belastingvermindering energiebesparende maatregel | Ecobouwers.be

U bent hier

belastingvermindering energiebesparende maatregel

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van steven-26
19/03/2008 - 19:29

Hallo, als je in 2008 energiebesparende maatregelen neemt voor zowel zonneboiler als voor ramen hoeveel kan je dan max aftrekken ? Is dit max 3440€ + 2650€ of enkel 3440€.
Voorbeeld : zonneboiler kost 7000€ en ramen 6000€

27 Reacties

Reacties

afbeelding van ady
19/03/2008 - 20:01

spijtig genoeg kan je niet cumuleren en zal je dus moeten kiezen tussen 1 van beide of ze sprijden over verschillende jaren.

afbeelding van lucvt
19/03/2008 - 23:02

MAXIMUM IS 2650 EURO (na 40% van de factuur of facturen te berekenen)

Neem je een zonnepaneel (thermisch of pV) dan verhoogt dit maximum tot 3440 euro. Dus geen combinatie van die 2 maxima.

Om de bedragen te optimaliseren kan je in 2008 bvb je ramen volledig betalen 6000 euro (x 40% = 2400 euro) en al een voorschot betalen op je zonnepaneel 2600 euro (x 40%= 1040 euro). Samen kom je dan aan 3440 euro gelijk te verdelen in de aangifte over de twee eigenaars van de woning.

Het betreft eigenlijk geen aftrek van de inkomsten maar een zuivere belastingvermindering. Bijgevolg moet je zien dat jullie beiden elk 1720 euro belastingen overhouden na de aftrekken en andere belastingverminderingen.

In 2009 laat je je zonnepaneel plaatsen en betaal je het saldo van 4400 euro. (x40% = 1760 euro)

afbeelding van Anonieme gebruiker
20/03/2008 - 20:56
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

gebruik een belastingssimulator om je echte fiscaal voordeel vooraf te berekenen, de 40% bleek voor mij maar 25%. Of 1000€ verschil. Of het verschil tussen doen en twijfelen.
https://sofiskonline.standaarduitgeverij.be/2006/dexia.html

afbeelding van hendrik de corte
21/03/2008 - 08:36

Het is een absoluut fout signaal om de reële belastingkorting voor te stellen als een percentage.
De belastingkorting is een absoluut bedrag. Bij de gewone energiebesparende maatregelen kun je echt 2650 euro minder belasting betalen, bij zonnepanelen 3.340 euro.
Als je inkomen te laag is om zoveel belasting te betalen kan het zijn dat je niet aan dit bedrag geraakt.
Je zou het aldus verminderde bedrag, zoals Beginner, kunnen omrekenen naar een percentage op de energiebesparende uitgave maar dit is louter een theoretische oefening. En zinloos.

Helaas wordt nog al te vaak de belastingkorting verward met een fiscale aftrek (waarbij het bedrag in mindering wordt gebracht van het aan te geven inkomen). En berichten zoals dat beginner werken dit alleen maar in de hand.

groeten

rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
21/03/2008 - 09:39
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

men krijgt nu toch gewoon een premie als men niet genoeg verdiend dus geen belasting korting geniet
ik meen toch dat het gedgekeurd was, of heb ik niet goed geluisterd

afbeelding van hendrik de corte
21/03/2008 - 12:31

Nee Marcel

De premiemaatregel is VOORLOPIG goedgekeurd door de Vlaamse regering.
Is opnieuw aangepast VOORLOPIG goedgekeurd door de Vlaamse regering na advies Serv en Minaraad, en is nu voor advies naar de Raad van State.
Daarna moet hij nog DEFINITIEF worden goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Overigens zal deze Vlaamse premie niet gelden voor alle energiebesparende maatregelen waarvoor de federale belastingsvermindering geldt en zal er ook een premie zijn voor één maatregel waarvoor er geen federale belastingkorting is.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
21/03/2008 - 18:55
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik,
Ik ben een beginner, vergeef me.

Ik baseer me op documenten van op de site van Financiën.

