Advies keuze warmtepomp | Ecobouwers.be

U bent hier

Advies keuze warmtepomp

afbeelding van Bc2019
02/04/2020 - 12:31

Beste

Ik heb een vraag i.v.m. warmtepompen.

Wij twijfelen tussen een GeneralTCD06/TOC05RIY, aangesloten op vvv. 35° Het betreft een goed geïsoleerde compacte hsb (volledig elektrisch). lengte koelleidingen +-5m. Een must voor ons is een compact model. sww en vv. (dus inclusief buffervat).
Deze warmtepomp 'thermastage' heeft een plaatwisselaar., de 'waterstage' van General heeft een coaxidale wisselaar maar komt wel op een meerprijs van 1000€.

Is dit prijs/kwaliteit een goede optie?

Wat zouden de voor- of nadelen zijn van dit merk/type?

Alvast bedankt voor uw advies.

Vriendelijke groet

B2019

11 Reacties

afbeelding van Luc Vandamme
02/04/2020 - 17:07

Beste Bc2019,

Jouw vraag is zo vaag als de vraag wat eet ik vandaag best: tomatensoep of erwtensoep?

Ik weet ook niet of jouw maag de zuurtegraad van de tomatensoep kan verdragenen en ik weet ook niet of de erwtensoep niet zwaar op je maag gaat liggen. Dus, kan ik niet antwoorden, maar waarschijnlijk een dokter of een diëtist die je ook niet kent/opvolgt, ook niet!

We weten niet in wat voor woning, welk warmteverlies en welke warmteafgifte er mee gepaard gaan. Gaat het over een recente woning, een recente verbouwing, ...?

In bovenstaand geval, heb je dit voorgelegd aan je architect, je EPB deskundige? Wat zeggen die  van de berekening die  geleid heeft tot deze voorstellen van warmtepomp, voldoet deze aan de EPB/EPC vaststellingen van de woning?

Wie heeft de berekening gemaakt, die leidt tot deze warmtepompen? 

Dus, graag iets meer informatie, dan kunnen we misschien nuttige kennis/informatie delen?

afbeelding van Bc2019
02/04/2020 - 18:44

Het betreft een nieuwbouw. S29, E23, netto energiebehoefte verwarming 19600 MJ, netto energiebehoefte sww 4500 MJ.De berekening komt door de fabrikant van General.

afbeelding van Luc Vandamme
02/04/2020 - 22:18

Deze warmtepomp (5.2 kW) is iets onderbemeten t.o.v. de warmtebehoefte (5.44 kW), maar voldoet voor een goede werking zowel  voor verwarming als voor SWW. Een SWW-boilervat van 190 l is meer dan voldoende.

Het nadeel van een SWW-boiler (met warmtepomp of zonder) is dat langdurig (> 155 uren) stilstaand SWW (bvb tijdens verlof, of in leidingen die niet veel gebruikt worden) legionella kan ontwikkelen. Hierdoor moet je eens per maand de t° in je boiler opdrijven tot 60°C en al  je leidngen doorspoelen (even openzetten) wat een extra energiebehoefte is buiten de normale energiebehoefte van 365 kWh/persoon annum (is mijn energiebehoefte thuis als referentie). Ik geef persoonlijk voordeel aan drukloze buffervaten waar de SWW via doorstroom in een spiraalwarmtewisselaar of via een friswaterstation in doorloop wordt opgewarmd. Dan heb je dit risico op legionella niet en heb je ook niet het risico dat kalk loskomt uit het SWW en voor kalkvorming in het systeem en de leidingen zorgt. Kalkvorming ontstaat bij opwarming van stadswater vanaf 50°C en voltooit de kalkontbinding bij 60°C.  Daarom verwarm ik mijn water in doorstroom en maar tot 44°C wat voor meer dan genoeg comfort zorgt in de douche en dat voldoende is voor een perfecte werking van een douchemengkraan. Daarom (SWW boilers op t°n tussen 50°C en 65°C) zie je tegenwoordig bij meerdere woningen de noodzaak om wateronthanders te gebruiken, wat bijkomende energie en grondstoffen kost, terwijl dit gerust kan vermeden worden door te werken met drukloze buffervaten en met doorstroom SWW aanmaak te werken (te concipiëren).

