Hoe ecologisch is een warmtepomp nu? | Ecobouwers.be

U bent hier

Hoe ecologisch is een warmtepomp nu?

afbeelding van benny1904
16/12/2016 - 14:09

Ik ben momenteel bezig met een renovatieproject ( woning ca 1920) en daardoor ook aan het kijken naar bepaalde technieken zoals zonneboilers, warmtepompen ed.

Onze bedoeling is zo ecologisch mogelijk te renoveren: schelpen, kalkhennep, cellulose, leem,LED verlichting,...

Nu vraag ik me eigenlijk af hoe ecologisch een warmtepomp nu werkelijk is?

Klopt mijn volgende redenering:

Een warmtepomp is ecologisch behalve dat het nogal wat stroom verbruikt. Om dat te compenseren legt met zonnepanelen. Dus op jaarbasis is de operatie 0 ( verbruik WP = opbrengst PV panelen)

Echter wringt het schoentje dat in de wintermaanden er nogal weinig zon is en juist dan moet de WP zn werk doen: de woning verwarmen. Om aan alle elektrische behoeften te voldoen moet het net (dus kernenergie en minder groene stromen) alles op alles zetten om aan die behoefte te voldoen.

 

Maw als iedereen WP zou gebruiken dan gaan we dus in de winter gewoon meer en meer problemen krijgen?

Of zie ik iets over het hoofd????

36 Reacties

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
16/12/2016 - 15:20

Het gaat hier over twee afzonderlijke problemen die wel aan elkaar gekoppeld zijn.

Ten eerste: België en Vlaanderen moeten voor 2020 en 2030 aan opgelegde uitstootnormen voor CO2 voldoen. Dit is een allereerste vereiste. Om aan deze vereisten te voldoen speelt het geen rol in welke periode deze uitstoot wordt vermeden. Elke uitgewonnen ton CO2 is goed. Zonnepanelen voor warmtepompen voldoen aan deze eerste doelstelling.

Op een later tijdstip moet er afgezworen worden aan fossiele brandstoffen. Hier liggen de zaken natuurlijk veel moeilijker, want met een warmtepomp hebt ge nu nog een zwaar elektriciteitsnet nodig. De doelstelling is hier om later met een gedecentraliseerd net te gaan werken, en de stroom eerder lokaal te gaan opwekken. Maar deze doelstelling ligt nog zeer veraf, en tot nu toe is het wachten op de voortschrijdende verbetering van de opslagmogelijkheden van elektriciteit. Deze moeten er komen, maar ze zijn er nog niet.

Elke installatie van een warmtepomp, gekoppeld aan zonnepanelen, is reeds een stap in de goede richting.

afbeelding van limer
16/12/2016 - 17:06

@Benny,

Een warmtepomp is enkel interessant als je een zeer goed geïsoleerde woning hebt, waarbij je slecht een minimale hoeveelheid moet bijverwarmen (passiefwoning, zeer lage energiewoning,...).

Hou er zowiezo rekening mee, dat het huidig systeem, PV-panelen + warmtepomp, gekoppeld aan een terugdraaiende teller geen jaren meer gaat blijven. Op dat moment wordt de rekening natuurlijk anders, dus hou daar rekening mee als je op dit moment investeringen doet.

Je kan spijtig genoeg in Vlaanderen nooit ver vooruit kijken, om te beslissen welke techniek je best kiest naar de toekomst toe, omdat de spelregels om de paar jaar veranderen.

Dus momenteel kan een warmtepomp+PV nog interessant zijn, maar in de toekomst??

Zonneboiler wordt hier soms afgedaan als niet rendabel, maar naar te toekomst toe lijkt mij dit nog niet zo'n slechte investering.

