Dichter bij elkaar wonen voor een gezondere lucht | Ecobouwers.be

U bent hier

Dichter bij elkaar wonen voor een gezondere lucht

Vlaanderen boekt geen vooruitgang in de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof. Verkeer en gebouwenverwarming zorgen samen voor 60% van de broeikasgassen (de zware industrie niet meegerekend). Dat aandeel neemt niet af, integendeel: het neemt de laatste jaren zelfs lichtjes toe. De basis voor een oplossing van dit hardnekkige probleem? Dichter bij mekaar gaan wonen.

Waar in Vlaanderen adem je zuivere lucht in? Als je naar de website van de Vlaamse Milieumaatschappij surft, valt je meteen op dat gezonde lucht schaars is in het dichtbebouwde Vlaanderen. De cijfers tonen nogmaals aan dat een betere ruimtelijke ordening een belangrijke sleutel is om de klimaatuitdaging aan te pakken. Het is uiteraard niet de ruimtelijke ordening op zich die de uitstoot van broeikasgassen en fijn stof veroorzaakt. Maar de versnippering van het wonen maakt ons wel volledig afhankelijk van de eigen auto om op het werk te geraken of kinderen naar school te brengen. Autodelen lukt enkel in de centra van grotere gemeenten. Het openbaar vervoer is op zijn beurt niet rendabel omdat we zo verspreid wonen, met lege bussen tot gevolg. Het overaanbod aan vrijstaande villa’s in verkavelingen zorgt bovendien voor heel wat energieverspilling. Een rijhuis kan namelijk veel zuiniger en goedkoper verwarmd worden dan een alleenstaande woning.

Door dichter bij elkaar te bouwen, worden collectieve energienetten op basis van geothermie of zonne-energie haalbaar én betaalbaar.

De oplossing om die problemen aan te pakken? Dichter bij mekaar gaan wonen. Door enkel te bouwen in de stads- en dorpskernen, kunnen we te voet naar de winkel of met de fiets naar school. Voor verdere verplaatsingen kunnen we auto’s delen. Nieuwe woningen en werkplaatsen nabij knooppunten van openbaar vervoer vormen een volwaardig alternatief voor de (bedrijfs)wagen. Door dichter bij elkaar te bouwen, worden collectieve energienetten op basis van geothermie of zonne-energie haalbaar én betaalbaar. Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt zo de hardware voor een klimaatneutrale gemeente.

Bezint eer ge begint

Vaak komt duurzaamheid pas aan bod op het moment dat er effectief gebouwd wordt. Het gaat dan om technische ingrepen zoals beter isoleren of het vermijden van koudebruggen, het plaatsen van zonnepanelen of het installeren van een warmtepomp. Maar ook vooraf, bij de ruimtelijke inplanting en de stedenbouwkundige inrichting, is duurzaamheid van belang. Op de juiste plaats bouwen, compact bouwen, een optimale bezonning, verkeersvrije woonerven, fiets- en wandelverbindingen: dat zijn zaken die best in elke stap van het proces worden meegenomen, vanaf de eerste schetsen.

Hoog tijd dus om komaf te maken met steeds maar nieuwe verkavelingen in de open ruimte. Anders zullen het verkeer en gebouwenverwarming ook in de toekomst voor twee derde van onze uitstoot blijven zorgen.

Erik Grietens werkt al 20 jaar voor Bond Beter Leefmilieu en bouwde in die tijd een ruime expertise op over ruimtelijke ordening. Hij is ook auteur van het boek Vlaanderen in de knoop dat een uitweg beschrijft uit de ruimtelijke wanorde.

