BEN is niet passiefbouw

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Beste,

Ik stoot net op volgend artikel: http://www.standaard.be/cnt/dmf20140219_070

"Passiefbouwen: een goed idee?" van de Standaard.

Bij nader lezen blijkt dit artikel NIETS te zeggen over wat een echte passiefwoning is, en linkt het steeds een BEN woning aan de term passiefbouw. Zie volgende quotes (ik heb ALLE quotes waarin het woord "passief" staat hier onder gezet:

"Volgens de Europese EPBD-richtlijn moeten vanaf 2021 alle nieuwe woningen bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Passief bouwen lijkt dus de ideale investering met het oog op de toekomst."

"Bij ons bepaalt de Vlaamse regering wanneer een woning 'passief' mag genoemd worden. Daarvoor worden een aantal maatstaven gebruikt zoals het E-peil en het K-peil.

Het K-peil refereert aan de globale isolatiewaarde van een gebouw. Hoe beter geïsoleerd, hoe lager het K-peil. Sinds 2012 ligt de maximale waarde van deze parameter op K40.
Het E-peil schetst de energiezuinigheid van het gebouw en brengt allerlei factoren in rekening zoals verwarming, isolatie, ventilatie en oriëntatie.Wie minder energie verbruikt en een lagere energiefactuur in de bus krijgt, heeft dus een woonst met een lager E-peil.

Nieuwe gebouwen mogen sinds vorig jaar maar een E-peil van E60 meer hebben. Volgens de Vlaamse regering spreken we echter pas van 'bijna-energieneutraal' (BEN) vanaf E30, meteen ook de norm voor nieuwe gebouwen vanaf 2021. "

"BEN-woningen wekken hun eigen energie op en externe energiebronnen worden overbodig. De maximale netto-energiebehoefte mag maximaal 70 kWh per vierkante meter bedragen.

Voordelen?

Passief bouwen begint bij goed isoleren en een goede luchtdichting. Dat resulteert in minder verwarmen en dus een lagere CO2-uitstoot."

"Bijna-energieneutraal bouwen wordt de norm vanaf 2021. Huizen met een gemiddeld laag energieverbruik zullen dus ook stijgen in marktwaarde. Passiefwoningen worden bovendien meestal opgetrokken in hoogwaardige materialen, wat hen kwalitatief vaak een streep voor geeft op traditioneel opgetrokken huizen met eenzelfde ouderdom.

Passief bouwen lijkt dus een slimme zet, maar zijn er ook valkuilen?

BEN-bouwen is natuurlijk niet zo vriendelijk voor uw portefeuille."

Dit soort artikels wordt meestal niet door de journalist in kwestie zelf geschreven en komt daarom hoogstwaarschijnlijk van ofwel de bouwsector (Batibouw) ofwel VEA.

Iemand lijkt bewust te kizen om het grote publiek zwaar te misleiden en hun te laten geloven dat als ze een BEN woning bouwen, dit een passiefhuis is terwijl het nog niet eens een LEW benadert. Kan BBL dit uitzoeken en actie ondernemen?

Mvg,
Jurgen

Reacties

 

 

Het VEA heeft volledig het standpunt van de bouwindustrie envan de toeleveringsbedrijven overgenomen. Ik vrees dat dit standpunt niet meer zal veranderen. Is er buiten de BBL ergens nog een instantie die de voorkeur geeft aan een PH?

Ik lees de laatste tijd ook meer en meer negatieve(re) uitlatingen over passiefhuizen. Daar zal de bouwindustrie ongetwijfeld voor iets tussen zitten. En het feit dat alles blijkbaar moet berekend worden op terugverdientijd. Zo schuif je de last door naar de volgende generatie die waarschijnlijk nog hogere energieprijzen te verteren gaat krijgen dan wij nu.

 

Naar mijn gevoel wordt BEN hier http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/handleiding-ben-bouwen wel correct weergegeven en ligt de nadruk toch op het veel en dik isoleren.

 

Alleen het achterpoortje om wie veel investeert in technieken ook de mogelijkheid te geven een BEN-woning te bezitten vind ik fout.

