balansventilatie: locatie buitenaansluitingen | Ecobouwers.be

U bent hier

balansventilatie: locatie buitenaansluitingen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van VVouter
21/02/2013 - 15:24

Allen,

Is er iemand op de hoogte van wat er algemeen wordt aanzien als de beste locatie voor de buitenaansluitingen van een balansventilatie? Of kan mij doorverwijzen naar referenties op dat vlak. Ik vind zelf slechts weinig info over dit aspect. Mij interesseert vooral risico op recirculatie van uitgeblazen lucht, aanzuiging van te warme lucht in de zomer, inpact van wind, eventuele reglementering enz.

Om een idee te geven van de situatie ter plaatse: het toestel komt onder een geïsoleerd zadeldak en doorvoeren zijn mogelijk zowel door het dakvlak als door beide puntgevels. Er is eventueel ook de mogelijkheid om met 1 leiding door een koker te gaan die de zolderruimte met de kruipkelder verbindt. Een AWW is niet voorzien.

Alvast bedankt voor elke tip!

Wouter

11 Reacties

Reacties

afbeelding van geert devos
21/02/2013 - 16:40

ik heb in de huidige LEW waar ik in woon gekeken naar de overheersende windrichting, en aan de kant waar de wind vandaan komt , heb ik de aanzuig door het dak geplaatst.

 

Aan de andere zijde van het dak (iedere keer een paar meter van de nok) heb ik de uitblaas , de beluchting van de riolering en de concentrische buis van de condensatieketel.

technische ruimte is op zolder , kwestie van de leidingen zo kort mogelijk te houden.

zie foto's

 

werkt prima zo.

Voor een nieuw te bouwen passiefhuis denk ik er sterk aan om op twee plaatsen te gaan aanzuigen, met een driewegklep :

- zomer : rechtstreeks van buiten (voor mij geen aardbuistoestanden)

- -winter : aanzuig vanuit de loze ruimte die gevormd wordt door de ruime dakoversteek, die vanonder afgewerkt is met bvb trespa of iets dergelijks (bij ons zeggen ze "de cornige" ) , en dus in principe iets afgeschermd is van de gure buitentemperaturen.

kwestie van die momenten dat het toestel in onbalans zou draaien wegens "aanzuiglucht te koud" enigzins te beperken.

afbeelding van Ingir
21/02/2013 - 17:13

Aanzuiging via afgeschermde bouwdelen heeft alleen maar tot gevolg dat de temperatuur in die delen ook "guur" wordt.

afbeelding van stefan-14
21/02/2013 - 17:56

Geert,

 

die klep en aanzuig onder "corniche" gaat weinig geven, zie ook opmerking hierboven

 

als je geen "aardbuizen" wilt, hoe ga je je ventilatie dan beschermen tegen invriezen?

toch niet zo een elektrische weerstand, zoals hier sinds een paar dagen werd aangehaald?

is niet echt een PH waardig

 

de isolatie rond dat kanaal is goed, maar moet in principe dampdicht zijn, dus een alu-kaftje of zo errond!

 

basisregels :

- niet in hetzelfde gevelvlak of dakvlak (om kortsuiting te vermijden)

- minstens een paar meter uit elkaar

 

bij ons : aanzuig op achtergevel, direct achter de Paul, afblaas via plat dak recht boven de Paul

 

 

afbeelding van geert devos
22/02/2013 - 09:27

kwestie van de bescherming in de winter ,

in de huidige woning heb ik een beetje een "doe -het-zelf-oplossing" bedacht ; ik heb rond de metalen aanzuigbuis enkele tientallen meter alpex gewikkeld , en dat afgeschermd met 12 cm glaswol (te zien op de foto) , en dat heb ik op de retour van mijn CV-kring  aangesloten.

Ik heb uiteraard geen exacte cijfers daarover , maar als ik er mijn hand tussen steek is dat wel lekker warm, dus ik vermoed dat de buitenlucht ook een beetje wordt voorverwarmd bij het passeren.

Het gebeurt maar zeer uitzonderlijk dat het toestel de melding geeft "buiten te koud" en zich dan even uitschakeld.

 

geen elec elementen.

afbeelding van tony6
23/02/2013 - 19:39

Geert,

Riskeer je daarmee geen bevriezing van je verwarming ?

Stel de dat bij deze temperaturen de CV pomp om de een of de andere reden uitvalt ?

De kans kan dan wel klein zijn. Maar de  gevolgen zijn dat niet.

afbeelding van geert devos
24/02/2013 - 13:56

de alpexbuizen liggen niet in de ventilatiebuis, ze lopen errond.

indien ze in de ventilatiebuis zouden lopen , denk ik dat het risico vrij groot is, nu denk ik dat het risico op bevriezing bij uitval CV vrij klein is .

