Belastingen: fiscaal voordeel :-( | Ecobouwers.be

U bent hier

Belastingen: fiscaal voordeel :-(

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Anoniem1
07/02/2008 - 12:12

Vandaag mijn aanslagbiljet in de bus gehad.
En wat valt me op (was me niet opgevallen bij het invullen en berekenen).
Mijn fiscale aftrok voor energiebesparende maatregelen is niet afgetroken omdat mijn om te slane belasting 0,00 euro is en dus niet positief of negatief is.
Hierdoor loop ik dus 1280 euro mis.
En dat omdat ik ouderschapsverlof heb genomen en een paar maanden half-time heb gewerkt (je blijft dan eens bij je kinderen...)
Is dat nu niet om te wenen....

Ja ik weet het je kunt niet alles hebben maar toch is het niet echt fair zeker als er maar 1 inkomen is.

23 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/02/2008 - 12:44
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Bedankt voor de reacties hoor
Het jaar daarvoor kwam ik dus wel in aanmerking met mijn voorschotfactuur en toen had ik full-time gewerkt + bevallingsverlof. Dus naar de kleine lettertjes of andere had ik me niet op geconcentreerd.
Ik probeer hier zoveel mogelijk te volgen maar soms ja soms heb je toch de wet van Murphy aan je been (en veel meer dan je denkt).
In mijn simulatie was het me niet opgevallen omdat er me hadden gezegd was dat ik veel minder ging terugtrekken omdat ik half-time had gewerkt en ze dan niet zoveel belastingen afhouden.
Het is gewoon dat ene jaar dat me de das omdoet.
En inderdaad als je enige kostwinner bent kan je je infeite niets permiteren.
Voor de renovaties had ik extra geleend bij de aankoop en dus die premies en fiscale kortingen waren héél welkom.
En nu maar hopen dat de renovatiepremie wel in aanmerking komt.

Dat van Crevits heb ik ondertussen ook gehoord en gelezen MAAR dat moet nog allemaal goedgekeurd worden en het is niet met terugwerkende kracht.

Ja ik zal maar eens 3-dubbel slikken maar ik ga me toch nog eens richten tot mijn belastingsdienst en zien wat ze me daar zeggen, wie weet....
groetjes

afbeelding van hendrik de corte
07/02/2008 - 16:37

Een belastingkrediet in plaats van een belastingkorting zou het probleem oplossen.
Het was een bewuste politieke keuze voor een belastingkorting.
Doel was immers de belastingdruk verminderen en pas in tweede instantie energiebesparing.

Met "dank" aan Reynders & companen.

groeten
rik

afbeelding van bertvdg
07/02/2008 - 17:07

Alé, betalen gaan we! ;-)

afbeelding van Anonieme gebruiker
07/02/2008 - 20:30
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

tja da betaalt geen belastingen en dan nog klagen dat geen korting krijgen!!

Man, Man

Van de €1200 die ik overhoud per maand moet mijn baas er 2 of 3000 betalen. Ik betaal dus elke maand eigenlijk meer dan €1500 belasting. En dan zijn er mensen die zoiets als hierboven durven zeggen.

afbeelding van hendrik de corte
07/02/2008 - 21:21

Rik

Ik verwacht van de overheid die steun wil geven voor energiebesparende maatregelen, dat hij dat doet op zo'n manier dat iedereen er evenveel aanspraak op kan maken, of zelfs dat wie de steun meest nodig heeft het meest kan krijgen.
Met de belastingkorting in zijn huidige vorm is dat niet zo.

Je vind dus dat lage inkomens geen steun moeten krijgen voor energiebesparende maatregelen?

groeten
Hendrik

afbeelding van zonstraal
07/02/2008 - 22:06

Ons vlaamse minister Hilde Crevits gaat daar voor zorgen
dat de gene die geen belastingen betalen toch in aanmerking komen voor ne premie etc....
zeg dat ik het zeg
ze gaat daar werk van maken(horen zeggen he)
groetjes stef
http://www.zonstraal.net/zonne-energie.htm

afbeelding van hendrik de corte
07/02/2008 - 22:06

Vlaams minister Crevits bereidt de invoering voor van een premie voor personen die niet of maar gedeeltelijk in aanmerking komen voor de federale belastingkorting.

De nieuwe premie zou vermoedelijk vanaf half 2008 gegeven worden voor:
- dakisolatie;
- vervangen van enkel glas of dubbel glas door superisolerend glas;
- het vervangen van een of meer verwarmingstoestellen door een condensatieketel.

Je zult wel zelf moeten oordelen of je het jaar dat je de premie aanvraagt al dan niet voldoende belasting betaalt.
Het verhaal van Vé toont dat dit niet zo evident zal zijn.

