aardgas - mazout | Ecobouwers.be

U bent hier

aardgas - mazout

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van Anoniem1
29/08/2005 - 00:11

Zag vandaag weer op het nieuws hou slecht mensen geinformeerd zijn. Want uitspraken doen alsof aardgas beter voor het milieu is dan mazout is ten eerste voorbijgestreeft. Ze zijn beide slecht ,geen van beide is beter ze zijn evenwaardig. De mensen moeten eens leren dat we het milieu niet beschermen door over te schakelen van de ene fossiele brandstof op de andere. Maar dat we door ons verbruik te beperken door bv te isoleren het milieu het meeste spaart. Want tot op heden hebben we nog geen volwaardige vervanger voor de fossiele brandstoffen. Als we simpel weg denken dat ons milieuprobleem door aardgas opgelost wordt dan zijn we nog ver weg van een duurzame oplossing. Zie naar de scandinavische landen daar verwarmen ze hun huis ondanks de bare omstandigheden met slechts een gedeelte van de energie dan dat wij doen in België. De overheid zou daar een hun accent moeten opleggen ipv de mensen voor te houden dat de ene brandstof beter is dan de andere.
Sorry mensen maar dit moest eens gezegt worden want hier op het forum zijn op nog mensen die dit voor ogen houden meestal door nieuwkomers. De meeste vaste praten hier wel over duurzame oplossingen om hun energie verbruik te doen dalen door goed te isoleren, zonneboiler enz.

17 Reacties

Reacties

afbeelding van erik-29
31/10/2005 - 20:25

ben er wel zeker van dat aardgas een goedkopere brandstof is en zeker met de gasverwarmers van tegenwoordig.Veel minder verbruik.Dus ook beter voor het milieu!!

afbeelding van Hans Delannoye
31/10/2005 - 21:13

Erik

Nee, ik kan het met jou niet eens zijn, beide zijn slecht voor het milieu. En aardags goedkoper? Dat is historisch absoluut onjuist. Op dit ogenblikis aardgas wat duurder, maar volgende maans misschienn iet meer. Het is wel zo dat aardgas minder onderhevig is aan sterke schommelingen, in tegenstelling tot de olieproducten.
Over de milieueffecten is hier al meer gediskuteerd, lees maar eens na.

Hans

afbeelding van erik-29
31/10/2005 - 22:58

ok ik heb mij waarschijnlijk verkeerd uitgedrukt.het is absoluut juist dat beide niet goed is voor het milieu,maar aardgas heeft in iedergeval een betere verbranding dan stookolie.zeker als beide verwarmingsinstallaties in orde zijn.Waarom is aardgas beter dan stookolie?gewoon omdat je ervan veel minder verbruikt dan stookolie,om dezelfde resultaten te hebben.De huidige verwarmingsketels zijn zo uitgerust en opgebouwd dat je een heel pak minder verbruikt en dus ook minder vervuild.wat ook mee brengt dat je goedkoper verwarmd.dat is mijn idee ervan.Waarom wordt een auto op gas gepromoot??omdat gas een betere verbranding heeft en zuiverder is tenopzichte van alle andere brandstoffen.en dat is volgens mij ook zo met een verwarmings installatie.
Erik

afbeelding van jeroen.beeckx@telenet.be
01/11/2005 - 08:37

Robby,

Het is onmogelijk om op alle onzin te reageren die op dit forum verschijnt.

Nochthans is de teneur op dit forum eerst besparen (isoleren e.dd.) én dan maakt de keuze van verwarming minder uit.

jeroen

afbeelding van pat-8
01/11/2005 - 10:01

test

afbeelding van Hans Delannoye
02/11/2005 - 07:35

Erik

" maar aardgas heeft in ieder geval een betere verbranding dan stookolie.zeker als beide verwarmingsinstallaties in orde zijn. Waarom is aardgas beter dan stookolie? gewoon omdat je ervan veel minder verbruikt dan stookolie,om dezelfde resultaten te hebben.De huidige verwarmingsketels zijn zo uitgerust en opgebouwd dat je een heel pak minder verbruikt en dus ook minder vervuild.wat ook mee brengt dat je goedkoper verwarmd.dat is mijn idee ervan. "

Mooie bewering, maar ik zou dan graag weten waarop jij je baseert. Heb jij cijfers die dat staven? Want ik heb nogal wat twijfels over jou bewering.

Hans

afbeelding van Anonieme gebruiker
03/11/2005 - 07:51
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Erik ,
zoals Hans al aanhaalt waarop steun je deze bewering.
mazoutketel zijn ook verbeterd, je hebt nu zelfs al condenseerende.