Het zal al duidelijk zijn dat ik geen warme voorstander ben van BEN, maar we leven in een democratie. We zullen het voor de komende tijd dus met de BEN normen moeten doen. Er is dus niks mis met promo rond BEN woningen.

 

Mijn verontwaardiging gaat echter vooral naar het feit dat wie dit artikel leest en niet goed op de hoogte is bijna niets anders kan dan concluderen dat BEN woningen en passiefhuizen hetzelfde zijn. Wat dit nog erger maakt, veel van dit soort artikels die in de pers komen zijn niet "volledig" door de journalist geschreven dewelke zijn naam onder het artikel staat. Het is gebruikelijk dat de persverantwoordelijken van grote bedrijven, confederaties, belangenorganizaties enz... persmappen maken met voorgekouwde informatie, brochures en kant en klaar afdrukbare artikels.  Die laatste worden meer dan eens letterlijk overgenomen door de pers (op de initialen van de journalist na); ik heb dit al vaker gezien.

 

Mocht dit ook hier het geval zijn, dan wordt er doelbewust gepoogd om nietsvermoedende klanten te laten geloven dat ze met een BEN woning te kopen de trotse eigenaar zijn van een passiefwoning. Let er ook op, nergens wordt expliciet verwoord dat een BEN woning ook een passiefwoning is. Het gaat hier niet om een onschuldige vergissing. Wat hier gebeurt is dat de titel en de tekst keer op keer impliceert dat een BEN woning en een passiefhuis hetzelfde is. Het heeft er ook alle schijn van dat wie de info voor dit artikel aanleverde nu ook deze bewust misleidende info verspreidt op Batibouw. Door er bewust voor te kiezen niet expliciet te zeggen dat beide begrippen hetzelfde zijn zal wettelijk gezien waarschijnlijk de kous af zijn, maar ethisch gezien is dit ronduit bedrog dat mensen ertoe aanzet zich tevreden te stellen met een flauwe kopie van het origineel ook al wensen ze optimaal voor ecologie te gaan.

 

Mvg,

Jurgen

Ik denk idd dat BEN uitvinding geen idee was. Op het forum hier was al iemand die een BEN woning beloofd was, maar uiteindelijk bleek de woning maar matig geïsoleerd.
Het artikel laat ook weer uitschijnen dat men verplicht is te investeren in hernieuwbare energie, wat dus niet waar is voor passiefwoningen.

Ik denk niet dat artikel zinvol is, zoals veel artikels over bouwen. Meer dan wat copy/paste van voorgekoude teksten is het artikel niet.
Walter

Beste,

 

De titel en de inhoud van het artikel http://www.standaard.be/cnt/dmf20140219_070 is nu aangepast. Elke verwijzing naar passiefhuizen is verdwenen ;-). Dit maakt de info correct en duidelijk.

 

Mvg,

Jurgen

 

Ik zie nochtans 3 verwijzingen hoor.

Het artikel is nu helemaal een draak geworden. Het gaat dan over BEN en opeens gaat het over de luchtkwaliteit in passiefhuizen.
Dat was niet de beste dag van de journalist.

Walter

Het doel van BEN is dat je het BIJNA gedeelte realiseert met technologie en niet met passief. De huizen moeten dus AKTIEF worden, ze moeten POSITIEVE energieopbrengst hebben. Ze moeten dus meer energie opbrengen dan ze verbruiken, en het verbruik moet telkens naar omlaag geduwd worden door het BIJNA aspect, en het HELEMAAL neutraal moet komen van de technologie.

Zelfs Passiefhuizen zijn niet energieneutraal per definitie, omdat ze energie verbruiken voor verlichting, pompen, koken ...

Dus ja je bouwt een zogoed als passief huis, want je kunt geen K60 woning met WP-Zonnepanelen verwarmen en dan nog BEN worden voor uw elektrisch verbruik... Dat is dus onmogelijk...  Daarom moet je K30 bouwen en 5kWp zonnepalenen en wordt uw huis energieneutraal door het overschot aan elektrische energie die uw meter doet achteruitlopen in de zomer.