Het is eigenlijk al te gek dat cd&v op Vlaams niveau wil inspringen voor de federale overheid net op het moment dat cd&v onderhandelt over een nieuw federaal regeerprogramma en daar het nodige zou kunnen doen door de belastingkorting te vervangen door een belastingkrediet.

En voor wie dat niet kent: met een belastingkrediet kun je geld terugkrijgen zonder belasting te betalen. Het bestaat voor de aankoop van een eenvoudige pc zodat studenten in aanmerking komen en het bestaat ook voor aandelen in het Arkimedesfonds.

groeten
rik

afbeelding van lucvt
07/02/2008 - 23:28

heel spijtig want Hendrik en mezelf hebben dit onrecht al aangekaart op dit forum.
Had je dit vooraf geweten dan had je je al opgebouwde pensioensparen of levensverzekering kunnen opvragen om zo je inkomsten en belastingen te verhogen. Ofwel had je bepaalde belastingverminderingen kunnen uitstellen.

Je kon ook je roerende inkomsten (intresten, dividenden,...), waarop 15 of 25% voorheffing werd afgehouden, in je belastingbrief opnemen. Hiervoor moet je wel deel II van die brief opvragen. Dit kan je trouwens nog altijd doen door een bezwaarschrift in te dienen tegen je inkohiering! Vervolgens geef je dan die roerende inkomsten aan. Zo zou je de 15 of 25% roerende voorheffing recupereren.

Ik vrees dat je als alleenstaande maar weinig roerende inkomsten zult hebben. Niettemin wens ik je die uitweg niet te verzwijgen. Doe altijd vooraf een belastingsimulatie.

Misschien een magere troost, want ik hoor van mijn collega's uit de personenbelasting dat je zeker geen alleenstaand geval bent.

Ik kaartte dit onrecht ook al bij politici aan en er is m.i. zelfs al een parlementaire vraag over geweest.

Groetjes

afbeelding van willy bories
22/02/2008 - 22:52

mevrouw de Minister,
Met excuses voor de telegramstijl, durf ik U toch om uw mening vragen en mij positieflijkende maatregel treffen i.v.m. de ongeveer verdubbelde autotaks, opgelegd aan de LPG auto's, waarvan de eigenaars allicht de enige zijn die een werkelijke jaarlikkse financiêle bijdrage betalen tot een een verbeterd leefmilieu.
Die dubbele belasting lijkt me trouwens een zeer weinig aansporende maatregel tot zogezegd (ministrieel) milieu-bewuster auto rijden.
Verwijs (of vlucht) a.U.b. niet naar de Europese wetten en belastingen terzake zoals uw voorgangers mij voorlogen: het volstaat immers de desbetreffende LPG maatregelen ter plaatse na te gaan om te besluiten dat dergelijke bewindvoerders hun "onderdanen" als stemloos vee (exc bij de verkiezingen) beschouwen.
Hopend op een REDELIJKE belastingsmaatregel i.v.m. de LPG autorijders, hoogachtend,

Willy BORIES
Dampoortstraat 233/1
8310 Brugge
050.354500
wbories [at] hotmail [dot] com

afbeelding van willy bories
22/02/2008 - 22:53

mevrouw de Minister,
Met excuses voor de telegramstijl, durf ik U toch om uw mening vragen en mij positieflijkende maatregel treffen i.v.m. de ongeveer verdubbelde autotaks, opgelegd aan de LPG auto's, waarvan de eigenaars allicht de enige zijn die een werkelijke jaarlikkse financiêle bijdrage betalen tot een een verbeterd leefmilieu.
Die dubbele belasting lijkt me trouwens een zeer weinig aansporende maatregel tot zogezegd (ministrieel) milieu-bewuster auto rijden.
Verwijs (of vlucht) a.U.b. niet naar de Europese wetten en belastingen terzake zoals uw voorgangers mij voorlogen: het volstaat immers de desbetreffende LPG maatregelen ter plaatse na te gaan om te besluiten dat dergelijke bewindvoerders hun "onderdanen" als stemloos vee (exc bij de verkiezingen) beschouwen.
Hopend op een REDELIJKE belastingsmaatregel i.v.m. de LPG autorijders, hoogachtend,

Willy BORIES
Dampoortstraat 233/1
8310 Brugge
050.354500
wbories [at] hotmail [dot] com

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/02/2008 - 10:36
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

heb dit lang geleden hier ook al aangeklaagd,heb toen al vele emails verstuurd naar politiekers
heb toen maar één antwoord gehad ,van de decker
ook hier kreeg ik toen antwoord ,dat een premie iets anders was dan belastings voordeel
mijn antwoord was toen elke euro van de staat is belastings geld wat een naam er ook voor staat

afbeelding van lucvt
23/02/2008 - 15:19

Willy

op LPG is er geen accijns.