Waarop baseer jij je?

afbeelding van Anonieme gebruiker
21/03/2008 - 19:27
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

1ste geval: gehuwden of wettelijk samenwonenden zijn eigenaars, bezitters, erfpachters of vruchtgebruikers.

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moet u de belastingvermindering opdelen op basis van uw aandeel in de rechten op de woning (bv.eigendom) waarin de werken worden uitgevoerd.

U berekent dus elk de vermindering waarop u recht heeft en vermeldt het bedrag van die vermindering in de fiscale belastingaangifte bij de code(s) 1363 en/of 2363.

Voorbeeld:

Mijnheer en Mevrouw Janssens zijn elk voor 50 % eigenaar van een woning gelegen in Brussel.

Mijnheer Janssens is ook nog de enige eigenaar van een gebouw in Gent.

In 2008 laten deze echtgenoten energiebesparende werken uitvoeren die aan alle voorwaarden beantwoorden om de belastingvermindering te krijgen:

* de plaatsing van dubbele beglazing in de woning te Brussel: 7 000 euro
* de vervanging van een stookketel in de woning te Gent: 1 200 euro.

Berekening van de belastingvermindering:

Woning te Brussel: 7 000 euro x 40 % = 2 800 euro, beperkt tot 2 650 euro
Woning te Gent: 1 200 euro x 40 % = 480 euro

Opdeling van de vermindering over de echtgenoten (of wettelijk samenwonenden)

Bij Mijnheer Janssens:

Woning te Brussel: 2 650 euro x 50 % = 1 325 euro
Woning te Gent: 480 euro
Totaal: 1 805 euro

Bij Mevrouw Janssens:

Woning te Brussel: 2 650 euro x 50 % = 1 325 euro
Woning te Gent: nihil (Mevrouw is geen eigenaar)
Totaal: 1 325 euro

afbeelding van Anonieme gebruiker
21/03/2008 - 19:31
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

http://www.immoweb.be/nl/pages/Page.cfm?Page=Taxes_examples_relief.htm&mycurrent_section=global#example7

Voorbeeld:
Meneer B is eigenaar van een huis. In 2007 sluit hij een bedrijfscontract af met de onderneming "rénova" om zijn dak te isoleren en de verwarmingsketel te vervangen. Het bedrag van de factuur is 6.200€.
Meneer B berekent zijn belastingvermindering. Deze bedraagt 2.480€ (40% van 6.200€), beperkt tot 1.280€.
Meneer B zal dus 1.280€ invoeren in code [1363] van zijn belastingaangifte 2007, aanslagjaar 2008.

afbeelding van Anonieme gebruiker
21/03/2008 - 19:35
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik,

Ik kan zelfs verwijzen naar je eigen geschriften, ;-)
"De meeste koppels zijn samen eigenaar van hun woning, dus eigenlijk zijn ze elk voor de helft eigenaar. Elke partner vult dan de helft in van het bedrag van de belastingvermindering. "

http://www.bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&thread=1141753930&st=300

"De aangifte in de personenbelasting bevat een rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven: het betreft de rubriek F van vak IX van deel I van de aangifte, in het bijzonder de codes 1363 en 2363 als u eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker van de woning bent en de code 1369 als u huurder bent.
Op uw belastingaangifte van het jaar na de betaling van de factuur moet u bij de code 1363 of 2363 of 1369 het bedrag invullen waarop u recht hebt. U berekent dit bedrag op het betaalde bedrag (btw inbegrepen). Dit berekende bedrag bedraagt 40 % van het betaalde bedrag met een maximum van 2 650 euro per woning voor de meeste maatregelen. De berekening is eenvoudig: u deelt het betaalde bedrag eerst door 100 en vermenigvuldigt het resultaat met 40. Is de uitkomst hoger dan 2 650 dan mag u toch niet meer dan 2 650 euro invullen.
Als u het maximum van 2 650 euro overschrijdt door de installatie van een zonneboiler of van fotovoltaïsche panelen mag u het hogere bedrag invullen, beperkt tot 3 440 euro.
Indien u als getrouwde of wettelijk samenwonende wordt belast, moet u het bedrag van de vermindering onder elkaar verdelen volgens het deel van het onroerend inkomen van de woning dat bij elk belastbaar is. De meeste koppels zijn samen eigenaar van hun woning, dus eigenlijk zijn ze elk voor de helft eigenaar. Elke partner vult dan de helft in van het bedrag van de belastingvermindering. De ene partner bij code 1363, de andere partner bij code 2363. Dit geldt echter niet voor huurders. Zij geven samen het volledige bedrag aan bij code 1369."