Het is alleszins primaire, en gratis energie. Voorzien wel een voldoende grote collector, en voldoende buffer (min.1000liter) met dikke isolatie om stilstandsverliezen te minimaliseren (200mm isolatie).

afbeelding van MarcMarc
16/12/2016 - 17:12

Er vanuitgaande dat met ecologisch, minder CO2 uitstoor bedoeld wordt, hoeveel minder CO2 een warmtepomp uitstoot t.o.v. bijvoorbeeld aardgas moet je kijken naar de wijze waarop de elektriciteit is opgewekt. De meerderheid van de tijd komt die elektriciteit niet van jouw PV omdat in de winter PV maar een fractie opbrengd t.o.v. de zomer. Dus dat heb je goed gezien. Je kan er over debateren of kernenergie schoon is. Wat CO2 uitstoot betreft vind ik van wel. 

Gelet op het opwekrendement van de centrales en de verliezen in de keten moet jouw warmtepomp minimaal een COP van ca. 1,5 draaien om minder CO2 uitstoot te hebben dan verwarmten met aardgas (hangt een beetje af van de gemiddelde uitstoot CO2 per kWh in België. Van wat ik kon vinden is dat 275g/kWh, Uitstoot per kWh gas ca 180gram). Voor Nederland waar minder kernenergie is geldt een minimale COP van 2,5. Dus door de kernenergie in België heeft een warmpepomp een grotere bijdrage aan het millieu dan in landen met meer kolenstroom. Bij iedereen aan de warmtepomp krijg je hooguit in de opwekkingscapaciteit problemen. Voor het millieu is het beter dan met andere bronnen warmte opwekken.

Bij een lucht-water warmtepomp zal de gemiddelde COP ca 2,5 tot 3 zijn. Het helpt al om de LTV verwarming zodanig te dimensioneren dat je met een zo laag mogelijke toevoertemperatuur toe kan zodat de warmtepomp een kleiner temperatuurverschil hoeft te overbruggen en dus een hogere COP haalt.

Water-water warmptepompen zijn zuiniger (minimaal COP 4,5 bij goedgedimensioneerde bron) maar dat vergt een forse investering in een verticale boring of horizontaal captatienet. Hoe meer overgedimensioneerd, hoe hoger de toevoertemperatuur van de warmtepomp en hoe hoger de COP.

Verder zou ik niet voor een zonneboiler gaan wanneer er al een warmtepomp is. De terugverdienplaatjes kloppen dan niet meer omdat je met een gemiddelde COP van ca. 3 sanitair warm water opwekt. Beter PV voor in de plaats leggen. Sommigen zeggen dat een zonneboiler de warmtepomp kan ondersteunen maar ik  heb mijn twijfels of dat ooit tot een positieve businesscase kan leiden in vergelijking met PV ipv zonnecollectoren.

Maar prioriteit één is isoleren en de verwarmingsbehoefte zo laag mogelijk te laten zijn. Als dat gerealiseerd is dan is de extra milieuwinst om naar een warmtepomp te gaan relatief klein t.o.v. de milieuwinst van isoleren. Beter passiefniveau benaderen en op gas stoken dan slechte isolatie en een warmtepomp.

Je kan nog kijken naar de massa van de te verwarmen vertrekken, hoe meer massa, hoe meer innertie en hoe lager de temperatuurdaling over de perioden dat er geen zon is. Je kan overdag dan stoken en warmte bufferen en als het donker is of niet waait en de windparken hebben geen bijdrage aan de groenestroomproductie, warmtepomp niet aan laten gaan. Als je voor een lucht-waterwarmtepomp gaat en een buffervat plaatst is het sowieso slim om alleen op de perioden met de hoogste dagtemperatuur, de buffer op te laten warmen.

afbeelding van zeeman
16/12/2016 - 17:18

benny,

zoals pierre reeds aangegeven heeft, zelfs al heb je op een donkere winterdag niets aan je zonnepanelen en gebruik je netstroom die op dat moment niet groen zal zijn maar eerder grijs. Dan nog zal je op jaarbasis veel groener zijn dan een verwarmingsketel op aardgas. Bovendien groeit de productie van groene stroom nog elk jaar in belgie. Er komen steeds meer zonnepanelen bij en voor de kust komen er nog enkele hele grote windmolenparken. 