Reacties

afbeelding van saxo

Hallo, het moet mij toch even van het hart; de oorzaak van hogere uitstoot van broeikasgassen en fijn stof ligt voor een heeel groot deel aan de ronduit waanzinnige infrastructuurwerken die de laatste 15a20 jaar doorgevoerd werden in ons wegeninfrastructuur. Ipv het autoverkeer beter (lees vlotter) te laten verlopen is er -bewust- net alles aan gedaan om dit te verhinderen om autorijden te ontmoedigen!!, zo zijn bijna alle -vlotte- tweevaksbanen van weleer herleid tot idiote enkel rijbanen. Ondertussen is het in alle steden onmogelijk om nog normaal op de bestemming te geraken.. allemaal omrijden, éénrichtingsverkeer gemaakt en circuleren want parking is ook uit den boze. Resultaat; Dubbel tot driedubbel lange files gecrëert, niet tot bij ongevallen geraaken indien interventies nodig zijn, heeft al doden geëist, rondrijden is het codewoord in de steden; CO en fijn stof uitstoot recht evenredig: 300% meer door verplicht circuleren..eenrichtingsverkeer, geen parkeergelegenhied meer, Dan spreken we nog niet over -logischer wijze- de nerveuziteit en agressie die opgelecht wordt door die idiote maatregelen die je elke morgend/avond een uur extra tijd kosten, die de werkmensen niet hebben.. dan verschieten ze ervan dat de verkeersagressie toeneemd?! het BIVV waar ik nota bene in dienst was, komt met de grootse onzin en gemanipuleerde statistieken en uitleg op de proppen, en propagandeerd wat ze opgedragen wordt, welke richting ze de mensen will geleiden..(eigenlijk de schuld van alles op de brave mensen/chauffeurs steken, en via campagnes je doen geloven dat jij idd verkeerd bezig bent..) Aan scholen waar de mensen duizenden kinderen moeten afzetten/ophalen wordt de auto volledig geweerd, bij ons staat er een domme flik te kijken of er daadwerkelijk niemand durft te stoppen/stilstaan/parkeren om je kinderen af/op te halen aan de schoolpoort! ter info staat de politiewagen galant prompt voor de school geparkeerd, hoe stom kan het zijn,,.. ja heel stom en niemand reageerd

afbeelding van Costaccountant

500% akkoord, Saxo.

Wat je met je eigen ogen vaststelde, zal je ook vaststellen in andere westerse steden. Van het kleinste provinciestadje tot Los Angeles. Wat je vaststelt is de uitvoering van Agenda21 (1992). Voor alle duidelijkheid: dat is géén samenzweringstheorie, maar wel de officiële agenda van de Verenigde Naties ! Een agenda die zich rechtstreeks richt tot steden en gemeentes, en daarmee aan elke democratische Volks- en Natie-controle … ontsnapt ! Zowel Gent als Antwerpen zijn lid van ICLEI. En Antwerpen werd daarvan lid onder Bart De Wever. Zo zie je maar: de bevolking kan niet eens tegen Agenda21 stemmen. Als een geweldloze staatsgreep pakt Agenda21 de burger zowel langs links als langs rechts ! 

Volgens Agenda21 is 'non-sustainable' = niet duurzaam: 
I. 'suburban housing' 
Op wereldniveau staat dat voor villawijkjes. Waar mensen voldoende grond (EN LUCHT !) hebben om hun eigen moestuin en/of enkele fruitbomen erop na te houden - waarvan ze de oogst met hun buren delen. Waar mensen voldoende dakoppervlak hebben om in hun volledig waterverbruik te voorzien (bungalows !). Waar mensen voldoende dakoppervlak hebben om in hun eigen energie te voorzien, inclusief airco én zwembadverwarming … JAWEL !!! Zulke villawijkjes zijn niet duurzaam … nee hoor … hoogbouw in de stad - waar je niet eens voldoende dakoppervlak hebt om je drol met regenwater te kunnen doorspoelen - dat is duurzaam ! Hier lees je wat het op wereldniveau aan grondoppervlak zou kosten mochten we aan elk gezin 15 aren geven: https://www.ecobouwers.be/comment/442339#comment-442339 En hier lees je over de maatschappelijke kostprijs van de stad: https://www.ecobouwers.be/comment/442342#comment-442342
II. 'private transport' 
Op wereldniveau is dat: de auto. Was je op zoek naar een verklaring: 