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
21/03/2008 - 21:11

Beginner

Ik snap niet waar je naartoe wil.

Het enige wat ik beweer is het volgende:
als jouw reëele belastingkorting slechts 25% bedraagt in plaats van 40% kan dat maar twee oorzaken hebben:
- of je belastbaar inkomen (of dat van de partner) is te laag om te genieten van de volledige korting
- of je uitgave was hoger dan 6625 euro (of 8600 euro voor zonnepanelen)

Dat laatste is niet moeilijk natuurlijk. Als ik voor 20.000 euro energiebesparende maatregelen uitvoer aan mijn woning zal mijn "reëele belastingkorting" berekend in percent van de uitgave uiteraard nog veel lager liggen dan 25%. Dergelijke berekening in percent heeft geen zin.

Ik zie niet in waar mijn tekst die jij kopieert daarmee in strijd zouden zijn.

Je laatste voorbeeld heeft overigens betrekking op energiebesparende uitgaven in 2006 en toen was de maximumkorting nog veel lager.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
21/03/2008 - 22:09
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik,

Had liever gehad dat jij gelijk had.

Maar mijn punt was initieel dat je de 40% niet als automatisch verworven mag beschouwen.

Ik val onder jouw eerste optie: "- ... belastbaar inkomen (of dat van de partner) is te laag om te genieten van de volledige korting"

Greetz

afbeelding van hendrik de corte
22/03/2008 - 08:06

Dat is jammer.
Als je wat zoekt vindt je op dit forum mogelijke oplossing daarvoor, maar die liggen niet altijd voor de hand (en voor jouw geval is het te laat)

Naar de toekomst toe is er de nieuwe Vlaamse premie. Dat is een oplossing maar is een schoolvoorbeeld van "administratieve vermoeilijking". De burger zal immers vooraf moeten ramen welke regeling (korting of premie) voor hem voordeligst zal zijn.

De belastingkorting vervangen door een belastingkrediet ware een eenvoudiger oplossing geweest. Maar de politieke wegen zijn ondoorgrondelijk.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/03/2008 - 11:44
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik,

Bedoel je de investering splitsen?
En wat bedoel je met "voor jouw geval is het te laat"?

afbeelding van hendrik de corte
22/03/2008 - 12:58

Beginner
Dat het voor jouw te laat is, leidde ik (misschien wel voorbarig af) uit jouw zin "voor mij bleek het ..."

Er zijn diverse mogelijkheden om volledig van de belastingkorting te genieten (maar ze zijn niet alle geschikt voor "jonge" beginners)
Voor het gemak kopieer ik hieronder een eigen tekst voor een gemeentelijke infomap.

Als die mogelijkheden niet lukken moet je weten dat de Vlaamse overheid de invoering van een premie voorbereidt voor personen die niet of maar gedeeltelijk in aanmerking komen voor de federale belastingkorting.

De nieuwe premie zou vermoedelijk vanaf half 2008 gegeven worden voor:
- dakisolatie;
- vervangen van enkel glas of dubbel glas door superisolerend glas;
- het vervangen van een of meer verwarmingstoestellen door een condensatieketel.