En milieu vriendelijker mazoutbranders, Low nox blauw vlam branders die roetloos branden. Zwavelarme mazout (kleiner dan 0,005%).

Ten tweede methaan hieruit bestaat aardgas hoofzakelijk is een 20x sterker broeikasgas dan CO2.
Aardgas als mazout zijn evenwaardig als het op milieu aan komt.

Het is niet zo dat als we allemaal aardgas zouden gaan gebruiken ipv mazout, we de Kyoto norm halen, verre van.
Als wij iets willen doen voor ons milieu moeten wij ervoor zorgen dat wij minder mazout of aardgas gebruiken. Zonder dat we verlies doen aan ons comfort.

Dit kan door bv extra te isoleren enz.

Het minder verbruik van een fossiele brandstof dit geeft de beste milieu oplossing niet de omschakeling tussen de verschillende brandstoffen.

afbeelding van arthur
04/11/2005 - 17:07

Ik ben het volledig eens met het feit dat je EERST (zou) moeten werken op het beperken van de warmteverliezen.
Toch is aardgas voor dezelfde warmte-afgifte iets minder vervuilend omwille van het feit dat het bestaat uit een mengsel van methaan (wat bestaat uit een atoom koolstof en 4 atomen waterstof) en stistof, wat niet aan de verbranding deelneemt in een moderne ketel met Low Nox (zijn ze tegenwoordig allemaal).
Stookolie bestaat uit lange ketens koolwaterstoffen, waarbij de verhouding bijna 1 koolstofatoom is voor 1 waterstofatoom. Bij verbranding van aardgas komt voor dezelfde hoeveelheid warmte dus veel meer water (het waterstofatoom dat zich bindt met 2 atomen zuurstof) vrij en minder CO2 (koostofatoom dat zich bindt met 2 atomen zuurstof) dan bij stookolie. Dit is trouwens ook de reden waarom bij condenserende gasketels een rendement van zg 109% kan gehaald worden, terwijl men bij condenserende stookolieketels niet boven de 104% komt, met name omdat er meer water in de verbrandingsgassen zit.

afbeelding van arthur
04/11/2005 - 17:33

foutje:

...lange koolwaterstofketens waar de verhouding 1 koolstofatoom per 2 waterstofatomen is....

afbeelding van marcelvm
04/11/2005 - 17:34

arthur verkoopt u soms ketels,want men blijft maar doordraven over dat 109 procent rendement,de gewone man is daar niet mee gediend integendeel mensen hebben zich een nieuwe ketel laten aanpraaten met die verdraaide rendementen,die de bedrijven in het leven hebben geroepen en ge promoot om te verkopen
en waar men ddan niet bij verteld ,dat het rendement pas kan gehaald worden bij een maxium tenperatuur van45 graden,en zo met een paar procenten naar beneden gaat als men met een hogere waarde gaat stoken

afbeelding van arthur
04/11/2005 - 18:33

beste marcelvm,
met mijn excuses, maar u zit compleet naast de kwestie: ik neem geen positie maar tracht wat uitleg te geven over feiten.
U zou iemand verwijten een atoombommenfabrikant te zijn, als deze uitleg geeft over het verschil tussen Uranium 235 en Uranaium 238...

afbeelding van marcelvm
04/11/2005 - 18:49

nee maar men blijft altijd maar zeuren over die 109 procent terwijl de werkelijk maar 7a98 procent bedraagt,en ik persoonlijk mensen ken die door die hoge rendementen die men voorschoteld een ketel hebben aangekocht,er zijn nog hope mensen die dat niet doorhebben,heb zelfs een discutie gehad met een verkoper die bij die 109 procent bleef bij een ouder kopel om een ketel te verkopen,maak mij in zoiets vrezelek kwaat
buurman vertelde mij ook fier dat hij een nieuwe ketel had met een rendement van 109 ,maar wist niet te vertellen hoe men meer dan 100 procent kan halen
ik kan u verzekeren dat hij erg teleur gesteld was,

afbeelding van arthur
04/11/2005 - 19:03

OK, dan had ik het anders moeten stellen.

Verbranding van aardgas levert 11 % meer energie op wanneer men ook al het water in de rookgassen kondenseert.
Verbranding van stookolie levert 6% meer energie op wanneer men het in de rookgassen aanwezige water helemaal condenseert.
Dit toont aan dat er bij de verbranding van aardgas minder CO2 voor hetzelfde aantal kWh warmte-afgifte vrijkomt dan bij stookolie.

