belastingkorting voor nieuwbouwwoningen: kan beter | Ecobouwers.be

U bent hier

belastingkorting voor nieuwbouwwoningen: kan beter

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van hendrik de corte
18/07/2007 - 19:47

Even een steen in de discussiepoel gooien met een stelling.
Hopelijk volgt een boeiend debat (en sijpelt dit ooit door naar het politieke niveau?)

Mijn stelling: De federale belastingkorting voor energiebesparende maatregelen in nieuwbouwwoningen is geen goed besteed geld. Volgens de gewestelijke reglementering moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan de energieprestatienorm. Dat is niet mogelijk zonder dakisolatie en superisolerend glas. Beide zaken komen - indien uitgevoerd door een geregistreerde aannemer - in aanmerking voor de belastingkorting. Conclusie: die belastingkorting is een financiële beloning voor iets wat men eigenlijk hoe dan ook moet doen. Het zou beter zijn dit geld te gebruiken om een extra stimulans te geven (belastingkorting of andere) aan woningen die beter presteren dan de norm.

groeten
rik

15 Reacties

Reacties

afbeelding van karl herrebout
18/07/2007 - 20:30

Ja, en wat ben je met belastingkorting als je er geen betaalt?

Pure discriminatie.

Dat men er eens zou mee beginnen om bepaalde investeringen aan 6% BTW toe te laten. Bv. beter isolerend schrijnwerk, balansventilatie met warmteterugwinning, isolatiematerialen. Desnoods geplaffonneerd of met terugstorting (dan aub wel wat vlotter dan bij de bedrijven, mijnheer Reynders, ofwel met intrest, mijnheer Reynders)

Bovendien, wie zelf doet, krijgt noppes belastingkorting.

Pure discriminatie.

Face it, het is de overheid niet te doen om u minder brandstof te doen verbruiken, het genereert teveel accijnzen en dat hebben de linkse rakkers nodig voor hun salonsocialisme.

Ik ben een heel grote aanhanger van vrije markt en democratie, maar met een overheid die 49% van het BNP beslaat, zitten we met een overheid die met gespleten tong spreekt en waar beide systemen geen kans meer krijgen.

Ik weet dat ik voor mezelf zoveel mogelijk onafhankelijk wil worden, ik neem mijn investeringen en beslissingen naar minimaal fossiel energieverbruik en minimale taksen. Wat je zelf doet, doe je beter dan de overheid.

Sorry voor de off topic discussie.

afbeelding van hendrik de corte
18/07/2007 - 21:17

Karl

Hoewel inderdaad "off topic" toch een reactie.

1) Je hebt zeker gelijk wat betreft het feit dat wie geen belasting betaalt ook geen belastingkorting kan krijgen. Nochtans is dat belastingtechnisch op lossen door de belastingkorting te vervangen door een belastingkrediet. Met een belastingkrediet kan je wel terugkrijgen als je geen belastingen betaalt. Merkwaardig dat dit belastingkrediet wel geldt voor het pc-plan maar niet voor de energiebesparende maatregelen in woningen. Waarom niet? Ik weet het ook niet.

2) De belastingkorting voor energiegbesparende maatregelen geldt inderdaad alleen maar voor werken door een geregistreerde aannemer. Is dat discriminatie? Niet echt. De korting is bedoeld om werken betaalbaarder te maken. Wie eigen werk verkiest heeft ook veel minder kosten.

3) Op brandstof voor woningverwarming zijn er bij mijn weten geen accijnzen.

groeten
rik

afbeelding van dirk vh-1
18/07/2007 - 21:42

@Karl
ge zijt er van af van, van die salonsocialisten.
'k Wens je veel succes toe met de 'tsjeven' en de blauwen

Dirk

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 07:35

Kunnen we terug naar de oorspronkelijke stelling aub?

groeten

rik

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 09:39

Ik bedoel: onafgezien van andere discussies over hoe groot het "overheidsbeslag op het BNP al dan niet mag zijn" kunnen we het er wellicht over eens zijn dat overheidsgeld (ons belastingsgeld dus) doelmatig dient aangewend.
Mijn stelling komt er op neer dat de belastingkorting voor energiebesparende maatregelen in nieuwbouwwoningen niet selectief is en dus niet doelmatig.

groeten

rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/07/2007 - 10:16
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Rik,

