Afstand_omvormer_naar_PV-panelen | Ecobouwers.be

U bent hier

Afstand_omvormer_naar_PV-panelen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van lucvt
22/02/2007 - 00:12

Ik zie ertegen op om de omvormer voor omzetting van de fotovoltaïsche zonneenergie dichtbij de panelen te plaatsen, omdat ik enkel met een ladder en wat klimwerk op de lage zolderruimte onder het dak van mijn huis kan komen. Voor de plaatsing is dit wel te doen, maar om de productiegegevens te noteren is het niet ideaal.

Hoe verder de omvormer van die panelen staat, hoe meer verlies aan energie er zou zijn.

Kan iemand het verlies aan Kw berekenen, zo de kabeldikte 4mm² is en de lengte ervan zo'n 10 meter zal bedragen?

Ik zou ook met een zender vanuit de omvormer kunnen werken, die de gegevens ervan doorzendt naar een vlotter bereikbaar afleesapparaat.
Maar weegt die kostprijs van zo'n 250 euro en het verbruik van die zendersignalen op tegen het mogelijke energieverlies bij een langere verbinding?

17 Reacties

Reacties

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/02/2007 - 11:13
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

luc,

het vermogenverlies zal afhangen van de geproduceerde stroom (hoeveel/welke panelen heb je ?)

indien het verlies te groot blijkt, denk ik dat in jouw situatie de eenvoudigste en tevens wellicht goedkoopste oplossing is: een dikkere kabel nemen.
je installateur zou hier rekening mee moeten houden.

een andere oplossing is een aparte meter en omvormer: omvormer boven, meter beneden, want dat is denk ik wat je wil ?

groetjes,
w

afbeelding van lucvt
22/02/2007 - 13:11

Het gaat om 12 panelen van 175 Kwp. (Schuco of Sharp)
Voorziene kabel is er één van 4 mm dikte.

Ik vermoed dat de totale kabelafstand tussen de panelen en de omvormer zo'n 8 meter lengte zal bedragen.

Er wordt ook een KWh teller geplaatst, maar de omvormer zelf zou ook andere belangrijke indicaties geven.

Het wordt een Mastervolt (galvanische scheiding) of een Sunny Boy 1700 (wegens garantie van 10 jaar voor 175 euro surplus)

Luc
Ingooigem

afbeelding van Anonieme gebruiker
22/02/2007 - 16:43
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Luc,

Bij je omvormer hoef je niet te zijn om je meterstanden op te meten.
In je zekeringskast (bij ons naast de elektriciteitsmeter) plaatst men een geijkte meter.
Hier moet je maandelijks de opbrengst meten.

Die omvormer kan dus best op je moeilijk toegangbare zolder geplaatst worden.

afbeelding van lucvt
22/02/2007 - 22:12

Bedankt voor de antwoorden, maar het probleem ligt min of meer elders.

Ik hou nu nog twee aantrekkelijke prijsbestekken over. Eén ervan (een buur) voorziet uitdrukkelijk de omvormer bij de elektriciteitskast.
Het verlies is volgens hem beperkt als de afstand van de panelen naar de omvormer minder dan 15m is. Daar de afstand nog geen 10m bedraagt, wil hij de omvormer in de garage hangen.

Ik ben technisch te weinig onderlegd, om de nadelen ervan na te gaan. Als dit verlies verwaarloosbaar is, mag hij voor mijn part zijn wil doorvoeren. Het later eventueel vervangen van een defecte omvormer, kan dan ook eenvoudiger gebeuren.

Zijn er onder de lezers kenners inzake fotovoltaïsche installaties of elektriciteitsexperten, die me de reden en het verlies kunnen mededelen?

Dank bij voorbaat

afbeelding van Anonieme gebruiker
23/02/2007 - 14:19
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Beste Luc,

Bij mij staat de omvormer op zolder en de geijkte meter in de zekeringskast (naast de elektriciteitsmeter).

Ik kan je geen raad geven over het verlies als je de omvormer verder van de panelen plaatst.

Als het plaatsen van de omvormer geen verlies met zich meebrengt, kan je deze gerust bij je elektriciteitskast laten plaatsen.
Maar blijkbaar zegt de installateur dat het verlies beperkt is.
Zelfs een beperkt verlies zou ik niet aanvaarden.

Bij ons kon de omvormer ook in de garage, maar men plaatste deze toch vlakbij de zonnepanelen.
Misschien om dit beperkte verlies te vermijden?

Maar eerlijk gezegd... ik ben technisch niet onderlegd.

Is het zo'n probleem om die omvormer op zolder te plaatsen?
Deze omvormer is echt niet groot.

Hopelijk kan iemand anders technische raad geven.