Daarom zou ik toch ook eens kijken bij andere merken en eventueel ook kijken of ik een warmtepomp (eventueel de thermastage van General) niet kan combineren met  een drukloos buffervat, geschikt voor doorstroom SWW aanmaak, voor een meer geschiktere opstelling.

Blijft de vraag of uw architect en uw EPB verslaggever op dezelfde berekening zijn uitgekomen.

Als de berekening van je architect/EPB verslaggever bvb uitkomt op een andere waarde en bvb vaststelt dat je maar 4.5 kW nodig hebt i.p.v. 5.44 kW (zoals General heeft berekend) dan is de voorgestelde WP van 5.2 kW (bij -7°C/35°C) veel te groot en de andere van 4.5 kW beter geschikt. Indien je nog een lager vermogen zou nodig hebben, dan ben je best om toch naar een ander merk te gaan kijken, die u een vermogen kan aanbieden dat veel dichter bij het door u gevraagde vermogen kan aanbieden.

Ik zou toch ook offertes van andere aanbieders opvragen om te vergelijken.

En wil je het verbruik van de WP nog verminderen dan moet je ervoor zorgen dat je t°n in de vv-leidingen bvb maximum 30°C nodig hebben bij buiten t° van -8°C. Dit kan je enkel bekomen door de legafstand van je vv-leidingen zeer kort te bepalen op bvb. 5 cm i.p.v. de 8 à 10 cm die men voor u berekend heeft. Daarom is de dimensionering van het afgiftesysteem even, als niet nog belangrijker voor het verbruik als je werkt met een warmtepomp.

afbeelding van Bc2019
03/04/2020 - 19:07

Beste Luc.

1. vertrektemperatuur vv naar 30° is een goed voorstel. We passen dit sowieso aan om een beter rendement te krijgen.

2. warmteverliesberekening gaan we verder in detail opvolgen.

3. Moet de 5,44 kW(vv) en de 1,25 kW(sww) niet worden samengeteld om te vergelijken met het vermogen van de WP?

4. bestaat er een WP met ingebouwd vat voor sww, die gebruik maakt van een drukloos buffervat met doorstroom in een warmtewisselaar? Zodat we dit al in één systeem hebben? We zitten namelijk met een zeer kleine technische ruimte. De toevoeging van grote toestellen is quasi-onmogelijk.

5. Is het naar uw mening beter de warmtepomp iets te onderdimensioneren dan te overdimensioneren?

Bedankt!

afbeelding van walter-8
07/04/2020 - 09:17

Bc2019 wrote:
...

5. Is het naar uw mening beter de warmtepomp iets te onderdimensioneren dan te overdimensioneren?

Bedankt!


Beetje flauw antwoord misschien: je moet 'juist dimensionering".
Dat juist dimensioneren is vooral een oefening van de warmteverliesberekening zo nauwkeurig mogelijk te doen.
Hoe groter de onzekerheid bij die berekening hoe onzekerder je bent voor het nodige vermogen van de warmtepomp.
Om juist te dimensioneren moet je wel het vermogen kennen op het koudste moment van het jaar. Voor lucht warmtepomp de luchttemperatuur die zal bepalen wat dat vermogen zal zijn (die vermogen bij -8graden voor grootste deel van vlaanderen), voor een bodem WP koudste punt van de bodem. Daarvoor is wel wat kennis nodig. En niet veel fabrikanten geven duidelijk het vermogen van hun lucht WP bij -8 graden. Zelfs voor installateurs is dat soms niet duidelijk.
En voor de luchtwarmtepomp is het grote verkoopsargument dat ze goedkoper is. Als je je 'juist' dimensioneert moet je misschien een grotere nemen die evenredig duurder is. En vervalt het verkoopsargument (en wordt er teruggevallen op een kleinere warmtepomp met elektrische weerstand).