Dus BEN vind ik een betere benadering dan het passief concept. Je hebt een vrijheid. Die vrijheid kun je telkens anders invullen. In het stad doe je dit met WKK, in een appartement doe je dit met een cooperatief energieproject. In een woning doe je dit met WP-PV tandem.

 

 

 

Verklaar mij waarom BEN beter is dan passief?

Bij passief beperk je de energieVRAAG.

Trias energetica? Nooit van gehoord?

 1. EERST DE VRAAG BEPERKEN
 2. DAARNA DE BEPERKTE ENERGIEVRAAG MAXIMAAL GROEN OPWEKKEN
 3. FOSSIELE ENERGIE GEBRUIKEN WAAR NIET ANDERS KAN, MAAR TOT EEN MINIMUM BEPERKEN

Bij BEN gaan ze omgekeerd te werk: maximaal "groen" opwekken en de vraag regelen naarvolgens wat er opgewekt kan worden.

 

 

Ik denk dat je beter bent met EERST PASSIEF. Daar is de vraag zo beperkt dat deze omvormen tot BEN of eigenlijk tot NEW veel gemakkelijker is. Een passiefwoning is uit zichzelf al méér dan BEN.

 

Vergelijking:

BEN-woning die net aan de regels voldoet (http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/watiseenbenwon…):

 • energie-behoefte voor verwarming: 70 kWh/m2
 • hernieuwbare energie: 10 kWh/m2
 • => totale verwarmingsbehoefte: 60 kWh/m2
 • OF PV-installatie met 7kWh/m2 => 63 kWh/m2 nodig

Passiefwoning zonder groene energie:

 • verwarmingsbehoefte: 15 kWh/m2

Dus passief doet in dit geval 45 kWh/m2 beter dan de BEN-woning. Voorzie diezelfde passiefwoning van dezelfde installatie aan hernieuwbare energie en je zit op een bijna NEW (los van de huishoudelijke stroom dan welteverstaan).

 

Nog een verschil tussen PH en BEN: als uw BEN al vol PV ligt, dan heb je geen ruimte meer over om tot NEW te gaan of om uw huishoudelijke stroom op te vangen. Bij uw PH ligt er nog geen PV. Om dus naar NEW te gaan is er wel nog een mogelijkheid

 

=> CONCLUSIE:

 • PH is méér TOEKOMSTGERICHT
 • PH is beter voor het MILIEU (mits geen te vervuilende bouwmaterialen gebruikt), want minder energieverbruik
 • PH is beter voor de PORTEFEUILLE (minder verbruik = minder energiekosten; minder techniek = minder onderhoud/vervanging/kosten)
 • BEN is beter voor de ECONOMIE/STAAT (meer werk voor installateurs/onderhoud...)

 

Kleine correctie:

 

Passiefwoning zonder groene energie:

 • verwarmingsbehoefte + ENERGIE VOOR KOELING EN VENTILLATIE: 15 kWh/m2

 

Bij mijn passiefwoning / nulenergiewoning is 5 van de 15 kWh:m2 voor koeling en ventilatie volgens het EPC certificaat, dus schiet nog 10 kWh over voor puur verwarming. In werkelijkheid is de benodigde energie voor koeling lager; de passieve vloerkoeling geraakte niet in de EPB software.

 

Dankzij de W-W WP en 3000 kWh PV per jaar in mijn huis slaagde ik er dit jaar in om mijn volledige huishoudelijke verbruik (verwarming, ventillatie, SWW, verlichting, koken, T.V. ...) te dekken met mijn PV. In een BEN die net aan de norm voldoet is dit (totaal) niet realistisch. Ik ben er wel vrij zeker van dat dit niet het economisch optimum is. Een BEN lijkt me dat echter ook niet, en zit aan de andere kant van het optimum (alvast als het klopt dat een LEW met technieken het economisch optimum zou zijn, studie voor de Vlaamse overheid). Het zou dus kunnen dat mijn woning over haar levensduur dezelfde kost heeft als een BEN woning maar een pak ecologischer is.