Sommigen zullen je zeggen dat een warmtepomp financiaal niet opweegt tegenover een cv ketel op gas. Maar nogal wat keuzes die je zal maken bij je verbouwing zullen niet altijd financieel gegrond zijn. Je zal bijvoorbeeld ook niet de goedkoopste tegels uit de gamma nemen. Financieel gezien is dat ook een verspilling want een vloer is een vloer en je kan over beiden even goed lopen. Maar toch neem je de duurdere omdat die mooier is.

Je zou ook je kleren kunnen kopen in de zeeman maar dat doen de meesten van ons niet. Financieel gezien is het ook een gemiste kans. 

Dezelfde redenering gaat ook op voor je warmtepomp. Als je eenmaal alles zou optellen van zonnepanelen tot warmtepomp dan heb je wel een duur systeem maar dat zal nog altijd groener zijn dan die cv op gas en je zal er een beter gevoel bij hebben. Zelfs al is het duurder, dan nog is het verschil op jaarbasis niet meer dan de kostprijs van een paar tankbeurten.

Veel succes met je verbouwing

afbeelding van limer
16/12/2016 - 18:48

MarcMarc wrote:
Sommigen zeggen dat een zonneboiler de warmtepomp kan ondersteunen maar ik  heb mijn twijfels of dat ooit tot een positieve businesscase kan leiden in vergelijking met PV ipv zonnecollectoren.

Marc

Als terugdraaiende teller wordt afgeschaft, en je in de winter de volle pot moet betalen voor iedere kWh die je afneemt, en in de zomer niets krijgt voor de overschot aan pv stroom, kan die businesscase al snel omslaan.

Als je trouwens een buffer aan je warmtepomp hangt, kan je aan diezelfde buffer ook een zonnecollector hangen, en is de meerkost eerder beperkt.

afbeelding van MarcMarc
16/12/2016 - 19:20

limer wrote:

MarcMarc wrote:Sommigen zeggen dat een zonneboiler de warmtepomp kan ondersteunen maar ik  heb mijn twijfels of dat ooit tot een positieve businesscase kan leiden in vergelijking met PV ipv zonnecollectoren.

Marc

Als terugdraaiende teller wordt afgeschaft, en je in de winter de volle pot moet betalen voor iedere kWh die je afneemt, en in de zomer niets krijgt voor de overschot aan pv stroom, kan die businesscase al snel omslaan.

Als je trouwens een buffer aan je warmtepomp hangt, kan je aan diezelfde buffer ook een zonnecollector hangen, en is de meerkost eerder beperkt.

Datzelfde overschot aan PV stroom kan je dan ook gebruiken om SWW met de warmtepomp op te wekken. Bovendien, opbrengst WW collector correleert redelijk met de opbrengst van PV. Veel zon veel opbrengst.

Overschot aan warmwater (bij een volle buffer) heb je niks aan, stroom kan je tenminste nog terugleveren ook al brengt het niet veel op, of in de toekomst opslaan in een betaalbare accu.

afbeelding van Cauberghe
16/12/2016 - 19:34

Bedankt alvast voor de reacties, interessant :-)

Ivm isoleren gaat dat het volgende worden:
- Vloer: 30cm schelpen, 25cm kalkhennep 10 cm kalkchape
- muren: 28cm kalk hennep, leemafwerking
- zadeldak: 25cm cellulose, celit 4d, leemafwerking

Op zich was/is mijn plan:
Gasketel / zonneboiler met vloerverwarming. Vervolgens eerst kijken welke energiebehoefte (vooral elektriciteit) we bekomen en dan daarop PV panelen aankopen.

Ivm spelregels, in onze vorige nieuwbouw woning hadden we een PV installatie aangepast aan ons verbruik met 330euro certificaten. Dus qua verandering van spelregels ken ik Belgie al.