Bovendien bevindt deze installatie zich op het hoogste punt in de woning, dus denk ik in het slechtste geval, als een buis zou springen op die plaats , dat het waterverlies gering is (is gesloten CV leiding, geen san waterleiding.

 

al bij al ben ik er gerust in .

afbeelding van charel
22/02/2013 - 12:56

Beste Wouter,

In jouw geval zou ik zeker de aanzuig in de kruipkelder doen. Dan heb je in mindere mate al het effect van een AWW voor de kost van enkele extra meters buis. In de kruipkelder zou ik dan wel een soort filterbox maken met muggengaas. Kan je makkelijk zelf maken, gewoon een houten bak van bijvoorbeeld 40 cm op 40 cm, aan één zijde de buis,aan een andere zijde de muggengaas. Je kan hierin natuurlijk nog verder gaan een daar reeds een fijnfilter voorzien. Hoe groter je dan uw box maakt hoe minder weerstand die filter veroorzaakt en hoe fijner je hem kan nemen.

Eventuele reuk (kachels) en geluid vanuit de buitenomgeving zijn dan ook al voor een groot stuk vermeden.

Voor de uitlaat zou ik de plaats kiezen waar je het minst weerstand van wind kan verwachten. 

Experimenteren is altijd leuk en je riskeert hier weinig of niets.

Charel 

afbeelding van VVouter
22/02/2013 - 21:16

Bedankt voor de reacties tot nu toe.

 

Ik probeer met enkele concrete vragen de discussie nog wat aan te zwengelen:

 

Wat heeft de voorkeur bij uitblazen? Door de gevel, direct boven de pannen of via een schouw tot boven de nokhoogte?

In hoeverre heeft het hoogteverschil tss aan- en afvoer een impact op het stroomverbruik?

In hoeverre heeft de orientatie t.o.v. windrichting een impact op het stroomvebruik? Op geluidsoverlast?

Heeft het aanzuigen direct boven de pannen aan de zuidkant een negatieve impact in de zomer?

 

Heeft iemand weet van technisch onderzoek hieromtrent?

 

Wouter

afbeelding van Oostlandvaarder
22/02/2013 - 23:51

Hallo,

Ik denk niet dat recirculatie zo een probleem is . Met een balansventilatie wordt het volledige debiet aangezogen van buiten uit, er is geen recirculatie in het systeem ingebouwd. Vaak wel, enkel  als anti-bevriezing. Het percentage recirculatie door kortsluiting tussen uitblaas en aanzuig zal altijd slechts een fractie zijn van 100%. In een kantoorgebouw bijvoorbeeld, in een industriehal, of in een vliegtuigcabine, wordt een belangrijk deel gerecirculeerd.

Naar mijn ervaring met m'n eigen huis is aanzuigen van kacheluitstoot een zeer groot probleem. Biomassaverbranding is de pest voor een gebruiker van een huis met (permanente) ventilatie. Wel te verstaan, als het de buren zijn die biomassa stoken.

Een gasverbranding geeft dit niet. Mischien stookolie wel, maar niet zo permanent. In praktijk ben ik verplicht van de ventilatie van 11h00 tot 01h00 (1 AM) gewoon uit te zetten.

Ik denk daarom dat aanzuigen aan de windzijde enkel kan als in de windrichting geen (biomassa) verbrandingsinstallaties uitgebaat worden. Ik voel veel voor aanzuig door de kelder, al is dat ook geen garantie, uitstoot van (biomassa) verbrandingsinstallaties blijft ook tegen de grond hangen, draait rond de huizen, enz. Wat zeker is , aanzuigen in de hoogte, is ook geen garantie om inadembare lucht aan te zuigen. Ik dacht ook aan een Canadese put (grondbuis) , en dan aanzuigen uit een put in de (bio-) tuin. Maar toch, als het op hoofd-hoogte stinkt, dan stinkt het ook op voet-hoogte.

Ik dacht aan de installatie van een electrostatisch filter in de aanzuig, om op zijn minst de roetdeeltjes tegen te houden. Dat zal de reuk ook enkel tegenhouden als er een adequaat actief-koolfilter na komt. Nu worden de roetdeeltjes hopelijk bijna volledig tegengehouden door de filters, dat kan ik bewijzen, want de eerste filter ziet gitzwart en de tweede grijs, beiden stinken ( eerste) en ruiken (tweede) ze naar kachel.