Omgekeerd zijn warmteverliesberekeningen altijd zeer conservatief (de eerste wet van de warmteverliesberekening: die het laagst nodige vermogen uitkomt, is de meest nauwkeurige): dus veel wordt er zogezegd ondergedimensioneerd, maar eigenlijk is het gewoon juist gedimensioneerd.

Walter

afbeelding van Luc Vandamme
07/04/2020 - 10:45

Bc2019 wrote:

Beste ...,

...

3. Moet de 5,44 kW(vv) en de 1,25 kW(sww) niet worden samengeteld om te vergelijken met het vermogen van de WP?

4. bestaat er een WP met ingebouwd vat voor sww, die gebruik maakt van een drukloos buffervat met doorstroom in een warmtewisselaar? Zodat we dit al in één systeem hebben? We zitten namelijk met een zeer kleine technische ruimte. De toevoeging van grote toestellen is quasi-onmogelijk.

5. Is het naar uw mening beter de warmtepomp iets te onderdimensioneren dan te overdimensioneren?

Bedankt!

Allereerst, ik  sta volledig achter het antwoord van Walter-8, betreffende punt 5.

Betreft punt 3:

Nee, je moet de vermogens niet optellen met een warmte-aanmaak die eerst dient voor opslag in een vat. Bij traditionele gasketels en ruim bemeten/benodigde warmteafgiftesystemen en waar de warmteaanmaak voor zowel verwarming als SWW in continu doorloop wordt geproduceerd, daar zal het hoogste van beide vermogens richtinggevend zijn (maar ook niet opgeteld...). Bij een buffervatoplossing (boiler of drukloos) zal de warmteaanmaak voor SWW steeds in tijd verzet zijn t.o.v. het gebruik en daarom moet de warmtepomp niet gedimensioneerd worden op het SWW verbruik + verwarming en kan de SWW warmtaanmaak met veel lager vermogen,maar in een langer tijdsbestek gebeuren. (dit is ook waar voor andere warmte aanmaakoplossingen in verbinding met een buffervat)

Opgelet de doorstroom warmteaanmaak van SWW met de energie uit een buffervat wordt hierdoor niet beïnvloed. Dit blijft, volgens mij de beste oplossing naar gezondheid (bacteriënvorming) en naar vermindering van kalkafzetting toe.

Betreft punt 4:

Ja dit bestaat. Ik heb hier thuis bvb. zo'n oplossing van Rotex/Daikin. Dit betekent niet dat dit het beste merk is, integendeel je moet rondkijken op de markt en naar nog vele andere zaken kijken, zoals ondermeer service, prijs, installatieflexibiliteit, uitbreidbaarheid, ....

En bvb Daikin Rotex is strak gemanaged en levert in België (ook voor zijn dealers) voor zijn naverkoop (service) enkel onderdelen als ze op voorhand betaald zijn door de afnemer. Dit betekent dat bepaalde installateurs niet snel met deze firma zullen samenwerken, omdat dit leidt tot een dubbel bezoek aan de klant, 1 maal (kost) voor de diagnose, want hij  heeft geen onderdelen ter beschikking en een 2de maal voor de herstelling zelf. Een onvolledige diagnose kan leiden tot verkeerde onderdelen wat ofwel eindigt in een (financieel) verlies voor de installateur of in een overfacturatie van de klant, of in een derde (kost) bezoek aan de klant. Dus het is steeds zoeken naar een betrouwbare installateur, die ook veel omzet draait (en ervaring heeft) met het merk dat je kiest. Het is daarom dat ik niet graag merken vernoem, omdat ik ook niet altijd alles weet om de juiste vergelijking te treffen. Ik ga steeds uit van een technisch standpunt (enkel gecheckt met mijn [!?] kennis) om mijn uitleg te geven.

Bijkomende opmerking bij mijn vorige beoordeling: Ik heb niet terug gevonden dat bij General een modulatie van het vermogen gebeurt met de compressor (warmtepomp). Dit is nogtans voor mij een belangrijk  element om de levensduur van de warmtepomp te verlengen en om het meeste vermogen in doorstroom (voor de verwarming) te kunnen aanmaken. Maar dit is uw taak om dit allemaal uit te zoeken en af te wegen voordat je je uiteindelijke beslissing met kennis van zaken neemt. Daarom raad ik je aan om steeds zo'n beslissing te nemen in overleg met je architect en met je EPB verslaggever. Zij  kunnen je meestal met kennis van zaken helpen of je doorverwijzen naar iemand met deze kennis.