groeten
rik

Er zijn een paar uitwegen om bij een onvoldoend inkomen toch voldoende belastingen te betalen en daardoor meer te genieten van de belastingkorting.
Hebt u vroeger gewerkt en al wat pensioensparen of levensverzekering bijeengespaard? Ja, en is de waarde een serieus bedrag geworden? Als u nog geen zestig bent, dan zou het zinvol zijn (een deel van) dat bedrag op te vragen.
U bent dan verplicht de opgevraagde sommen als inkomen aan te geven in de belastingaangifte van de personenbelasting en zo zal u meer belastingen verschuldigd zijn. Maar die zal u dan via de belastingsvermindering voor de energiebesparende maatregelen kunnen recupereren. De bank of verzekeringsinstelling houdt 33 % in als voorheffing. Maar ook die roerende voorheffing krijgt u terug bij de afrekening van de personenbelasting.
Intresten van beleggingen moet u niet aangeven als inkomen maar het mag wel. Dat heeft voordelen als u geen of te weinig personenbelasting betaalt. Het aangeven van intresten heeft alleen nut voor beleggingen waarop (15 % of 25 %) roerende voorheffing wordt ingehouden, want die zal u ook terugkrijgen bij de afrekening van de personenbelasting.
Een goede raad als u gebruik wil maken van deze oplossingen: reken vooraf alles goed uit of laat dit doen door een deskundige!

Waarom en hoe de belastingkorting spreiden?

Het is altijd de datum van betaling die bepaalt in welk jaar u de uitgave kunt aftrekken van de belastingen. Veel mensen schijnen dit vreemd te vinden maar dit is de normale toepassing van een algemeen fiscaal principe dat ook in andere gevallen geldt.
Het kan nuttig zijn om de uitgave over twee of meer jaren te spreiden als:
- de uitgave hoger is dan wat recht geeft op de maximale korting;
- u wel belasting betaalt, maar te weinig om te genieten van de maximale korting.

U kunt de belastingkorting niet alleen spreiden door de betaling van de factuur te spreiden maar ook door een voorschotfactuur te betalen (hopelijk gaat de aannemer dan niet failliet!).
Raar maar waar: ook bij een voorschotfactuur moet u aan de aannemer vragen dat hij op (de bijlage van) de voorschotfactuur vermeldt dat de werken zijn uitgevoerd volgens de technische voorwaarden, zelfs als de werken nog niet zijn begonnen!
Misschien zal de aannemer daar niet toe bereid zijn. Als u later een definitieve factuur hebt met de vereiste vermeldingen kunt u alsnog een correctie of na ontvangst van het aanslagbiljet een bezwaar indienen.

afbeelding van eric-15
22/03/2008 - 13:16

Rik, bovendien weet ik niet zo zeker dat uw oplossing (zie hieronder) in het geval één van de partners geen inkomen heeft wel werkt omdat alle bijkomdende inkomsten in rekening gebracht worden op de limiet van 8.880 euro op het huwelijksquotiënt. Of met andere woorden kan je dus minder belastingen overdragen naar je partner indien die om het even welk inkomen heeft, 8800 € is het maximum van alle inkomsten.

"Voor alle volledigheid kunnen we nog vermelden dat er een paar uitwegen zijn om bij een onvoldoend inkomen toch voldoende belastingen te betalen en daardoor meer te genieten van de belastingkorting.
Hebt u vroeger gewerkt en al wat pensioensparen of levensverzekering bijeengespaard? Ja, en is de waarde een serieus bedrag geworden? Als u nog geen zestig bent, dan zou het zinvol zijn (een deel van) dat bedrag op te vragen.
U bent dan verplicht de opgevraagde sommen als inkomen aan te geven in de belastingaangifte van de personenbelasting en zo zal u meer belastingen verschuldigd zijn. Maar die zal u dan via de belastingsvermindering voor de energiebesparende maatregelen kunnen recupereren. De bank of verzekeringsinstelling houdt 33 % in als voorheffing. Maar ook die roerende voorheffing krijgt u terug bij de afrekening van de personenbelasting.
Intresten van beleggingen moet u niet aangeven als inkomen maar het mag wel. Dat heeft voordelen als u geen of te weinig personenbelasting betaalt. Het aangeven van intresten heeft alleen nut voor beleggingen waarop (15 % of 25 %) roerende voorheffing wordt ingehouden, want die zal u ook terugkrijgen bij de afrekening van de personenbelasting.
Een goede raad als u gebruik wil maken van deze oplossingen: reken alles goed vooraf uit of laat dit doen door een deskundige!"

