Nieuwe premies in 2022

Kopen, bouwen en renoveren: ook in 2022 zijn er weer heel wat premies aan verbonden. Zo kan jij met een financieel duwtje in de rug beginnen aan het nieuwe jaar, en weet je precies wat je kan verwachten. Van renovatiepremies tot een verlaagd S-peil bij nieuwbouw: we sommen de belangrijkste premies en veranderingen even voor je op. 

Renovatie 

Ga je renoveren? Dan lopen de meeste premies via netbeheerder Fluvius gewoon verder. Wij sommen ze hieronder nog eens voor je op. De premiehoogte en de voorwaarden blijven behouden voor dak-, muur- en vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler. 

Wat betreft zonnepanelen: Het oorspronkelijke idee was dat het premiebedrag van 1.500 euro na 2021 stelselmatig zou afnemen. Maar na het wegvallen van de terugdraaiende teller en door de vertraagde plaatsing van digitale elektriciteitsmeters door Fluvius, besliste de Vlaamse regering om ook in 2022 dat volledige premiebedrag van 1.500 euro nog te behouden. Meer info: https://energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2022

Basispremies isolatie in bestaande woningen

Dak- of zoldervloerisolatie

 • 4 euro per m²
 • Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W

Dak- of zoldervloerisolatie + asbestverwijdering

 • 12 euro per m²

Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde

 • 30 euro per m²
 • Rd-waarde minstens 3 m²K/W

Na-isolatie buitenmuren via buitenzijde + asbestverwijdering

 • 38 euro per m²

Na-isolatie spouwmuur

 • 5 euro per m²
 • spouw minstens 5 cm, uitvoering conform STS 71-1

Na-isolatie buitenmuren via binnenzijde

 • 15 euro per m²
 • Rd-waarde minstens 2 m²K/W

Na-isolatie vloer of kelder

 • 6 euro per m²
 • Rd-waarde minstens 2 m²K/W

Hoogrendementsbeglazing

 • 16 euro per m²
 • U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K

Basispremies voor energiezuinige technieken

Warmtepomp 

 • geothermische warmtepomp: 4000 euro
 • lucht-water warmtepomp: 1500 euro
 • hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro
 • lucht-lucht warmtepomp: 300 euro

Warmtepompboiler

 • per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur: 300 euro

Zonneboiler

 • per wooneenheid maximaal 2750 euro en maximaal 40% van de factuur: 550 euro/m² collectoroppervlakte

Fotovoltaïsche zonnepanelen

 • maximaal 1500 euro en maximaal 40% van de factuur:  eerste 4 kWp: 300 euro per kWp,  4 tot 6 kWp: 150 euro per kWp

Voor specifieke doelgroepen, zoals beschermde afnemers of voor klanten met uitsluitend nachttarief zijn er hogere premies van toepassing.

Nieuwbouw

Ga je een nieuwe woning bouwen? Dan hou je best rekening met de volgende maatregelen. 

Verlaging S-peil 

Het verplichte E-peil blijft op maximaal E30, maar S-peil gaat van S31 naar S28. Er wordt wel een tussenoplossing voorzien. In nieuwe woongebouwen waarvan het S-peil S29, S30 of S31 bedraagt, kan er ook voldaan worden aan het S-peil als het E-peil niet meer bedraagt dan:

 • E25, als de melding gedaan wordt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
 • E20, als de melding gedaan wordt vanaf 1 januari 2023. 

Korting op onroerende voorheffing

Naargelang het moment dat je de omgevingsvergunning van je nieuwbouw hebt aangevraagd, kan je een korting krijgen op de onroerende voorheffing bij nieuwbouw. Hier vind je alle informatie. 

Verbod op stookolieketels bij nieuwbouw

In nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan met aanvraag omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2022, mag je geen stookolieketels meer plaatsen, zelfs als er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Meer uitleg vind je onder het kopje ‘Verbod op vervanging stookolieketel.’

