aangifte fiscale aftrek op aangifte | Ecobouwers.be

U bent hier

aangifte fiscale aftrek op aangifte

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag. 

afbeelding van etienne-1
21/02/2008 - 08:24

Ik heb eveneens zonnepanelen laten plaatsen, met gespreide betaling (dwz. de helft betaald eind 2007 en het saldo begin 2008). Op welke rubriek van de aangifte van de personenbelasting dien je eigenlijk wat in te vullen ?
groet Etienne

9 Reacties

Reacties

afbeelding van hendrik de corte
21/02/2008 - 12:38

Onderstaande tekst uit een eigen brochure bevat de bedragen voor uitgaven in 2008.
2007: bedragen waren 2600 euro voor algemene maatregelen en 3380 euro voor zonnepanelen.
Codes op aangifteformulier uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen. Het formulier wijzigt elk jaar.

groeten
rik

"De aangifte in de personenbelasting bevat een rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven: het betreft de rubriek F van vak IX van deel I van de aangifte, in het bijzonder de codes 1363 en 2363 als u eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker van de woning bent en de code 1369 als u huurder bent.
Op uw belastingaangifte van het jaar na de betaling van de factuur moet u bij de code 1363 of 2363 of 1369 het bedrag invullen waarop u recht hebt. U berekent dit bedrag op het betaalde bedrag (btw inbegrepen). Dit berekende bedrag bedraagt 40 % van het betaalde bedrag met een maximum van 2 650 euro per woning voor de meeste maatregelen. De berekening is eenvoudig: u deelt het betaalde bedrag eerst door 100 en vermenigvuldigt het resultaat met 40. Is de uitkomst hoger dan 2 650 dan mag u toch niet meer dan 2 650 euro invullen.
Als u het maximum van 2 650 euro overschrijdt door de installatie van een zonneboiler of van fotovoltaïsche panelen mag u het hogere bedrag invullen, beperkt tot 3 440 euro.
Indien u als getrouwde of wettelijk samenwonende wordt belast, moet u het bedrag van de vermindering onder elkaar verdelen volgens het deel van het onroerend inkomen van de woning dat bij elk belastbaar is. De meeste koppels zijn samen eigenaar van hun woning, dus eigenlijk zijn ze elk voor de helft eigenaar. Elke partner vult dan de helft in van het bedrag van de belastingvermindering. De ene partner bij code 1363, de andere partner bij code 2363. Dit geldt echter niet voor huurders. Zij geven samen het volledige bedrag aan bij code 1369."

afbeelding van geert devos
22/02/2008 - 20:54

Hendrik ,
jij schijnt er nogal wat van af te weten, dus volgende vraag van mij :

als de aannemer een factuur opmaakt op datum van 20 december 2008 , en ik betaal na 30 dagen , dus op 20 januari 2009 , mag ik dan het betaalde bedrag op de belastingsaangifte van 2009 invullen, ook al dateren de werken en de factuur van 2008 ?

afbeelding van dirk-8
22/02/2008 - 21:03

De datum van BETALING telt, niet de datum van de factuur. Je kan natuurlijk wel eens proberen . . . .

afbeelding van hendrik de corte
22/02/2008 - 21:17

Geert

Alleen de datum van betaling telt.
Dit is overigens een algemeen fiscaal principe en niet iets dat speciaal is uitgevonden voor de belastingkorting voor energiebesparende maatregelen.

groeten
rik

afbeelding van carl-2
19/12/2008 - 10:02

@ Hendrik DC

Hallo,

Als slechts een van de 2 eigenaars (elk 50 %, niet getrouwd of officieel samenwonend) de investering (+ 6.600 euro) doet, kan die het bedrag dan ook volledig inbrengen? Eventueel mits een onderhandse overeenkomst, zoals eigendomsrechtelijk gebruikelijk is, waardoor de toegevoegde waarde ook enkel deze eigenaar ten goede komt? Andere eigenaar investeert niet mee maar verdient ook niet genoeg om 1.325 euro af te trekken.

groet
Carl

afbeelding van hendrik de corte
19/12/2008 - 21:47

Carl

Wanneer de belastingplichtige die de uitgaven doet slechts van een gedeelte van de woning eigenaar is, wordt de belastingvermindering berekend op de uitgaven die hijzelf doet en evenredig herleid tot zijn aandeel in de eigendom van de woning.

