. In Vlaanderen kan en moet dit gecompenseerd worden door vernieuwbare energie.

 

Ik vrees dat de slechte ervaringen in Vathorts, Nederland, hier nog parten spelen. Al waren de resultaten van het systeem C in Nederland in het algemeen even slecht. Er zijn natuurlijk mensen die hierop blijven inspelen. Maar ik heb nog geen weet van serieuze studies over hetgeen werkelijk zou kunnen schelen aan een systeem D. Het WTCB geeft slechts zeer algemene richtlijnen, onder anderen over de zuiverheid van de leidingen. Volgens mij ligt het probleem bij de slechte ventilatienormen: in de living is het debiet overgedimensioneerd, maar in de slaapkamers is er slechts juist voldoende debiet. Wanneer men dan de ventilatie (evengoed voor systeem C) in een lage stand gaat zetten bekomt men natuurlijk problemen in de hoofdslaapkamer. De universiteit van Gent doet hier wel proeven over, in hoever een persoon nog fatsoenlijk kan slapen bij een verhoogde concentratie van CO2, hetgeen bij een systeem C of C+ regelmatig kan voorvallen. Men zou beter het debiet in de slaapkamer rechtstreeks aanpakken.

 

Het ATG gelijkwaardigheidsattest brengt hier geen echte oplossing. Bij systeem D wordt het debiet hier immers overal gelijkmatig verminderd. Alleen Brink heeft zulk gelijkwaardigheidsattest op zak. CO2-meters moeten de ventilatoren in een hogere stand zetten vanaf een zekere concentratie. Maar dan blijft men nog steeds te veel lucht in de living hebben. De winst blijft beperkt tot ongeveer 30%.

 

 

afbeelding van Yannick Willox
26/02/2014 - 09:31

Een paar dingen zijn ondertussen duidelijk.

Fvdb beheerst de materie helemaal niet, en is dus incompetent als minister.

Zij is duidelijk ook zeer beinvloedbaar vanwege de lobby. Alweer incompetent.

Zij is duidelijk ook incompetent als socialiste, want zij promoot K40 onder het vals mom van economisch optimum. 

Hetgeen bewijst dat ze zelf niet door heeft dat de belasting op arbeid veel hoger is (werkuren) dan de materiaalkost voor een paar cm extra isolatie.

Alweer incompetent dus.

Waar de Sp.a mee besig is, ik weet het niet. Zij zetten af en toe de verkeerde mensen buiten spel.

afbeelding van bartengreetje
18/05/2014 - 01:17

dat ze het niet beheerst mag ondertussen al jaren duidelijk zijn ...

 

dat ze het nog steeds niet beheerst ... tja, war zullen we zeggen ???

 

IK zeg altijd : SCHAF heel dat ministerie AF en schrijf vervolgens

twee vacatures uit : één om de desbetreffende duitse wetgeving

terzake te vertalen en één om die wetgeving in overeenstemming

te brengen met de onze ...

 

geen zever meer met om de .. veranderende subsidieregelingen !!

afbeelding van specops
19/05/2014 - 10:10

Bart en Greetje : IK zeg altijd : SCHAF heel dat ministerie AF en schrijf vervolgens
twee vacatures uit : één om de desbetreffende duitse wetgeving
terzake te vertalen en één om die wetgeving in overeenstemming
te brengen met de onze ...

NEEN DANK U, de laatste twee keer dat we de Duitsers op bezoek hebben gekregen zijn ze respectievelijk 4 en 5 jaar gebleven. En we zijn er niet beter van geworden !
Duitsland is Duitsland, België is België, ander klimaat, andere bouwwijze, andere...
Maar het staat jullie vrij om te verhuizen natuurlijk als jullie het daar zoveel beter vinden..

 

afbeelding van brother paul
19/05/2014 - 16:05

sociaal zijn en ecologie zijn inderdaad eenheel verschillend verhaal.