 

Mvg,

Jurgen

 

 

 

Er is een groot verschil tussen theoretisch opgelegde normen (hoe je ze ook noemt) en de praktijk. 

In mijn doordeweekse woning (bouwjaar 1998) met realistische isolmatienormen na renovatie 2011-2014 (veel waar het eenvoudig kon, weining waar niet kon of overmatig moest gebroken worden) dekt de PV installatie (5000 kWh jaaropbrengst) ook ruimschoots het totale energieverbruik. Het is zeker geen passiefhuis noch een BEN, noch een LEW woning. 

De gebruikskost en de afschrijvingskost (na investering) is wel vele malen lager dan veel (en zeker nieuwbouw wat een niet te onderschatten impact heeft op het milieu maar blijkbaar nooit in rekening wordt gebracht) 'erkende' BEN/LEW/passiefhuizen. 

Ik ben er dus bijna zeker van dat deze woning over haar levensduur in de praktijk minder kost en ecologischer is dan welke opgelegde norm ook (ook al haalt ze geen enkele erkende norm).

Economisch optimum is ook heel moeilijk te bepalen. Er zijn veel te veel variabelen die onbekend zijn:

 • wat zullen de energieprijzen zijn over 10-20-30 jaar?
 • hoeveel is een BEN/PH/NEW/E+ woning waard binnen 10-20-30 jaar?
 • ...

Voor beide is de verwachting dat deze voor PH of beter in het voordeel zullen zijn.

 

 

Daarnaast is de kostprijs van een woning slechts voor een klein deel afhankelijk van LEW/BEN/PH/NEW.

De grootste factoren zijn:

 • gekozen bouwstijl (bv. massief-passief vs houtskelet)
 • gekozen materialen en afwerking (bv. pur vs papiervlokken; keramische tegel van €20/m2 of €100/m2; parket van €200/m2 vs laminaat van €5/m2; hout-alu ramen vs hout- of pvc-ramen)...
 • luxe en comfort (bv. bubbelbad, stoomcabine, keuken van €50.000... vs simpel ligbad, douchecabine en keuken van €7500)
 • DHZ, SOD of ergens tussenin

 

Een voorbeeldje uit ons eigen bouwavontuur: onze eerste prijsofferte voor PH-ramen was ongeveer het dubbele van wat we nu betaald hebben voor massiefhouten (net-geen-)passiefhuisschrijnwerk (met luchtkamers) met betere beglazing en bovenop nog een PH-dakraam. Deze scoorden uiteindelijk beter dan de PH-ramen met minder goede beglazing in de PH-berekeningen (door de grote ramen en dus weinig schrijnwerk in verhouding).

Met het prijsverschil tussen die twee offertes betaal je zowat het verschil tussen passief en LEW.

 

Low-budget PH is perfect mogelijk. Voor minder dan €150.000 (excl. bouwgrond) kun je perfect een PH bouwen. De meesten kunnen nog geen klassieke woning bouwen voor die prijs.

Eigenlijk is BEN ideaal voor totaal renovatie.  De isolatie kan tot k40 gebracht door bvb de spouw op te vullen.  Aanvullend kan men dan wat pv en een zonneboiler zetten.  Een nieuwbouw kan tot k30 of lager gebracht worden.

Leg de norm voor nieuwbouw op tot max k30 en laat de bouwheer vrij of hij een wp of pv wil leggen.

Het economisch optimum bepalen is eigenlijk onmogelijk omdat niemand weet wat de energieprijzen gaan doen en in hoeverre fiscale maatregellen in de toekomst de woonlasten gaan treffen.

 

Echter, het energieverlies per m2 is ook niet zaligmakend zonder de energievoorziening er in te betrekken.

 

Wanneer bijvoorbeeld uit het prijsverschil tussen een 15 kWh verlies per m2 (passief) en 30 kWh verlies per m2 een warmtepomp met een spf van 4 aangeschaft kan worden dan is de milieubelasting bij de 30 kWh per m2 met warmtepomp lager dan een met elektrische luchtverwarming verwarmde passiefwoning.