Absoluut niet akkoord, al de overheidssubsidies komen dan terecht bij een sowieso reeds kapitaalkrachtige elite. Doe het zelvers en minder kapitaalkrachtigen vallen uit de boot. Dat is pure discriminatie. Iedereen weet dat de grootste besparingen te verwezenlijken zijn door isolatie en isolerend glas. Door de BTW op die produkten af te schaffen bereik je iedereen.

vr gr
Pluto

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 10:30

Zeg Pluto, wees eens duidelijk, wat bedoel je eigenlijk met "Absoluut niet akkoord".
Met wat ga je niet akkoord?

groeten

rik

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 10:48

Trouwens, er bestaat zoiets als de Europese btw-richtlijn.
In België de btw afschaffen op een aantal producten gaat zo maar niet.
We zouden een boom kunnen opzetten over voor- en nadelen van afschaffing van btw op deze producten maar dat is een louter theoretische discussie.
Bedoeling van mijn stelling is een discussie over haalbare zaken.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 11:01

En Pluto

Dat de grootste energiebesparingen te verwezenlijken zijn door isolatie en isolerend glas is ook niet altijd waar.
Woningen met verouderde stookketels kunnen de grootste energiebesparing realiseren door de oude ketel te vervangen door een nieuwe condensatieketel.
Financieel gezien is isolatie weliswaar de betere keuze gezien de "onbeperkte" levensduur van isolatie, in tegenstelling tot de nieuwe ketel.

Waar ik toe wil komen: voor het vervangen van een oude stookketel is er een belastingkorting.
Dat moet inderdaad gebeuren door een geregistreerde aannemer. Knappe doe-het-zelver die dit zelf kan hoor!
Inderdaad, het plaatsen van dakisolatie is wel een klus die door veel mensen zelf geklaard wordt. Dat is financieel ongewijfeld goedkoper dan laten doen door aannemer, zelfs rekening houdend met de belastingkorting. Moeten zij zich dan gediscrimineerd voelen? Ik denk het niet.

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/07/2007 - 11:31
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Met uw "oorspronkelijke stelling" ben ik niet akkoord. Waar jij voor pleit is een positieve discriminatie van een elite. Jij weet net zo goed als ik dat in een spouwmuur of in een dak de eerste 15 cm isolatie véél meer besparing oplevert dan de tweede of de derde 15 cm.
Wat is het belangrijkste naar energiebesparing toe?
- Dat er tienduizenden woningen gebouwd worden met 15 cm isolatie of
- Dat er 100 passiefhuizen gebouwd worden met 45 cm isolatie
Dus moet je de eerste 15 cm isolatie subsidieëren. Uw voorstel bewerkstelligt net het tegenovergestelde.

vr g
Pluto

afbeelding van sublimator
19/07/2007 - 11:31

Rik,
>>Bedoeling van mijn stelling is een discussie over haalbare zaken
Géén BTW in de diamanthandel is blijkbaar wél haalbaar.

>>Trouwens, er bestaat zoiets als de Europese btw-richtlijn
Kan dié dan niet aangepast worden? Isoleren is toch iets dat 100 % van de europeanen aanbelangt, en niet alleen de rijke.

>>Het zou beter zijn dit geld te gebruiken om een extra stimulans te geven (belastingkorting of andere) aan woningen die beter presteren dan de norm.
Hoe meer men van de norm afwijkt, hoe minder een euro subsidie opbrengt in hoeveelheid gespaarde CO2 .

Van politiek heb ik geen verstand, dus zal mij verder niet in de discussie mengen.
vr gr, willy

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/07/2007 - 17:18
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

@dirk

[OT]: het is niet omdat het beest van kleur verandert dat het geen kameleon meer is.

Ik blijf erbij: de geldhonger van de overheid in ons land is immens en onstuitbaar. Dat de overheid daarbij veel minder efficiënt is dan de privé, zou eigenlijk bij veel groenen de vraag moeten doen rijzen of een dikke overheid wel verenigbaar is met hun ecologische principes(, want nu is groen meestal voor meer overheid.)

Mijn reactie is 2-ledig: zo weinig mogelijk belastingen betalen en zo energie-loos mogelijk leven (behalve dan hout, want dat heb ik aan m'n eigen - hà). En ik wil zeker mijn best doen de meest ecologische keuze te maken, als dat tenminste economisch nog verdedigbaar is. Maar je heil zoeken bij de overheid om je ecologie-reflex te betalen, daar reken ik niet op.