Onze bedoeling is idd om zo weinig mogelijk energie te verbruiken, om vervolgens zo min mogelijk te moeten compenseren.
Maar is moeilijk in te schatten helaas...

afbeelding van _Carlos_
16/12/2016 - 19:59

Een warmtepomp heeft momenteel nog één groot ecologisch nadeel: het koelgas. Tegenwoordig is het koelgas niet meer schadelijk voor de ozonlaag, maar het is vaak wel een veel (factor 1000) efficiënter broeikasgas dan CO2. Bij een gemiddelde warmtepomp zit er toch al gauw 3 kg koelgas in, dus het (accidenteel) laten ontsnappen van dit gas komt ongeveer overeen met 3000 kg CO2 ofwel ongeveer het equivalent van 30000 km met de wagen. In de nabije toekomst zal de regelgeving met betrekking tot deze koelgassen nog verder verstrengd worden waardoor er alternatieven dienen te komen. Die zijn ook volop in ontwikkeling, maar hebben momenteel nog wel wat nadelen bv. dat ze brandbaar zijn of dat zeer hoge drukken vereist zijn in de warmtepomp.

Verder kan ik beamen dat de eerste voorwaarde voor een warmtepomp een goed geïsoleerd huis is. Een warmtepomp werkt immers het best als ze continu dezelfde temperatuur kan aanhouden in de woning, dag en nacht, waardoor bij een slecht geïsoleerde woning het verbruik gevoelig zal toenemen. Ik kan echter uit ervaring meegeven dat het zeker geen passiefhuis hoeft te zijn maar ook kan toegepast worden bij energetisch gerenoveerde oudere woningen. Als je kan zou ik wel volledig overschakelen op vloerverwarming aangezien de efficiëntie dan beduidend hoger ligt (SCOP van 4 en hoger). Met overgedimensioneerde radiatoren is echter ook een bevredigend resultaat te halen (SCOP van 3)  maar het zal dus altijd lager zijn dan bij zuivere vloerverwarming.

En tot slot geeft een warmtepomp geen stankoverlast of is het een bron van fijn stof en andere vervuilende stoffen. Enkel opletten bij het plaatsen van een buiteneenheid bij warmtepompen die op lucht werken, gezien deze bij stevig vriesweer wel redelijk luidruchtig kunnen zijn en je ze dan zeker niet langs je slaapkamerraam wilt hebben.

afbeelding van MarcMarc
16/12/2016 - 20:11

Ik zou nog eens kritisch kijken naar de kosten van een gasketel/zonneboiler combi vs een warmtepomp waarbij geen gasaansluiting nodig is. Zonneboilers zijn alleen interessant als je heel veel SWW gebruikt of wanneer je subsidie kan krijgen.

afbeelding van limer
16/12/2016 - 21:48

_Carlos_ wrote:

En tot slot geeft een warmtepomp geen stankoverlast of is het een bron van fijn stof en andere vervuilende stoffen.

Misschien niet op de plaats waar ze opgesteld staat, maar die elektriciteit komt wel ergens vandaan, en nee, niet uit pv panelen.
Mensen die in de buurt van een centrale wonen hebben ook een hogere bloitstelling aan fijn stof en allerlei vervuilende stoffen.
Maar dat is dikwijls een ver van mijn bed show, dus dat stoort minder??

afbeelding van limer
16/12/2016 - 21:55

Aandeel groene stroom is dikke 5%. Doelstelling voor vlaanderen in 2020 is 10,5%(zeer de vraag of ze dat gaan halen!).

Zo lang dit aandeel niet significant hoger is, is elektrisch verwarmen, al is het via warmtepomp, voor mij geen groene manier van verwarming.

afbeelding van charel
16/12/2016 - 22:06

Toch is elektriciteit op dit moment de enig mogelijke manier om zo veel mogelijk naar groene energie te kunnen gaan. Al de rest brengt onvermijdelijk fijn stof en CO2 in de lucht. Bij elektriciteit is dit wel te vermijden.

afbeelding van _Carlos_
16/12/2016 - 22:21

limer wrote:

 

_Carlos_ wrote:

En tot slot geeft een warmtepomp geen stankoverlast of is het een bron van fijn stof en andere vervuilende stoffen.

 

Misschien niet op de plaats waar ze opgesteld staat, maar die elektriciteit komt wel ergens vandaan, en nee, niet uit pv panelen.
Mensen die in de buurt van een centrale wonen hebben ook een hogere bloitstelling aan fijn stof en allerlei vervuilende stoffen.
Maar dat is dikwijls een ver van mijn bed show, dus dat stoort minder??