 • Waarom zoveel steden en gemeenten fortuinen van de belastingbetaler spenderen aan pestinfrastructuur voor automobilisten ? 
 • Waarom De Lijn busrijstroken krijgt toegewezen waarover geen automobilist rijden mag, terwijl die automobilist daar nochtans voor betaalt en De Lijn daarvoor géén enkele retributie betaalt ?
 • Waarom her en der reeds busstopplaatsen aan de rand van de weg verdwijnen, ten voordele van busstopplaatsen in het midden van de weg - zodat een file van automobilisten ontstaat die zich op het belritme van de bus mogen verplaatsen ? Ik hoef er niet aan te herinneren dat al dat stoppen en optrekken een zegen is voor de luchtkwaliteit :-(
 • Waarom de OESO (= géén commissie van experten zoals de mainstream media continu beweert, maar een neoliberale denktank), studies publiceert volgens dewelke we de bedrijfswagen subsidiëren met 2763€, terwijl we volgens de OESO rekenmethodiek de NMBS subsidiëren met bijna 12000€ per abonnement - maar daar met géén letter over geschreven wordt ?
 • Waarom alle rechtbanken in dit land hun voeten vegen aan het 'non bis in idem' rechtsbeginsel als het op parkeerbelasting en verkeersbelasting aankomt (2x taks voor het gebruik van dezelfde openbare weg) ?
 • Zodat Bart De Wever in Antwerpen tot 912€ per jaar stadsTOL kan heffen voor wie in zijn stad werkt ? Een stadsTOL die uitsluitend te betalen is door degenen die zich op eigen kosten verplaatsen naar zijn stad. Want wie zich met het openbaar vervoer (= op kosten van alle andere burgers in dit land) verplaatst naar zijn stad, is vrijgesteld van die stadsTOL ! Of het perfecte beleid om de burger steeds meer uit te persen: wie de auto neemt, betaalt meer. Wie de auto laat staan, zorgt voor méér subsidie bij de NMBS. https://www.hln.be/nieuws/binnenland/stadsbestuur-voert-ook-betaalparkeren-in-buiten-antwerpse-ring~a42b9043/#comments
 • Waarom beulen van politierechters door de mainstream media verheerlijkt worden ? Iemand die 150km/u reed op een kurkdroge en verlaten autosnelweg wordt vandaag al afgeschilderd als een grotere crimineel dan degene die een bejaard dametje tegen het trottoir mept om haar handtas te stelen … Voor alle duidelijkheid: iemand die 250km/u reed is dat nog steeds niet !
 • Waarom alle ministers van verkeer, van binnenlandse zaken en van justitie - van welke politieke kleur ook - zulke fortuinen van de belastingbetaler spenderen aan de repressie van de automobilist ? Onder het mom van 'verkeersveiligheid' ?
 • TERWIJL IN VLAANDEREN RUIM 3 MAAL ZOVEEL MENSEN STERVEN DOOR ZELFMOORD, DAN IN EEN VERKEERSONGEVAL;
 • TERWIJL IN VLAANDEREN RUIM 3 MAAL ZOVEEL MENSEN STERVEN DOOR EEN ONGEVAL THUIS, DAN IN EEN VERKEERSONGEVAL;
 • TERWIJL IN VLAANDEREN MINDER MENSEN STERVEN IN EEN VERKEERSONGEVAL, DAN AAN DE GRIEP !!!
 • Waarom er maar géén studie verschijnt over de kostprijs van het bewaken (tot het leger toe !) van openbaar vervoer: alle trein- en metrostations. Bewakingskosten die zich nauwelijks voordoen in de boekhouding van dat openbaar vervoer, maar vooral weggemoffeld worden in het budget van Jambon - waar hij overigens niets aan kan doen: de Europese Commissie vraagt niet anders;
 • Ik kan zo nog  u r e n  doorgaan …

III. … 

Klonk er iets bekend in de oren ? Dan weet je nu waarom. Voor wie zich 's wil verdiepen in de geweldloze staatsgreep die Agenda21 is, lijkt me Rosa Koire op de Open MInd Conference in Denemarken een leuk startpunt: https://www.youtube.com/watch?v=7ykELwj1Ta8

afbeelding van Onwetende doehetzelver

@Costaccountant

Ik heb al veel van je posts met veel interesse gelezen en ik ben écht onwetend maar toch deze bedenkingen:

Suburban living...

