Kan men zich beschermen tegen straling/magnetisch veld opgewekt door zonnepanelen en hun bijbehorende omvormer?

Wij staan op het punt om een half open nieuwbouw huis te kopen. De bouwwerken starten in september volgens het sleutel-op-de-deur- type: de plannen liggen vast, maar afwerking kan vrij gekozen worden. Dit huis heeft een plat dak. Ons huis en het aangrenzende huis (welke door dezelfde bouwfirma gezet wordt en quasi een spiegelbeeld is van het betreffende huis) zullen elk 8 zonnepanelen hebben die op het platte dak geplaatst worden. De bovenste verdieping bestaat uit 3 slaapkamers, een gang en een badkamer. Onze vragen: Mijn zoontje van 10 maanden en ikzelf zijn beide erg gevoelig aan e-smog. Graag hadden we in dat kader het volgende geweten: 1/ in hoeverre geven de zonnepanelen zelf straling op onze slaapkamers indien ze geplaatst worden boven de badkamer (wat maw aangrenzend aan de slaapkamers ligt). En wat kunnen we hieraan doen om ons af te schermen? 2/ wat kunnen we doen om ons af te schermen van de omvormers? We lazen op internet dat dit immers de meeste straling  en een sterk elektromagnetisch veld geeft. Hoe kunnen we ons daartegen afschermen? En wat met de omvormer van de buren? Zij zullen immers ook zonnepanelen hebben en volgens de plannen wordt de omvormer tegen de gemeenschappelijke muur geplaatst.
Reacties

Hoe uit zich uw gevoeligheid aan e-smog? Is dit fenomeen meetbaar?

Ik ken nog personen die zeer gevoelig zijn aan stralingen van een sterk zendstation.Een heeft echter nergens gehoor gekregen en is moeten verhuizen. Soms wordt geopperd dat dit fenomeen te maken zou hebben met te veel magnetiet in het bloed, maar daar is geen bevestiging van.

ik ben ook geen expert ter zake, maar toch dit:  de straling neemt kwadratisch af met de afstand, en aangezien de panelen op het dak liggen, zit je er al snel enkele meters af, wat het risico snel verkleint.  volgens mij is het risico met een GSM of smartphone merkelijk groter, sommigen lopen de halve dag met zo'n ding tegen hun hoofd.  overigens, ook de TV en je elektrische leidingen  in huis wekken een e-smog op.  daarnaast heb je nog hopen straling allerhande, de vraag is of je dat überhaupt allemaal kan tegenhouden.  ik neem aan dat het om een massiefbouw gaat, dan koop je sowieso al een hoop straling via de ruwbouwmaterialen.

wat de omvormer betreft, zorg dat die geplaatst wordt op een plaats waar die zo ver mogelijk ligt van de plaats waar je veel verblijft.  en ook,als deze werkt, krijgt je ook weer e-smog via de kabels.

Afstand is inderdaad een effectief iets.

Rond gekende bronnen kan ge ook een kooi van Faraday maken. (Zorg wel dat de maasgrootte aangepast is aan je bron.)

Let op met van je volledige woning een kooi van Faraday te maken of om echt grote reflecterende panelen te plaatsen, je kan de situatie erger maken. Zo kunnen er in bepaalde situaties staande golven ontstaan.

Ik heb ooit een meettoestel kunnen lenen en de wifi modem van mijn telecom provider was de grootste bron.

Zoals Hans al stelde moet je in doorgedreven situaties ook de kabels grotendeels spanningsloos krijgen. Er zijn kennelijk toestellen die als er geen verbruik op een e-circuit de spanning eraf halen. Je kan ook met een drukknoppensysteem werken met centrale schakelaars, meestal teleruptoren .

Fran,
Ik kan best geloven dat je bepaalde gezochheidsklachten hebt maar ik kan niet begrijpen hier je bij een 10 maanden oude jonge die kan terugbrengen tot een straling sprobleem.