Klein voorbeeldje: wij hebben in ons bedrijf droog hout nodig. Vroeger was het zo dat we gedroogd hout dienden in te kopen of zelf (nat) hout inkopen en laten drogen. Dat laatste betekende 2x transport. In het eerste geval waren we weinig flexibel en teveel afhankelijk van leveranciers.

We hebben als reactie onze eigen vacuümdroogoven geplaatst. Na een uitgebreide economische studie, kwam ik tot de conclusie dat we het ding na 7 jaar zouden terug verdiend hebben (NPV methode). Na de plaatsing is onze omzet echter jaar na jaar beginnen stijgen, omwille van de toegenomen flexibiliteit die we verkregen. Bovendien sparen we heel wat dieselkilometers transport uit en dragen we ons duitje bij tegen het fileprobleem. Moet er wel bijgezegd worden dat dergelijke investeringen niet van de poes zijn: een beginner zonder een zak geld kan dit niet.

Momenteel zijn we aan het uitkijken om de mazoutketel te vervangen door een pelletketel met zelfgeperste pellets, we hebben schaafkrullen te over. Weer gaan we zien of dat economie en ecologie wel kunnen samengaan alvorens te investeren.

Het mag duidelijk zijn dat in geen enkel van de bovenstaande gevallen ik ooit gehoopt heb op overheids-interventie, maar gewoon op besparingswinsten en groter flexibiliteit.

Ik denk eigenlijk dat ook wie bv. beter isoleert, zich eerder daarop moet focussen.

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 17:26

Als je niet eens (correct)leest wat ik schrijf dan wordt een debat wel heel moeilijk.
Ik heb het hier niet gehad in mijn "oorspronkelijke stelling" over de nieuwe belastingkorting voor passiefhuizen maar wel over de kortingen voor energiebesparende maatregelen.
Het enige wat ik wel gezegd heb komt - eens in andere woorden gezegd - hier op neer: wie bij he bouwen van een nieuwe woning net voldoet aan de gewestelijke (= Vlaamse) energieprestatie-eist (max. E peil 100) die kan gebruik maken van federale (= Belgische) belastingkorting voor het nemen van energiebesparende maatregelen die leiden tot het halen van de gewestelijke energieprestatienorm. Dat is geen nuttige belastingkorting omdat hij niet aanzet om het E-peil verder te verlagen tot bv. 70).

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 17:37

Karl

Je geeft een voorbeeld uit het bedrijfsleven terwijl ik het heb over woningen, maar tot daar.
Ik veronderstel dat jij dus eigenlijk alle belastingkortingen voor energiebesparende maatregelen wil afschaffen?
Zo ver wil ik niet gaan omdat ik denk dat extra stimuli wel nodig zijn. Ik pleit er wel voor om het systeem te hervormen zodat de kortingen doelmatiger worden.
Met andere woorden: geen financiële hulp van de Belgische overheid voor het uitvoeren van iets dat de Vlaamse Overheid oplegt aan bouwers. Wel financiële hulp van de Belgische overheid voor wie verder gaat dan wat de Vlaamse overheid oplegt aan de bouwers.

groeten
rik

afbeelding van hendrik de corte
19/07/2007 - 21:35

Willy

Je schreeft: "Hoe meer men van de norm afwijkt, hoe minder een euro subsidie opbrengt in hoeveelheid gespaarde CO2 ."

Het is inderdaad zo dat verdergaande besparingen meer investeringen vergen dan de eerste energiebesparingen.

In het geval van de energieprestatieregelgeving dient er echter op gewezen dat - berekend aan de hand van de huidige energieprijzen - het E peil 100 niet het economisch optimum is. Het economisch optimum ligt bij een lager E-peil. Met andere woorden: de bouwers hebben er zelfs los van enige subsidie of belastingkorting op termijn financieel belang bij om het E peil te verlagen (bv. door extra te isoleren).
Anders gezegd: de Vlaamse regelgeving is gewoon niet "streng" genoeg. Streng is echter het verkeerde woord, dat blijkt uit de context.
Je kunt het ook nog anders zeggen: onder het mom van de individuele vrijheid wordt de bouwers toegelaten om niet voor de meest rendabele bouwwijze te kiezen.
Ik zal hier maar niet ingaan op de vraag wie daar politiek voor verantwoordelijk is. Het heeft indertijd wel in de kranten gestaan, maar dan in de kleine rubrieken.

Om terug te keren op mijn uitgangspunt: wat Vlaanderen niet wil verplichten, kan België misschien maar beter stimuleren met een belastingkorting, maar ook dat gebeurt niet.

groeten
rik

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.