 • ik vrees dat niet iedereen op 'den buiten' een moestuin heeft, laat staan de groenten en fruit wil delen
   
 • wat als iedereen inderdaad in een bungalow zou wonen en in eigen waterverbruik voorziet, wat gaat er dan nog de grond in om uiteindelijk drinkwater te worden ?
   
 • ik denk ook niet dat iedereen zijn dak vollegt met PV panelen. Wat met degenen die dit niet kunnen ?

Eigenlijk zeg je: ieder voor zichzelf ?

Private transport:

 • als we auto's dan toch onbeperkt toelaten in steden, gaat er dan geen probleem van parking ontstaan ? dus weer een hoop ongezonde emissie ?
   
 • ik vind ook wel een beetje dat auto's een busbedding zouden mogen gebruiken (ze ligt er toch) maar misschien is het inderdaad een pestmaatregel om toch die auto uit de stad te weren ? In dat opzicht goed. Maar mensen zijn hardleers en zo gericht op het eigen gemak (ook ik, dat geef ik toe)
   
 • busstopplaatsen: idem dito: ook ik erger me eraan (hoewel ik ze probeer te vermijden) maar als we onbeperkt auto's laten rijden, krijg je evengoed die file met start/stop
   
 • dat van die subsidies, daar heb ik geen mening over omdat ik geen cijfers ken
   
 • parkeer versus verkeersbelasting: kan je toch als twee verschillende zaken zien: als de overheid enkel de rijweg zou aanleggen zonder de parkeerstroken wat dan ? dus ik zie het nut van een parkeerbelasting wel
   
 • die emissietaks zal zich wel verleggen zeker als je alle mensen uit de stad stuwt ? want ja, dan vervuilen de auto's 'den buiten' (wat nu ook al het geval is) dus... Als BDW de taks niet heft, zal een ander het wel doen
   
 • ik denk dat niet alle politierechters beulen zijn (om maar één bij naam te noemen: het was ongezien toen Peter Dhondt een slachtoffer van een verkeersongeval mede aansprakelijk hield). Maar dat je in sommige gevallen wél streng bestraft wordt, daar ben ik het volledig met de politierechter eens
   
 • tja, waarom besteden al die politiekers - ongeacht hun kleur - die fortuinen aan de repressie van de automobilist ? omdat er teveel van zijn ? wat met die 5000 extra salariswagens van Fortis niet zo lang geleden ? Mensen werken in Brussel maar krijgen wel een auto ? Om dan vervolgens ook nog een vergoeding te krijgen om met de trein te komen naar het werk ? You tell me ? Maar ik neem aan dat je - net als ik - een fervent gebruiker van de auto bent ?
   
 • gelukkig sterven er zo weinig mensen door het verkeer; stel je voor dat we alles en iedereen maar lieten doen ?
   
 • belasting heffen op thuisongevallen ? gelukkig maar dat de overheid toch enige moeite doet om verkeer in goede banen te leiden. Ik zou het vooralsnog niet graag hebben dat de overheid bij me thuis komt controleren of ik alles wel veilig doe
   
 • die griep... ik zal even heel cru zijn... laat dat misschien 'natuurlijke selectie' zijn ? Of misschien moet de overheid ook maar meer verplichtingen op dat vlak instellen: verplicht inenten...

Let wel.. als ik de keuze moet maken, ik kies ook voor de auto. Temeer omdat ik een bedrijfswagen heb (die ik ook dagelijks gebruik voor mijn job). En die zal ik dan ook gebruiken in het weekend als ik op citytrip wil en naar BXL Nationaal moet rijden. Want een treinkaartje kost me enkel al € 20. Dus dan is die rekening snel gemaakt.

Ach... gewoon wat bemerkingen...