belastingkorting voor passiefhuis altijd haalbaar? | Ecobouwers.be

U bent hier

belastingkorting voor passiefhuis altijd haalbaar?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 07:42

Sinds kort geniet wie een passiefhuis bouwt tien jaar lang van een een belastingvermindering.
Men moet dan wel voldoen aan de definitie van passiefhuis van de wetgever:
"Onder passiefhuis wordt verstaan een woning die is gelegen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die aan de volgende voorwaarden voldoet :
1° de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte;
2° bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 % van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur)."

Mijn vraag is: voldoet men in de praktijk makkelijk aan deze voorwaarden? Of zijn er in werkelijkheid soms (kleine) afwijkingen? Ik bedoel: je zal het maar goed bedoelen en toch per toeval net niet voldoen. Dan grijp je naast de belastingkorting.

Wat zijn jullie praktijkervaringen?

groeten
rik

5 Reacties

Reacties

afbeelding van Bart humbeeck - @Home
19/07/2007 - 08:33

rik,

"makkelijk" is het zeker niet !
je bouwt of ontwerpt een passiefwoning ook niet zomaar eventjes "losjes uit de mouw" .
er gaan behoorlijk uitgebreide berekeningen aan vooraf (PHPP-berekening), zeg maar de uitgebreidere versie van de EPB-berekening .
alléén op die manier kun je aantonen dat je er zult geraken .
Met de EPB-berekening alleen kom je er niet, er is daar onvoldoende rekening gehouden met het bestaan van energiezuinige bouwtechnieken .

het is best van tijdens de ontwerpfase een "bouwteam" te vormen met architect, ingenieur, aannemer ruwbouw, aannemer technieken, aannemer isolatie en luchtdichting ... om, ieder vanuit zijn vakgebied, te zoeken naar problemen in het ontwerp en die op te lossen alvorens er gebouwd gaat worden . Minstens enkelen daarvan MOETEN reeds behoorlijk wat ervaring hebben met passiefhuizen .
Zo kan ook de detaillering van de constructie opgesteld worden .

de Blower Door test doe je tijdens de ruwbouwfase, zodat eventuele pijnpunten (hopelijk) nog toegankelijk zijn, en nog kunnen gecorrigeerd worden .
in de praktijk vergt de luchtdichting op dit nivo zéér veel werk, dat uiterst nauwgezet moet uitgevoerd worden .
toch merk ik tegenwoordig dat , door de toegenomen kennis veronderstel ik, de luchtdichtingstest meestal geslaagd is van bij de eerste poging . dat was vroeger niet steeds zo .
dit geldt zelfs ook voor bouwheren en -dames die om budgetredenen de luchtdichting zelf uitvoeren .
ook de behaalde resultaten liggen meestal vér onder de 0.6 .
ter vergelijking : verleden jaar heb ik nog de luchtdichting gematen van een SOD-nieuwbouw : dat was rond de 7.0 !

na realisatie van het project kun je een passief-certificaat aanvragen bij het passiefhuisplatform .
dit betekent dat je project nogmaals uitgebreid gecontroleerd wordt, dan ben je zeker van je subsidies .

die subsidies zelf vind ik een tikkeltje oneerlijk : soms (redelijk vaak zelfs) voldoet een perceel helemaal niet om er een passiefwoning op te kunnen zetten : ongunstige oriëntatie, ongunstige beschaduwing etc ...
verbouwen (renovatie) tot passiefhuis is ook al uiterst moeilijk, en meestal onmogelijk .
maar als je dezelfde bouwmaterialen en technieken gebruikt als bij passiefwoningen, zal je financiële inspanning echter dezelfde zijn als bij passiefwoningen ...zonder dat je ooit een passiefhuis zult kunnen hebben !
ik vind dat je die mensen dus niet moet benadelen als ze in zo'n geval een zéér-laag-enegiewoning neerzetten, omdat ze niet anders kunnen dan in zo'n geval blijven steken op pakweg 17 kwh/m²a ...
ik vind dat wie het MAXIMUM doet in zijn gegeven fysische situatie, recht zou moeten hebben op een subsidie .
vooropgesteld dat een zwak onwerp niet de oorzaak is, natuurlijk .

vriendelijke groeten,
bart humbeeck

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 09:36

Bart

Ik begrijp uit je antwoord dat een passiefhuis dat in de ontwerpfase (dus theoretisch) kan voldoen, dat in de praktijk ook - mits de nodige opvolging - zal doen.

Je kritiek op het belastingkortingsysteem zelf vind ik terecht. De bouwer van een LEW kan in de praktijk niet meer belastingkorting genieten dan de bouwer van een standaardwoning.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
04/08/2007 - 19:14

Zijn er intussen bouwers van een passiefhuis terug uit vakantie die iets kwijt kunnen over hun persoonlijke ervaringen op dit vlak?

groeten
rik

afbeelding van Roel P.
06/08/2007 - 08:47

Beste Hendrik,
van in het begin duidelijk maken dat je aan de normen van een passief huis wilt voldoen, eventueel dit als resultaatsverbintenis in je contract opnemen. Hoe meer hoekjes en kantjes, hoe moeilijker het zal worden (financieel en praktisch om de norm te halen). wij hebben daarom voor een kubus gekozen.

afbeelding van stefan-14
06/08/2007 - 16:31

Roel,

resultaatverbintenis is heel makkelijk als je met SOD werkt (wie doet dit) maar als je ruwbouw, dak, ramen door verschillende aannemers laat uitvoeren dan ... ?

het zal juist op overgang van muur naar dak, muur naar raam, ... zijn dat er eerst luchtlekken ontstaan

het kan maar is niet evident, start met een goede ontwerper met ervaring, goede werfopvolging, ...

Stefan

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.