Na rekeningrijden, nu ook rekeningwonen? | Ecobouwers.be

U bent hier

Na rekeningrijden, nu ook rekeningwonen?

Hoe dichter je bij de stads- of dorpskern woont, hoe minder je woning kost aan de maatschappij. Volgens een nieuw voorstel in het Vlaams Parlement zou dit beloond mogen worden met een fikse verlaging op je belastingbrief. Zo hoopt men centrumwonen aantrekkelijker te maken, te besparen op nutsvoorzieningen en groen meer ruimte te geven. Volgt na het rekeningrijden, nu ook rekeningwonen?

Belastingverlaging voor centrumwoningen

In het voorstel staat dat gemeentebesturen de opcentiemen op de onroerende voorheffing zouden kunnen verlagen in centrumwijken. Nu is dat tarief voor iedereen in de gemeente hetzelfde, waar je ook woont. Woon je in het centrum, dan kan het verlagen van die belastingen op huizen en appartementen je al gauw enkele honderden euro’s per jaar besparen.

Op zich is het logisch dat centrumbewoners minder belastingen betalen, want ze kosten de overheid ook een pak minder. Lintbebouwing en verspreide, afgelegen huizen brengen heel wat meerkosten met zich mee: bijvoorbeeld voor de postbedeling, voor onderhoud van de straten, voor leidingen voor water, gas en elektriciteit, en ook wat betreft riolering en waterzuivering.

Rekeningwonen

De cijfers tellen al gauw op. In woonlinten is een afstand van 20 meter per vrijstaande woning schering en inslag, waardoor 100 meter riolering amper een vijftal woningen bedient. In een straat met aaneengesloten rijhuizen over de zelfde lengte kunnen daarentegen tot wel zestien huishoudens aangesloten worden. Bij appartementen is het verschil zelfs nog veel groter. Voor een woning in lintbebouwing bedragen de meerkosten ongeveer 10.000 euro per aansluiting ten opzichte van een woning in de bebouwde kom. Voor heel Vlaanderen zou het gaan om een meerkost van ongeveer 1,8 miljard euro.

Bij rekeningwonen betaal je meer of minder, afhankelijk van hoeveel je woning kost voor de samenleving

Daarom wordt er steeds meer nagedacht over een systeem van ‘rekeningwonen’. Zoals je bij rekeningrijden een heffing per afgelegde kilometer betaalt voor de kosten die dat met zich meebrengt (wegenonderhoud, kosten van files,...), betaal je ook bij rekeningwonen meer of minder, afhankelijk van hoeveel je woning kost voor de samenleving.

Druppel op een hete plaat?

Of een belastingverlaging veel effect zal hebben op onze ruimtelijke wanorde blijft toch een beetje een vraagteken. Zal iemand verhuizen voor een paar honderd euro minder belastingen? In vergelijking met de aankoopprijs van een grond of een woning geven die kosten waarschijnlijk niet de doorslag. Bovendien is er een groot overaanbod aan onbebouwde bouwgronden, onder meer in woonuitbreidingsgebieden. Dat zal met deze belastingsvermindering niet opgelost worden. Daarvoor moet de overheid die gronden een ander doel geven en een compensatie betalen aan de eigenaars.

Bovendien is de belastingverlaging een gevoelige kwestie voor de gemeenten, die het nu al financieel moeilijk hebben. Besparingen zijn alomtegenwoordig. Als ze de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlagen, hebben ze ook minder inkomsten. En laat nu net deze opcentiemen één van de belangrijkste inkomstenbronnen zijn voor gemeentebesturen. Voor alle gemeenten samen zijn deze opbrengsten jaarlijks goed voor circa 2,3 miljard euro. Een goed plan is dus geen overbodige luxe.

 

Erik Grietens werkt al 20 jaar voor Bond Beter Leefmilieu en bouwde in die tijd een ruime expertise op over ruimtelijke ordening. Hij is ook auteur van het boek Vlaanderen in de knoop dat een uitweg beschrijft uit de ruimtelijke wanorde.

Reacties

afbeelding van bunnybugs

Belastingverlaging ? Dit wordt in de praktijk op termijn een verhoging voor wie ver van het centrum ( welke centra ? ) woont. Zijn er echt geen belangrijker thema's om over na te denken ?  Te gek om er woorden aan vuil te maken .....

afbeelding van Marthex

Niet akkoord dat het goedkoper is voor de staat om mensen in de centra te onderhouden. De kosten voor volkstuintjes, gesubsidiierde vzw's, uitkeringen allerhande, gesubsidieerd openbaar vervoer,... zijn daar veel hoger dan op het platteland. Je moet niet enkel de riolering en de nutsleidingen tellen, maar alles waar de staat voor betaalt voor zijn inwoners. Dit voorstel ruikt naar manipulatie om de stadsbewoners te paaien.