 

En aangezien bij iedere huizenbouwer er een limiet aan budget is, loont het om meer integraal na te denken over de besteding van dat budget in plaats van kortzichtig voor passief te kiezen.

 

MarcMarc

Je hebt op het eerste zicht misschien wel gelijk, maar als je verder redeneert niet echt.

Zou me sterk verwonderen dat het verschil tussen 15 en 30 kWh verlies het verschil tussen die warmtepomp zou maken. Een warmtepomp met boringen kost al snel €30.000 + CV om deze warmte te verdelen. Daarmee kun je heel veel doen hoor. Bijvoorbeeld: een warmtepomp met SPF van 2 en toch passief :-). Kom je ook op zelfde verbruik uit en zal je minder kosten.

Voordeel van te kiezen voor die 15 kWh (passief), is dat je een paar jaar kan leven met heel weinig verwarming (iets minder comfort) om zo te sparen voor een iets beter systeem. Kwestie van de voorzieningen te voorzien op voorhand.

Met een 30 kWh verlies kun je dat nadien niet meer.

Ik zou dan eerder opteren om te besparen/uitstellen in afwerking (tweedehands keuken/badkamer of tijdelijk op OSB-platen blijven leven op de verdieping...).

Conlusie: BEN is beter voor de overheid die belangrijke inkomsten heeft via belasting/accijnzen op netstroom, aardgas en mazout.

 

Eigenlijk is dit diep triest: de overheid zet bewust in op behoud van onnodig energieverbruik in woningen met BEN om de eigen inkomsten maar op peil te houden. Met deze kennis gebruik ik mijn middelen zoveel mogelijk om het energieverbruik te minimaliseren, vermeden energie is vermeden belasting!

Robin ik denk dat je te semantisch over het woord BEN bezig ben.

Kijk een Passiefhuis van 15kWh/m2 verbruikt dus 3000kWh/200m2 woonentiteit voor een groot gezin.

Derhalve als je dit huis energie neutraal maken, moet je rekenen op 5.000kWh  elektrische energie + 3000kWh warmte energie 

DUS, logische gevolg, je moet 8.000kWpiek zonnepanelen installeren op het dak en dat neemt ongeveer aan 20% rendement 40m2 in. Nu 200m2, is dus op 3 verdiepen 70m2 per verdiep, en neemt dus een dak opp van 35m2 in.

Dus wat ik zeg is als je uw huis BEN maakt hoe beeld je nu in om dit te doen zonder uw huis passief te maken ??

Dus ja BEN is beter op een bepaalde manier. Je kunt nooit BEN worden door bvb half te isoleren, vergeet dat dus 45kWH2000 m2 meer verbruiken, betekent 9000kWH of nog eens 40m2 meer zonnepanelen.. Dus uw dak mag je de volledige vloeroppervlakte schuin zetten naar de zon georienteerd

 

Beste Paul,

 

BEN is een wettelijk bepaalde norm. Om aan deze norm te voldoen hoef je, ondanks de benaming, niet echt dicht in de buurt van energie neutraal te komen. Die Bijna van Bijna Energie Neutraal is namelijk nogal ruim genomen.

 

Om met jouw getallen verder te werken: Als je 200 m2 vloeroppervlakte hebt, dan voldoe je aan de BEN norm als je niet meer dan 70 kWh/m2/jaar *200 m2 = 14000 kWh/jaar aan energie verbruikt voor enkel verwarming. Daarbovenop moet je nog minstens 1 maatregel uit een lijst kiezen. 7 kWh/m2 * 200 m2 oftewel 1400 kWh aan PV installeren is voldoende om aan de norm te voldoen. Dit dekt niet eens het huishoudelijk verbruik.

 

Afhankelijk van de grootte van je gerenoveerde huis zul jij daar waarschijnlijk al aan voldoen mocht je een aantal zonnepanelen leggen. Waarschijnlijk zul je echter niet aan alle voorwaarden voldoen (K-waarden, R-waarden, ventillatie). Dit zeg enerzijds iets over jouw ambitie met jouw beschermde woning en anderzijds iets over de ambitie t.o.v. nieuwbouw.