Volgens mij moeten we het economisch model veranderen zodat de lasten op arbeid verschoven worden naar lasten op energie, zodat isoleren rendabel wordt en dat mensen veel goedkoper hun huizen op BEN niveau kunnen krijgen zeg maar 20-30% goedkoper, en veel meer rendabel op BEN niveau kunnen geraken (zeg maar 10-15% rendement zou het streefdoel moeten zijn)

 

eenmaal je dat punt bereikt zonder subsidies, en gewoon door fossiele brandstoffen te belasten, gaat de onzichtbare economische hand alles in een stroomversnelling duwen.

 

Maar daarvoor heb je wel geen socialisten in de regering nodig, want die gaan bang zijn dat hun kiesvee koud zal hebben, terwijl hun kiesvee geen stookoliecheques moet krijgen maar hun huizen moet isoleren. We leven hier echt in rusland, gratis energie, en gratis verhalen die leiden tot oneindige verspillingen. En dan ex cathedra op zijn communistisch planningen maken waar alleen de intercommunales en eigen vzw'tjes beter van worden door WKK's windomolens, en zonnepanelen voor hun eigen bedrijfjes te sponseren, maar ze vergeten ondertussen dat de massa de burger het vooral moet doen.

 

afbeelding van jef-14
20/05/2014 - 12:28

Beste Paul,

 

Nu stel je het allemaal wel heel eenvoudig voor. Voor mensen met ( velen onder) het minimum loon is het verwarmen van hun huurwoning allesbehalve gratis.

Natuurlijk moet je zoveel mogelijk isoleren maar welk peil kan je halen in een woning van laat ons zeggen van voor  1970 ?

PH heeft 1 enorm nadeel  : je moet een nieuwe woning bouwen  !

Hoeveel bestaande huizen halen de PH norm na verbouwing ?

Hoe ga je eigenaars van huurwoningen verplichten hun huizen te isoleren wanneer de vraag naar huurwoningen het aanbod ver overtreft ?

Elk krot geraakt momenteel verhuurd aan de gekste prijzen .

De Russen konden nog hun wil opleggen maar welke partij bij ons krijgt dit gedaan ?

Maar laat ons dan ook ineens doorgaan met de vervuilende auto veel zwaarder te belasten , de dieselprijs x 2 , kilometerheffing invoeren etc.

Lang leve de dictatuur !

afbeelding van Griet en Stefan
25/02/2014 - 21:17

Onlangs nog een geval geweten: ze voldoen aan de K40 norm (net er onder), maar met de E-peil ziiten ze niet goed.  Even was er paniek dat ze moesten overschakelen naar een WP, maar gelukkig kon de aanpassing van ventilatie C naar D en een blowerdoortest redding brengen.  Hun isolatie was vrij goed, maar de compactheid is een ramp.

Zulke situaties zullen dan ook veel voorvallen.  K40 gehaald en nu overschakelen naar PV, warmtepomp en zonneboiler en tadaa we hebben een BEN!  Ik BEN mee! 

Ondanks de strengere normen zie je geen gunstige evolutie in de compactheid van de woningen.  Blijkbaar is het nog steeds mogelijk om complexe woningen met veek verliesopp te bouwen.  Hier in de buurt zijn ze er in geslaagd om een woning met binnenkoer te bouwen, toegangkelijk vanuit de straat door onder een oversteek te lopen.  Hoe ze daarin slagen de norm te halen?

Met de BEN norm wordt vooral de aannemers van PV, zonneboilers en warmtepompen bevoordeeld: zij krijgen werken en die dingen kunnen ook nog eens om  de 15 a 20 jaar vervangen worden!  De eigenaar zal wel betalen.

