Een waterput voor het afvoer van water? | Ecobouwers.be

U bent hier

Een waterput voor het afvoer van water?

afbeelding van brononius
17/05/2016 - 06:44

Wij hebben een aflopende tuin. Enkele jaren geleden (voor wij het huis kochten) zijn er nieuwbouwen verwezenlijk in het lagerliggend gedeelte. Toen lag er naar horen zeggen een grachtje tussen de percelen. Maar met die nieuwbouwen is dit blijkbaar dicht gegooid.

Nu gebeurt het 's winters dat de grond heel drassig wordt, en dat er zelf een vijver ontstaat op het stuk grond. Het probleem oppervlakte is zo'n 500m², en zo'n 100m² staat dan soms volledig blank gedurende dagen/weken.

Wat zijn goeie oplossingen voor dit? Er zit niet direct iets van afwatering in de buurt, dit zou (liefst?) op een natuurlijke manier moeten gebeuren.

  • We hebben zelf al een moeraseik geplaatst, maar tegen dat deze natuurlijk voldoende water begint op te slorpen, zijn we een paar jaar verder.
  • We denk ook aan bv riet als extra water opslorper.
  • Eventueel draineerbuizen? Maar hoeveel, hoe diep... moet dit dan komen?

Alvast bedankt!

3 Reacties

afbeelding van jef-14
17/05/2016 - 09:43

Het lijkt mij evident dat die gracht terug moet hersteld  worden. Ik vermoed zelfs dat dit juridisch verplivht is. Je mag grachten niet zomaar dichtgooien . Een gracht heeft nu eenmaal een functie

afbeelding van pierrechristiaens@telenet.be
17/05/2016 - 10:33

Ik weet niet of de gracht een volledige oplossing zal brengen. Waar gaat het water van in de gracht naartoe? Wordt het ergens afgeleid of moet de gracht enkel dienen om het water gemakkelijker in de grond te laten dringen?

Waar is het diepste punt gelegen? Ik veronderstel dat de achterliggende huizen hoger staan dan uw tuin en de achterliggende straat ook hoger ligt. En de nevenliggende percelen? Dan moet het water wellicht ter plaatse in de grond wegzakken. Hoe hoog staat daar het grondwater in de winter? Als de rioleringen in beide sttraten hoger ligt dan de achterkant van uw tuin helpt draineren niet, tenzij ge een pomp installeert. Misschien gelijk ge zegt een rietveld aanleggen.

afbeelding van Rudy Martens
25/05/2016 - 00:31

Ga hierover info vragen op de dienst urbanisatie van uw stad of gemeente.

Ik ben het 100% eens met Jef-14 dat een gracht dicht gooien niet zo maar kan.

Ben je al eens gaan praten met de andere eigenaar? Misschien is hij zich van geen kwaad bewust.

Als de andere eigenaar moeilijk doet, of kwaadwillig is, geef dit dan aan, aan uw verzekering ("rechtsbijstand").

Dit kan je aangeven als "dreigende schade" omdat de situatie hier letterlijk schade aan uw eigendom kan toebrengen.

Ik hoop dat je uit de problemen komt.