 

Het is dus inderdaad semantisch, maar ik denk dat jij BEN strenger interpreteert dan wat de wettelijke normen zijn.

 

Mvg,

Jurgen

 

Ik merk dat er hier vooral wordt gesproken over warmte voor die 15kWh/m², maar gaat ook over sanitair water en koeling. In ons passiefhuis gaat bijvoorbeeld maar 7kWh/m²/j naar verwarming, en komen we bovendien zowel theoretisch als praktisch beneden die 15 uit... Wij verwarmen met een lucht-water warmtepomp en verbruiken ver minder dan verwacht.

Een BEN norm is ecologisch gezien gewoon niet erg logisch en niet ambitieus genoeg.

Je zou eerst moeten werken aan de vraag kant, en dan pas iets doen aan je aanbod. Wij hebben bijvoorbeeld geen zonnepanelen liggen, maar wel een dak met de correcte oriëntatie en wachtbuizen steken (voorzien in ontwerp). Een photovoltaïsche installatie zou van onze woning minstens een nulwoning, en wellicht met gemak een pluswoning maken.

Anekdote: met ons E-peil van 31 en K-peil van 14, zullen wij veel minder energie verbruiken dan iemand uit zo'n BEN woning. Maar die BEN woning zal de energie zelf weer opwekken en dus een lager E-peil krijgen. Een norm zegt dus duidelijk niet alles... of hoe BEN iets zegt over energie, maar weinig over duurzaamheid.

Ook altijd vreemd dat men het over economisch optimum heeft bij passief, LEW  of de minderwaardige variant BEN .

Men spreekt nooit over een economisch optimum bij de keuze van vloeren, sanitair, keuken of in het algemeen bij de keuze van bouwstijl met of zonder allerhande foliekes.

Trouwens voor mezelf ben ik er 100 procent van overtuigd dat passief het economisch en tegelijkertijd het ecologisch optimum is. Mede door het feit dat het concept van passief bouwen sowieso al vraagt om een soberdere bouwstijl. Ik heb het voor alle duidelijkheid hier over nieuwbouw, bij renovatie of restauratie ligt dat helemaal anders.

Zo ben ik er ook van overtuigd dat men een spelletje speelt met de kandidaat bouwer, men probeert die in een richting te duwen die voor bepaalde sectoren de meest winstgevende is. Zo werkt dat nu eenmaal.

De isolatie kan tot k40 gebracht door bvb de spouw op te vullen.

 

Dat is alleen maar mogelijk bij een bepaald type woningen uit een bepaalde bouwperiode. Nl. de periode dat er spouwmuren gevuld werden met lucht. Daarvoor had men volle muren (dus geen spouw en soms ook nog eens beschermd aan de buitenzijde) en nadien (zoals in mijn geval) is de spouw al opgevuld met (volgens de hedendaagsenormen) te dunne isolatieplaten van minderwaardige kwaliteit (bv. 4 cm EPS) en heb je de mogelijkheid niet meer om de spouw op te vullen.

Het was bedoeld als voorbeeld.

 

Bij iedere maatregel moet je gewoon kijken wat het opleverd aan energiebesparing. De Rc waarde van de muren opwaarderen van 7 naar 9 levert bijvoorbeeld nauwelijks nog energiebesparing op terwijl er wel kosten aan verbonden zijn. Dat is verdedigbaar wanneer je met luchtverwarming gaat werken maar wanneer je omwille van comfort toch vloerverwarming gaat toepassen dan staan de meerkosten van de extra isolatie niet meer in verhouding tot de besparing op de technische installaties. De besparing zou een spotgoedkope verwarmingsvoorziening zijn. Stel dat zonnepanelen de sluitpost zou zijn dan had je beter zonnepanelen op je dak kunnen gooien om per saldo minder energie te verbruiken.

 

Zelfde discussie kun je voeren over zonnecollectoren vs zonnepanelen. Deze discussie is op dit forum al veel gevoerd.

 

Idem dito in hoeverre passiefhuis kozijnen met tripple glas zich terug laten verdienen.

