Architectenbureau Jan Stranger bvba

Bist 67
2180 Ekeren
België

Specialisaties van het bureau:

Nul energie woningen, Passiefhuizen, lage energie woningen, commerciële panden, verbouwingen, interieur inrichting

Werking van het kantoor:

Elk project wordt ontworpen op maat van de bouwheer en dit is de combinatie van het programma, het beschikbare bouwbudget, stedenbouwkundige regels, …
Elk project wordt vanaf de eerste schets tot de oplevering van de bouw gevolgd en begeleid zodat de bouwheer steeds kan rekenen op de nodige bijstand en advies.