Een woning die al die technische wonderen niet heeft, maar dankzij doorgedreven isolatie minder energie verbuikt, daar valt niks aan te verdienen buiten die CV op gas die af en toe moet vervangen worden...  Wel goed voor de portomonee van de eigenaar (oa ik dus) maar niet zo goed voor de maatschappij die nu eenmaal gericht is op vervanging.

afbeelding van Banath
14/04/2014 - 13:12

Dag Griet en Stefan,

Even response geven op je commentaar over de compactheid van woningen. Ik steun je zeker in feit dat compact bouwen zeker helpt om het energieverbruik te verminderen en om zo de normen te halen(en financieel interessant ook!). Daarnaast vind ik echter ook dat iedereen zijn stijl vrij zou moeten kunnen kiezen. Sommige stijlen en smaken vallen niet makkelijk te combineren met een goed compactheid(daar valt ook over te discussieren).

Wijzelf zijn ook in de bouwfase van onze landelijke woning met binnenkoer en doorrit, dus het zou goed kunnen dat je het over onze woning hebt. :-) Ik heb dergelijke woning nog niet veel zien staan, dus de kans is reeel. Desalnietemin mikken wij op een K-peil van <20. Dit gebeurt door een doorgedreven isolatie U-waarden =< 0.1 Economische en ecologische is dit zeker niet, maar ik laat anderen ook vrij om op hun manier de norm te halen (cfr van hoe te verwarmen). Nu we eenmaal bezig zijn, zou ik ook nog enkele zaken aangepast hebben, maar zeker niet de algemene vorm waar we beide op verliefd geworden zijn.

PS: beschouw dit zeker niet als negatieve commentaar, ik wil enkel zeggen dat je het ook alternatief kan aanpakken (maar dat onze methode zeker niet de 'beste' is, daar kan ik je zeker gelijk in geven). In ieder geval ben je altijd welkom voor een babbel en iets te drinken als het inderdaad onze woning moest zijn! (regio Balen?)

 

Banath

 

afbeelding van Filip Claessens
25/02/2014 - 22:44

Bekijk het van de positieve kant:

Als ecobouwers kunnen we de komende 7 jaar (en waarschijnlijk nog langer) woningen bouwen en verbouwen die hun tijd ver vooruit zijn!

afbeelding van Ilex
05/03/2014 - 16:50

Is dat bedoelt als reclame of wat moet ik voor spectaculairs op de site te lezen krijgen?

afbeelding van stefan-14
06/03/2014 - 17:25

dacht ik maandag ook al, dus maandag al een melding doorgestuurd naar BBLV maar reactie is altijd een beetje traag

afbeelding van charel
06/03/2014 - 18:12

Had ik ook al gedaan Stefan. Ik vind het hoogst ongepast wat die kerel hier altijd kan en mag uithalen.

Er zitten hier verschillende forumdeelnemers die ook een zaak hebben, zij geven hier al vele jaren vrijblijvend en gewaardeerd advies zonder reclame te maken voor hun eigen winkel.

En de eerste de beste fantast die tot hier toe enkel maar grootspraak en onzin heeft verkondigd probeert hier schaamteloos klanten te winnen voor een prulboekje en voor betalend maar waardeloos advies. 

Ik zou zeggen: Al degenen die er zich ook aan ergeren, laat het weten, meldt het als ongepaste reactie zodat hij eindelijk ook verbannen wordt van dit forum.

afbeelding van benn
06/03/2014 - 20:21

Akkoord met Charel.

Gelieve samen met deze kerel zijn account deze reactie te verwijderen, en misschien meteen ook de 3 voorgaande, stoort nogal en deze vraagstaart lijkt mij er een met een toekomst.

ps, ik ga dit maar 1 keer zeggen maar wordt het geen tijd voor enkele (vrijwillige) moderators die het forum wat korter op de voet volgen.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
19/02/2015 - 09:56

 

Hier is toch wel verdere uitleg nodig over de motieven van de Vlaamse Gemeenschap op voor deze oplossingen te kiezen. In het extranummer voor Knack van "Ik ga bouwen" staat het verslag van een ronde tafel over BEN-woningen. Daar staat te lezen: "De Europese Richtlijn 2010/31/UE van 19 mei 2010 stipuleert dat de lidstaten hun beleid moeten bijsturen zodat nieuwbouprojecten vanaf 1 januari 2021 bijna-energieneutraal zijn. De richtlijn bepaalt dat dat beleid een optimaal evenwicht moet nastreven tussen de gedane investeringen en de energiekosten, die worden bespaard tijdens de volledige levensduur van het gebouw.