Ter info: je moet als achtergrondinformatie ook maar eens de website en alle menu's doorlopen van https://warmtepomp-weetjes.nl/

En nog een kleine en late opmerking bij punt 5: als je een modulerende warmtepomp hebt, kan je kiezen voor een klein beetje (in de afronding) hoger vermogen, met een niet modulerende warmtepomp, is een overbemeten (ook maar een heel klein beetje) warmtepomp uit den boze. 

afbeelding van walter-8
07/04/2020 - 10:54

Ivm 3 en 4: je hebt grofweg 7kwh nodig om 100l water warm te maken (rond 60 graden); je moet eens kijken hoe er gerekend wordt hoeveel warm water je als gezin gebruikt (er wordt al eens gerekend met 60l per persoon - maar neemt ieder een bad is het mogelijk meer). Heb je bv 200l nodig; heb je 14kwh nodig per dag of over de dag gespreid 14kwh/24u = 0.6 kw; dan zou je 0.6 kw bij de WP moeten tellen voor warm water. Heb je 5.4 kw nodig voor verwarming kom je op 6Kw in totaal met warm water. Die warmtepomp zou dat 10% van de tijd warm water maken of een goede 2.5u per dag (in verbruik zal het meer dan 10% zijn omdat de warmtepomp meer verbruikt om die hoge temperaturen te maken). Opmerking: controleer even of mijn cijfers kloppen ;-).

Ivm drukloos vat; heeft ook wat nadelen; je moet een groter vat hebben voor zelfde hoeveelheid warm water of je moet warmer stoken voor zelfde hoeveelheid warm water. Bij een gewone boiler kan je die echt helemaal leeg trekken . Je hebt echt de 190l aan warm water die eruit kan. Bij een drukloos vat is minder (er is op een bepaald moment te weinig energie om over te dragen).
Als je idd de beperking van ruimte hebt, lijkt me deze oplossing weg te vallen. En ook het drukloze vat heeft rap 10-15 liter in de warmtewisselaar (als die in het vat zit) die potentieel een legionella probleem geeft.
Allemaal moeilijke keuzes ;-).
Hier thuis staat een drukloos vat.

Walter

afbeelding van walter-8
07/04/2020 - 11:01

Luc Vandamme wrote:
....En nog een kleine en late opmerking bij punt 5: als je een modulerende warmtepomp hebt, kan je kiezen voor een klein beetje (in de afronding) hoger vermogen, met een niet modulerende warmtepomp, is een overbemeten (ook maar een heel klein beetje) warmtepomp uit den boze. 

Die klein beetje te grote warmtepomp moet geen groot probleem zijn.
Nadeel ervan is alleen groter aantal start en stop cycli wat de warmtepomp zijn levensduur mogelijk in gedrang brengt. Maar met een goede regeling van de startstroom kan dat best meevallen. Het is hier natuurlijk dat de kwaliteit van de onderdelen belangrijk wordt (maar wie geeft er 20 jaar garantie op de compressor?). En desnoods forceer je de WP door niet te veel te starten; bij de mijne verbied ik ze als ze uit gaat het eerste uur (of was het2?) terug te starten. In een goed geïsoleerd huis merk je zo iets nooit.
Hoe dan ook zal de warmtepomp het grootste deel van de winter toch werken wanneer zijn ze maar 30 a 60% van zijn vermogen zou moeten leveren (Bv bij nul graden zit je grofweg op 2/3 van nodige vermogen). Dus in die periode moet ze ook juist werken.

Walter

afbeelding van Luc Vandamme
07/04/2020 - 16:08

walter-8 wrote:

(1)

.... Die warmtepomp zou dat 10% van de tijd warm water maken of een goede 2.5u per dag (in verbruik zal het meer dan 10% zijn omdat de warmtepomp meer verbruikt om die hoge temperaturen te maken). Opmerking: controleer even of mijn cijfers kloppen ;-).