Een centrale dient te voldoen aan strikte uitstootnormen en beschikt daarom over heel wat systemen om de uitstoot te monitoren en beperken. Ik ben er zeker van dat de impact van de uitstoot van een moderne centrale lager is dan de impact van de uitstoot van slecht onderhouden of misbruikte particuliere verwarmingsinstallaties.  

afbeelding van _Carlos_
16/12/2016 - 22:23

limer wrote:

Aandeel groene stroom is dikke 5%. Doelstelling voor vlaanderen in 2020 is 10,5%(zeer de vraag of ze dat gaan halen!).

Zo lang dit aandeel niet significant hoger is, is elektrisch verwarmen, al is het via warmtepomp, voor mij geen groene manier van verwarming.

Wat is voor jou dan wel een groene manier van verwarming? Geen verwarming?

afbeelding van walter-8
16/12/2016 - 22:24

benny1904 wrote:

Maw als iedereen WP zou gebruiken dan gaan we dus in de winter gewoon meer en meer problemen krijgen?

Of zie ik iets over het hoofd????

Iedereen een warmtepomp en dan zullen we idd meer elektriciteitscentrale nodig hebben . En als alle warmtepompen redelijk rendement halen zou het verbruik van de centrales moeten lager zijn dan de gas/mazout ketels die ze vervangen. En als het echt goed is, zelfs de helft minder.

Wel iets dat je over het hoofd ziet: direct zeggen dat je je pv mag gebruiken om zogezegd de wp te compenseren vind ik niet correct. Eerst moet je je 'normaal' elektrisch verbruik tegen de pv aftrekker. Daar heb je immers geen alternatief voor.
Bv hier thuis: de pv compenseert het electrische normale verbruik en de elektrische auto. Er blijft niets over voor de auto...

Walter

afbeelding van Woubeir
17/12/2016 - 00:11

walter-8 wrote:

Bv hier thuis: de pv compenseert het electrische normale verbruik en de elektrische auto. Er blijft niets over voor de auto...

er blijft niets over voor de WP denk ik dat je bedoelt :)

afbeelding van limer
17/12/2016 - 07:58

_Carlos_ wrote:
Ik ben er zeker van dat de impact van de uitstoot van een moderne centrale lager is dan de impact van de uitstoot van slecht onderhouden of misbruikte particuliere verwarmingsinstallaties.  

Dat is appelen met peren vergelijken.
1) er staan nog veel oude electriciteitscentrales met een laag rendement en hoge uitstoot.
2) Met rendement en transportverliezen ingerekend is de stroom die bij jou aankomt 30%.
Dus veel te veel verlies tussen opwekking en gebruik, zeker om dat bij gebruik terug om te gaan zetten in warmte. Dit vraagt veel te veel omzettingen en verliezen.
3) Als je het wil vergelijken met je het ook vergelijken met de laatste nieuwe cv ketels, die ook een zeer lage uitstoot hebben, en een rendement dat beduidend hoger ligt dan dat van een centrale.

afbeelding van walter-8
17/12/2016 - 08:03

Idd :-).
En met die opmerking wil ik maar zeggen dat pv een warmtepomp niet noodzakelijk beter maken.

Al hebben verbrandingstechnieken het nadeel dat ze nooit uitstoot vrij kunnen zijn. Voor een wp kan in theorie zon, wind, waterkracht vervuilingsvrij werken. Maar daar zijn we nog lang niet. Al helpt iedere klant die zuiver groene elektriciteit koopt investeren in die technieken en ons telkens een stap dichter.
En zo lang (en dat is nog zeer lang) is de eerste eis voor een huis weinig energie vragen.

Of andersom; pv plaatsen is ook altijd goed, hoe je ook verwarmd.

afbeelding van limer
17/12/2016 - 08:10

walter-8 wrote:

En zo lang (en dat is nog zeer lang) is de eerste eis voor een huis weinig energie vragen.