De instelling van de LPG-verkeerstaks werd ingevoerd met de opschorting van de inning van de bijzondere accijns van 200 frank per hectoliter op LPG.
Dit was dus niet zozeer een fiscale bestraffing voor LPG-rijders, maar een fiscale compensatie ter vervanging van een opgeheven accijns.
België vroeg en verkreeg vrijstelling voor de EG-richtlijn die de lidstaten oplegt om een LPG-taks in te voeren van ten minste 100 euro per 1000 kg (artikel 7, § 1, van richtlijn 92/82/EEG van de Raad van 19 oktober 1992)mits ze die LPG-taks behield.

afbeelding van Anonieme gebruiker
25/02/2008 - 19:20
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

heb ik goed gehoord premie voor kleine inkomens is werkelijk

afbeelding van hendrik de corte
26/02/2008 - 07:24

Marcel

Nee, je hebt niet goed gehoord.
De Vlaamse regering had begin december 2007 een voorontwerp van besluit daarover goedgekeurd. Zoals gebruikelijk is daarna het advies gevraagd van de SERV en de MINA-raad.
Na deze adviezen heeft de Vlaamse regering op 22 februari een aangepast voorontwerp besluit goedgekeurd. Het gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Een belangrijke verandering is dat in het aangepaste voorontwerp gesteld wordt dat als criterium wordt gebruikt, om te oordelen of men in aanmerking komt voor de Vlaamse premie, de basisbelasting is op de inkomsten van het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin de investering wordt gedaan.

Ik veronderstel dat deze bepaling werd ingevoegd om enige controle mogelijk te maken. In het eerste voorontwerp ging men eigenlijk alleen voort op een verklaring van de premie-aanvrager dat hij in het jaar van de premie-aanvraag onvoldoende belasting zou betalen.

Pas na definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse regering én na uitvaardiging van het toekomstige ministerieel besluit dat een aantal zaken verder zal regelen, zullen we helemaal weten hoe een en ander precies geregeld is.

groeten
rik

afbeelding van leo-7
17/04/2008 - 11:23
leo

vraagje?

stel dat ik aanpassingen doe aan ons huis, dus normaliter deel ik de investering 50/50 over mezelf en mijn vrouw

maar zij heeft te weinig om te slane belasting om optimaal te kunnen genieten

mag ik de volle 100% bij mezelf zetten?

afbeelding van van dooren erhard
17/04/2008 - 12:14

Ik denk dat ik voor dit jaar iets gelijkaardigs ga (zal) meemaken).
Ik ben van plan om vanaf augustus 5 maanden 4/5 te werken tot december.
32 uur dus ik trek nog van de rva plus van de vlaamse gemeenschap.
ondertussen is er een correctie op men loon gebeurt 85 netto bij. twee kinderen ten laste. ik doe ook aan pensioen en lange termijn sparen.
wij zouden graag nog een nieuwe condensatieketel installeren en dit inbrengen bij onze belastingen voor dit jaar dus.
Denken jullie dat dit toegestaan is, om deze maatregel in te brengen? Aan de hand van een simulatie (loon werkgever, rva, vlaamse gemeenschap doe ik geen verlies)
maar ja iedere situatie is anders
Graag jullie reactie
Vé wrote:
> Vandaag mijn aanslagbiljet in de bus gehad.
> En wat valt me op (was me niet opgevallen bij het invullen en berekenen).
> Mijn fiscale aftrok voor energiebesparende maatregelen is niet afgetroken omdat mijn om te slane belasting 0,00 euro is en dus niet positief of negatief is.
> Hierdoor loop ik dus 1280 euro mis.
> En dat omdat ik ouderschapsverlof heb genomen en een paar maanden half-time heb gewerkt (je blijft dan eens bij je kinderen...)
> Is dat nu niet om te wenen....
>
>
> Ja ik weet het je kunt niet alles hebben maar toch is het niet echt fair zeker als er maar 1 inkomen is.

afbeelding van hendrik de corte
17/04/2008 - 20:35

Voor Leo: een paar kopietjes uit een eigen brochure (de vermelde codes zijn die van het aangifteformulier 2007, dat kan nu wel veranderd zijn).

groeten
rik

Indien u als getrouwde of wettelijk samenwonende wordt belast, moet u het bedrag van de vermindering onder elkaar verdelen volgens het deel van het onroerend inkomen van de woning dat bij elk belastbaar is. De meeste koppels zijn samen eigenaar van hun woning, dus eigenlijk zijn ze elk voor de helft eigenaar. Elke partner vult dan de helft in van het bedrag van de belastingvermindering. De ene partner bij code 1363, de andere partner bij code 2363. Dit geldt echter niet voor huurders. Zij geven samen het volledige bedrag aan bij code 1369.