(2)

Ivm drukloos vat; heeft ook wat nadelen; je moet een groter vat hebben voor zelfde hoeveelheid warm water of je moet warmer stoken voor zelfde hoeveelheid warm water. Bij een gewone boiler kan je die echt helemaal leeg trekken . Je hebt echt de 190l aan warm water die eruit kan. Bij een drukloos vat is minder (er is op een bepaald moment te weinig energie om over te dragen).
Als je idd de beperking van ruimte hebt, lijkt me deze oplossing weg te vallen. En ook het drukloze vat heeft rap 10-15 liter in de warmtewisselaar (als die in het vat zit) die potentieel een legionella probleem geeft.
Allemaal moeilijke keuzes ;-).
Hier thuis staat een drukloos vat.

Walter

Betreft (1)

Daarom heb ik mijn buffervat gecombineerd met zonnethermie (pomp + collectoren op het dak) zodat de WP gedurende meer dan 6 maanden volledig ontlast wordt.

Betreft (2)

effectief zal je met een drukloos vat iets meer vermogen moeten opslaan om dezelfde hoeveelheid warmte te verdelen. Dit komt omdat je een 2de warmtewisselaar nodig hebt, waar steeds een klein rendementsverlies optreedt. Alhoewel ... (zie verder)

De warmtewisselaar met het grootste rendementsverlies is de spiraalbuiswarmtewisselaar omdat deze voor een groot deel enkel het bovenste (korte) deel van zijn lengte kan gebruiken om de energie (warmte) uit het vat te halen. 

Geen enkele van de warmtewisselaars voor doorstroomaanmaak van SWW induceert enig risico op legionella. Dit komt omdat de hoeveelheid stadswater in de warmtewisselaars zeer klein is (< 15 liter is niet genoeg om bij langdurig [> 155 uren] stilstaand zuiver water, legionella de kans te geven om zich te ontwikkelen) voor zowel de spiraalbuis warmtewisselaar als voor de platenwarmtewisselaar in een friswaterstation.

De versie met platenwarmtewisselaar (friswaterstation) zal daarbovenop de ontbinding van kalk uit het water in alle omstandigheden verhinderen als de SWW t° bvb maximaal ingesteld is op 50°C, zelfs als de t° in de buffer door bvb volledig opladen van de zonnethermie ervoor zorgt dat daar meer dan 90°C  aanwezig is. Deze laatste versie (friswaterstation) maakt trouwens enkel gebruik van de warmte die zich bovenaan de buffer bevindt (aanzuiging via een kleine pomp) en zal dus veel meer energie uit buffer kunnen halen dan een spiraalbuiswarmtewisselaar en kan zelfs bepaalde buffers (bij een voldoend hoge en smalle buffer, waar de warmte boven relatief lang blijft) ervoor zorgen dat er meer energie  uitgehaald wordt voor SWW dan bij een SWW boiler.

Ook is het fout van te denken dat je meer energie uit een buffervat zal uithalen als je de t°  van het gebufferde water omhoog brengt. Juist het tegendeel is waar. Bij hogere temperaturen zal je meer standverliezen hebben en dat "méér", is indrukwekkend. Waar je bij buffer t°n van 50°C nog maar 1% energieverlies hebt per 24 uur, wordt dit al snel 15%/24 u energieverlies  bij 60°C en meer dan 25%/24 u bij 70°C en bij meer dan 90°C kan je zelfs meer dan 50% van je energie verliezen iedere 24 u. Dus de oplossing is nooit een hogere t° , maar is wel een groter volume dat zorgt voor minder verliezen en meer energieopslag. De oplossing kan ook zijn een lagere afgifte t° van uw SWW (let steeds op dat het comfort moet gewaarborgd blijven) waardoor je hetzelfde effekt verkrijgt dat je meer energie uit het buffervat kan halen, want je energie kan je halen op een lagere t°!