Ik laat daarmee in het midden waar je de 100% lat legt.

Niet meer en niet minder; ik had dan ook niet verwacht dat er mensen naast de kwestie zouden reageren.

afbeelding van Anonieme gebruiker
08/11/2005 - 02:18
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Arthur , het klopt wat je zegt dat er procentueel meer energie via condensatie te halen is bij aardgas dan bij mazout. Echter als men op de bovenste verbrandings waarde kijk dan zie je dat mazout als aardgas condensatie ongeveer dezelde warmte uit de zelfde kW halen.

Als we nu de condensatie ketels vergelijken:
Aardgas gemiddeld 107% tov max 111% dat geeft ongeveer 96% tov de bovenste verbrandingswaarde.
Bij Mazout gemiddeld 102% tov 106% max dat geeft ongeveer 96% tov de bovenste verbrandingswaarde. Dus we kunnen dus bij beide ongeveer evenveel enegie halen uit de verbranding. Daar klassiek men tov de onderste verbrandings waarde wordt bekeken ( dit de maximale energie die we uit de brandstof kunnen halen zonder dat er condenstaie optreed) lijkt aardgas meer te hebben maar dit is een vertekend beeld daar er bij aardgas veel meer water vrijkomt en er meer energie verloren ging bij traditionele niet-condenseerende ketels nl 11% tov onderste verbrandingswaarde tov van bij mazout slechts 6% tov de onderste verbrandingswaarde.

Ten tweede je hebt gelijk dat er bij de verbranding meer CO2 vrijkomt bij mazout dan bij aardgas. Maar vergeet niet dat Methaan waar aardgas meer dan 90% uit bestaat een veel erger broeikasgas is dan CO2. Als men van ontginning tot het eigenlijk verbranden van de brandstof bekijk zijn geen van deze twee niet beter en niet slechter dan de andere. Maar als men maar kijkt naar het einde ja wat telt het milieu dan mee. Dan gebruik dan elektriciteit dan heb je helemaal geen uitstoot meer thuis, wat als je hier de produktie en al weg laat is dit de zuiverste. Hiermee wil ik niet zeggen dat elektriciteit die traditioneel wordt opgewekt de milieuvriendelijkste, maar wilde gewoon aantonen dat je bij elke energie vorm het gehele proces vanaf ontginning tov aan uiteindelijk gebruik moet inbetracht nemen.

afbeelding van arthur
08/11/2005 - 15:04

En daar ben ik het helemaal mee eens!

Het begrip onderste verbrandingswaarde is destijds door de ketelbouwers naar voor geschoven, omdat het rendement van de ketel schijnbaar beter werd. Ook kon technologisch het rendement van een ketel vergeleken worden, of hij met gas gestookt werd, dan wel met stookolie (bvb branders op 2 brandstoffen gas/stookolie): het zou wel eigenaardig zijn dat dezelfde ketel, eens hij op aardgas omgeschakeld wordt, ineens 5% minder rendement geeft tov zijn werking op stookolie..... Indien hij echter voor beide brandstoffen als condensatieketel zou uitgevoerd worden, zou het totale rendement, voor zover effectief in het condensatiebereik gestookt wordt, niet zo erg verschillen; wel zou er met aardgas meer water vrijkomen.

En uiteindelijk is de bedoeling van dit forum inderdaad in de eerste plaats om middelen te bespreken die het leefmilieu minder belasten, en dus de behoeften aan de oorsprong te beperken - met behoud van een redelijk en modern comfort.

afbeelding van marcelvm
08/11/2005 - 17:55

heb pas een ketel met blauwevlam brander geinstaleerd kan er mijn ogen niet afhouden

afbeelding van Anonieme gebruiker
11/11/2005 - 08:51
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Arthur ,

je vergeet één ding de onderste verbrandingsgrens is de max warmte die men uit de brandstof kan halen zonder dat er condensatie optreed.Daar er bij aardgas meer water vrij komt is de energie die er verloren gaat om dit water in gasvorm te houden dus ook groter dan bij mazout. Als je echter tov de bovenste verbrandingsgrens bekijk,dit is de max warmte die men kan halen uit de brandstof (hierbij wordt de condensatie warmte mee ingenomen), Zie je onmiddelijk dat de aardgas een slechter rendament heeft als je dezelfde rendament hebt tov de onderste verbrandings grens. En dit is fysisch zo omwille van het begrip onderste verbrandings grens.

Een juiste vergelijk hebt je alleen als je de bovenste verbrandings grens gebruikt!!

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.