HuisMus

info [at] huismus.be

Vliegpleinkouter 25
9030 Mariakerke
Belgiƫ

HuisMus is een onderneming binnen de ecologische bouwsector die een hoogwaardig product wil aanbieden op een zorgzame manier. HuisMus staat voor duurzaam bouwen aan duurzame woningen met aandacht voor het evenwicht tussen Mens, Milieu en Maatschappij en kiest daarom bewust voor verantwoord (her)gebruik van materialen, waarbij een gelijkwaardige samenwerking met klanten en partners centraal staat. HuisMus draagt op die manier bij aan een leefbare samenleving.

VISIE

HuisMus streeft vanuit een diepgewortelde overtuiging naar het bouwen en verbouwen van woningen met als resultaat winst en evenwicht op het sociale, ecologische en economische domein.

Daarom wil HuisMus een zelfkritische organisatie zijn die actief inzet op het verder uitbouwen van expertise, kennis en kunde van duurzaam bouwen met als doel deze competenties toe te passen in de dagdagelijkse praktijk.

Zowel het volgen van opleidingen als het verder uitbouwen en versterken van samenwerkingsverbanden met organisaties en ondernemingen in en rond de ecologische bouwsector zullen hiertoe bijdragen.

HuisMus wil kleinschalig, lokaal en transparant werken, zowel op financieel als organisatorisch vlak.

Naast de zorg voor het leefmilieu zet HuisMus ook actief in op het sociale kapitaal binnen onze maatschappij. Daarvoor wordt momenteel gewerkt aan samenwerkingen met bedrijven de werken rond sociale integratie.

Ruwbouw
  • Totaalprojecten