100% mee eens.
Probleem van groene stroom in de huidige opstelling vindt ik nog altijd dat tegenover ieder opgesteld vermogen groene energie (windturbines, pv,..) moet een gelijke hoeveelheid regelbare centrales staan, om het net continue in evenwicht te houden.
Vandaar dat de combinatie warmtepompen+pv het zomer winter verschil nog meer scheef trekken.

afbeelding van limer
17/12/2016 - 08:18

Denk dat de toekomst van decentraal opwekken ook een decentrale buffering zal vereisen. Bij particulieren via een batterijpakket bijvoorbeeld. Installaties zoals Coo. En bij windturbines en grote pv parken opslag in waterstof.

Colruyt zit mee in een Europees onderzoeksprogramma op dit vlak.
http://www.don-quichote.eu

afbeelding van walter-8
17/12/2016 - 08:24

limer wrote:
...
Probleem van groene stroom in de huidige opstelling vindt ik nog altijd dat tegenover ieder opgesteld vermogen groene energie (windturbines, pv,..) moet een gelijke hoeveelheid regelbare centrales staan, om het net continue in evenwicht te houden.

Vandaar dat de combinatie warmtepompen+pv het zomer winter verschil nog meer scheef trekken.


Dat zie ik niet als een echt groot probleem. Er moet natuurlijk een investering zijn in die centrales en ooit staan die dan idd stil in de zomer en hopelijk zelfs worden ze weinig gebruikt.

Of wilde je een ander voorstel van opstelling doen voor groene stroom?

Voor pv moet je in donker al een alternatief hebben . Moet je zelfs niet tot de winter wachten.

Walter

afbeelding van limer
17/12/2016 - 08:45

@walter

dat vraagt enorme investeringen. wie gaat dat betalen? Inderdaad, de gebruiker.
Er staan momenteel al moderne steg centrales stil, die gebouwd waren met oog op sluiting kerncentrales, maar die dus in de huidige situatie niet rendabel zijn en dus staan te verkommeren.

ik zou een klimaat creeren waarbij het als pv bezitter interessant wordt om een batterijpakket te plaatsen. Wegvallen van bepaalde raksen bijvoorbeeld.

Terugdraaiende teller is voor mij ook een slecht systeem. geef iedereen met Pv 2 tellers, en het verbruik van stroom zal aanzienlijk dalen.
Dit gecombineerd met afschaffing prosumenten, turteltaks, en invoeren van terugleververgoeding, al is die minimaal.

afbeelding van _Carlos_
17/12/2016 - 13:14

limer wrote:

_Carlos_ wrote:Ik ben er zeker van dat de impact van de uitstoot van een moderne centrale lager is dan de impact van de uitstoot van slecht onderhouden of misbruikte particuliere verwarmingsinstallaties.  

Dat is appelen met peren vergelijken.
1) er staan nog veel oude electriciteitscentrales met een laag rendement en hoge uitstoot.
2) Met rendement en transportverliezen ingerekend is de stroom die bij jou aankomt 30%.
Dus veel te veel verlies tussen opwekking en gebruik, zeker om dat bij gebruik terug om te gaan zetten in warmte. Dit vraagt veel te veel omzettingen en verliezen.
3) Als je het wil vergelijken met je het ook vergelijken met de laatste nieuwe cv ketels, die ook een zeer lage uitstoot hebben, en een rendement dat beduidend hoger ligt dan dat van een centrale.

Laat het rendement van de productiezijde dan 30% zijn daarbij ook rekening houdend met de max 2 % netverliezen. Met mijn eerder matige SCOP van 3 haal ik daar dan 90% rendement uit, niet slecht lijkt me. Bij een woning met vloerverwarming mag je met een SCOP van 4 rekenen en kom je dus op 120% uit. Bovendien kan de grote hoeveelheid warmte die nu verloren gaat gedeeltelijk gevaloriseerd worden via warmtekrachtkoppeling. Zo win je nog eens zeg maar 20% en kom je op 110% respectievelijk 140% uit. Dit is heel gebruikelijk in de landen in het noorden alleen hinken wij daar nog achterop.

