ESIA ingenieurs & architecten

Bert Schellekens

Spoorwegstraat 75
2460 Tielen
België

ESIA is een multidisciplinair architectuur- en ingenieursbureau.

De permanente samenwerking van architecten en ingenieurs creëert een unieke meerwaarde bij elk project. Zowel het creatieve als het volledige bouwtechnische aspect krijgen immers van meet af aan de nodige zorg en aandacht.

Door de jarenlange ervaring in zeer diverse projecten, beschikt ESIA over tal van referenties zowel in de woning- als utiliteitsbouw. Ons bureau heeft steeds een voortrekkersrol gespeeld in de wereld van duurzaam en energiezuinig bouwen (lage energie, passief, BEN,…).  Op die manier blijven we de grenzen van de huidige bouwwijze en energienormen verleggen..

VISIE

ESIA staat voor:

Engineering 

Alle technische aspecten van het ontwerp worden grondig onderzocht en uitgewerkt. Er wordt constructief en bouwfysisch gestreefd naar perfectie.

Sustainable

Duurzaamheid beperkt zich niet tot de keuze voor energiezuinigheid en verantwoorde bouwmaterialen maar is eveneens sterk aanwezig in onze architectuurvisie. Context, identiteit en mens zijn fundamentele begrippen die steeds mee de duurzaamheid van een project bepalen.

Innovating

Vernieuwing zorgt voor vooruitgang, zowel op technisch als esthetisch vlak. Door toepassing van ‘state of the art’-technologie en -materialen ontstaan tal van nieuwe mogelijkheden.

Architecture 

Onze architectuur vertrekt vanuit een wens en een context. Hieruit groeit een project op mensenmaat waarbij de harmonie tussen (bouw)techniek en esthetiek telkens opnieuw een uniek resultaat opleveren.