 

Al zijn de toekomstige energieprijzen niet gekend, toch werd geoordeeld dat de kosten voor isolatie bij een optimale dikte van 12 à 15 cm liggen. Bijkomende winst bij dikkere isolatie weegt niet meer op tegen de meerkost, deze 15 cm levert zowat 96,5% van alle potentiële energiebesparingen door isolatie op. Dit komt overeen met een K-waarde van 35. Maar waarschijnlijk is deze waarde gestoeld op de nieuwe berekeningswijze van K die rekening houdt met de bouwknopen. (forfaitair 10 slechte K-punten, indien de berekening niet volledig gemaakt wordt).

 

Vanf dit ogenblik kan men enkel energieneutraal worden door technische ingrepen.

 

In een bijvoegsel aan De Stanaard over Batibouw wordt de mening weergegeven van verschillende specialisten: professor Hens van de KUL; Van der Veken, onderzoeker aan het Kenniscentrum Energie; Marc Dillen, directeur generaal van de Vlaamse Federatie Bouw; Cloes, hoofdredacteur van magazine Beter Bouwen en Verbouwen, en nog enkele anderen. Gemiddeld kwam de volgende mening tot uiting: voor isolatie de kosten optimaliseren ten opzichte van de besparingmogelijkheden: rond 15 cm, naargelang rotswol of PIR; Luchtdichtheid van ongeveer 2, hetgeen met de huidige technieken haalbaar is zonder in het extreme te vervallen; gascondensatieketel blijft interessanter dan een warmtepomp. Voor de ventilatie gaat de bijna unanieme voorkeur uit naar het systeem C+. De Nederlandse schrik voor slechte luchtkwaliteit bij systeem D zit er nog steeds goed in, en de voordelen op comfortniveau van dit systeem D komen niet aan bod. Voor de herrnieuwbare energie blijft het advies vooral bij fotovoltaïsche zonnepanelen, eventueel aangevuld met een warmtepomp (telt mee voor BEN-kwalificatie).

 

Volgens Yves Lambert van Renson is de meerkost ongeveer 2% om van een huis E53 (isolatie K35, luchtdichtheid 4, ventilatie C+, condensatieketel met vvw, geen hernieuwbare energie) een huis E27 te maken (luchtdichtheid 2, in plaats van ketel een hybride warmtepompmet een COP 3,7, installatie van fotovoltaïsche panelen 3.500 WP, dezelfde isolatie en ventilatie).

 

Dit is dus de trend in Vlaanderen. Waar is het weerwerk?

 

 

afbeelding van m2ts
19/02/2015 - 11:04

Hallo Pierre, je hebt het over "rond 15 cm, naargelang rotswol of PIR;" maar doel je op rotswol of op PIR? Deze hebben nl. een verschillende lamba-waarde en hebben dus ook een ander isolatie-effect bij eenzelfde dikte.