Ik zie het probleem dus niet, integendeel. Tegelijkertijd vergroent het productiepark (biomassa, wind, pv) en worden de Europese netten verder gekoppeld.  

afbeelding van mro
17/12/2016 - 13:25
mro

Als het energieverbruik van woningen sterk kan verlaagd worden kan het misschien interessant worden om kleinere gasturbines te plaatsen. Dan bedoel ik per dorp, gemeente of wijk en dit dan in combinatie met pv en wind.

Ik vermoed wel dat dit een weinig interessante businesscase is voor de privé om in te investeren. Alternatief is dan om dit in de vorm van een burgercoöperatie aan te pakken?

Voorwaarde is dan wel om het nodige vermogen laag genoeg te houden om geen overlast te veroorzaken voor de omgeving en om genoeg te hebben aan een min of meer standaard gasaansluiting. Alternatieven zijn pellets, bioafval,... maar technisch wel uitdagender denk ik.

afbeelding van m2ts
18/12/2016 - 10:35

Zo'n zonneboiler voor een particulier lijkt me persoonlijk ook niet de beste financiële investering, tenzij je handig bent, graag knutselt en zelf zo'n systeem in elkaar zet. Als je het financiële niet belangrijk vindt is iedere uitgespaarde kWh elektriciteit uiteraard een voordeel en de onderdelen van zo'n zonneboiler lijken me ook goed recycleerbaar.

Is voorzien in batterijen in eerste instantie niet eerder een taak voor de DNB (Eandis, Infrax,...) dan voor de particulier? Waarom zou een burger moeten investeren in een accupack als er niemand anders in de straat zonnepannelen heeft of als daar een ambachtelijke zone in de buurt is die de "overschot" kan verwerken? Later (als de techniek al beter geworden is) kan de particulier daar mss in mee investeren.

afbeelding van mro
18/12/2016 - 10:45
mro

Ik snap die batterijen ook niet goed.

huizen worden steeds kleiner, er komen steeds meer appartementen, door de aangekondigde betonstop zullen zelfs middelgrote rijhuizen afgebroken worden en vervangen door een gebouw met drie à vier appartementen...

En toch moedigt men de mensen aan om te investeren in een batterij, een zonneboiler,... allemaal zaken die toch wel wat ruimte innemen. (bovenop de investering en het nodige onderhoud)

Je zou daaruit kunnen besluiten dat die technieken vooral gericht zijn op de happyfew die wel nog kunnen voorzien in een technische ruimte. Maar wat dan met de 99% anderen?

afbeelding van m2ts
18/12/2016 - 11:12

Zaken die op het dak liggen nemen geen extra ruimte in. De omvormer neemt amper plaats in en bij de zonneboiler heb je vaak sowieso een plaats voor een boiler nodig. Als die happyfew investeren in zo'n zaken én anderen worden er beter van, omdat de prijs daalt, dan kan je alleen maar blij zijn. Maar zo is het niet gebeurd: er werden subsidies toegekend, waar mensen die dat kunnen (eigen huis, geld op de bank,...) van "profiteerden", om zo nog rijker te worden (ik heb er ook van "geprofiteerd"). En van een prijsdaling kwam niets in huis, integendeel...

afbeelding van IvoB
18/12/2016 - 15:03

Er werden subsidies toegekend, waar mensen die dat kunnen (eigen huis, geld op de bank,...) van "profiteerden", om zo nog rijker te worden (ik heb er ook van "geprofiteerd")

Ik ben er niet armer door geworden maar ook niet rijker hoor.

1. Het geld werd geleend bij de bank. Welliswaar tegen een gunsttarief maar van die intrest is alleen de bank beter geworden.
2. Door in te stappen in een stadium waar er nog subsidies werden toegekend gaf ik de overheid de kans de opgelegde normen te halen (deels op kosten van de particulier) en een boete te ontlopen. Hier werden enerzijds de overheid beter van en de ondernemers die PV plaatsen, als paddestoelen uit de grond rezen, hun prijzen kunstmatig hoog hielden (subsidies deden de mensen toch kopen) en daarna deels terug verdwenen. Vooral deze ondernemers zijn er "rijker" van geworden.
3. Nadien zijn de prijzen dusdanig gezakt dat men nu zonder subsides (wat ook niet helemaal juist is want bij nieuwbouw geniet men nog altijd subsides) niet meer betaalt dan in de tijd met subsidies. Dat er toen mensen zijn ingestapt en de markt van de grond is gekomen, daar "profiteert" iedereen van die nu nog investeert in PV.