 

Maar don't worry, mijn volgende huis zal ook een zeer goed geisioleerde schil hebben die ver boven de norm ligt. Budget zou niet  het probleem moeten zijn. Ik wil zelf voor een geothermische warmtepomp gaan en die gaat echt geen 30k kosten wanneer ik zelf een horizontaal captatienet aanleg (ik heb de ruimte). Bovendien, bij weinig warmteverlies heb je ook minder boringen nodig of minder oppervlak. Op de korte termijn is een lucht water warmtepomp economischer maar op de lange termijn is mijn inschatting dat de stroom in de winter nog wel eens duur kan worden omdat salderen via het net er af gaat (ik woon in NL).

 

Echter bij 99% van de mensen is er een budget en wordt er gekeken naar terugverdientijden. Dan kan je maar beter de integrale benadering kiezen waarbij uiteindelijk per saldo zo min mogelijk CO2 uitgestoten wordt.

 

Disclaimer: ook in dit bericht slechts voorbeelden ter onderbouwing van de denkpiste dat je de mate van isolatie niet los kan zien van de benodigde technische installaties. Integraal ontwerpen dus.

 

Ik denk dat we het hier allemaal eens zijn dat BEN een gemiste kans is van de Vl overheid om de lat nog net iets hoger te leggen dan PH ( voor nieuwbouw )

 

 

Het BEN-verhaal lijkt mij eerder bedoeld voor bestaande woningen dan voor nieuwbouw. Een K40-woning met een primair energieverbruik van 70 kWh/m²a nieuw bouwen is immers flink achterhaald.

je zou het in een 'simulator' moeten stoppen'.. jammer dat nog niet online staat

Je laat dus de mensen kiezen 

  isoleren van R4 > R25

  WP - PV  versus Aardgas

  m2 ramen en Zonne orientatie van ramen 

  Thermische Waterproductie - WP water productie 

  Ventilatie C-D-E met % rendement warmterecuperatie

   Hybride gasverwarming

 

En dan toon je het verbruik in Euro In kWh en in CO2 in functie van E-Waarde , K_Waarde etc

 

Je zou het ook vaneerstekeer een matrix va nkeuzes kunnen berekenen, en dus een matrix maken met

    As 1  Isolatie van R4  >  R25

    resultante eronder   E-Waarde/ K-Waarde

   en dan kWh/Euro verbruik voor WP  of Aardgas of Pellet

 

 

En dan daaronder

 Kostprijs isoleren + Verbruik op 10 jaar

  Er is dus inderdaad altijd een optimum

Marcmarc, als je woning met Rc-waarden van 7 nog geen PH is, dan moet je kijken hoe dat komt. En niet zomaar wat isolatie toevoegen. Waarschijnlijk schort er dan iets aan je ontwerp: slechte oriëntatie van woning/glaspartijen, te grote ramen of verkeerde beglazing/schrijnwerk, compactheid van de woning...

 

Ik weet dat het maar voorbeelden zijn, maar het toont gewoon aan dat er zelden of nooit profijt kan gedaan worden met techniek (toch niet op lange termijn: 20+ jaar).

Uiteraard zal die isolatie niet economisch zijn, gezien deze nauwelijks iets bijbrengt. Maar beter glas kost vaak maar een €10-50/m2 glas extra; à 20m2 kom je op max. zo'n €1000 verschil, wat soms veel verschil kan maken in energieverlies.

Minder ramen of kleinere raampartijen BESPAART geld en je moet meestal niet inboeten aan licht/comfort, mits goed ontwerp.

Een juiste oriëntatie kost NIETS extra (meestal toch) en compact bouwen BESPAART geld.

 

"Bovendien, bij weinig warmteverlies heb je ook minder boringen nodig of minder oppervlak."

Dat is het hem nu net: die BEN-woningen zijn niet echt woningen met weinig warmteverlies. Minder dan een jaren 80-90 woning uiteraard, maar nog ruim genoeg om toch serieus wat boringen nodig te hebben.

En een PH heeft dan weer zo weinig energie nodig om te verwarmen, dat de installatiekost vaak buiten proportie is. Eigenlijk is zowat elke verwarmingsinstallatie buiten proportie als je uitrekent wat hij kost/kwh (installatie- en onderhoudskost). 