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
19/02/2015 - 11:12

 

Met rotswol mag het zeker 14 à 17 cm zijn, met pur of pir zou in princiep zelfs 10 cm in de spouw volstaan. Voor het dak zou 20 cm rotswol het meest in evenwicht zijn tussen kosten en besparing.

afbeelding van Ingir
19/02/2015 - 11:11

Het kostenoptimum voor isolatie ligt volgens mij bij iets grotere dikte (22cm minerale wol) maar dat hangt uiteraard af van de kosten die je allemaal meeneemt in de berekening. Wat wel opvalt in de curve van de levensduurkosten (investering plus 25 jaar energiekosten afgezet tegen de isolatiedikte) is dat de totale kosten zeer snel dalen bij de eerste 12cm en nauwelijks meer toenemen boven het optimum. Hieruit zijn twee conclusies te trekken:

- de eerste centimeters isolatie geven de grootste energiebesparing (het argument dat vaak gebruikt wordt om zo dun mogelijk te isoleren)

- isoleren boven het optimum heeft wel zin want de kostenstijging is zeer gering en met een te verwachten prijsstijging voor energie schuift het optimum naar een grotere isolatiedikte. Die laatste 10 centimers isolatie zorgen bovendien voor meer comfort door hogere oppervlaktetemperatuur en lagere afhankelijkheid van energie (korter stookseizoen, betere benutting zonnewarmte).

 

Wat ik lees in de BEN-promotie: isoleren is niet zo belangrijk, energie opwekken met zonnepanelen is goedkoper dan energieverlies beperken met isoleren. En daarin zie ik de hand van de overheid die belang (belastinginkomsten) heeft bij het in stand houden van een onnodig hoog energieverbruik.

 

 

afbeelding van Ilex
19/02/2015 - 19:58

Ik heb het artikel ook gelezen en het viel mij op hoe anti passiefhuis de stellingen waren. Of zelfs anti LEW...

De luchtdichtheid zou teveel technische inspanningen en dus kosten met zich meebrengen, luchtdichtheid 3 zou voldoende zijn.

Isolatie mag plots een pak minder en 10cm pur volstaat, ook voor het dak.

Hernieuwbare energie is enkel duur en weinig zinvol: massaal aan de gas, want dat geeft een economisch optimum.

Ventilatie gebeurt best met zoveel mogelijk sensoren, daar is de EPB op voorzien.

Ventilatie D is uit den boze: duurder, risico's voor luchtkwaliteit, duur onderhoud, dure buizen die geïsoleerd moeten worden in ruimtes die niet verwarmd zijn, afregelen debieten moeilijk etc etc etc.

Dubbelglas is meer dan voldoende met 1.1 W/m²K.

En warmtepompen waar je maar kan.

 

Tja, hier zit ik dan met mijn PH plan en gedachtengang om cv op hout te organiseren... Vrees dat we veel E-puntjes gaan laten liggen zonder al die dure technieken...

 

 

afbeelding van Griet en Stefan
19/02/2015 - 20:48

Kijk,

Ik vind dat men in eerste plaats moet gaan naar beperken van energieverbruik.  Vb leg die norm vast op K25 of lager (max 30kwh/m2/j).  En in 2de instantie de E op 60 of lager brengen.  Door een lage K voor te leggen, verplicht je de architecten en bouwheren om compacte en zuinige woningen te bouwen.  Achitecturale wonderen zoals uitsprongen, dakkapellen, en inpandige garages zullen moeilijker kunnen, maar dat zijn net de energieverspillers in een huis. 

Door de E-peil niet te streng te zetten laat je tenslotte de mensen vrij om te kiezen wat ze nadien willen doen (pv, zonneboiler, WP ...).  Kleinere budgetten kunnen dan nog altijd kiezen voor een simpele gasketel.  Het grootste budget moet naar isolatie gaan.  

OK gas is fossiel, maar bvb een WP op dit elek net aangesloten is ook niet bepaald ecologisch te noemen.  En een CV/kachel op hout in een K40 is ook niet bepaald top (fijnstof)!  Niet iedereen kan een passief huis met zonneboiler en CV haard zetten.

Als alle nieuwbouw K25 of lager zijn en oudere woningen in renovatie K30 of lager zijn, zullen we al heel wat verder staan dan nu huizen die K40 zijn maar uitgerust met PV die dan nog eens het net overbelasten. 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.