Ik geef grif toe dat ik er (tot op heden) geen cent aan verloren ben. Maar echt rijker ben ik er zeker niet door geworden.

Profiteren? Wij hebben gewoon gebruik gemaakt van een door de overheid aangeboden legaal systeem, net zoals er mensen gebruik maken van werklozensteun, kindergeld, terugbetaling van geneeskundige zorgen, korting op BTW, KI en andere aanmoedigingen om te bouwen of vebouwen, woonbonus, bedrijfswagen, ambtenarenpensioen......

Zijn dat dan allemaal "profiteurs" omdat ze van een systeem gebruik maken waar niet iedereen van kan/kon genieten, Nee zo werkt de welvaartstaat hier nu eenmaal.

Het valt wel op hoe vlug mensen met de retoriek van verdeel en heers van sommige politici weg zijn.
Zoek een zondebok en het eigen falen valt niet op. Zo is het in de jaren 30 ook begonnen.

afbeelding van charel
18/12/2016 - 15:24

"Zijn dat dan allemaal "profiteurs" omdat ze van een systeem gebruik maken waar niet iedereen van kan/kon genieten, Nee zo werkt de welvaartstaat hier nu eenmaal."

Van sommige systemen kan niet iedereen profiteren, en terecht. Maar van het systeem pv kon wel iedereen profiteren, zelfs met geleend geld zou het nog winstgevend zijn. Trouwens, zelfs op dit moment kan je daar nog van profiteren.

Waarom doet iedereen dat dan niet? 

- liever iets anders doen met het geld, meer luxe- uitgaven bijvoorbeeld (reizen, auto, boot, weet ik veel )

- een winstgevender belegging gevonden.

- liever het geld op de bank laten staan of liever niet de rompslomp van geld te moeten lenen.

- gewoon schrik voor de toekomst, zoals bij mensen die ook nooit durven te investeren in een eigen woning.

Allemaal begrijpelijke redenen, geen probleem mee indien men dan tenminste later geen verwijten maakt aan degenen die het wel deden en daar nu nog altijd goed bij varen ondanks de niet afgesproken latere afroming door de overheid

afbeelding van m2ts
18/12/2016 - 18:58

Mijn woordkeuze van "profiteren" was niet bedoeld als dat ik en anderen dan "profiteurs" zouden zijn: het was inderdaad een perfect legaal systeem. Waarom zou je er inderdaad geen gebruik van maken? Net zoals je van een mooie, zonnige winterdag kan "profiteren" om een wandeling te maken :). Schuldig moeten we ons niet voelen, want zoals Ivob al zei "zo werkt de welvaartstaat hier nu eenmaal".

Toch IMHO is er een soort van Matteüseffect: zo is er mss wel een prijsdaling van zonnepannelen, maar niet van de elektriciteit zelf en de vaste kost (oa. turteltaks) wordt steeds groter. Dat is voor een stuk ook zo bij bedrijfswagens en subsidies bij elektrische auto's (zie bv. DAKP). Ivm "niet durven" investeren in een woning, weet ik niet of het zo gemakkelijk is. Stel bv. dat je twee kinderen hebt, maar helaas gescheiden én geen vast werk: dan is een eigen woning niet zo simpel.

Maar goed, terug on topic: hoe beter geïsoleerd het huis, hoe ecologischer een warmtepomp wordt (individuele keuze). Hoe groter het aandeel groene elektriciteit, hoe ecologischer deze óók wordt (keuze van de regering). Helaas heeft de regering een heel wispelturig/slecht palmares :-(. Ze slagen er zelfs in om de individuele keuze van particulieren slecht te stimuleren. Zo kan je met weinig isolatie, maar veel PV-pannelen tóch een laag E-peil halen (met bijhorende subsidies). Of je doet inspanningen om je verbruik te verminderen en je kijkt met de jaren gewoon tegen een stijgende vaste kost aan (Turteltaks).

Pagina's