afbeelding van vandecasteele.marlena

Daar hebben we het weer wie geld heeft mag op de buiten gaan wonen, wie het niet heeft kan in de getto gaan wonen . Weer leuk gevonden zouden ze zich niet beter bezig houden met het aanleggen van natuurlijke waterplaatsen met helofyten  vijvers (Vijvers met planten zuivering systeemen ) waar het water kan gezuiverd worden op een natuurlijke manier dan zijn dure riolereingen niet nodig En ook de dure waterzuiveringsystemen die nu gebruikt worden kunnen wegvallen. Er kunnen terug beken  aangelegd worden en laat iedereen maar een septische put graven of in de stad gezamelijke putten graven Laten we terug biologische afwas en was produkten gebruiken en ook de pesticide afschaffen . Dan zou ons water terug kunnen gebruikt worden om te drinken inplaats van flessen water te vervoeren van her naar hot. Ik vraag mij af waarom er zo veel kortzichtige mensen zijn die aan het beleid staan . Ik hoop dat dit ook veranderd Ik ben niet boos alleen hoopvol naar de toekomst toe voor onze kinderen . Met belastingen hier en nog eens belastingen daar als lapmiddel gaan wij er niet komen er moeten totale veranderingen komen die doordacht zijn 

afbeelding van Stellair

Kunnen ze eens stoppen met altijd maar nieuwe taksen en heffingen te bedenken. Dat ze het geld op een andere manier spenderen op gemeentelijk en federaal niveau ipv hun fouten altijd te laten betalen door de inwoners. Altijd maar uitvinden...

afbeelding van Costaccountant

I. Wie van Agenda21 op de hoogte is, herkent dit artikel als dergelijke propaganda al vanbij de eerste zin: "Hoe dichter je bij de stads- of dorpskern woont, hoe minder je woning kost aan de maatschappij." De suggestie is duidelijk: het volstaat het woordje 'woning' te schrappen. En die suggestie kan niet verder van de waarheid liggen. Immers geldt: "Hoe verder je van de stads- of dorpskern woont, hoe meer je geneigd bent een auto te bezitten." En iedereen weet dat wie een auto bezit, VEEL MEER bijdraagt aan de overheidsinkomsten van deze maatschappij, dan wie géén auto bezit of erger: zich op kosten van andere belastingbetalers verplaatst met het openbaar vervoer. https://www.ecobouwers.be/comment/432689#comment-432689

II. Als het werkelijk zo is - wat ik ten zeerste betwijfel: is daar een studie rond gepubliceerd ? - dat een woning buiten de stad 10000€ méér kost aan aansluitingen … dan laten we de mensen die buiten de stad willen bouwen, toch gewoon die 10000€ ophoesten ? Transparantie heet dat. En daar zijn we toch allemaal voor ? De eerste politieke partij tegen transparantie mag zich altijd melden. Zo'n transparant prijskaartje zou in de toekomst een ware economische boom van water- en energieautonome woningen opleveren. Fantastisch toch ? DUURZAMER KAN NIET !!! Maar dan kunnen alle overheden in dit land achteraf géén taksen meer komen vragen voor water, afvalwater, elektriciteit, gas …

III. Waarmee we tot de KERNLEUGEN van deze Agenda21 propaganda komen: aangezien water- en energieautonome woningen (bv. earthships) enkel mogelijk zijn in 'suburban housing', zijn het niet die villawijkjes - MAAR IN TEGENDEEL: DE STAD (!) - dat alle infrastructuur noodzaakt. 
Door haar bevolkingsconcentratie is het de stad die nood heeft aan waterdistributie, is het de stad die nood heeft aan rioleringen, is het de stad die nood heeft aan gigantische rioleringscollectoren en waterzuiveringsstations, is het de stad die nood heeft aan elektriciteitsnetwerken en hun slimme meters, is het de stad die nood heeft aan gigantische zonneparken op het platteland waaronder zelfs geen patat groeien kan … 
Net zoals het de STAD ZELF is die alle files veroorzaakt !!! Dat is de logica zelf: het is de  c o n c e n t r a t i e  van diensten op een beperkte oppervlakte (scholen, gezondheidszorg, zwembaden, sportcentra, feestzalen, gemeentehuizen, horeca, winkelruimtes, kantoren … én werk) die voor de flessenhals zorgt. En het is de flessenhals die voor files zorgt. NIKS ANDERS ! Des te meer concentratie, des te meer files. Dat is wiskundig  o n w e e r l e g b a a r. Maar volgens de 'experten ruimtelijke ordening' en de 'BouwMeester' - wie zijn dat overigens: stedebouwkundigen met pretenties over het platteland ? - gaan we de files oplossen … door méér te concentreren ??? Een dikke buis voor wiskunde is dat ! Maar stedebouwkunde is dan ook géén wetenschap ... slechts een discipline.

Maar ik verwacht niet van de Moefti der stedebouwkundigen - Leo Van Broeck - om die buis voor wiskunde te beamen. Stedebouwkundigen denken de facto niet buiten hun bekrompen referentiekader. Sinds hun jeugd zijn ze verliefd op de stad en negeren ze de geschiedenis ervan. Stedebouwkundigen vergeten maar al te graag: 

  • dat met de ontwikkeling van steden ook de belastingen zich ontwikkelden: steden vroegen TOL aan hun poorten;
  • dat die TOL in de zakken verdween van de stadsvorst. In welke mate zou dat vandaag anders zijn ? 
  • dat de TOLpoort de plaats was waar we de allereerste files zagen ontstaan, echt waar ! 
  • en vooral: dat steden de grootste massamoordenaars van de Europese geschiedenis zijn. De Pest kon alleen maar zoveel slachtoffers maken door de hoge bevolkingsconcentraties … in steden. 

En net zoals er in New York nu al méér ratten dan mensen wonen, blijkt ook Parijs al enige jaren haar rattenpopulatie niet meer onder controle te hebben. Tot in de toiletten van scholen toe: https://www.youtube.com/watch?v=y3MmJ2lt4DA

Hoe zou het met de rattenpopulatie in pakweg Brussel gesteld zijn ? Had onze Vlaamse Bouwmeester dat al onderzocht ? Of is dat misschien 'weinig prioritair' ?

PS: Voor wie zich interesseert in Agenda21: https://www.ecobouwers.be/comment/442343#comment-442343