Bvb mijn Rotex/Daikin combinatie heeft een spiraalbuiswarmtewisselaar in het originele systeem. Ik durf af en toe ook hogere t°n opslaan tot 70°C als ik weet dat de volgende 2 dagen bewolkt zullen zijn en ik dus de volgende dagen minder verse energie kan opslaan met mijn 500l (netto 420l) buffer. Maar als ik een probleem heb met kalkaanslag (probleem dat gekend is bij spiraalbuiswarmtewisselaars voor SWW bij zonnethermie), zal ik nooit de originele spiraalwarmtewisselaar vervangen door een andere, maar zal ik mij een friswaterstation kopen en monteren zodat ik beter en meer kan gebruik maken van de opgeslagen energie in dezelfde buffer voor mijn SWW. Dit probleem doet zich niet voor in de spiraalbuiswarmtewisselaar voor de verwarming omdat daar het verwarmings/proceswater geen kalk bevat (dood water).

Het voordeel van een drukloze buffer is ook dat je drukloze zonnethermie met een leegloopsysteem kan combineren, waardoor het rendement van de vlakkeplaat collectoren ook hoger is dan bij druksystemen bij kleine buffers (< 5000 l). Bij grote buffers zijn druksystemen beter omdat je daar al de mogelijke energie aan eender welke t° kan gebruiken in een groot buffervat. Bij een groot buffervat (> 5000 l en zeker boven de 10000 l) zal er steeds voldoende lage t° zijn onderaan in het vat om de hele dag de energie die continu via het druksysteem wordt getransporteerd, op te vangen in het vat. Er is dan ook weinig gelegenheid tot stagnatie (kan enkel voorkomen bij  druksystemen) en men kan zelfs gedurende zomerse nachten de onderkant van de buffer koelen met de vlakkeplaatcollectoren van een druksysteem, zodat men de dag erop terug meer energie kan opvangen.

Samengevat, komt het erop neer dat je je SWW leidingen in je woning zo kort mogelijk  houdt, zodat je aan zo'n laag mogelijke t° je SWW moet aanmaken. Je hebt dan steeds het meeste warm SWW water ter beschikking!

afbeelding van marvelsferb7
25/04/2020 - 15:21

Hallo jongens,

Ik ben redelijk goed geïnformeerd over HVAC, dit is mijn eerste huis met een warmtepomp. Ik zit nu in een jaar en had wat vragen.

Gisteravond was het behoorlijk koud, 24F, voor het gebied (Virginia). Mijn thermostaat stond op 70 en mijn warmtepomp draaide de hele nacht zonder in de warmte van de hulpspoel te gaan, en hield hem op 69. Lijkt dat goed, gemiddeld of slecht?

Ik hoor dat warmtepompen 2 of 3 keer zo efficiënt zijn als hulpspoelwarmte. De mijne is echter duidelijk niet zo warm in de warmtepompmodus dan de hulpspoelwarmte. Hoe verhouden die twee variabelen zich? Zou het beter zijn om de spoelen aan te zetten en het snel lekker warm te laten worden in plaats van de hele nacht te draaien? Wat zijn enkele basiskwh-cijfers voor warmtepompmodus versus spoelmodus? Ik denk dat de mijne een 3 ton is.

Mijn systeem gaat waarschijnlijk binnenkort dood. Hij is 14 jaar oud. Eventuele aanbevelingen voor een warmtepomp in Virginia? Het wordt hier niet te koud of te warm, sommige lage 10's en hoge 90's een paar dagen per jaar.

 

afbeelding van walter-8
25/04/2020 - 15:31

Hoi Marcel,

Je zou op je warmtepomp moeten kunnen aflezen wat de kernwaardes zijn.
Welk type? Welke nominaal vermogen. Welk afgifte vermogen? Maakte ze warme lucht of warm water.
Dat is een startpunt.

En een goede warmtepomp bij -4 graden Celsius haalt een cop - coëfficiënt of performance- van ergens tussen 2.5 en 4, afhankelijk van welke temperatuur ze moet produceren.
Maakt ze warm water en of warme lucht (warm water kan op lage temperatuur, warme lucht is veelal op een hogere temperatuur).

Waarom moet het huis snel opwarmen? Wordt het dan koud in huis?

Extra vraagje; wat doe je in Amerika?