Een en ander veroorzaakt kosten voor filters, zeer veel kosten voor filters, het is belangrijk om de kosten voor filters voor elke balansventilatieleverancier te onderzoeken en af te wegen. Daar zijn op dit forum al tekstjes over geschreven, de kosten kunnen oplopen tot verschillende honderden euro's per jaar ( dezelfde orde van grootte als de kost voort aardgas in een passiefhuis).

Bij familie in Nederland (waar balansventilatie de-facto verplicht is bij nieuwbouw), zag ik dat zij standaard onder de dakpannen afblazen. Ik vind dat een goed idee, want bijvoorbeeld bij mijzelf, zit de uitblaasschouw op mijn zuidwaards gerichte dakhelling, en daar verkleint die de niet beschaduwde oppervlakte voor zonneboiler en zonnepanelen. Ik zou zeggen, blaas af onder je zonnepanelen, dit zal in de winter de eventuele sneeuw sneller doen afglijden.

 

afbeelding van VVouter
23/02/2013 - 11:39

Kacheluitstoot is idd een punt om in rekening te brengen. Bedankt! Het lijkt mij wel zinvol om in een omgeving waar veel roet of stof rondzweeft een zelfbouwfilter met groot opp te voorzien. Los filterdoek zal allicht veel goedkoper uitvallen dan de specifieke unitfilters.

Ik heb eens een en ander proberen op te lijsten:

- mogelijke concentratie van kacheluitstoot: best zo laag mogelijk aanzuigen en zover mogelijk van kachelschouwen

- overheersende windrichting: aanzuigen windop, uitblazen windaf om te profiteren van natuurlijke trek?

- sterk opwarmende dakoppervlaktes: aanzuigen boven zuidelijk dakvlak voordeel in de winter maar nadeel in de zomer wegens aanzuigen van opgewarmde lucht?

- thermische trek: aanzuigen zo laag mogelijk en uitblazen zo hoog mogelijk. Twijfel echter of dit hier meespeelt a.g.v. de warmterecuperatie. Die zal namelijk er voor zorgen dat de temperatuursverschillen minimaal zijn.

- geluidoverlast: Het lijkt mij best om niet aan te zuigen in de richting van een drukke weg, luchthaven e.d. Hoewel, de geluidsdemper zal dit misschien wel voldoende opvangen. Hoe zit het met het risico op windgeluiden? Zou de nabijheid van muurhoeken, daknok, schouwen e.d. extra windgeluid kunnen veroorzaken (fluiten bv)?

- stof: het lijkt mij dat bij aanzuigen op grondniveau er toch best een minimumhoogte gerespecteerd wordt.

- recirculatie van uitgeblazen lucht: dit blijkt in de praktijk toch een veelvoorkomend probleem te zijn (ref: Vibe tijdschrift 63). Kan er wel in hetzelfde dakvlak/muurvlak aangezogen en uitgeblazen worden? Moet de windrichting hier in rekening gebracht worden? Het risico op aanzuigen van de ventilatielucht van de buren lijkt mij ook niet uitgesloten.

- leidingverliezen: leidingen best zo kort mogelijk. De leiding van en naar buiten nemen ook meer plaats in omdat ze geïsoleerd dienen te worden.

- bevriezing: ideaal lijkt mij een AWW maar dit lijkt mij naar implementatie ook het meest omslachtig. Zou het aanzuigen vanuit een kruipkelder die buiten het verwarmd volume ligt het beviezingsrisico significant kunnen terugdringen? Aan welke eisen moet de kelder voldoen (vochtigheid, radonuitstoot, e.d.)? De ventilatie van de kelder zelf lijkt mij alvast meegenomen.

 

Deze vuistregels zijn op dit moment slechts veronderstellingen. Ik zoek nog bevestiging. En vooral wat de meest kritische punten zijn. Sowieso zal niet aan alle voorwaarden optimaal voldaan kunnen worden.

 

Wouter

afbeelding van tony6
23/02/2013 - 19:52

Wouter,

Waarom neem je een BWW niet mee in overweging als maatregel tegen bevriezing ?

Is een makkelijkere installatie dan AWW, minder risico's en beter te regelen (aan uit op temperatuur).

 

Allen,

Misschien een aansluiting op de glycolkring van de zonneboiler, zeker als die redelijk groot is en als CV buffer gebruikt wordt.

Dus een register op de inlaat van de ventilatie waar glycol doorstroomt die de warmte haalt uit de zonneboiler.

In de winter staat die toch grotendeels stil.

Zou dat een mogelijkheid kunnen zijn ?

Met dezelfde pomp ?

Risco op bevriezing van zonneboiler ?

 

Tony

 

 

 

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.