Energie en warmte  

Capaciteitstarief elektriciteit

In de zomer van 2022 is het zover: dan stappen we over op het capaciteitstarief voor piekgebruik. Niet alleen de hoeveelheid elektriciteit die je afneemt, maar ook het moment waarop je dat doet, zal vanaf dan de prijs bepalen. De voornaamste reden daarvoor is om een overbelasting van het net te vermijden. Hoe meer je je verbruik spreidt, hoe minder je dus betaalt. Zo worden ook domotica, zonnepanelen en thuisbatterijen interessanter. 

Verbod op vervanging stookolieketel

Vanaf 2022 mag je je stookolieketel niet meer vervangen door een nieuwe als je ingrijpend renoveert. Denk dus eerder aan een alternatief. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk, en ook als je niet grondig renoveert en er geen aardgas in je straat ligt, mag je de ketel nog vervangen. Meer info: https://www.energiesparen.be/duurzaam-verwarmen/verbod-stookolieketels

Premie thuisbatterij daalt, milieubijdrage wordt ingevoerd

Voor alle premie-aanvragen vanaf 1 januari 2022, zal de premie voor de plaatsing van een thuisbatterij dalen. Je ontvangt vanaf dan nog een bedrag van maximaal 1.725 euro en tot 40% van de totale factuur, in plaats van maximaal 2.550 euro vorig jaar. Concreet ontvang je 225 euro per kWh voor de eerste 4kWh van je batterij en 150 euro extra per bijkomend kWh van 6 tot 9. Voor bepaalde thuisbatterijen wordt er vanaf 2022 ook een milieubijdrage gevraagd om de zorg voor het milieu ook te garanderen op het einde van de levensduur van de thuisbatterij. Meer info: https://www.energiesparen.be/thuisbatterij

Premie voor micro-WKK wordt stopgezet

De premie voor micro-warmtekrachtkoppeling, ook wel bekend als brandstofcel, kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft vanaf 2022 indien er gebruik wordt gemaakt van een fossiele brandstof. Hier vind je meer info.

Koop en verkoop

Enkel nog een recent EPC bij de verkoop van woningen

Bij de verkoop van een woning of appartement mag je enkel nog gebruik maken van een EPC opgemaakt vanaf 2019. Dit EPC herken je aan het EPC-label van A+ tot F dat op het EPC staat. Bij verhuur mag je  het bestaande EPC (max. 10 jaar oud) blijven gebruiken.

Verplichting EPC gemeenschappelijk delen wordt uitgebreid

Vanaf 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC van gemeenschappelijke delen beschikken. Zo’n gebouweenheden zijn de appartementen zelf en kleine, niet-residentiële ruimtes zoals winkeltjes, kantoren, appers, kinderopvangverblijven, horeca, B&B’s enzovoort. 

Op 1 januari 2023 zijn alle middelgrote appartementsgebouwen aan de beurt: ook die moeten dan over een EPC van gemeenschappelijke delen beschikken (5 tot 14 gebouweenheden).

Op 1 januari 2024 moet dit ook voor de kleinere appartementsgebouwen (2 wooneenheden tot 4 gebouweenheden). 

Meer info: https://www.energiesparen.be/epc-van-de-gemeenschappelijke-delen

Grotere korting op registratierechten voor wie ingrijpende energetische renovatie uitvoert.

Bij de aankoop van de enige eigen woning wordt de registratiebelasting verlaagd van 6% naar 3%. Als je een ingrijpende energetische renovatie of een gedeeltelijke herbouw uitvoert, geniet je een aanvullend verlaagd tarief en betaal je vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting in plaats van 3%.

De EPB-eisen voor een ingrijpende energetische renovatie worden vanaf 2022 ook wat strenger. Voor  omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2022 moet je een E-peil van maximaal E60 behalen (ipv E70).

Meer info vind je hier. 

Meer lezen?

 • Op de website van Fluvius vind je een overzicht van alle premies.
 • Op energiesparen.be vind je wat er aan het begin van het nieuwe jaar verandert voor premies, EPC, EPB, ...
Wat zijn de nieuwe premies bij renovatie?
In Wallonië zijn de regels weer net iets anders.