Een horizontaal captacienet kan alleen mits voldoende oppervlakte, zoals je zelf al aanhaalde. En dat is er nu in 95% van de gevallen gewoon niet meer; met kavels van 3-7 are.

 

Als je sowieso een vloerverwarming wenst, ondanks PH, dan kan je de kost van een CV dus niet uitsparen en ligt het prijsverschil hoger.

Daar blijft ook net het probleem liggen: de meeste bouwers willen een klassieke woning omtoveren tot PH. En dat is uiteraard duur.

Mij lijkt het vooral dat men BEN promoot, omdat dit GROEN TINTJE, die men er marketingtechnisch aan vast plakt, nu eenmaal goed is voor de ECONOMIE/STAAT (meer technieken = meer werkuren, btw, onderhoud, vervanging van toestellen binnen 10-15-20 jaar..., meer energieverbruik...).

 

Er wordt nu al een hele tijd volop promotie gemaakt voor warmtepompen vanuit de overheid, DNB en leveranciers. Reden is simpel: ze verdienen meer aan 1 kWh elektriciteit, dan aan 4 kWh gas. Vergelijking op basis van gegevens via mijnenergie.be:

 • 3000 kWh elektriciteit => €57,60 bijdrage hernieuwbare energie + wkk + €15,82 heffingen = €73,42
 • 12000 kWh aardgas => €23,91 heffingen

Hier in NL is iets vergelijkbaars aan de hand met de energielabel voor woningen dat door de overheid verplicht wordt bij verkoop en verhuur van een woning. En om iedereen alvast warm te krijgen voor verbeteringen krijgen alle woningen een voorlopig label op basis van bekende gegevens (woningtype, bouwjaar, oppervlakte). Een oude woning van voor 1946 wordt gezien als woning zonder isolatie, met enkel glas en zonder ventilatiesysteem en krijgt het laagste label (G). Om voor deze woning een A-label te krijgen kun je dak, gevels en vloer isoleren, een HR-gasketel plaatsen, enkel glas vervangen door 1.1-glas, maar je kunt de woning ook zo laten en alleen een warmtepomp nemen en de nodige zonnepanelen... Het is niet te geloven dat het mogelijk is om een koude, oncomfortabele en energieverspillende woning niet te verbouwen en toch een A-label te verkrijgen met alleen wat "duurzame" installatietechniek.

 

En wat is het voordeel/nadeel voor de eigenaar van de woning om een A...G label te krijgen? Denk dat er veel Belgen terughoudend zouden zijn om een lager label te krijgen indien te theoretische inschatting te hoog zou zijn. Stel je legt een aantal 'verbeteringen' op tafel om een lager label te krijgen. Als Belg zou ik dan onmiddellijk denken dat dit een zeer eenvoudige maatregel is voor de overheid om je KI te kunnen opwaarderen. En als het dezelfde waarde heeft als de opgelegde EPC en elektriciteitskeuringen certificaten in België heb je er ook niet veel aan. Het EPC verslag bij verkoop van bestaande woningen is meestal nattevingerwerk die de verkoopposten opdrijven en de meestal negatieve elektriciteitskeuringen worden door geen enkele instantie in de praktijk opgevolgd. Papieren tijgers die in de praktijk alleen duur betaald werk verschaffen aan bepaalde instanties.

Inderdaad, en als je die meerkost van een wp plus pv in isolatie steekt wordt die 12000kwh maar 6000kwh, dus nog minder inkomsten voor de staat!

Correct, daarom heb ik voor de verhuur van een oude maar verbouwde woning het energielabel laten vaststellen op laagste niveau (G dus) terwijl de woning in werkelijkheid van dak tot vloer geïsoleerd is (Rc 6-4-4), overal 1.1-glas, verwarmd met een HR-gasketel en normaal gesproken op een B-label zou moeten uitkomen. Tegen de tijd dat we de woning verkopen zullen we het label laten aanpassen van G naar B. Dat is in een week geregeld.

Heb je adresje van dat schrijwerk?:-)