Of anders gezegd: ieder kan maar, per woning, een max. vermindering genieten van 2650 euro of 3440 euro x eigendomsaandeel (%).

groeten

rik

afbeelding van lucvt
20/12/2008 - 23:10

Carl

moeilijke vraag van je.
Geldt de wet van natrekking niet op zonnepanelen die op het dak geïnstalleerd zijn? Worden zonnepanelen als onroerend of als roerend beschouwd? Wat staat er in de notariële eigendomsakte? Behoren de vruchten van deze investering tot het gemeenschappelijk goed? Ik zou met je akte bij een fiscalist te rade gaan.

Maar als de andere eigenaar te weinig verdiende, dan kun je diens inkomen opkrikken door dit jaar 2008 geheel of gedeeltelijk diens levensverzekering of pensioensparen op te vragen. Je kan ook diens intresten en dividenden waarop roerende voorheffing werd afgehouden aangeven. Je zal dan de belastingvemindering deels of geheel kunnen benutten.
Doe vooraf meerdere belastingsimulaties.

Ik geef je enkel de uitleg over pensioensparen:

In principe wordt de uitkering van het pensioenkapitaal als volgt belast (in het geval het contract begonnen is voor de 55-ste verjaardag):

Anticipatieve heffing (taks):
- taxatie op 60-ste verjaardag: indien er geen opvraging is gebeurt voor de 60-ste verjaardag wordt op de 60ste verjaardag van de verzekeringsnemer of
spaarder een bevrijdende taks (anticipatieve heffing) van 16,5 % (voor het gedeelte gevormd met stortingen voor 1993) of 10 % ingehouden;

Personenbelasting - bedrijfsvoorheffing:
- wordt het kapitaal opgevraagd voor de 60-ste verjaardag dan wordt het belast tegen 16,5 % of 10 % als het kapitaal wordt uitgekeerd:
- bij pensionering;
- bij overlijden;
- bij brugpensioen;
- bij pensioen in één van de vijf jaren voor de normale
pensioenleeftijd.

- in de andere gevallen is het tarief 33 % of de marginale aanslagvoet: het gedeelte van de belastbare basis dat wordt gevormd met stortingen gedaan voor 1/1/1992 wordt belast tegen de marginale aanslagvoet, het gedeelte opgebouwd met stortingen gedaan vanaf 1/1/1992 wordt belast tegen 33 %,
tenzij globalisatie voordeliger is.

In casu en in het geval de marginale aanslagvoet voordeliger is zal (een gedeelte van) de aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing van 33 % via de
aangifte in de personenbelasting verrekend worden en eventueel terugbetaald worden.

De respectievelijke codes in de aangifte zijn (voor de gehuwde partner):
- 2219 voor het kapitaal , indien globalisatie voordeliger is; zoniet 2220 voor afzonderlijk belastbaar tegen 33 %;
- 2225 voor de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

De codes voor de levensverzekering ken ik niet van buiten. De codes voor de dividenden en roerende voorheffing bevinden zich in aangifte deel II (dus zelf op te vragen)

Met vriendelijke groeten,

afbeelding van theo ruber
02/03/2009 - 14:31

Ik heb in mijn nieuwbouwwoning energiebesparende uitgaven gedaan. Van de fiscus heb ik nu mijn aanslagbiljet belastingen mogen ontvangen. In de samenvatting zie ik zowel onder kode 1363 en 2363 een bedrag van 1300 euro staan. In de berekening van de aanslag staat bij mij deze kode weer met een bedrag van 1300 euro, bij mijn vrouw echter staat wel kode 2363 vermeld maar geen bedrag ingevuld.
Navraag bij de belastingdienst leverde een warrig verhaal op. Kort samengevat kwam het hierop neer dat het inkomen van mijn vrouw te laag was, derhalve werd geen rekening gehouden met deze aftrekpost.
Klopt dit wel ?
Wordt de aftrekpost dan niet helemaal onder kode 1363 vermeld ??

Hoe is het met iemand die wel getrouwd is maar de partner niet van werkt, mag die dan ook maar 1300 euro opgeven ??

Wie weet raad ??

afbeelding van Anonieme gebruiker
02/03/2009 - 14:50
Anonieme gebruiker (niet gecontroleerd)

Het kan inderdaad zijn dat je vrouw te weinig verdient en daardoor al onder het belastingvrij minimum komt waardoor ze geen belastingen betaald.
Als er al andere aftrekposten zijn kan het daardoor inderdaad zijn dat je hierdoor al aan je "maximum" zit. Als je meer gedetailleerde informatie wil zou ik toch eens naar je plaatselijk kantoor gaan. Die gegevens staan normaal gezien ook op je aanslagbiljet.

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. 

Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.