omdat wanneer je de inkomsten uit beleggingen toevoegd aan je belastbaar inkomen

afbeelding van kelly-5
22/03/2008 - 17:58

Wij zijn overgeschakeld op zonne energie en hebben daarbij ook onze verlichting aangepast. Alles met LED verlichting en LED TL, goede informatie gehad van Voltastream
www.voltastream.be

afbeelding van lucvt
22/03/2008 - 22:14

Eric

Inderdaad, niet iedereen is geholpen met mijn oplossing. Ik vertrok vanuit de stelling dat beide partners al een inkomen hebben, maar waarvan één te laag is om alle belastingverminderingen te benutten.
Ik wens de mensen enkel maar die hint mee te geven. Het is aan hen om via een belastingsimulatie na te gaan of er winst wordt geboekt.

Het huwelijksquotiënt is geen echt inkomen, maar een artificieel toegekend bedrag aan het laagste inkomen. (bvb de echtgenote als de man het hoogste inkomen heeft)

Er wordt 30% van het hoogste (netto-)inkomen berekend en dat wordt dan bijgeteld bij de inkomsten van de echtgenote.
Maar de som is beperkt tot 8800 euro.

Een echtgenote zonder inkomsten, krijgt dan een fictief inkomen van max. 8800 euro.
De echtgenote die zelf al 7000 euro verkreeg, zal maar 1800 euro bij krijgen.

Als zij haar levensverzekering (bijvoorbeeld 5000 euro) zou opvragen, dan blijft ze in het eerste geval toch haperen op een totaal van 8800 euro. 't zou dus inderdaad stom zijn om de levensverzekering op te vragen.

In het tweede geval verhoogt haar inkomen van 7000 naar 12000 euro. Dit zal op zich nog niet voldoende zijn om de volledige belastingvermindering van 1720 euro voor PV te benutten. Maar het zal wel voordeliger zijn dan te kiezen voor het huwelijksquotiënt.

In de praktijk zal het deels of geheel opvragen van het pensioensparen en/of levensverzekering vooral nuttig zijn om deeltijdse jobs of lage vervangingsinkomens aan te vullen.

NB Je kan die inkomsten ook verhogen door bijvoorbeeld je roerende inkomsten aan te geven. Vrijgestelde dividenden die aan de 25% voorheffing werden belast, kunnen een interessante optie zijn. De winst blijf echter meestal bescheiden en je stelt je fortuin aan de fiscus bloot. :-(

mvg

Luc Vt

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/03/2008 - 22:32
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Ik vond voor mijn situatie toch een oplossing op:
http://www.bblv.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1168194679&replies=0

afbeelding van eric-15
22/03/2008 - 23:19

Beginner, wat was uw oplossing dan? Ik heb uw link volledig doorgelezen en heb niet veel meer geleerd dan wat in deze vraagstaart reeds gezegd werd...

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/03/2008 - 09:36
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

http://www.bblv.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1168194679&replies=0
26-05-2007 00:53 IP: logged

Hoe is dit op te lossen? Er zijn wel enkele mogelijkheden. Je kan de jaarwedde van de vrouw verhogen door bijvoorbeeld:

- de gehele gespaarde som (of een gedeelte) van pensioensparen of levensverzekering vroegtijdig op te vragen. De bank houdt dan als straf 33 % bedrijfsvoorheffing in, maar die zal je dank zij de energiebesparende uitgave kunnen terugkrijgen. Dit geld zal dan op 60 jaar ook niet meer belast kunnen worden.

Ik zoek nog wel hoe ik dit kan simuleren op een tax simulator. Kent iemand de juiste codes van de belastingsbrief hiervoor?

afbeelding van eric-15
23/03/2008 - 16:10

@lucvt,

Na een beetje research in het W.I.B denk ik dat het er nog niet zo slecht uit ziet zoals je hierboven voorstelde. Volgens artikel 88 van het WIB worden enkel de beroepsinkomsten in rekening gebracht, NIET de ROERENDE inkomsten.

