Rooilijn architectuur

info [at] rooilijn.be
03 344 02 05
Bart Mermans

Rooilijn Architectuur
Gitschotellei 250 b24
2140 Antwerpen
Antwerpen
België

We werken aan een verscheidenheid aan ontwerpopgaves op verschillende schaalniveaus en voor verschillende private en publieke opdrachtgevers. Onze projecten balanceren bewust op de grens tussen ‘gewoon/evident’ en ‘herkenbaar/karaktervol’.

Onze methodiek wordt gekenmerkt door een analytische blik, een onderzoekende houding en het besef dat het bestaande een grote waarde is om op voort te bouwen.

Vanuit deze benadering maken we ontwerpen die contextueel zijn, nieuwe kwaliteiten aanboren of bestaande waarden opnieuw tot leven wekken.

Ruwbouw
  • Totaalprojecten