Welke website spreken van dergelijke problemen bij omvormers?

Walter

Ik lees pas nu dit item, maar wil toch nog reageren met volgende:

De zonnepanelen werken via gelijkstroom. Het relatief constant magnetisch veld rond de kabels op het dak gaan volgens mij weinig of geen invloed hebben binnenshuis (in tegenstelling tot dat van een supersterk wisselend magnetisch veld van bij voorbeeld een hoogspanningsleiding).

Omvormers:

Daar heb je dus wel een wisselend magnetisch veld (om de gelijkstroom om te vormen naar wisselstroom).

Bijna alle hedendaagse omvormers gebruiken daarvoor een zogenaamde ringkern transformator. 

Dat wordt gedaan om een hoog omvormingsrendement (lees: minder verlies) te bekomen, maar daardoor wordt tevens verliesstraling tot een uiterste minimum beperkt. (het wisselend magnetisch veld komt niet zover buiten de transformator als bij de ouderswetse vierkante transformators).

Wel heb ik de ervaring dat bij hoge stroomomvorming die transformatoren wel een durven 'ronken' en dus een storend geluid afgeven. Dit is niet het geval bij kleine stroomafname, maar wel bij werking op groot tot vol vermogen.

Laat dus de omvormer zo mogelijk buitenshuis in een aparte electriciteitskast inbouwen. Of in geval hij toch in de woning moet geplaats worden zeker uit de buurt van de slaapvertrekken. Dus niet voor de straling maar voor de mogelijke lichte maar mogelijk storend "brom" die het kan geven. Mijn ervaring is ook dat alle leveranciers van omvormers "beweren" dat hun omvormers geen bromgeluid teweeg brengen.

Plaatsing tegen een gemeenschappelijke muur: Bespreek een mogelijke plaatsing op voorhand met uw buur dat jullie elkaar niet kunnen storen. Laat beiden zo mogelijk de omvormerskast op een geluid isolerende plaat tegen de muur plaatsen.

Bij voorbeeld: 60mm Pavatex op de muur kleven, daarbovenop en OSB plaat kleven en daarop de omvormerskast vast vijzen.

Wij hebben hier 4 omvormers ofzo staan omdat de zonnepanelen in meerdere stadia zijn gezet. Ik ken u zeggen dat ze niet brommen. Ze piepen, een zeer hoog constant gepiep. Als u auditief gevoelig bent kunt u die best ergens zetten waar de toon wordt tegengehouden door bakstenen muren of dergelijke. Ik heb geen stralingsgevoeligheid, maar weet wel dat het elektrisch veld van gelijkspanning een stuk minder is dan van wisselspanning. En vooral constant, niet constant wisselend. Wat ik u kan aanraden is om een 12V netwerk aan te leggen in huis, waarmee u dan bijvoorbeeld gsm's tablets en dergelijke zaken makkelijk kan opladen zonder de gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom om dan weer om te zetten tot gelijkstroom. Beperkt verliezen en zo ook straling van de wisselstroom. Een slaapkamer is zelfs perfect volledig 12v te maken. Nog een voordeel is dat men makkelijk 12v batterijen (voor doe het zelvers van bv auto's) kan gebruiken om de zonne-energie gedeeltelijk zelf op te slaan. Ik zou die optie zeker eens bekijken als u aangeeft stralingsgevoelig te zijn.

Brecht Schatteman schreef:

Wat ik u kan aanraden is om een 12V netwerk aan te leggen in huis, waarmee u dan bijvoorbeeld gsm's tablets en dergelijke zaken makkelijk kan opladen zonder de gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom om dan weer om te zetten tot gelijkstroom. Beperkt verliezen en zo ook straling van de wisselstroom. Een slaapkamer is zelfs perfect volledig 12v te maken. Nog een voordeel is dat men makkelijk 12v batterijen (voor doe het zelvers van bv auto's) kan gebruiken om de zonne-energie gedeeltelijk zelf op te slaan. Ik zou die optie zeker eens bekijken als u aangeeft stralingsgevoelig te zijn.