afbeelding van francis-4
23/02/2007 - 19:04

Beste Luc,

Het vermogensverlies bij korte kabellengtes tussen de PV-modules en de omvormer is eerder beperkt. Het verlies in de kabel wordt omgezet in warmte en is dus niet meer beschikbaar voor ander gebruik. Het verlies in de kabel hangt af van de volgende parameters nl. de stroom door de geleider en de totale weerstand van de geleider. De totale weerstand van de bekabeling kan berekend worden met de volgende formule: (Ro x L)/A waarin Ro de soortelijke weerstand van het geleidermateriaal, L de totale lengte van de bekabeling en A de sectie van het geleidermateriaal. Het meest voorkomende geleidermateriaal koper heeft een soortelijke weerstand van 0,0175 ohm per meter per mm². Bij een kabellengte van 10 meter en een sectie van 2,5 mm² bekom je dan een totale weerstand van 0,07 ohm. Het vermogenverlies kan je dan berekenen met de volgende formule: P=I^2 x R waarin I de maximum stroom geleverd door uw PV-string en R de totale weerstand van uw bekabeling. Bij een stroom van bijvoorbeeld 7 ampère geleverd door uw PV-string geeft dit een vermogenverlies van 3,43 watt. Bij een installatie van 1 KWpiek geeft dit een procentueel verlies van 0,343%.
Het opgegeven vermogen van een PV-module in de specificatie is steeds bij 25°C. Het rendement loopt echter flink terug in de zomer bij hoge temperaturen. Een voorbeeld: Bij een PV-module temperatuur van 40°C kan het rendement reeds teruggeschroefd zijn met 6%. Het rendementsverlies in de bekabeling is dus meestal te verwaarlozen in vergelijking met andere rendementsverliezen. Ik zelf ga ook mijn omvormer in mijn garage plaatsen aan de noordzijde van de woning. Koelere plaats in de zomer voor de electronica in de omvormer t.o.v. mijn zolder aan de zuidzijde.

m.v.g.

Francis

afbeelding van lucvt
24/02/2007 - 00:48

Francis,

hartelijk bedankt voor je deskundige uitleg.

Aangezien de kabel 4mm² zal zijn, blijkt het verlies nog mee te vallen.
Bovendien is mijn garage heel wat stabieler qua temperatuur. De zolder daarentegen heeft vloerisolatie en geen isolatie tussen het dakgebinte, zodat de temperatuur er redelijk hoog kan oplopen. Dat laatste blijkt dus slecht te zijn voor de omvormer.

De vraag beschouw ik dus als afgesloten

afbeelding van chathanky
24/02/2007 - 01:27

Aangezien je kabel 4 mm2 is zal deze binnen de kortste keren weg gebrand zijn aangezien je een kabel aangeeft voor het hele systeem.

het amperage kan oplopen tot zo`n 120 ampere is net iets te veel van het goeie.

Verstandig is om de 4mm2 niet meer belasten dan 25 ampere.

afbeelding van chathanky
24/02/2007 - 01:34

Mooie berekeningen allemaal maar ik kom op een verlies van ongeveer 50% zo`n 1000 watt.
Leuk dat er mee wordt gedacht maar bedenk wel waar je mee bezig bent.

afbeelding van chathanky
24/02/2007 - 01:46

Mijn excuse ik maak er 1260 watt verlies van.

afbeelding van francis-4
24/02/2007 - 07:11

Chathanky,

Hoe kom je aan die stroom van 120A? Ik dacht wel dat het de bedoeling van Luc was zijn PV-modules in serie in één PV-string op zijn centrale omvormer aan te sluiten. De stroom door de in serie geschakelde modules blijft gelijk; de opgewekte spanningen echter dienen opgeteld te worden. Ik ken geen type van PV-module dat een stroom levert van 120A. De meest gangbare modules leveren een stroom tussen de 5 à 10 Ampère DC. Je theorie gaat wel op als je per PV-module één decentrale omvormer plaatst en je opgewekte AC-stroom door één kabel naar het elektriciteitsnet voert. Je PV-modules worden dan parallel aan het net gekoppeld. Voor kleinere PV-installaties wordt dit wel eens toegepast. Daar Luc gebruik maakt van een Mastervolt of Sunny Boy omvormer ga ik er van uit dat hij een redelijk grote PV-installatie gaat plaatsen. Voor deze omvormers is een minimum opstartspanning van tussen de 100 en 150 Volt DC vereist om je productie van groene stroom op te starten. Op deze omvormers kan men meestal twee in serie geschakelde PV-strings op aansluiten.

m.v.g.

Francis

afbeelding van chathanky
24/02/2007 - 08:45

Ik wist niet dat deze omvormers geschikt zijn voor een hoge spanning. dan is het niet zo`n probleem om langere afstanden te overbruggen.

Een verlies over de kabel moet je uiteraard wel 2x de lengte rekenen.
Het verlies is dan zo`n 9 watt bij volbedrijf.

afbeelding van chathanky
24/02/2007 - 09:04

"Bij een stroom van bijvoorbeeld 7 ampère geleverd door uw PV-string geeft dit een vermogenverlies van 3,43 watt. Bij een installatie van 1 KWpiek geeft dit een procentueel verlies van 0,343%."

Dit is niet procentueel te bepalen. ook niet als de spanning gelijk blijft.

Het verlies neemt kwadratisch af bij als je stroom minder wordt over de bekabeling.

Bij een installatie met een ander vermogen zal je spanning en stroom opnieuw moeten uitrekenen om je verlies vast te stellen.

afbeelding van francis-4
24/02/2007 - 10:06

"Het verlies neemt kwadratisch af bij als je stroom minder wordt over de bekabeling".
Dat klopt! In het rekenvoorbeeld is er ook van uitgegaan dat de PV-modules werken bij maximale capaciteitsbelasting. Ik wil hier alleen bewijzen dat de kabelverliezen kleiner zijn dan andere factoren zoals de hellingshoek, de plaatsing t.o.v. het zuiden, de temperatuur van de PV-module zelf, de verouderingsverschijnselen door instraling van UV-licht.
In het rekenvoorbeeld is er ook van uitgegaan dat de stroom naar de PV-modules moet terugvloeien dus 2 x 10 meter.

Francis

afbeelding van pluxyke
25/02/2007 - 07:26

Hallo

Op de site van sma (omvormers) staat een prgramma waarbij je de kabelverliezen van een instalatie kan berekenen.
Zegt zelf dan of er gevaren zijn bij de ingegeven omvormer en panelen.
Gemakkelijk programma in het nederlands dacht ik.
als je het niet vind laat maar een berichtje dan.

www.sma.de => solartechniek => downloads

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.