Ik citeer:"...een zodanig deel toegerekend dat de som van zijn eigen eigen beroepsinkomsten en het toegerekend deel 30% van dat toale bedrag bereikt..."

Dit zou betekenen dat uw truuk ook werkt in het geval van een partner met roerende inkomsten zonder beroepsinkomen.

Alleen stel ik me de vraag of de roerende inkomsten niet verdeeld worden over de twee partners (indien op naam van de partner zonder beroepsinkomen).

Wat denk jij hiervan?

afbeelding van hendrik de corte
23/03/2008 - 20:06

Eric

Ik zie nergens staan dat Luc beweerd heeft dat roerende inkomsten niet kunnen gebruikt worden om het belastbaar inkomen te verhogen?

Roerende inkomsten worden echter inderdaad verdeeld over de twee partners. Daarom schreef Luc dat de winst bescheiden blijft.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/03/2008 - 20:07
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

rik weet jij hoe ik
"de gehele gespaarde som (of een gedeelte) van pensioensparen of levensverzekering vroegtijdig op te vragen. De bank houdt dan als straf 33 % bedrijfsvoorheffing in, maar die zal je dank zij de energiebesparende uitgave kunnen terugkrijgen."

kan simuleren op een tax simulator?

afbeelding van eric-15
23/03/2008 - 22:12

Rik, dit is wat Luc schreef:
"Een echtgenote zonder inkomsten, krijgt dan een fictief inkomen van max. 8800 euro.
De echtgenote die zelf al 7000 euro verkreeg, zal maar 1800 euro bij krijgen.

Als zij haar levensverzekering (bijvoorbeeld 5000 euro) zou opvragen, dan blijft ze in het eerste geval toch haperen op een totaal van 8800 euro. 't zou dus inderdaad stom zijn om de levensverzekering op te vragen.
"

Worden roerende inkomsten ook verdeeld indien de belegging uitsluitend op naam van één van de partners staat?

afbeelding van eric-15
23/03/2008 - 22:19

Rik, bovendien kennen ze op de belastingen artikel 88 van het WIB zelf niet, want zij dachten ook dat roerende inkomsten moesten afgetrokken worden van het max van 8800 €
De belastingswetgeving is blijkbaar zo ingewikkeld geworden dat zelfs de fiscus er niet meer aan uit kan :-(

afbeelding van hendrik de corte
24/03/2008 - 07:18

Eric

Volgens info die ik van Luc heb, moeten de roerende inkomsten inderdaad ook verdeeld worden zelfs als de belegging op één naam staat.

Hieronder een tekst die ik van Luc heb (hij kan de eerste paar dagen niet zelf reageren, daarom veroorloof ik me hem te citeren, wat hij hopelijk niet erg vindt).

groeten
rik

"Voor het aangeven van de intresten en roerende voorheffing moet deel II van de aangifte worden opgevraagd. De winst is ook miniem, omdat de intresten fifty-fifty verdeeld worden over de echtgenoten.

Bvb. Bruto Dividenden 2000 euro - roerende voorheffing 25% = netto ontvangen 1500 euro
In de aangifte komt 1500 euro en 500 euro als voorheffing verdeeld over de echtgnoten, zelfs al staan de aandelen op naam van 1 der echtgenoten.
Vrouw zal op 750 euro een gemiddelde aanslagvoet van 0 % betalen doordat haar belastingverminderingen (PV-panelen, lening,...) alles op nul brengen. Zij zal dus de 250 euro roerende voorheffing integraal recupereren.
Man zal op andere 750 euro meestal geen 50% belasting betalen, omdat zijn gemiddelede aanslagvoet lager zal zijn dan 50% door zijn belastingverminderingen. Dit % zal misschien 35 à 40% zijn. Hij zou dus op 750 euro zo'n 300 euro verschuldig zijn. Er is al 250 euro voorheffing afgehouden. Hij zal dus nog 50 euro moeten opleggen.
Totale winst voor het koppel wordt dan 250 euro min 50 euro = 200 euro."

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.