Of een apart 12v netwerk energie bespaart is geen vanzelfsprekendheid. Dit hangt af van de efficiency waarmee de 12V opgewekt wordt en het stilstandverbruik zonder load. In de meeste gevallen is het omzetten van 230V naar 5V efficiënter dan met een tussenstap 230V -> 12V -> 5V. Daarnaast is de efficientie van voedingen afhankelijk van de load. Het is lastiger om voor een variabele stroomafname een optimale effientie van > 80% te behalen. Dit geldt voor zowel traditionele trafovoedingen als geschakelde voedingen. Ga je een traditionele voeding toepassen, gebruik dan in ieder geval een ringkerntrafo.

Daarnaast nemen bij hogere stromen de kabelverliezen toe. Een 24V of 48V gelijkstroomnetwerk zou dan meer voor de hand liggen.

en nog, grotere kabeldiameters nodig (duurder en minder duurzaam) en groter brandrisico vanwege de hogere stroom.

Inderdaad, en ook opletten met de schakelaars voor zulke stroomnetten + een zéér goede afzekering van de stroomkringen. Bij mijn vorig huis heeft men tot 2 maal toe de schakelaar tussen de zonnepanelen en de lader moeten vervangen. Gewoon doorgebrand op de contacten.

Ook: Doet Vincotte keuring voor zulke netten in privé-woningen?

Na een nachtje slapen kwam ik op volgend idee:

Is het elektrisch systeem waarbij je in de schakelkast een aantal relais hebt die het licht bedienen hier geen goede oplossing?

Bestaat daar geen gelijkspannings-laagspannings-systeem voor om die relais te bedienen?

Alle licht kringen zou ik op LED basis doen (lage wisselstroom door de kabels), of beter: zo mogelijk op gelijkstroom voor een nog lager stralingsniveau.

Bepaalde 220V wisselspanningkringen voor stopkontakten zouden eventueel via een relais ingeschakeld kunnen worden enkel op het moment dat ze daar nodig zijn.

Dan denk ik aan telkens een apart relais voor de stopkontakten in de keuken, garage (wasmachine, en droogkast daar plaatsen?), en 1 relais voor de stopkontakten in de gangen en de slaapkamers.

Als je het nog gesofisticeerder of met extra domotica zou willen doen zou je zelfs een schakelklok op bepaalde circuits van de stopcontacten kunnen plaatsen (enkel stroom in de keuken op de kookmomenten in de dag, enkel stroom in de garage als je daar op vaste dagen de wasmachinen wil laten draaien, enz....).

Eventueele domotica zou hier persé via infrarood moeten werken (het zou te gek zijn om in een stralingarm huis domotica te bedienen met kortegolf of microgolf frequenties hé.

Probleem geeft dan wel de balansventilatie, de ijskast en een mogelijke diepvriezer in huis. (Zou dicht mogelijk bij de schakelkast plaatsen?).

Balansventilatie (bv. Valox) draait normaal op 24V=, daar kan de installateur een oplossing voor aanbieden om geen 220V≃ nodig te hebben.

 

Voordelen:

Voor de lichtkringen: De reeds zéér lage en niet storende stuurstroom (gelijkstroom) loopt enkel op het schakelmoment.

De stroomdraden van de  licht-kringen storen dan enkel als de lamp brand (laag storingsniveau bij wisselspannen, verwaarloosbaar indien dat op gelijkstroom zou kunnen).

Idem voor de stroomdraden van de stopkontakten als je die ook via relais aan of uit kan zetten.

Het is maar een idee hé, zit ik ergens fout, schiet gerust af,

 

Rudy

 

 

Voor e-smog gevoeligheid is er maar 1 oplossing: psychologische begeleiding. Punt.