Opgelet: als getrouwd of wettelijk samenwonend koppel dat samen eigenaar is van de woning moet u allebei een voldoende hoog inkomen hebben om volledig te genieten van de belastingkorting. Als één van beiden geen of een onvoldoend inkomen heeft (bijvoorbeeld een huisvrouw of huisman) zal hij - ondanks de toepassing van het huwelijksquotiënt - te weinig belasting betalen zodat hij niet volledig zijn deel (meestal de helft) van de maximale belastingkorting kan verkrijgen. Als de partner met het te lage inkomen ook nog andere aftrekposten of belastingkortingen geniet (hypotheeklening, levensverzekering, pensioensparen, …) zal hij misschien helemaal geen belasting meer betalen en bijgevolg totaal niet genieten van de belastingkorting voor energiebesparende maatregelen.
Dit probleem stelt zich niet bij huurders die energiebesparende maatregelen uitvoeren. In dat geval wordt bij gehuwden en wettelijk samenwonenden de belastingvermindering verdeeld in functie van het belastbare inkomen van elk van de partners. De partner met het hoogste inkomen zal dan meer belastingkorting krijgen zodat het gezamenlijk totaal wel het maximumbedrag bereikt.

afbeelding van walter-5
18/04/2008 - 08:21

zit belastingkortingen van hypotheeklening niet in een andere pot?

afbeelding van hefaistos
18/04/2008 - 10:28

Alleen de rijken (die veel belasting betalen) krijgen belastingvoordeel of wat dacht je anders...

afbeelding van hendrik de corte
18/04/2008 - 20:59

Walter Vaes

Wat ik bedoel: Je kunt niet meer volledig van de belastingkorting voor energiebesparende maatregelen genieten als je te betalen belasting vanwege een andere korting of aftrek al gezakt is onder 2.650 euro (of 3440 bij zonnepanelen).

groeten
rik

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/04/2008 - 06:48
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Weet je wat het grote probleem is met al deze belastingsvoordelen : ons belastingssysteem is zo ingewikkeld dat je het eenvoudig weg niet kan op voorhand berekenen.
Neem ons geval : mijn vriendin Anneleen & ik worden apart belast. We hebben eind 2007 de voorschotsfactuur voor zonnepanelen betaald & deze week is alles geïnstalleerd. We hopen dus zowel in 2007 als 2008 2*1720 € af te trekken van de belastingen (6880€ in totaal : serieus bedrag op een investering van 20000€). Maar ik ben helemaal niet zeker dat Anneleen voor 2007 genoeg ga verdiend hebben : bevallingsverlof / een periode ziekteverlof & 3 maanden ouderschapsverlof.
voor dat we de zonnepanelen besteld hadden, heb ik dan maar een poging gedaan om te berekenen hoeveel belastingen ze zal moeten betalen : sorry maar ik slaag daar echt niet in. Ik heb dan wel gestudeerd maar dit gaat mijn petje toch te boven.
Ik klaag dus zeker niet dat we niet volledig alles gaan terugkrijgen. Dat het zo ingewikkeld is om dit op voorhand te berekenen, daar heb ik wel een probleem mee (misschien hadden we vorig jaar beter niet aan pensioensparen gedaan ...)

afbeelding van Anonieme gebruiker
19/04/2008 - 14:05
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

je kan toch vooraf simuleren via een taxsimulator, ik deed m'n investering nog niet omwille van een 1000€ minder subsidies.
http://www.dexia.be/Nl/Particulier/DOSSIERS/Fiscoweb/Calculate/

afbeelding van f@ck the system
09/03/2009 - 22:57

Ik wil even kwijt dat ik grensarbeider ben (Belg werkzaam in Nederland) en mijn vrouw werkt in Belgie. Ik heb me wijs laten maken door de leverancier van zonnepanelen dat de "subsidie" toepasbaar was op de factuur.Ik zou met absolute zekerheid het maximale bedrag terug krijgen. Dit is duidelijk niet het geval. Aangezien ik in Nederland loonbelasting betaal kan ik geen aanspraak maken op de belastingkorting, alleen mijn vrouw over de helft van dat maximale bedrag.(woning staat op naam van ons beiden) Pure discriminatie. Ook kan ik geen aanspraak maken in Nederland aangezien ik er niet woon. De éénwording van Europa zal nooit een feit worden als buurlanden met dezelfde taal nota bene geen goede regelingen kunnen treffen.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.